[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie

CZ   / EN  

Ústav

Od projektů k produktům

Pedagogická i výzkumná a vývojová činnost našeho pracoviště je zaměřena na oblast strojírenské technologie. Naši posluchači stavějí na znalostech z oblasti technologického projektování výrobních procesů a systémů. Tento základ jim umožní pochopit možnosti jednotlivých výrobních technologií a následně tyto znalosti v dalších souvislostech uplatnit při návrhu nových výrobních procesů a systémů, či racionalizaci stávajících.

Ústav poskytuje kvalitní vzdělání svým studentům s důrazem na přístup akademických pracovníků. Pokud studenti chtějí, mají možnost zapojit se v rámci studia do běžících průmyslových projektů. Jsme spolehlivým partnerem průmyslovým podnikům a pomáháme jim inovovat jak jejich jednotlivé procesy, tak komplexní výrobní systémy. Témata pro výzkum a vývoj čerpáme z průmyslu, poznatky výzkumu a vývoje se snažíme komercionalizovat i dále publikovat pro zajištění personálního rozvoje ústavu. Synergie těchto základních 3 myšlenek vede k udržitelnému rozvoji ústavu.

Veškeré studijní podklady jsou k dispozici na univerzitním MOODLE.

Naše výzkumně-vývojová činnost spojená s průmyslovými partnery je zaměřena na celou oblast strojírenské technologie, zahrnující klasické i nekonvenční metody obrábění. Nabízíme vývoj technologie obrábění s ohledem na požadované parametry integrity povrchu se splněním geometrických specifikací výrobků. Zabýváme se vývojem a výrobou speciálních obráběcích nástrojů na danou aplikaci. Zajišťujeme návrh technologie kontroly geometrických specifikací produktů včetně vlastního měření. V oblasti průmyslového inženýrství se zabýváme navrhování nových výrobních a montážních systému a optimalizací stávajících s využitím moderních nástrojů konceptu digitální továrny. V oblastech našich odborností provádíme také specializovaná školení zaměstnanců průmyslových podniků.