[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie

CZ  /EN

Bakalářské

Bakalářské

 • Metody výpočtu geometrických prvků a vliv jejich volby na výsledky měření - více
  2301R000 - bez oboru, Libor Beránek, téma k dispozici
 • Přínosy používání PMI dat v rámci bezvýkresové dokumentace výroby - více
  2301R000 - bez oboru, Libor Beránek, téma k dispozici
 • Aplikace technologie LSP na 3D tištěné díly - více
  2301R000 - bez oboru, Libor Beránek, téma k dispozici
 • Návrh optimalizace systému evidence materiálu ve společnosti Mahr - více
  2301R000 - bez oboru, Libor Beránek, téma k dispozici
 • Nové abrazivní materiály pro broušení - více
  2301R000 - bez oboru, František Holešovský, téma k dispozici
 • Abrazivní metody pro dosažení vysoké jakosti povrchu - více
  2301R000 - bez oboru, František Holešovský, téma k dispozici
 • Zavádění prvků řízení výroby v rámci konceptu Průmysl 4.0 - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Kellner, téma k dispozici
 • Automatizace montážních procesů - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Kellner, téma k dispozici
 • Návrh pracoviště kontroly výroby forem - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Návrh ergonomického pracoviště montáže elektromotorů - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Analýza trhu keramických komínových vložek (KKV) - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Posouzení ergonomie pracoviště montáže - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Kyncl, rezervované téma
 • Spolupráce člověka s kolaborativním robotem - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Kyncl, téma k dispozici
 • Logistika výrobních systémů - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Kyncl, téma k dispozici
 • Ekonomická analýza použití konvenčních a CNC technologií výroby - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Nástroje digitální továrny - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Návrh kalkulačního modelu pro vybranou technologii - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Kyncl, téma k dispozici
 • Měření zbytkových napětí po obrábění - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Mádl, téma k dispozici
 • Kontrola dílů na CMM s využitím otočného stolu - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Mikeš, téma k dispozici
 • Elektrochemické obrábění - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Novák, téma k dispozici
 • Nekonvenční technologie obrábění - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Novák, téma k dispozici
 • Nástrojová geometrie šroubovitých vrtáků - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Pelikán, téma k dispozici
 • Vibrace při obrábění - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Pelikán, téma k dispozici
 • Systémy pro laserové spékání kovů - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Koncepčí návrh jednoúčelového stroje pro podélné leštění únavových vzorků - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Analýza metod pro měření zbytkových napětí a vhodnost jejich použití - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Význam využívání sedmi základních nástrojů managementu kvality ve strojírenském podniku - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Podaný, téma k dispozici
 • Význam využívání sedmi nových nástrojů managementu kvality ve strojírenském podniku - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Podaný, téma k dispozici
 • Posouzení kvality slévárenských procesů (vhodné pro studenty z Moravy - Přerov) - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Podaný, téma k dispozici
 • Progresivní způsoby broušení - více
  2301R000 - bez oboru, Vítězslav Rázek, téma k dispozici
 • Nástroje pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů - více
  2301R000 - bez oboru, Vítězslav Rázek, téma k dispozici
 • Tvarové plochy od návrhu k realizaci - více
  2301R000 - bez oboru, Vítězslav Rázek, téma k dispozici
 • Procesní kapaliny a ekologie - více
  2301R000 - bez oboru, Vítězslav Rázek, téma k dispozici
 • Optimalizace zkušebního artefaktu pro zjišťování vlastností 3D tiskáren - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Šimota, téma k dispozici
 • Vliv modifikovaných brusných materiálů na integritu povrchu - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Šimota, téma k dispozici
 • Obrábění kalených materiálů - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Šimota, rezervované téma
 • Funkce inteligentních řídicích systémů obráběcích strojů - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Srovnání technologických možností frézování v 5D a 4+1D - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Geometrické poměry při 5D frézování - vliv sklonu nástroje na geometrické a řezné podmínky - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Nové strategie dokončování povrchů frézováním - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Návrh metodiky sledování temperačních časů pro díly před měřením na CMM - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Urban, téma k dispozici
 • Obrábění moderních konstrukčních materiálů - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Zeman, rezervované téma
 • Řezné nástroje s definovanou geometrií břitu z super-tvrdých materiálů - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Zeman, téma k dispozici
 • Laserové technologie pro výrobu a modifikaci řezných nástrojů - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Zeman, téma k dispozici
 • Technologie navařování kovů laserem - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Zeman, téma k dispozici
 • Monitorování řezného procesu - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Zeman, téma k dispozici
 • Kryogenické chlazení řezného procesu - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Zeman, téma k dispozici
 • Obrábění vlákny vyztužených kompozitních materiálů - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Zeman, téma k dispozici
 • Aplikace technologie LSP na 3D tištěné díly - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Libor Beránek, téma k dispozici
 • Návrh automatizace svařovacího procesu - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Tomáš Kellner, rezervované téma
 • Výrobní logistika v rámci konceptu Průmysl 4.0 - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Tomáš Kellner, téma k dispozici
 • Návrh systému Kanban - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Návrh technologie výroby forem pro vibrolité materiály - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Časová analýza procesu výroby komínových tvarovek - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Návrh systému logistiky - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Návrh pracoviště montáže elektromotorů - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Automatizace skladového hospodářství - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Metody štíhlé výroby a jejich implementace - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Návrh systému logistiky - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Úprava a ověření postprocesoru pro SW FeatureCAM a soustruh OKUMA Genos L200E-MY - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Pavel Novák, téma k dispozici
 • Úprava a ověření postprocesoru pro SW PowerMill a frézku HAAS VF2 - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Pavel Novák, rezervované téma
 • Produktivní značení laserem - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Pavel Novák, rezervované téma
 • Vliv parametrů řezného procesu na kvalitu povrchu při obrábění - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Pavel Novák, téma k dispozici
 • Výzkum řezných podmínek při obrábění - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Pavel Novák, téma k dispozici
 • Technologie broušení titanových superslitin - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Integrita povrchu po dokončovacích operacích - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Zkoušky brousicích kotoučů pro niklové superslitiny - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Elektrolytické leštění a jeho možná aplikace na výrobu kovového zrcadla - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Obrábění niklových superslitin - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Zajištění kvality ve slévárně (vhodné pro studenty z Moravy - Přerov) - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Podaný, rezervované téma
 • Hodnocení řezivosti nástrojů - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Vítězslav Rázek, téma k dispozici
 • Optimalizace parametrů DMLS technologie 3D tisku - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Šimota, rezervované téma
 • Optimalizace technologie broušení niklových slitin - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Šimota, téma k dispozici
 • Tvorba plánu měření na CMM pomocí PMI dat - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Šimota, rezervované téma
 • Optimalizace parametrů DMLS technologie 3D tisku - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Šimota, téma k dispozici
 • Návrh upínacího systému pro multisenzorové měřicí stroje - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Šimota, rezervované téma
 • Údržba a ostření pilových kotoučů - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Lubomír Štajnochr, rezervované téma
 • Technologie ostření vrtáků především ze slinutých karbidů - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Lubomír Štajnochr, téma k dispozici
 • Analýza dokončovacích operací na vybraném dílu - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Tomíček, rezervované téma
 • Progresivní hrubovací strategie CAM software - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Návrh a výroba zařízení pro použití procesní kapaliny při měření s Dynamometrem - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Efektivní mikroobrábění laserem - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Pavel Zeman, rezervované téma

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12134/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2021-10-19 (17:07)