[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie

CZ   / EN  

Bakalářské

Bakalářské

 • Nanostrukturování povrchu laserem pro medicínské aplikace - více
  B071RBSI - Bez specializace, Libor Beránek, téma k dispozici
 • Přínosy používání PMI dat v rámci bezvýkresové dokumentace výroby - více
  B071RBSI - Bez specializace, Libor Beránek, téma k dispozici
 • Automatizace technologického procesu výroby svařovacích a lemovacích přípravků + placená stáž - více
  B071RBSI - Bez specializace, Libor Beránek, téma k dispozici
 • Aplikace technologie LSP na 3D tištěné díly - více
  B071RBSI - Bez specializace, Libor Beránek, téma k dispozici
 • Analýza ztrát na strojích ve výrobě nářadí Škoda Auto + placená stáž - více
  B071RBSI - Bez specializace, Libor Beránek, téma k dispozici
 • Návrh optimalizace systému evidence materiálu ve společnosti Mahr - více
  B071RBSI - Bez specializace, Libor Beránek, téma k dispozici
 • Analýza příčin výpadků výrobní linky donutů a návrh opatření pro řešení stavu - více
  B071RBSI - Bez specializace, Libor Beránek, téma k dispozici
 • Analýza příčin výpadků výrobní linky donutů a návrh opatření pro řešení stavu - více
  B071RBSI - Bez specializace, Libor Beránek, téma k dispozici
 • Analýza a návrh brousicích kotoučů pro danou výrobu - více
  B071RBSI - Bez specializace, František Holešovský, téma k dispozici
 • Výrobní logistika v rámci konceptu Průmysl 4.0 - více
  B071RBSI - Bez specializace, Tomáš Kellner, téma k dispozici
 • Spolupráce člověka s kolaborativním robotem - více
  B071RBSI - Bez specializace, Martin Kyncl, téma k dispozici
 • Logistika výrobních systémů - více
  B071RBSI - Bez specializace, Martin Kyncl, téma k dispozici
 • Návrh kalkulačního modelu pro vybranou technologii - více
  B071RBSI - Bez specializace, Martin Kyncl, téma k dispozici
 • Metody štíhlé výroby a jejich implementace - více
  B071RBSI - Bez specializace, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Automatizace skladového hospodářství - více
  B071RBSI - Bez specializace, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Návrh pracoviště montáže elektromotorů - více
  B071RBSI - Bez specializace, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Analýza trhu keramických komínových vložek (KKV) - více
  B071RBSI - Bez specializace, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Návrh ergonomického pracoviště montáže elektromotorů - více
  B071RBSI - Bez specializace, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Návrh systému logistiky - více
  B071RBSI - Bez specializace, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Časová analýza procesu výroby komínových tvarovek - více
  B071RBSI - Bez specializace, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Návrh technologie výroby forem pro vibrolité materiály - více
  B071RBSI - Bez specializace, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Návrh pracoviště kontroly výroby forem - více
  B071RBSI - Bez specializace, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Ekonomická analýza použití konvenčních a CNC technologií výroby - více
  B071RBSI - Bez specializace, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Návrh systému Kanban - více
  B071RBSI - Bez specializace, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Nástroje digitální továrny - více
  B071RBSI - Bez specializace, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Elektrochemické obrábění - více
  B071RBSI - Bez specializace, Pavel Novák, téma k dispozici
 • Výzkum řezných podmínek při obrábění - více
  B071RBSI - Bez specializace, Pavel Novák, téma k dispozici
 • Vliv parametrů řezného procesu na kvalitu povrchu při obrábění - více
  B071RBSI - Bez specializace, Pavel Novák, téma k dispozici
 • Obrábění paprskem elektronů - více
  B071RBSI - Bez specializace, Pavel Novák, téma k dispozici
 • Nekonvenční technologie obrábění - více
  B071RBSI - Bez specializace, Pavel Novák, téma k dispozici
 • Analýza metod pro měření zbytkových napětí a vhodnost jejich použití - více
  B071RBSI - Bez specializace, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Elektrolytické leštění a jeho možná aplikace na výrobu kovového zrcadla - více
  B071RBSI - Bez specializace, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Výzkum anizotropie zbytkových napětí po kovovém 3D tisku (LPBF) - více
  B071RBSI - Bez specializace, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Soustružení niklových a CoCr slitin - více
  B071RBSI - Bez specializace, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Obrábění niklových superslitin - více
  B071RBSI - Bez specializace, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Zkoušky brousicích kotoučů pro niklové superslitiny - více
  B071RBSI - Bez specializace, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Technologie broušení titanových superslitin - více
  B071RBSI - Bez specializace, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Integrita povrchu po dokončovacích operacích - více
  B071RBSI - Bez specializace, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Systémy pro laserové spékání kovů - více
  B071RBSI - Bez specializace, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Koncepčí návrh jednoúčelového stroje pro podélné leštění únavových vzorků - více
  B071RBSI - Bez specializace, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Měření na konfokálním mikroskopu - více
  B071RBSI - Bez specializace, Jan Podaný, téma k dispozici
 • Význam využívání sedmi základních nástrojů managementu kvality ve strojírenském podniku - více
  B071RBSI - Bez specializace, Jan Podaný, téma k dispozici
 • Význam využívání sedmi nových nástrojů managementu kvality ve strojírenském podniku - více
  B071RBSI - Bez specializace, Jan Podaný, téma k dispozici
 • Dokončování povrchů - více
  B071RBSI - Bez specializace, Vítězslav Rázek, téma k dispozici
 • Hodnocení řezivosti nástrojů - více
  B071RBSI - Bez specializace, Vítězslav Rázek, téma k dispozici
 • Dokončování povrchů - moderní technologie - více
  B071RBSI - Bez specializace, Vítězslav Rázek, téma k dispozici
 • Procesní kapaliny a ekologie - více
  B071RBSI - Bez specializace, Vítězslav Rázek, téma k dispozici
 • Tvarové plochy od návrhu k realizaci - více
  B071RBSI - Bez specializace, Vítězslav Rázek, téma k dispozici
 • Automatizace výroby - více
  B071RBSI - Bez specializace, Michal Slaný, téma k dispozici
 • Návrh prototypu pažby a předbažbí - více
  B071RBSI - Bez specializace, Michal Slaný, téma k dispozici
 • Prototypová výroba nosné části kolové skupiny - více
  B071RBSI - Bez specializace, Michal Slaný, téma k dispozici
 • Optimalizace zkušebního artefaktu pro zjišťování vlastností 3D tiskáren - více
  B071RBSI - Bez specializace, Jan Šimota, téma k dispozici
 • Optimalizace technologie broušení niklových slitin - více
  B071RBSI - Bez specializace, Jan Šimota, téma k dispozici
 • Optimalizace parametrů DMLS technologie 3D tisku - více
  B071RBSI - Bez specializace, Jan Šimota, téma k dispozici
 • Vliv modifikovaných brusných materiálů na integritu povrchu - více
  B071RBSI - Bez specializace, Jan Šimota, téma k dispozici
 • Aplikace progresivního hrubování při frézování - více
  B071RBSI - Bez specializace, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Návrh a výroba zařízení pro použití procesní kapaliny při měření s Dynamometrem - více
  B071RBSI - Bez specializace, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Funkce inteligentních řídicích systémů obráběcích strojů - více
  B071RBSI - Bez specializace, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Geometrické poměry při 5D frézování - vliv sklonu nástroje na geometrické a řezné podmínky - více
  B071RBSI - Bez specializace, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Nové strategie dokončování povrchů frézováním - více
  B071RBSI - Bez specializace, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Analýza dokončovacích operací na vybraném dílu - více
  B071RBSI - Bez specializace, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Robotické obrábění v CAMU - více
  B071RBSI - Bez specializace, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Možnosti exportu naměřených dat z měřicího SW v digitální podobě - více
  B071RBSI - Bez specializace, Jan Urban, téma k dispozici
 • Analýza časové náročnosti kalibračních činností pro skupinu komunálních měřidel - více
  B071RBSI - Bez specializace, Jan Urban, téma k dispozici
 • Tvorba digitální databáze doporučených kalibračních lhůt pro vybrané skupiny měřidel - více
  B071RBSI - Bez specializace, Jan Urban, téma k dispozici
 • Obrábění vlákny vyztužených kompozitních materiálů - více
  B071RBSI - Bez specializace, Pavel Zeman, téma k dispozici
 • Laserové technologie pro mikroobrábění - více
  B071RBSI - Bez specializace, Pavel Zeman, téma k dispozici
 • Ekologická udržitelnost obráběcího procesu - více
  B071RBSI - Bez specializace, Pavel Zeman, téma k dispozici
 • Řezné nástroje ze supertvrdých materiálů - více
  B071RBSI - Bez specializace, Pavel Zeman, téma k dispozici
 • Produktivní strukturování povrchu laserem - více
  B071RBSI - Bez specializace, Pavel Zeman, téma k dispozici
 • Možnosti simulace řezného procesu - více
  B071RBSI - Bez specializace, Pavel Zeman, téma k dispozici
 • Kryogenické chlazení řezného procesu - více
  B071RBSI - Bez specializace, Pavel Zeman, téma k dispozici
 • CNC výroba kalených součástí - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Navrh technologie výroby a prototypová výroba sady zkušebních těles pro mechanické zkoušky - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12134/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2024-07-16 (06:22)

►Nabídky závěrečných prací z firemní praxe