[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie

CZ   / EN  

Bakalářské

Bakalářské

 • Návrh optimalizace systému evidence materiálu ve společnosti Mahr - více
  2301R000 - bez oboru, Libor Beránek, téma k dispozici
 • Přínosy používání PMI dat v rámci bezvýkresové dokumentace výroby - více
  2301R000 - bez oboru, Libor Beránek, téma k dispozici
 • Aplikace technologie LSP na 3D tištěné díly - více
  2301R000 - bez oboru, Libor Beránek, téma k dispozici
 • Abrazivní metody pro dosažení vysoké jakosti povrchu - více
  2301R000 - bez oboru, František Holešovský, téma k dispozici
 • Zavádění prvků řízení výroby v rámci konceptu Průmysl 4.0 - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Kellner, téma k dispozici
 • Návrh pracoviště kontroly výroby forem - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Návrh ergonomického pracoviště montáže elektromotorů - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Analýza trhu keramických komínových vložek (KKV) - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Spolupráce člověka s kolaborativním robotem - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Kyncl, téma k dispozici
 • Logistika výrobních systémů - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Kyncl, téma k dispozici
 • Ekonomická analýza použití konvenčních a CNC technologií výroby - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Nástroje digitální továrny - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Návrh kalkulačního modelu pro vybranou technologii - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Kyncl, téma k dispozici
 • Laser shock peening technique on 3D printed parts - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Novák, téma k dispozici
 • Elektrochemické obrábění - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Novák, téma k dispozici
 • Nekonvenční technologie obrábění - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Novák, téma k dispozici
 • Obrábění paprskem elektronů - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Novák, téma k dispozici
 • Koncepčí návrh jednoúčelového stroje pro podélné leštění únavových vzorků - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Analýza metod pro měření zbytkových napětí a vhodnost jejich použití - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Systémy pro laserové spékání kovů - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Statistické vyhodnocení naměřených dat - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Podaný, téma k dispozici
 • Význam využívání sedmi základních nástrojů managementu kvality ve strojírenském podniku - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Podaný, téma k dispozici
 • Význam využívání sedmi nových nástrojů managementu kvality ve strojírenském podniku - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Podaný, téma k dispozici
 • Dokončování povrchů - moderní technologie - více
  2301R000 - bez oboru, Vítězslav Rázek, téma k dispozici
 • Nástroje pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů - více
  2301R000 - bez oboru, Vítězslav Rázek, téma k dispozici
 • Procesní kapaliny a ekologie - více
  2301R000 - bez oboru, Vítězslav Rázek, téma k dispozici
 • Tvarové plochy od návrhu k realizaci - více
  2301R000 - bez oboru, Vítězslav Rázek, téma k dispozici
 • Vliv modifikovaných brusných materiálů na integritu povrchu - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Šimota, téma k dispozici
 • Optimalizace zkušebního artefaktu pro zjišťování vlastností 3D tiskáren - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Šimota, téma k dispozici
 • Testování školního třísouřadnicového měřicího stroje - více
  2301R000 - bez oboru, Lubomír Štajnochr, téma k dispozici
 • Geometrické poměry při 5D frézování - vliv sklonu nástroje na geometrické a řezné podmínky - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Funkce inteligentních řídicích systémů obráběcích strojů - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Nové strategie dokončování povrchů frézováním - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Návrh vyhodnocení a zpracování výsledků měření v rámci kalibrace CMM - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Urban, téma k dispozici
 • Návrh hodnocení správnosti nastavení optimálních kalibračních lhůt pro měřící přístroje - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Urban, téma k dispozici
 • Řezné nástroje s definovanou geometrií břitu z super-tvrdých materiálů - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Zeman, téma k dispozici
 • Kryogenické chlazení řezného procesu - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Zeman, téma k dispozici
 • Obrábění vlákny vyztužených kompozitních materiálů - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Zeman, téma k dispozici
 • Laserové technologie pro výrobu a modifikaci řezných nástrojů - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Zeman, téma k dispozici
 • Monitorování řezného procesu - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Zeman, téma k dispozici
 • Nové abrazivní materiály pro broušení - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, František Holešovský, téma k dispozici
 • Optimalizace výrobní linky - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Tomáš Kellner, téma k dispozici
 • Výrobní logistika v rámci konceptu Průmysl 4.0 - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Tomáš Kellner, téma k dispozici
 • Návrh systému Kanban - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Návrh technologie výroby forem pro vibrolité materiály - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Časová analýza procesu výroby komínových tvarovek - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Návrh systému logistiky - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Návrh pracoviště montáže elektromotorů - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Automatizace skladového hospodářství - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Metody štíhlé výroby a jejich implementace - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jiří Kyncl, téma k dispozici
 • Laser shock peening technique on 3D printed parts - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Pavel Novák, téma k dispozici
 • Výzkum řezných podmínek při obrábění - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Pavel Novák, téma k dispozici
 • Vliv parametrů řezného procesu na kvalitu povrchu při obrábění - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Pavel Novák, téma k dispozici
 • Technologie broušení titanových superslitin - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Integrita povrchu po dokončovacích operacích - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Elektrolytické leštění a jeho možná aplikace na výrobu kovového zrcadla - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Zkoušky brousicích kotoučů pro niklové superslitiny - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Obrábění niklových superslitin - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Zdeněk Pitrmuc, téma k dispozici
 • Měření na profilprojektoru - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Podaný, téma k dispozici
 • Měření na konfokálním mikroskopu - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Podaný, téma k dispozici
 • Systém celkové udržby - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Podaný, téma k dispozici
 • Dokončování povrchů - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Vítězslav Rázek, téma k dispozici
 • Hodnocení řezivosti nástrojů - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Vítězslav Rázek, téma k dispozici
 • Optimalizace technologie broušení niklových slitin - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Šimota, téma k dispozici
 • Optimalizace parametrů DMLS technologie 3D tisku - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Šimota, téma k dispozici
 • Analýza dokončovacích operací na vybraném dílu - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Návrh a výroba zařízení pro použití procesní kapaliny při měření s Dynamometrem - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Jan Tomíček, téma k dispozici
 • Texturování povrchu laserem - více
  2303R014 - Technologie, materiály a ekonomika strojírenství, Pavel Zeman, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12134/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2023-06-05 (22:07)