[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie

CZ   / EN  

Měření

  • Řezné zkoušky a testy funkčností řezných nástrojů jsou součástí procesu vývoje nástroje. Jedná se o základní charakteristiky řezných nástrojů jako trvanlivost, řezné síly, teplotní charakteristiky a utvařecí diagramy.
  • Měření strojírenských součástí dle výkresové dokumentace na souřadnicovém měřicím stroji Carl Zeiss Prismo s aktivním skenovacím systémem Vast Gold a na multisenzorovém CMM Carl Zeiss O-INSPECT 322.
  • Měření drsností a profilu povrchu za pomocí profiloměru Mahr XCR 20.
  • Máme rozsahlé zkušenností v tvorbě programů pro měření součástí na souřadnicových měřicích strojích.
  • Měření zbytkových nápětí v povrchové vrstvě se provádí metodou elektrolytického odleptávání.
  • Zabýváme se tvorbou a optimalizací technologií frézování, soustružení, vrtání a broušení včetně návrhu vhodného nástroje, řezných podmínek, způsobu upínání obrobku a materiálu s využitím moderních CAD/CAM softwarů.
  • Provádíme zkoušky a testy řezných procesů, kde vyhodnocujeme základní charakteristiky řezných nástrojů jako trvanlivost, řezné síly, teplotní charakteristiky a utvářecí diagramy.