[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie

CZ   / EN  

Předměty

kódnázevzakončenírozsahodkazy
2341083 Aditivní a alternativní technologie Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
E342034 Automation of machine tool programming KZ 1P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
2341099 Automatizace montážních procesů Z,ZK 2P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
2341102 Automatizace montážních procesů Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2342032 Automatizace programování obráběcích strojů KZ 1P+2C [anotace] [dokumenty]
2342034 Automatizace programování obráběcích strojů KZ 1P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
E343992 Bachelor´s Thesis Z 0P+8C [anotace] [dokumenty]
2343993 Bakalářská práce Z 0P+6C [anotace] [dokumenty]
2343992 Bakalářská práce Z 0P+8C [anotace] [dokumenty]
2343999 Bakalářská práce Z 0P+8C+0L [anotace] [dokumenty]
2343983 Bakalářská práce - 2. zápis Z 0P+5C [anotace] [dokumenty]
E342121 Branch Project I. KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
E342122 Branch Project II. KZ 0P+4C+0L [anotace] [dokumenty]
W34O001 Brousicí nástroje a materiály ZK 60B [anotace] [dokumenty]
E341086 Cutting Tools Z,ZK 2P+1C+0L [anotace] [dokumenty]
E343000 Diploma Project Z 0P+10C [anotace] [dokumenty]
2343998 Diplomová práce Z 0P+10C [anotace] [dokumenty]
2343000 Diplomový projekt Z 0P+10C [anotace] [dokumenty]
W34OZ001 Experimentální metody v technologii obrábění ZK 6P [anotace] [dokumenty]
W34O002 Experimentální metody v technologii obrábění ZK 60B [anotace] [dokumenty]
E343041 Fundamentals of Machining, Metrology and Product Design Z 2P+0.5C+0.5L [anotace] [dokumenty]
E343010 Fundamentals of Technology II. Z 1P+0C+1L [anotace] [dokumenty]
E341702 Industrial Metrology Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2341031 Inovační inženýrství Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2346017 Komplexní CAD/CAM systémy Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
W34O003 Komplexní kvalita technických povrchů ZK 60B [anotace] [dokumenty]
2341043 Konstrukce a výroba forem a nástrojů Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2346016 Kvalita ve strojírenství Z 2P+0C [anotace] [dokumenty]
E341004 Manufacturing Systems Design Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
E341046 Metrology Z,ZK 2P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
E341090 Metrology and Process Planning Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
E341109 Metrology and Process Technology Z,ZK 2P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
2342014 Modelování výrobních procesů KZ 2P+1C+0L [anotace] [dokumenty]
2341017 Modelování výrobních procesů a systémů Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2341082 Nekonvenční technologie obrábění Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2342011 Nekonvenční technologie obrábění KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2343022 Oborový projekt - Kvalita ve strojírenství Z 0P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
2342091 Oborový projekt - Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2342121 Oborový projekt I. KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2342122 Oborový projekt II. KZ 0P+4C+0L [anotace] [dokumenty]
2341086 Obráběcí nástroje Z,ZK 2P+1C+0L [anotace] [dokumenty]
2341002 Obráběcí nástroje Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2346060 Odborná praxe Z 40XH [anotace] [dokumenty]
2341077 Optimalizace obráběcího procesu Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2341025 Optimalizace obráběcího procesu Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
W34OZ002 Optimalizace řezných podmínek ZK 6P [anotace] [dokumenty]
W34O004 Optimalizace řezných podmínek ZK 60B [anotace] [dokumenty]
W34U001 Pedagogická praxe Z 0P+4C [anotace] [dokumenty]
2346008 Pokročilá měření v technologii obrábění Z 0P+0C+2L [anotace] [dokumenty]
2346018 Praktikum obrábění na CNC strojích Z 0P+0C+2L [anotace] [dokumenty]
E341066 Programming of Metal Cutting on CNC Machines Z,ZK 2P+3C [anotace] [dokumenty]
2341066 Programování obrábění na CNC strojích Z,ZK 2P+3C [anotace] [dokumenty]
E342115 Project III. KZ 0P+5C [anotace] [dokumenty]
2342114 Projekt III. KZ 0P+5C [anotace] [dokumenty]
2342115 Projekt III. KZ 0P+5C [anotace] [dokumenty]
2341057 Projektování výrobních procesů Z,ZK 2P+1C+1L [anotace] [dokumenty]
2341515 Projektování výrobních procesů Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2341004 Projektování výrobních systémů Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2345001 Průmyslová logistika KZ 3P+1C [anotace] [dokumenty]
W34A001 Průmyslová logistika ZK 60B [anotace] [dokumenty]
2341702 Průmyslová metrologie Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
W34P001 Publikace k tématu disertační práce Z - [anotace] [dokumenty]
E341080 Quality Z,ZK 2P+0C+1L [anotace] [dokumenty]
2345003 Racionalizace výroby KZ 2P+2C [anotace] [dokumenty]
W34O005 Racionalizace výroby ZK 60B [anotace] [dokumenty]
2341078 Racionalizace výroby Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
W34R001 Rešerše stavu problematiky DP Z - [anotace] [dokumenty]
2342005 Řízení jakosti KZ 1P+1C+1L [anotace] [dokumenty]
W34OZ003 Řízení jakosti ZK 4P+2C [anotace] [dokumenty]
W34O006 Řízení jakosti ZK 30B [anotace] [dokumenty]
2346007 Seminář z technologie II. Z 2S [anotace] [dokumenty]
2341068 Speciální technologie obrábění Z,ZK 3P+2C [anotace] [dokumenty]
2341001 Strojírenská metrologie Z,ZK 2P+0C+2L [anotace] [dokumenty]
2341046 Strojírenská metrologie Z,ZK 2P+0C+2L [anotace] [dokumenty]
2343040 Strojírenská výroba Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
W34S001 Studie disertační práce a rozprava k ní Z - [anotace] [dokumenty]
2342119 Technická normalizace, jakost, metrologie KZ 1P+4C [anotace] [dokumenty]
2343030 Technická normalizace, jakost, metrologie Z 1P+3C [anotace] [dokumenty]
K341014 Technologie II. Z,ZK 8KP+8KC [anotace] [dokumenty]
2341014 Technologie II. Z,ZK 2P+0C+2L [anotace] [dokumenty]
2341093 Technologie obrábění, metrologie a projektování výroby Z,ZK 3P+1C+1L [anotace] [dokumenty]
K341093 Technologie obrábění, metrologie a projektování výroby Z,ZK 8KP+8KC [anotace] [dokumenty]
W34O007 Technologie obrábění na CNC strojích ZK 60B [anotace] [dokumenty]
2341063 Technologie obrábění s CAM Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2341079 Technologie obrábění s CAM Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
W34OZ004 Technologie obrábění se systémy CAD/CAM ZK 4P+2C [anotace] [dokumenty]
W34O008 Technologie obrábění se systémy CAD/CAM ZK 60B [anotace] [dokumenty]
E341014 Technology II. Z,ZK 2P+2L [anotace] [dokumenty]
E346007 Technology II. Seminary Z 2S [anotace] [dokumenty]
E341076 Technology of Automotive Production Z,ZK 3P+2C [anotace] [dokumenty]
E341093 Technology of Machining, Metrology and Product Design Z,ZK 3P+1C+1L [anotace] [dokumenty]
W34TZ001 Teoretický základ výrobních technologií ZK 5P [anotace] [dokumenty]
2341012 Teorie a metodika obrábění Z,ZK 3P+0C+2L [anotace] [dokumenty]
W34A005 Teorie broušení ZK 60B [anotace] [dokumenty]
W34A002 Teorie metrologických procesů ZK 60B [anotace] [dokumenty]
W34OZ005 Teorie metrologických procesů ZK 4P+2C [anotace] [dokumenty]
W34A003 Teorie modelování výrobních procesů a systémů ZK 60B [anotace] [dokumenty]
W34A004 Teorie obrábění ZK 60B [anotace] [dokumenty]
2342042 Základy aditivních technologií KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2341044 Základy aditivních technologií Z,ZK 2P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
2343013 Základy aditivních technologií Z 1P+1C+0L [anotace] [dokumenty]
K343041 Základy obrábění, metrologie a projektování výroby Z 2KP+2KC [anotace] [dokumenty]
2343041 Základy obrábění, metrologie a projektování výroby Z 2P+0.5C+0.5L [anotace] [dokumenty]
2346015 Základy souřadnicového měření Z 1P+2C [anotace] [dokumenty]
2343010 Základy technologie II. Z 1P+0C+1L [anotace] [dokumenty]
K343010 Základy technologie II. Z 4KP+4KC [anotace] [dokumenty]