[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie

CZ   / EN  

Ústav

Od projektů k produktům

Pedagogická i výzkumná a vývojová činnost našeho pracoviště je zaměřena na oblast strojírenské technologie. Naši posluchači stavějí na znalostech z oblasti technologického projektování výrobních procesů a systémů. Tento základ jim umožní pochopit možnosti jednotlivých výrobních technologií a následně tyto znalosti v dalších souvislostech uplatnit při návrhu nových výrobních procesů a systémů, či racionalizaci stávajících.
Webové stránky ústavu určené pro studenty najdete zde.
Od začátku akademického roku 2018/2019 jsou studijní podpory přesunuty na univerzitní MOODLE.
Naše výzkumně-vývojová činnost spojená s průmyslovými partnery je zaměřena na celou oblast strojírenské technologie, zahrnující klasické i nekonvenční metody obrábění. Nabízíme vývoj technologie obrábění s ohledem na požadované parametry integrity povrchu se splněním geometrických specifikací výrobků. Zabýváme se vývojem a výrobou speciálních obráběcích nástrojů na danou aplikaci. Zajišťujeme návrh technologie kontroly geometrických specifikací produktů včetně vlastního měření. V oblasti průmyslového inženýrství se zabýváme navrhování nových výrobních a montážních systému a optimalizací stávajících s využitím moderních nástrojů konceptu digitální továrny. V oblastech našich odborností provádíme také specializovaná školení zaměstnanců průmyslových podniků.
Webové stránky ústavu určené pro spolupráci s průmyslem najdete zde.