[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2017

 • Residual stresses evaluation in precision milling of hardened steel based on the deflection-electrochemical etching technique – Vilcek, I. - Rehor, J. - Carou, D., - Zeman, P., Robotics and Computer-Integrated Manufacturing. 2017, 47(0), s. 112-116. ISSN 0736-5845. Dostupné z: https://www.journals.elsevier.com/robotics-and-computer-integrated-manufacturing
 • FOD experimental simulation and analysis of potential benefits of modified blisk geometry – Beránek, L. - Pitrmuc, Z., - Šimota, J., Manufacturing Technology: Journal for Science, Research and Production. 2017, 17(3), s. 287-291. ISSN 1213-2489. Dostupné z: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85020722340&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=a46b8cf88be9b268bc630d7decb6f788&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2855627690000%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
 • Automatizace montážních linek a Průmysl 4.0 – Preclík, V. - Chládek, Ing. Jan, Strojař. 2017, 26 (XXVI)(1-4), s. 1-21. ISSN 1213-0591.
 • Zpráva o činnosti Masarykovy akademie práce, strojní společnosti na ČVUT v Praze, zapsaného spolku, za období roku 2016 – Preclík, V., Strojař. 2017, 26 (XXVI)(1-4/2017), s. 28-32. ISSN 1213-0591.
 • Za doktorem Jiřím Navrátilem – Preclík, V., Čas. 2017, 25 (XXV.)(117), s. 1-4. ISSN 1210-1648.
 • Tricanter production process optimization by digital factory simulation tools – Kyncl, J. - Kellner, T., - Kubiš, R., Manufacturing Technology. 2017, 17(1), s. 49-53. ISSN 1213-2489.

Stať ve sborníku

2017

 • Application of Reverse Engineering Technology – Koptiš, M. - Urban, J. - Beránek, L. - Šimota, J., - Mikeš, P., In: KOVANDA, K., et al., eds. Technological forum 2017 Book of proceedings. Technological forum 2017. Špindlerův mlýn, 27.06.2017 - 29.06.2017. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing.. 2017, ISBN 978-80-87583-22-7.
 • Investigation on residual stress profiles and microhardness on Ti6Al4V alloy – Pitrmuc, Z. - Savinov, A. - Šimota, J. - Beránek, L., - Rázek, V., In: KOLAŘÍK, L., et al., eds. Technological forum 2017 Book of proceedings. Technological forum 2017. Špindlerův mlýn, 27.06.2017 - 29.06.2017. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing.. 2017, s. 106-110. ISBN 978-80-87583-22-7.
 • Influence of process parameters and part orientation on mechanical properties for DMLS manufactured Stainless steel AISI 316L – Pitrmuc, Z. - Šimota, J. - Beránek, L., - Urban, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2017 - sborník konference. Studentská tvůrčí činnost 2017. Praha, 20.04.2017. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní. 2017, ISBN 978-80-01-06143-5. Dostupné z: http://stc.fs.cvut.cz/proc_d3.html
 • Anisotropy of parts produced using DMLS technology – Šimota, J. - Pitrmuc, Z. - Urban, J., - Beránek, L., In: Studentská tvůrčí činnost 2017 - sborník konference. Studentská tvůrčí činnost 2017. Praha, 20.04.2017. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní. 2017, ISBN 978-80-01-06143-5. Dostupné z: http://stc.fs.cvut.cz/proc_d3.html
 • Laserové technologie na ČVUT v Praze – Stuchlík, J. - Seidl, L. - Brajer, J., - Zeman, P., In: RŮŽIČKA, B., ed. Sborník multioborové konference LASER57. Multioborová konference LASER57. Třešť, 08.11.2017 - 10.11.2017. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.. 2017, ISBN 978-80-87441-21-3.
 • PRODUCTIVE LASER SHOCK PROCESSING – Brajer, J. - Mádl, J., - Kaufman, J., In: RŮŽIČKA, B., ed. Sborník multioborové konference LASER57. Multioborová konference LASER57. Třešť, 08.11.2017 - 10.11.2017. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.. 2017, s. 10. ISBN 978-80-87441-21-3. Dostupné z: http://invenio.nusl.cz/record/369678
 • Grain orientation influence on residual stress distribution of ground surface of blade roots made of inconel 713LC – Čapek, J. - Gancarczyk, K. - Pitrmuc, Z. - Kolařík, K. - Málek, J. - Beránek, L. - Ganev, N., - Trojan, K., In: KOSTKA, J, et al., eds. 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. 55th International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Nový Smokovec, 30.05.2017 - 01.06.2017. Košice: Technical University of Kosice. 2017, s. 115-121. ISBN 978-80-553-3167-6.
 • Weldox 960 Dry Machining – Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M., - Pelikán, L., In: HERMAN, A., et al., eds. Technological forum 2017 Book of proceedings. Technological forum 2017. Špindlerův mlýn, 27.06.2017 - 29.06.2017. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing.. 2017, s. 60-65. ISBN 978-80-87583-22-7.
 • Comparison of Parameters of Surface Integrity of Machined Duplex and Austenite Stainless Steels in Relation to Tool Geometry – Čapek, J. - Pitrmuc, Z. - Kolařík, K. - Beránek, L., - Ganev, N., In: Acta Polytechnica CTU Proceedings. Šestá studentská vědecká konference fyziky pevných látek. Sedliště, 27.06.2016 - 01.07.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2017, s. 1-7. 9. sv. 0. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06298-2. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/4395
 • Technological possibilities of control of bevel gears on the CMM – Urban, J. - Tillinger, K - Beránek, L. - Šimota, J. - Koptiš, M., - Mikeš, P., In: KUDLÁČEK, J., et al., eds. Technological forum 2017 Book of proceedings. Technological forum 2017. Špindlerův mlýn, 27.06.2017 - 29.06.2017. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing.. 2017, s. 161-165. ISBN 978-80-87583-22-7.
 • Evaluation of mechanical properties manufactured parts by DMLS technology – Šimota, J. - Pitrmuc, Z. - Urban, J., - Koptiš, M., In: PAKOSTA, M., et al., eds. Technological forum 2017 Book of proceedings. Technological forum 2017. Špindlerův mlýn, 27.06.2017 - 29.06.2017. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing.. 2017, s. 127-132. ISBN 978-80-87583-22-7.
 • Optimierung der Qualitätskontrolle bei Koordinatenmessgeräten hinsichtlich der Messproduktivität – Urban, J. - Dvořák, R. - Beránek, L. - Šimota, J. - Mikeš, P., - Tillinger, K., In: Studentská tvůrčí činnost 2017 - sborník konference. Studentská tvůrčí činnost 2017. Praha, 20.04.2017. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní. 2017, ISBN 978-80-01-06143-5. Dostupné z: http://stc.fs.cvut.cz/proc_d3.html

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Forma pro odlévání žárovzdorných vibrolitých materiálů – Beránek, L. - Kyncl, J. - Herman, A. - Novák, P. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Kyncl, J. - Vostrovský, M., - Kovaříková, M., P-D Refractories CZ a.s.. 31719. 24.04.2018.

2017

 • Přípravek pro upínání lopatek pro letecký a energetický průmysl na rovinné brusky – Beránek, L. - Kyncl, J. - Pitrmuc, Z. - Šimota, J., - Vyskočil, Z., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie, Praha, CZ; První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s., Velká Bíteš, CZ. 30673. 15.05.2017.

Zpráva

2017

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2017 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Pitrmuc, Z., - Vyskočil, Z., Velká Bíteš: První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.. 2017
 • Zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2017 – Pitrmuc, Z. - Beránek, L. - Šimota, J. - Mikeš, P. - Pala, Z., - Rázek, V., Praha: GE Aviation Czech. 2017, TH01011405-PZ-2017.
 • Optimalizace laserového svařování nerezových ocelí – Pitrmuc, Z., Praha: Attl s.r.o.. 2017
 • Zpráva o měření zbytkových napětí 2017 – Pitrmuc, Z. - Rázek, V., - Novák, P., Praha: GE Aviation Czech. 2017
 • Odborná zpráva o řešení projektu FV10057 za rok 2017 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Novák, P. - Herman, A. - Štourač, F. - Slaný, M. - Sommer, J., - Kyncl, J., Velké Opatovice: P-D Refractories CZ a.s.. 2017
 • Odborná zpráva o řešení projektu FV10151 za rok 2017 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Štajnochr, L. - Šimota, J. - Urban, J. - Pelikán, L. - Slaný, M. - Sommer, J. - Koptiš, M., - Kyncl, J., Velké Opatovice: P-D Refractories CZ a.s.. 2017
 • Návrh a zkoušky materiálů pro výrobu forem pro vibrolité žáruvzdorné materiály – Herman, A. - Štourač, F. - Kellner, T. - Kyncl, J., - Beránek, L., Svitavy: PD Refractories a.s.. 2017
 • Metodika hybridní výroby dílců se zpevněným povrchem – Vavruška, P. - Brajer, J. - Malý, J. - Stejskal, M., - Seidl, L., Vlkovská 279, 595 01, Velká Bíteš: PBS Turbo s.r.o.. 2017, V-17-009. Dostupné z: http://www.rcmt.cvut.cz
 • Vývoj a testování nástrojů pro efektivní obrábění dílců z niklových slitin – Vavruška, P. - Malý, J. - Kovalčík, J., - Machala, Z., Průmyslová 2085, 594 01, Velké Meziříčí: Rotana, a.s.. 2017, V-17-029. Dostupné z: http://www.rcmt.cvut.cz/
 • Odborná zpráva o průběhu projektu za rok 2017 – Pitrmuc, Z. - Šimota, J. - Urban, J. - Pelikán, L. - Slaný, M. - Kellner, T. - Rajal, J., - Savinov, A., 2017
 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016 – Beránek, L. - Kyncl, J., - Vyskočil, Z, Velká Bíteš: První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s.. 2017

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2017

 • REPAIR INTRO TO H80 COMPRESSOR AIRFOILS – Pitrmuc, Z. - Beránek, L. - Šimota, J. - Stawarz, S. - Lorek, M. - Pala, Z. - Gergely, V., - Bouchaud, B., 2017
 • Hybridní výroba dílců se zpevněným povrchem – Vavruška, P. - Malý, J. - Brajer, J., - Stejskal, M., 2017