[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie

CZ   / EN  

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2022

 • Microstructure, Mechanical and Wear Behaviour of Deep Cryogenically Treated EN 52 Silchrome Valve Steel – Saranraj, I. - Ganesan, S. - Cepova, L. - Elangovan, M., - Beránek, L., Materials. 2022, 15(16), 1-12. ISSN 1996-1944.
 • Influence of Stress Relief Annealing Parameters on Mechanical Properties and Decomposition of Eutectic Si Network of L-PBF Additive Manufactured Alloy AlSi10Mg – Růžičková, L. - Sobotová, J. - Beránek, L. - Pelikán, L., - Šimota, J., Metals — Open Access Metallurgy Journal. 2022, 12(9), 1-14. ISSN 2075-4701.
 • Post-processing of selective laser melting manufactured SS-304L by laser shock peening – Pathak, S. - Zulic, S. - Kaufman, J. - Kopeček, J. - Stránský, O. - Böhm, M. - Brajer, J. - Beránek, L. - Shukla, A. - Ackermann, M. - Véle, F., - Mocek, T., Journal of Materials Research and Technology. 2022, 19 4787-4792. ISSN 2238-7854.
 • Experimental investigation of CMT discontinuous wire arc additive manufacturing of Inconel 625 – Votruba, V. - Diviš, I. - Pilsová, L. - Zeman, P. - Beránek, L. - Horváth, J., - Smolík, J., The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2022, 122(2), 711-727. ISSN 0268-3768.
 • Laser polishing of additively manufactured 316L stainless steel with different construction angles – Primus, T. - Beránek, L. - Pitrmuc, Z. - Zeman, P., - Šimota, J., The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2022, 121(5-6), 3215-3228. ISSN 0268-3768.
 • Impact Damage Detection of a Glass Fabric Composite Using Carbon Fiber Sensors with Regard to Mechanical Loading – Schmidová, N. - Macken, J. - Horoschnkoff, A. - Sedláček, R. - Kostroun, T. - Šimota, J., - Růžička, M., Applied Sciences. 2022, 2022(12), ISSN 2076-3417.
 • Mechanical and Microstructural Anisotropy of Laser Powder Bed Fusion 316L Stainless Steel – Pitrmuc, Z. - Šimota, J. - Beránek, L. - Mikeš, P. - Sommer, J. - Holešovský, F., - Andronov, V., Materials. 2022, 2022(15(2)), 1-21. ISSN 1996-1944.

2021

 • Influence of Various Types of Office Desk Chair for Dynamizing the Operation Assessed by Raster Stereography – Dulina, L. - Gola, A. - Gaso, M. - Horvathova, B., - Kyncl, J., Applied Sciences. 2021, 11(11), ISSN 2076-3417.
 • 3D surface roughness characteristics for biological applications – Podaný, J. - Tomíček, J., - Starý, V., Manufacturing Technology. 2021, 21(6), 836-841. ISSN 1213-2489.
 • Experimental Investigation of Suitable Cutting Conditions of Dry Drilling into High-Strength Structural Steel – Pelikán, L. - Slaný, M. - Beránek, L. - Andronov, V. - Nečas, M., - Čepová, L., Materials. 2021, 14(16), 1-21. ISSN 1996-1944.
 • Analysis of strength properties of 3D printed lightweight structures made of AlSi10Mg material – Andronov, V. - Šimota, J. - Pelikán, L. - Beránek, L., - Novák, V., IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2021, 1178 ISSN 1757-8981.
 • Optimization of Process Parameters for Additively Produced Tool Steel 1.2709 with a Layer Thickness of 100 μm – Andronov, V. - Šimota, J. - Beránek, L. - Blažek, J., - Rušar, F., Materials. 2021, 14(11), 1-23. ISSN 1996-1944.
 • Investigation of Multiparameter Laser Stripping of AlTiN and DLC C Coatings – Primus, T. - Hlavinka, J. - Zeman, P. - Brajer, J. - Šorm, M. - Čermák, A. - Kožmín, P., - Holešovský, F., Materials. 2021, 14(4), 1-16. ISSN 1996-1944.
 • Life assessment of a low-alloy martensitic steel under isothermal low-cycle fatigue-creep and thermo-mechanical fatigue-creep loading conditions – Bartošák, M. - Horváth, J. - Pitrmuc, Z., - Horváthová, M., International Journal of Fatigue. 2021, 145 ISSN 0142-1123.

Stať ve sborníku

2021

 • Mapping of errors the geometric specification of the machining center – Timko, P. - Drbúl, M. - Richtárik, M. - Svobodová, J., - Beránek, L., In: Transportation Research Procedia. Elsevier B.V. on behalf of Cairo University, 2021. p. 576-583. vol. 55. ISSN 2352-1457.
 • An investigation of the effects of cutting environment during machining Inconel 713 nickel superalloy – Slaný, M., In: Sborník konference Technological forum 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. ISBN 978-80-87583-33-3.
 • EXPERIMENTAL TESTING OF PRESSING TOOL SERVICE LIFE – Kellner, T. - Kyncl, J. - Kyncl, M. - Nečas, M. - Syrový, P. - Pelikán, L., - Kaňák, M., In: INVENTION FOR ENTERPRISE INVENT 2021. Bielsko-Biała: Wydawnictwo akademii techniczno-humanistycznej w Bielsku-Białej, 2021. p. 60-63. ISBN 978-83-66249-78-3.
 • GRINDING OF ABRASION RESISTANT LAYERS ON PRESSING TOOLS – Pelikán, L. - Kellner, T. - Nečas, M. - Syrový, P. - Kyncl, J. - Kyncl, M., - Kaňák, M., In: INVENTION FOR ENTERPRISE INVENT 2021. Bielsko-Biała: Wydawnictwo akademii techniczno-humanistycznej w Bielsku-Białej, 2021. p. 108-111. ISBN 978-83-66249-78-3.
 • Non-destructive Testing of Ceramic Flue Liners – Syrový, P. - Kyncl, J. - Kyncl, M., - Štajnochr, L., In: Sborník konference Technological forum 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. p. 215-222. ISBN 978-80-87583-33-3.
 • Analysis of Input Raw Materials in a Manufacturing Plant and Research of the Issue of Storage of Input Raw Materials in the Companies Producing Refractory Products – Kaňák, M. - Syrový, P. - Kellner, T. - Kyncl, J. - Pelikán, L. - Kyncl, M., - Nečas, M., In: Sborník konference Technological forum 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. p. 281-286. ISBN 978-80-87583-33-3.
 • Finishing of thermal sprayed surfaces – Pelikán, L. - Kyncl, J. - Nečas, M. - Kellner, T., - Letý, K., In: Sborník konference Technological forum 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. p. 292-299. ISBN 978-80-87583-33-3.
 • The evaluation of Ti–25Nb–8Ta–5Sn alloy prepared by 3D printing – Krčil, J. - Mára, V., - Šimota, J., In: 15. konference Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 44-49. ISBN 978-80-01-06883-0.

Zpráva

2021

 • Odborná zpráva projektu FW01010427 za rok 2021 – Beránek, L. - Seidl, M. - Kyncl, J. - Vostřák, M. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Pelikán, L. - Nečas, M., - Matějková, M., [Research Report] Velké Opatovice: P-D Refractories CZ a.s., 2021.
 • Odborná zpráva projektu FW01010048 za rok 2021 – Beránek, L. - Kotouček, M. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Keršnerová, L. - Kovář, P. - Matějková, M. - Syrový, P., - Kaňák, M., [Research Report] Velké Opatovice: P-D Refractories CZ a.s., 2021.

Kapitola v knize

2022

 • The Evaluation of Ti-24Nb-8Ta-4Sn Alloy Prepared by 3D Printing – Krčil, J. - Mára, V., - Šimota, J., In: Solid State Phenomena Vol. 334. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd., 2022. p. 43-48. vol. 334. ISSN 1662-9779. ISBN 978-3-0364-1106-4.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2021

 • 3D tisk v technice – Pelikán, L. org. - Šimota, J. org., [Workshop Hosting] 2021.

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2021

 • Ověřená technologie nástřiku tvarových dílců – Kšiňanová, S. - Liška, K. - Prantnerová, M. - Schubert, J. - Vostřák, M. - Kellner, T. - Kyncl, J. - Kyncl, M., - Nečas, M., [Verified Technology] 2021.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2022

 • Femtosecond laser ablation of ultra-hard materials for cutting tools – Primus, T. - Zeman, P., - Holešovský, F., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: THE XXIII INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HIGH-POWER LASER SYSTEMS AND APPLICATIONS, Fyzikální institut Akademie Věd ČR. 2022-06-13.