[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie

Lidé

jméno a příjmení
(e-mail)
telefonmístnost (budova)
prof. Ing. Jan Mádl, CSc.
(Jan.Madl (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2602B1-115 (Dejvice)
doc. Ing. Rudolf Dvořák, CSc.
(Rudolf.Dvorak (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2615B1-130 (Dejvice)
Ing. Lubomír Štajnochr
(Lubomir.Stajnochr (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2731G3-135 (Dejvice)
Markéta Smolíková
(Marketa.Smolikova (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2610
(22 435) 2611
B1-126 (Dejvice)
Ing. Vítězslav Rázek, CSc.
(Vitezslav.Razek (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2476
(22 435) 2601
B1-114 (Dejvice)
Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.
(Jan.Podany (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 5609
(22 435) 2608
A2-44a (Dejvice)
B1-121 (Dejvice)
Ing. Pavel Novák, Ph.D.
(P.Novak (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2609
(22 435) 2611
B1-125 (Dejvice)
prof. Dr. Ing. František Holešovský
(Frantisek.Holesovsky (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2607B1-120 (Dejvice)
Ing. Libor Beránek, Ph.D.
(Libor.Beranek (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2612B1-127 (Dejvice)
Ing. Jan Tomíček, Ph.D.
(Jan.Tomicek (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2601F3-114 (Dejvice)
B1-114 (Dejvice)
Ing. Petr Mikeš, Ph.D.
(P.Mikes (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2613B1-128 (Dejvice)
prof. Ing. Antonín Zelenka, CSc.
(Antonin.Zelenka (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2607B1-120 (Dejvice)
Ing. Jiří Kyncl
(Jiri.Kyncl (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2604
420606833333
B1-117 (Dejvice)
Ing. Vladimír Šulc
(V.Sulc (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2617B1-113 (Dejvice)
Ing. Zdeněk Pitrmuc
(Zdenek.Pitrmuc (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2603B1-116 (Dejvice)
Ing. Jan Šimota
(Jan.Simota (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2617B1-113 (Dejvice)
Ing. Martin Kyncl
(Martin.Kyncl (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2604B1-117 (Dejvice)
Ing. Jan Urban
(Jan.Urban (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2617B1-113 (Dejvice)
Ing. Tomáš Kellner
(Tomas.Kellner (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2604B1-117 (Dejvice)
Ing. Lukáš Pelikán
(Lukas.Pelikan (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2614B1-129 (Dejvice)
Ing. Jiří Sommer
(Jiri.Sommer (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2614
420731182673
H3-64 (Dejvice)
B1-129 (Dejvice)
Ing. Michal Slaný
(Michal.Slany (zavináč) fs.cvut.cz)
(22 435) 2614B1-129 (Dejvice)