[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie

CZ   / EN  

Lidé

Jiří Kyncl

Ing. Jiří Kyncl, Ph.D.

jiri.kyncl (zavináč) fs.cvut.cz

tajemník / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / Fakulta strojní

420606833333
(22 435) 2604

místnost: B1-117, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • FW10010109  
  Vývoj progresivních žárovzdorných materiálů s důrazem na redukci uhlíkové stopy – Kyncl, J. (2024-2026)
 • SGS16/218/OHK2/3T/12  
  Vývoj technologie výroby obecných tvarových ploch za použití kombinace aditivních a CNC technologií využitelných v průmyslu – Kyncl, J. (2016-2018)

Článek v periodiku

2021

 • Influence of Various Types of Office Desk Chair for Dynamizing the Operation Assessed by Raster Stereography – Dulina, L. - Gola, A. - Gaso, M. - Horvathova, B., - Kyncl, J., Applied Sciences. 2021, 11(11), ISSN 2076-3417.

2020

 • Assessment of Readiness for Industry 4.0 Implementation in Ceramic Industry – Kellner, T. - Nečas, M. - Kaňák, M. - Kyncl, M., - Kyncl, J., Manufacturing Technology. 2020, 20(6), 763-770. ISSN 1213-2489.

2019

 • Budoucnost skládkování z perspektivy dneška – Pelikán, L. - Kyncl, J. - Kyncl, M. - Slaný, M., - Kellner, T., Odpady. 2019, XXIX(2), 22-23. ISSN 1210-4922.
 • Inovace keramických komínových vložek – Kyncl, J. - Kellner, T. - Kovář, P., - Kotouček, M., TZB info. 2019, 2019 ISSN 1801-4399.
 • Manipulation with Raw Ceramic Chimney Pipes – Kellner, T. - Kyncl, M. - Kyncl, J. - Koptiš, M. - Urban, J. - Beránek, L., - Kotouček, M., Manufacturing Technology. 2019, 19.(3.), 419-425. ISSN 1213-2489.
 • Production process planning in Additive manufacturing and Conventional machining technology manufacturing system – Kellner, T. - Kyncl, J. - Pitrmuc, Z. - Beránek, L. - Kaňák, M., - Kyncl, M., Manufacturing Technology. 2019, 19.(2.), 232-237. ISSN 1213-2489.

2018

 • Surface Integrity after Turning a Duplex Stainless Steel with Respect to Tool Geometry – Čapek, J. - Kolařík, K. - Neslušan, M. - Pitrmuc, Z. - Beránek, L. - Trojan, K. - Němeček, J. - Ganev, N. - Kyncl, J., - Mikeš, P., Transactions of Famena. 2018, 42(4), 1-14. ISSN 1333-1124.

2017

 • Tricanter production process optimization by digital factory simulation tools – Kyncl, J. - Kellner, T., - Kubiš, R., Manufacturing Technology. 2017, 17(1), 49-53. ISSN 1213-2489.

2016

 • Digital Factory Simulation Tools – Kyncl, J., Manufacturing Technology. 2016, 16(2), 371-375. ISSN 1213-2489.
 • Grinding of Inconel 713 Superalloy for Gas Turbines – Čapek, J. - Kyncl, J. - Kolařík, K. - Beránek, L. - Pitrmuc, Z. - Medřický, J., - Pala, Z., Manufacturing Technology. 2016, 16(1), 38-45. ISSN 1213-2489.
 • Implementation of Digital Factory Simulation Tools – Kyncl, J., Manufacturing Technology. 2016, 16(2), 371-375. ISSN 1213-2489.

2015

 • Study of residual stresses, microstructure, and hardness in FeB and Fe2B – Pala, Z. - Fojtíková, J. - Koubský, T. - Musalek, R. - Strasky, J. - Čapek, J. - Kyncl, J. - Beránek, L., - Kolařík, K., Powder Diffraction. 2015, 30(S1), S83-S89. ISSN 0885-7156.
 • Jak zvyšovat životnost lisovacích nástrojů – Beránek, L. - Kyncl, J., Technický týdeník. 2015,(23), 29-30. ISSN 0040-1064.
 • Zvyšování životnosti lisovacích nástrojů – Kyncl, J., TecniCall. 2015,(2), 18-19. ISSN 1805-1030.

2014

 • Analysis of HVOF Coating on Molds Used for Refractory Fireclay Shapes – Beránek, L. - Kyncl, J., - Mikeš, P., Manufacturing Technology. 2014, 14(3), 268-271. ISSN 1213-2489.

2013

 • The Research of the Surface Profile after Profiling of Inconel 738LC – Kyncl, J. - Beránek, L. - Kolařík, K., - Pala, Z., Procedia Engineering. 2013, 2014(69), 974-979. ISSN 1877-7058.

Stať ve sborníku

2023

 • Complex workplace ergonomic evaluation model – Kyncl, M. - Kyncl, J., In: Sborník abstraktů Konference studentské tvůrčí činnosti STČ 2023. Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2023.

2021

 • EXPERIMENTAL TESTING OF PRESSING TOOL SERVICE LIFE – Kellner, T. - Kyncl, J. - Kyncl, M. - Nečas, M. - Syrový, P. - Pelikán, L., - Kaňák, M., In: INVENTION FOR ENTERPRISE INVENT 2021. Bielsko-Biała: Wydawnictwo akademii techniczno-humanistycznej w Bielsku-Białej, 2021. p. 60-63. ISBN 978-83-66249-78-3.
 • GRINDING OF ABRASION RESISTANT LAYERS ON PRESSING TOOLS – Pelikán, L. - Kellner, T. - Nečas, M. - Syrový, P. - Kyncl, J. - Kyncl, M., - Kaňák, M., In: INVENTION FOR ENTERPRISE INVENT 2021. Bielsko-Biała: Wydawnictwo akademii techniczno-humanistycznej w Bielsku-Białej, 2021. p. 108-111. ISBN 978-83-66249-78-3.
 • Non-destructive Testing of Ceramic Flue Liners – Syrový, P. - Kyncl, J. - Kyncl, M., - Štajnochr, L., In: Sborník konference Technological forum 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. p. 215-222. ISBN 978-80-87583-33-3.
 • Analysis of Input Raw Materials in a Manufacturing Plant and Research of the Issue of Storage of Input Raw Materials in the Companies Producing Refractory Products – Kaňák, M. - Syrový, P. - Kellner, T. - Kyncl, J. - Pelikán, L. - Kyncl, M., - Nečas, M., In: Sborník konference Technological forum 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. p. 281-286. ISBN 978-80-87583-33-3.
 • Finishing of thermal sprayed surfaces – Pelikán, L. - Kyncl, J. - Nečas, M. - Kellner, T., - Letý, K., In: Sborník konference Technological forum 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. p. 292-299. ISBN 978-80-87583-33-3.

2020

 • Industry 4.0 Implementation in Refractory – Kellner, T. - Kaňák, M. - Nečas, M. - Syrový, P. - Kyncl, J. - Kyncl, M., - Pelikán, L., In: InvEnt 2020: Industrial Engineering – Invention for Enterprise. Bielsko-Biała: Wydawnictwo akademii techniczno-humanistycznej w Bielsku-Białej, 2020. p. 68-71. 1. ISBN 978-83-66249-50-9.
 • REDUCING THE VOLUME OF WASTEWATER BY USING RESIDUAL HEAT – Pelikán, L. - Kyncl, J. - Kyncl, M. - Kellner, T. - Slaný, M. - Kaňák, M., - Solařík, M., In: InvEnt 2020: Industrial Engineering – Invention for Enterprise. Bielsko-Biała: Wydawnictwo akademii techniczno-humanistycznej w Bielsku-Białej, 2020. p. 124-127. 1. ISBN 978-83-66249-50-9.
 • Dry machining performance optimization – Pelikán, L. - Beránek, L. - Kyncl, J. - Kaňák, M., - Nečas, M., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2020. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2020. p. 121-126. ISBN 978-80-87583-32-6.
 • Readiness Assessment Models for Industry 4.0 Implementation – Kellner, T. - Kyncl, M. - Kyncl, J., - Nečas, M., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2020. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2020. p. 79-81. ISBN 978-80-87583-32-6.
 • OPTIMIZATION OF THE ROTOR ASSEMBLY WORKPLACE – Kyncl, M. - Syrový, P. - Kyncl, J. - Jeřábek, J., - Kellner, T., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2020. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2020. p. 102-106. ISBN 978-80-87583-32-6.

2019

 • Optimization of the Production Process of Vibrocasted Refractory Products – Kyncl, M. - Kellner, T. - Kyncl, J. - Slaný, M., - Beránek, L., In: Modern Technologies in Manufacturing (MTeM 2019). EDP Sciences - Web of Conferences, 2019. p. 1-6. ISBN 978-2-7598-9083-5.
 • Optimalizace pracoviště ruční montáže s využitím ergonomických simulací – Kyncl, M. - Syrový, P. - Kyncl, J. - Kellner, T., - Beránek, L., In: Aplikovaná ergonomie 2019 - Sborník konference. Praha 6: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav tech. obrábění, projektování a metrologie, 2019. p. 39-46. ISBN 978-80-01-06642-3.
 • Design and development of an In-line inspection in the production of ceramic chimney pipes – Beránek, L. - Štajnochr, L. - Kyncl, J. - Sommer, J. - Kellner, T., - Kyncl, M., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 202-208. ISBN 978-80-87583-30-2.
 • Design Optimization of Moulds for Vibrocasted Refractory – Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Slaný, M., - Beránek, L., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 77-81. ISBN 978-80-87583-30-2.
 • CONCEPT OF MANIPULATION WITH REFRACTORY PRODUCTS – Kyncl, J. - Kyncl, M., - Kellner, T., In: INVENTION FOR ENTERPRISE. Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humnistyczna, 2019. p. 80-83. ISBN 978-83-66249-18-9.

2018

 • NEW DESIGN OF POLYURETHANE FOAM MOULDS FOR VIBRATIONAL CASTED REFRACTORY MATERIALS – Herman, A. - Štourač, F. - Beránek, L., - Kyncl, J., In: 29 TH DAAAM INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INTELLIGENT MANUFACTURING AND AUTOMATION Proceedings. Vídeň: DAAAM International Vienna, 2018. p. 1231-1238. 29. ISSN 1726-9679. ISBN 978-3-902734-20-4.
 • Design of the Assembly workplace considering the Ergonomics – Kyncl, M. - Kellner, T. - Kyncl, J. - Beránek, L., - Gregor, M., In: Konference studentské tvůrčí činnosti. ČVUT v Praze, fakulta strojní, 2018. ISBN 978-80-01-06421-4.
 • Optimization of Warehouse management and Material flows – Kellner, T. - Kyncl, M. - Beránek, L. - Kyncl, J., - Němec, N., In: Konference studentské tvůrčí činnosti. ČVUT v Praze, fakulta strojní, 2018. ISBN 978-80-01-06421-4.

2017

 • Weldox 960 Dry Machining – Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M., - Pelikán, L., In: Technological forum 2017 Book of proceedings. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2017. p. 60-65. ISBN 978-80-87583-22-7.

2016

 • Influence of Cutting Conditions on Surface Integrity after Progressive Grinding of Blade Roots from Inconel 713LC – Čapek, J. - Kolařík, K. - Pitrmuc, Z. - Ganev, N. - Beránek, L. - Trojan, K. - Kyncl, J., - Šimota, J., In: Experimental Stresss Analysis 2016. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2016. ISBN 978-80-261-0624-1.

2015

 • PVD Deposition on HVOF Layer – Kyncl, J., In: Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2015, pp. 82-84. ISBN 978-80-87583-13-5.
 • The Research of the Surface Profile after Profiling of Superalloys – Kyncl, J. - Molotovnik, A., In: Procedia Engineering. Oxford: Elsevier Ltd, 2015. p. 853-860. ISSN 1877-7058.

2014

 • The Research of the Surface Profile after Profiling of Inconel 738LC – Kyncl, J. - Beránek, L. - Kolařík, K., - Pala, Z., In: Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier B.V., 2014. p. 974-979. ISSN 1877-7058.
 • Effect of Boriding Time on Microstructure and Residual Stresses in Borided Highly Alloyed X210CR12 Steel – Pala, Z. - Mušálek, R. - Kyncl, J. - Harcuba, P. - Stráský, J. - Kolařík, K. - Ganev, N., - Matějíček, J., In: Key Engineering Materials. Zurich: Trans Tech Publications, 2014, pp. 27-30. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-062-0.
 • Study of microstructure, hardness and residual stresses in FeB and Fe2B ultrahard layers – Pala, Z. - Mušálek, R. - Kyncl, J. - Čapek, J. - Stráský, J., - Fojtíková, J., In: Book of abstracts of 14th European Powder Diffraction Conference, Aarhus, 15-18 June. 2014. pp. 100.
 • Functionally graded multilayer for withstanding indentations and inhibition of hard particle embedding into the surface – Pala, Z. - Kolařík, K. - Mušálek, R. - Kyncl, J., - Beránek, L., In: Book of abstracts of 14th European Powder Diffraction Conference, Aarhus, 15-18 June. 2014. pp. 156.
 • Real Structure of Milled Inconel 738LC Turbine Blades – Pala, Z. - Kolařík, K. - Beránek, L. - Čapek, J. - Kyncl, J. - Mušálek, R., - Ganev, N., In: Advanced Materials Research - Residual stresses IX. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014. p. 646-651. Residual Stresses IX. ISSN 1662-8985. ISBN 9783038351535.
 • Volba řezných podmínek pro obrábění superslitin s ohledem na integritu povrchu – Kyncl, J., In: STČ 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014, ISBN 978-80-01-05484-0. Available from: http://stc.fs.cvut.cz/pdf14/4540.pdf

2013

 • EFFECT OF BORIDING TIME ON MICROSTRUCTURE AND RESIDUAL STRESSES IN BORIDED HIGHLY ALLOYED X210CR12 STEEL – Pala, Z. - Mušálek, R. - Kyncl, J. - Harcuba, P. - Stráský, J. - Kolařík, K. - Ganev, N., - Matějíček, J., In: Local Mechanical Properties 2013 - 10th International Conference - Book of Abstracts. Praha: CTU Publishing House, 2013, pp. 82. ISBN 978-80-01-05374-4.
 • XRD ANALYSES OF SURFACE INTEGRITY PARAMETERS AFTER 3 AXIS MILLING OF INCONEL 738LC – Kolařík, K. - Pala, Z. - Čapek, J. - Beránek, L. - Vyskočil, Z. - Kyncl, J., - Tomíček, J., In: Degradacia konštrukčných materiálov. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2013, pp. 52-57. ISBN 978-80-554-0741-8.
 • STRUCTURE MICROSTUCTURE AND RESIDUAL STRESSES IN BORIDED STEELS – Pala, Z. - Mušálek, R. - Kyncl, J. - Harcuba, P. - Stráský, J., - Kolařík, K., In: Materials Structure. 2013, pp. 93-95. ISSN 1211-5894.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2022

 • Spoj mezi dvěma extrudovanými keramickými komínovými vložkami – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Syrový, P. - Kotouček, M. - Kovář, P. - Keršnerová, L. - Šimek, M., - Matějková, M., Czechia. Utility Model CZ 36313. 2022-08-30.

2018

 • Forma pro vibrolité žárovzdorné materiály – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Slaný, M. - Kyncl, J. - Vostrovský, M., - Kovaříková, M., Czechia. Utility Model CZ 32284. 2018-11-06.
 • Forma pro odlévání žárovzdorných vibrolitých materiálů – Beránek, L. - Kyncl, J. - Herman, A. - Novák, P. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Kyncl, J. - Vostrovský, M., - Kovaříková, M., Czechia. Utility Model CZ 31719. 2018-04-24.

2017

 • Přípravek pro upínání lopatek pro letecký a energetický průmysl na rovinné brusky – Beránek, L. - Kyncl, J. - Pitrmuc, Z. - Šimota, J., - Vyskočil, Z., Czechia. Utility Model CZ 30673. 2017-05-15.

2016

 • Experimentální stroj pro testování otěruvzdornosti, zejména při lisování žárovzdorných materiálů – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kolařík, K. - Pala, Z. - Kyncl, J., - Kutěj, D., Czechia. Patent CZ 305959. 2016-04-06.

Prototyp, funkční vzorek

2022

 • Prototyp nástřikové formy pro lisování tvarově složitých žárovzdorných výrobků – Beránek, L. - Kyncl, J. - Pelikán, L. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Nečas, M. - Vostřák, M. - Schubert, J. - Prantnerová, M. - Liška, K. - Kšiňanová, S. - Seidl, M. - Kutěj, D. - Letý, K. - Synek, T., - Matějková, M., [Prototype] 2022.
 • Prototyp komínového systému s novým typem spoje pro W3G komínové systémy – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Syrový, P. - Kyncl, M. - Kotouček, M. - Keršnerová, L. - Kovář, P. - Šimek, M. - Keršner, Š. - Kutěj, D. - Hromádka, J., - Matějková, M., [Prototype] 2022.

2019

 • Prototyp nového typu formy – Slaný, M. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M., - Beránek, L., [Prototype] 2019.
 • Technologie výroby systému pero-drážka – Beránek, L. - Sommer, J. - Štajnochr, L. - Pelikán, L. - Kyncl, J. - Kellner, T., - Kyncl, M., [Functional Sample] 2019.

2018

 • Technologie uchopování a manipulace s odděleným polotovarem komínové tvarovky – Kellner, T. - Kyncl, J. - Beránek, L., - Kyncl, M., [Functional Sample] 2018.
 • Technologie dělení kontinuálního pásma materiálu – Štajnochr, L. - Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Šimota, J., - Kyncl, M., [Functional Sample] 2018.

2014

 • Optimální materiálové složení lisovací formy a ochranného povlaku – Kyncl, J. - Mifková, M. - Kyncl, J. - Beránek, L. - Kolařík, K., - Pala, Z., [Prototype] 2014.
 • Optimální konstrukční uspořádání nového typu lisovací formy – Kyncl, J. - Mifková, M. - Kutěj, D. - Beránek, L. - Kyncl, J. - Kolařík, K., - Pala, Z., [Prototype] 2014.

Zpráva

2022

 • Odborná zpráva projektu FW01010048 za rok 2022 – Beránek, L. - Kotouček, M. - Pelikán, L. - Kellner, T. - Kyncl, J. - Kyncl, M. - Nečas, M., - Syrový, P., [Research Report] 2022.
 • Odborná zpráva projektu FW01010427 za rok 2022 – Beránek, L. - Seidl, M. - Vostřák, M. - Pelikán, L. - Kellner, T. - Kyncl, J. - Kyncl, M. - Nečas, M., - Syrový, P., [Research Report] 2022.

2021

 • Odborná zpráva projektu FW01010427 za rok 2021 – Beránek, L. - Seidl, M. - Kyncl, J. - Vostřák, M. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Pelikán, L. - Nečas, M., - Matějková, M., [Research Report] Velké Opatovice: P-D Refractories CZ a.s., 2021.
 • Odborná zpráva projektu FW01010048 za rok 2021 – Beránek, L. - Kotouček, M. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Keršnerová, L. - Kovář, P. - Matějková, M. - Syrový, P., - Kaňák, M., [Research Report] Velké Opatovice: P-D Refractories CZ a.s., 2021.

2020

 • Odborná zpráva projektu FW01010048 za rok 2020 – Beránek, L. - Kotouček, M. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Keršnerová, L. - Kovář, P., - Matějková, M., [Research Report] Velké Opatovice: P-D Refractories CZ a.s., 2020.
 • Odborná zpráva projektu FW01010427 za rok 2020 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kyncl, M. - Pelikán, L. - Kellner, T., - Kyncl, J., [Research Report] Velké Opatovice: P-D Refractories CZ a.s., 2020.
 • ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ŘEŠENÍ PROJEKTU 2018-2020 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kyncl, M. - Pelikán, L. - Kellner, T. - Slaný, M., - Solařík, M., [Research Report] 2020.

2019

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2019 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kyncl, M. - Pelikán, L. - Kellner, T. - Slaný, M., - Solařík, M., [Annual Report] 2019.
 • Závěrečná zpráva o výsledcích projektu FV10057 v roce 2016 - 2019 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M., - Kyncl, J., [Research Report] 2019.
 • Závěrečná zpráva o výsledcích projektu FV10151 v roce 2016 - 2019 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M., - Kyncl, J., [Research Report] 2019.
 • Odborná zpráva o řešení projektu FV10057 za rok 2019 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Novák, P. - Slaný, M. - Nečas, M. - Kašpar, D. - Kyncl, J. - Kovaříková, M. - Vostrovský, M., - Kohoutek, M., [Research Report] 2019.
 • Odborná zpráva o řešení projektu FV10151 za rok 2019 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Štajnochr, L. - Mádl, J. - Šimota, J. - Urban, J. - Pelikán, L. - Sommer, J. - Koptiš, M. - Kyncl, J. - Kovaříková, M., - Komárek, T., [Research Report] 2019.

2018

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2018 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Pelikán, L. - Slaný, M., - Solařík, M., [Research Report] 2018.
 • Návrh dispozičního řešení prototypové haly v Doosan Bobcat Engineering s.r.o. – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T., - Kyncl, M., [Research Report] 2018.
 • Analytické a optimalizační činnosti v procesu výroby ve společnosti SOPO s.r.o. – Beránek, L. - Kyncl, J., - Kyncl, M., [Research Report] 2018.
 • Racionalizace výroby v Schäfer - Menk s.r.o. – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T., - Kyncl, M., [Research Report] 2018.
 • Odborná zpráva o řešení projektu FV10151 za rok 2018 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Štajnochr, L. - Šimota, J. - Urban, J. - Pelikán, L. - Slaný, M. - Sommer, J. - Koptiš, M., - Kyncl, J., [Research Report] 2018.
 • Odborná zpráva o řešení projektu FV10057 za rok 2018 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Novák, P. - Herman, A. - Štourač, F. - Slaný, M. - Sommer, J., - Kyncl, J., [Research Report] 2018.
 • Zvyšování životnosti lisovacích nástrojů – Beránek, L. - Kyncl, J., - Kellner, T., [Technical Report] 2018.

2017

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2017 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Pitrmuc, Z., - Vyskočil, Z., [Research Report] Velká Bíteš: PBS Velká Bíteš, 2017.
 • Odborná zpráva o řešení projektu FV10057 za rok 2017 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Novák, P. - Herman, A. - Štourač, F. - Slaný, M. - Sommer, J., - Kyncl, J., [Research Report] Velké Opatovice: P-D Refractories CZ a.s., 2017.
 • Odborná zpráva o řešení projektu FV10151 za rok 2017 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Štajnochr, L. - Šimota, J. - Urban, J. - Pelikán, L. - Slaný, M. - Sommer, J. - Koptiš, M., - Kyncl, J., [Research Report] Velké Opatovice: P-D Refractories CZ a.s., 2017.
 • Návrh a zkoušky materiálů pro výrobu forem pro vibrolité žáruvzdorné materiály – Herman, A. - Štourač, F. - Kellner, T. - Kyncl, J., - Beránek, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017.
 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016 – Beránek, L. - Kyncl, J., - Vyskočil, Z, [Research Report] Velká Bíteš: První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s., 2017.

2016

 • Vývoj a optimalizace výrobních procesů navíjení statorů a rotorů – Beránek, L. - Kyncl, J., [Research Report] SOPO s.r.o., 2016.
 • Odborná zpráva o průběhu projektu za rok 2016 – Kyncl, J. - Brajer, J. - Mašek, P. - Šimota, J. - Urban, J. - Kellner, T., - Pitrmuc, Z., [Research Report] 2016.
 • Kurz "Základy normování práce“ – Kyncl, J. - Beránek, L., - Kyncl, M., [Research Report] Sdružení MTM pro ČR a SR, 2016.
 • Analytické a optimalizační činnosti v procesu výroby ve společnosti SOPO s.r.o. – Kyncl, J. - Beránek, L., - Kyncl, M., [Research Report] SOPO s.r.o., 2016.
 • Racionalizace výroby v Schäfer - Menk s.r.o. – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kyncl, M., - Kellner, T., [Research Report] Schäfer – Menk s.r.o., 2016.
 • Odborná zpráva o řešení projektu FV10057 za rok 2016 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Herman, A. - Novák, P., - Kyncl, J, [Research Report] Velké Opatovice: P-D Refractories CZ a.s., 2016.
 • Odborná zpráva o řešení projektu FV10151 za rok 2016 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Šimota, J., - Kyncl, J, [Research Report] Velké Opatovice: P-D Refractories CZ a.s., 2016.

2015

 • Navrh technicko-organizační inovace výrobního procesu pečovatelských lůžek – Beránek, L. - Kyncl, J., - Kyncl, M., [Research Report] 2015.
 • Analytické a optimalizační činnosti v procesu výroby ve společnosti SOPO s.r.o. – Kyncl, J. - Beránek, L., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Machining, Process Planning and Metrology, 2015.
 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015 – Vyskočil, Z. - Beránek, L., - Kyncl, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Machining, Process Planning and Metrology, 2015.

2014

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 – Vyskočil, Z. - Beránek, L., - Kyncl, J., [Research Report] Velká Bíteš: První brněnská strojírna, 2014.

Sborník

2019

 • Aplikovaná ergonomie 2019 - Sborník konference – Kyncl, J. ed. - Kellner, T. ed., - Kyncl, M. ed., Praha, 2019-09-17/2019-09-18. Praha 6: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav tech. obrábění, projektování a metrologie, 2019. ISBN 978-80-01-06642-3.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2023

 • Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků – Lhota, J. org. - Kalina, V. org. - Hlinák, V. org. - Žilka, M. org. - Horejc, J. org. - Michalec, V. org. - Petr, K. org. - Freiberg, F. org. - Aneltová, K. org. - Beran, T. org., - Kyncl, J. org., [Conference Hosting] 2023.

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2022

 • Technologický postup pro dokončovací operace povrchu po nástřiku 112023-016 – Pelikán, L. - Kyncl, J. - Beránek, L. - Letý, K. - Kellner, T. - Nečas, M. - Seidl, M. - Kyncl, M., - Syrový, P., [Verified Technology] 2022.

2021

 • Ověřená technologie nástřiku tvarových dílců – Kšiňanová, S. - Liška, K. - Prantnerová, M. - Schubert, J. - Vostřák, M. - Kellner, T. - Kyncl, J. - Kyncl, M., - Nečas, M., [Verified Technology] 2021.

2016

 • Silové broušení tvarových ploch superslitin – Pitrmuc, Z. - Šimota, J. - Beránek, L. - Kyncl, J., - Vyskočil, Z, [Verified Technology] 2016.

2015

 • Silové broušení rovinných ploch superslitin – Vyskočil, Z. - Beránek, L. - Kyncl, J. - Pala, Z. - Kolařík, K., - Čapek, J., [Verified Technology] 2015.

2014

 • Obrábění superslitiny inconel 738lc technologií pětiosého frézování – Vyskočil, Z. - Beránek, L. - Kolařík, K. - Pala, Z. - Tomíček, J. - Kyncl, J. - Molotovnik, A., - Čapek, J., [Verified Technology] 2014.

2013

 • Dokončovací frézování lopatek turbíny ze slitiny Inconel 718 – Vyskočil, Z. - Beránek, L. - Čapek, J. - Kolařík, K. - Kyncl, J. - Molotovnik, A. - Pala, Z., - Tomíček, J., [Verified Technology] 2013.
 • Čtyřosé frézování tvarových ploch ze superslitiny Inconel 738LC – Vyskočil, Z. - Beránek, L. - Čapek, J. - Kolařík, K. - Kyncl, J. - Molotovnik, A. - Pala, Z., - Tomíček, J., [Verified Technology] 2013.