[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie

CZ   / EN  

Odborná činnost

Vývoj a optimalizace technologie obrábění

Zabýváme se tvorbou a optimalizací technologií frézování, soustružení, vrtání a broušení. Pro efektivní výrobu součástí s požadovanými vlastnostmi je třeba navrhnout správný postup obrábění, řezné podmínky, způsob upínání obrobku, vytipovat vhodné nástroje a materiál. Postupujeme tak, aby celková technologie vedla ke zkrácení vyrobního času, snížení nákladů a zlepšení jakostních charakteristik výrobku. Pro tvorbu těchto technologií máme k dispozici moderní CAM software.

Výroba vzorků pro zkoušky mechanických vlastností

Výroba vzorků pro vysoko a nízkocyklovou únavu dle podnikové normy určená Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem.

Projektování

Zabýváme se navrhováním a analýzou výrobních procesů a systémů průmyslových partnerů z hlediska technickoorganizačních podmínek s využitím nejmodernějších nástrojů konceptu „Digitální továrny“, se zaměřením na principy štíhlé výroby, štíhlé logistiky a ergonomie s cílem zvýšení ekonomické efektivity výroby.

 • Navrhování nových výrobních systémů
 • Modernizace a optimalizace stávajících výrobních procesů a systémů
 • Poradenství v oblasti plánování investic
 • Aplikace moderních nástrojů konceptu digitální továrny

Strojírenská metrologie

Metrologické vybavení ústavu umožňuje provádět měření rozměrových charakteristick na souřadnicovém měřicím stroji, měření kvality povrchu z hlediska drsnosti a zbytkových napětí, měření řezných sil a teplot při obrábění.

Vývoj a výroba měřicích přípravků

Na základě našich zkušeností jsme schopni navrhnout a výrobit měřicí upinácí přípravky podle požádavků zákazníka. Vývoj přípravku se provádí z ohledem na specifikaci rozměrových charakteristik podlehajících měření. Upínací prvky zaručují pevné a zárověň jednoduché upnutí výrobku. Materiál se vybírá z hlediska váhy připravku a životností.

Školení v oblasti metrologie a managementu kvality

 • Úvod do metrologie a základy souřadnicového měření
 • Geometrické specifikace produktu – GPS
 • Základy souřadnicového měření
 • Statistická regulace procesů a způsobilosti – SPC, Cp, Cpk, Pp, Ppk
 • Analýza systému měření – MSA, R&R
 • Navrhování a analýza experimentů – DOE
 • Teorie ozubení, výroba a měření