[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12132/logo_umi_zakladni.jpg]
CZ   / EN  

Laboratoř tribologie

Laboratoř umožňuje komplexní měření vlastností vrstev a povlaků jako jsou třecí vlastnosti a odolnost proti otěru, drsnost a tloušťka.

  • Vysokoteplotní tribometr pin-on-disk HTT CSM Instruments
  • Scratch tester Revetest Scratch Xpress+ CSM Instruments
  • Zařízení Calotest CSM Instruments
  • Drsnoměr Hommel Tester T1000

Galerie