[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12132/logo_umi_zakladni.jpg]
CZ   / EN  

Stručně

Materiálové inženýrství je teoreticko-aplikační obor, který využívá poznatky, přístupy a teorie z fyziky, mechaniky, technologie, chemie, biomechaniky a jiných oborů, k pronikání do podstat procesů probíhajících ve struktuře materiálů. Vývoj nových materiálů a s tím související zlepšování materiálových vlastností, si vyžaduje využívání moderních experimentálních metod a počítačových podpor. Nezbytně důležité jsou informace o vlastnostech materiálu při reálném provozu součástí, znalosti z oblasti degradačních procesů a mezních stavů porušení materiálu.

Syntéza odborných znalostí z oblasti materiálového inženýrství, strojírenských technologií i ekonomiky vám umožní najít uplatnění nejen ve velkých strojírenských výrobních podnicích, v malých a středních firmách, ale též v různých výzkumných, projektových a obchodních společnostech i ve státní správě.