[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie

Projekty

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

 • FV10057  
  Vývoj konstrukce a technologie výroby forem pro žárovzdorné vibrolité materiály – Beránek, L. (2016-2019)
 • FV10151  
  Vývoj technologie výroby keramických komínových vložek pro zlepšení jejich užitných vlastností a snížení výrobních nákladů – Beránek, L. (2016-2019)
 • SGS16/218/OHK2/3T/12  
  Vývoj technologie výroby obecných tvarových ploch za použití kombinace aditivních a CNC technologií využitelných v průmyslu – Kyncl, J. (2016-2018)
 • TH01011405  
  Zvyšování životnosti a možnosti oprav lopatkových dílů kompresoru z Ti6Al4V v turbovrtulových motorech – Beránek, L. (2015-2017)
 • TA04010600  
  Vývoj progresivní technologie silového broušení dynamicky namáhaných součástí pro energetiku a letecký průmysl z těžkoobrobitelných super slitin s ohledem na integritu povrchu – Beránek, L. (2014-2017)