[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12132/logo_umi_zakladni.jpg]
CZ   / EN  

Aktuality ústavu

Studentská tvůrčí činnost 2021

Publikováno: 19. 05. 2021

Dne 4.5.2021 proběhl další ročník konference Studentské tvůrčí činnosti v rámci naší fakulty. Ve třech sekcích (bakalářská, magisterská, doktorská) prezentovalo výsledky svého výzkumu přes padesát studentů.

V podsekci M3 - magisterská obsadili studenti našeho ústavu hned dvě vítězné příčky. Prvním oceněným byl Bc. Petr Červenka, který představil svou práci Změna mechanických vlastností palivového pokrytí s Cr povlakem v podmínkách jaderné havárie LB-LOCA. Student se zabýval účinností chromového povlaku na zirkoniovém pokrytí při potenciální jaderné havárii s únikem chladiva.

Druhé místo připadlo studentce Bc. Anně Bílkové, která představila svou práci na téma Charakterizace vlivu tepelného zpracování na strukturu polyhydroxyalkanoátu (PHA). PHA je moderní polymer, který vzniká v cytoplasmě bakterií a je zpětně biodegradabilní. Studentka zkoumala vlastnosti PHA při ohřevu na vyšší teploty, při kterých lze materiál zpracovávat vstřikováním.

Oběma studentům gratulujeme!