[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2017

 • FOD experimental simulation and analysis of potential benefits of modified blisk geometry – Beránek, L. - Pitrmuc, Z., - Šimota, J., Manufacturing Technology: Journal for Science, Research and Production. 2017, 17(3), s. 287-291. ISSN 1213-2489. Dostupné z: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85020722340&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=a46b8cf88be9b268bc630d7decb6f788&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2855627690000%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
 • Automatizace montážních linek a Průmysl 4.0 – Preclík, V. - Chládek, Ing. Jan, Strojař. 2017, 26 (XXVI)(1-4), s. 1-21. ISSN 1213-0591.
 • Zpráva o činnosti Masarykovy akademie práce, strojní společnosti na ČVUT v Praze, zapsaného spolku, za období roku 2016 – Preclík, V., Strojař. 2017, 26 (XXVI)(1-4/2017), s. 28-32. ISSN 1213-0591.
 • Za doktorem Jiřím Navrátilem – Preclík, V., Čas. 2017, 25 (XXV.)(117), s. 1-4. ISSN 1210-1648.
 • Tricanter production process optimization by digital factory simulation tools – Kyncl, J. - Kellner, T., - Kubiš, R., Manufacturing Technology. 2017, 17(1), s. 49-53. ISSN 1213-2489.

Stať ve sborníku

2017

 • Anisotropy of parts produced using DMLS technology – Šimota, J. - Pitrmuc, Z. - Urban, J., - Beránek, L., In: Studentská tvůrčí činnost 2017 - sborník konference. Studentská tvůrčí činnost 2017. Praha, 20.04.2017. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní. 2017, ISBN 978-80-01-06143-5. Dostupné z: http://stc.fs.cvut.cz/proc_d3.html
 • Laserové technologie na ČVUT v Praze – Stuchlík, J. - Seidl, L. - Brajer, J., - Zeman, P., In: Laser 57. Laser 57. Zámecký hotel Třešť, 08.11.2017 - 10.11.2017. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.. 2017
 • PRODUCTIVE LASER SHOCK PROCESSING – Brajer, J. - Mádl, J., - Kaufman, J., In: Sborník multioborové konference LASER57. Multioborová konference LASER57. Třešť, 08.11.2017 - 10.11.2017. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.. 2017, s. 10. Dostupné z: http://invenio.nusl.cz/record/369678
 • Grain orientation influence on residual stress distribution of ground surface of blade roots made of inconel 713LC – Čapek, J. - Gancarczyk, K. - Pitrmuc, Z. - Kolařík, K. - Málek, J. - Beránek, L. - Ganev, N., - Trojan, K., In: KULA, T, et al., eds. 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. 55th International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Nový Smokovec, 30.05.2017 - 01.06.2017. Košice: Technical University of Kosice. 2017, s. 115-121. ISBN 978-80-553-3167-6.
 • Weldox 960 Dry Machining – Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M., - Pelikán, L., In: HERMAN, A., et al., eds. Technological forum 2017 Book of proceedings. Technological forum 2017. Špindlerův mlýn, 27.06.2017 - 29.06.2017. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing.. 2017, s. 60-65. ISBN 978-80-87583-22-7.
 • Comparison of Parameters of Surface Integrity of Machined Duplex and Austenite Stainless Steels in Relation to Tool Geometry – Čapek, J. - Pitrmuc, Z. - Kolařík, K. - Beránek, L., - Ganev, N., In: Acta Polytechnica CTU Proceedings. Šestá studentská vědecká konference fyziky pevných látek. Sedliště, 27.06.2016 - 01.07.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2017, s. 1-7. 9. sv. 0. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06298-2. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/4395
 • Technological possibilities of control of bevel gears on the CMM – Urban, J. - Tillinger, K - Beránek, L. - Šimota, J. - Koptiš, M., - Mikeš, P., In: DRAŠNAR, P., et al., eds. Technological forum 2017 Book of proceedings. Technological forum 2017. Špindlerův mlýn, 27.06.2017 - 29.06.2017. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing.. 2017, s. 161-165. ISBN 978-80-87583-22-7.
 • Evaluation of mechanical properties manufactured parts by DMLS technology – Šimota, J. - Pitrmuc, Z. - Urban, J., - Koptiš, M., In: KOVANDA, K., et al., eds. Technological forum 2017 Book of proceedings. Technological forum 2017. Špindlerův mlýn, 27.06.2017 - 29.06.2017. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing.. 2017, s. 127-132. ISBN 978-80-87583-22-7.
 • Anisotropy of parts produced using DMLS technology – Šimota, J. - Pitrmuc, Z. - Urban, J., - Beránek, L., In: Studentská tvůrčí činnost 2017 - sborník konference. Studentská tvůrčí činnost 2017. Praha, 20.04.2017. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní. 2017, ISBN 978-80-01-06143-5. Dostupné z: http://stc.fs.cvut.cz/proc_d3.html
 • Optimierung der Qualitätskontrolle bei Koordinatenmessgeräten hinsichtlich der Messproduktivität – Urban, J. - Dvořák, R. - Beránek, L. - Šimota, J. - Mikeš, P., - Tillinger, K., In: Studentská tvůrčí činnost 2017 - sborník konference. Studentská tvůrčí činnost 2017. Praha, 20.04.2017. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní. 2017, ISBN 978-80-01-06143-5. Dostupné z: http://stc.fs.cvut.cz/proc_d3.html

Patent, užitný a průmyslový vzor

2017

 • Přípravek pro upínání lopatek pro letecký a energetický průmysl na rovinné brusky – Beránek, L. - Kyncl, J. - Pitrmuc, Z. - Šimota, J., - Vyskočil, Z., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie, Praha, CZ; První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s., Velká Bíteš, CZ. 30673. 15.05.2017.

Zpráva

2017

 • Odborná zpráva o průběhu projektu za rok 2017 – Pitrmuc, Z. - Šimota, J. - Urban, J. - Pelikán, L. - Slaný, M. - Kellner, T. - Rajal, J., - Savinov, A., 2017
 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016 – Beránek, L. - Kyncl, J., - Vyskočil, Z, Velká Bíteš: První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s.. 2017