[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie

CZ   / EN  

Stručně

[pracoviste/12134/programovaniCMM1.png]Naši absolventi jsou detailně seznámeni s problematikou obrábění konvenčními i nekonvenčními technologiemi. Výuka je realizována s podporou špičkových CAD/CAM technologií, to nám umožňuje předávat zkušenosti s programováním výrobních CNC zařízení moderním způsobem. Studenti si mohou rovněž osvojit poznatky například z oblasti víceosého frézování a broušení perspektivních materiálů. V oblasti metrologie získají přístup k nejnovějším CMM technologiím v oblasti kontroly kvality a díky úzké spolupráci se špičkovými průmyslovými partnery mají možnost pochopit fungování moderních systémů managementu kvality i úlohu jednotlivých nástrojů kvality v těchto systémech. Získané znalosti umožní absolventům systémově a komplexně řešit technologickou i projekční problematiku při vývoji, optimalizaci, racionalizaci a modernizaci technologických procesů a systémů, včetně zajištění jejich organizačních a řídicích stránek. V těchto oblastech poskytujeme také odborná školení zájemcům z průmyslových podniků.