[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie

CZ   / EN  

Zájemci o studium

Jak se stát špičkovým inženýrem ve strojírenských oborech?

Vybuduj pevné teoretické základy: zvol si bakalářský studijní program STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ. Po absolvování 1. ročníku můžeš přestoupit na bakalářský studijní program  VES, obor Technologie, materiály a ekonomika strojírenství.

Po skončení bakalářského studia  můžeš své znalosti prohloubit v magisterském studijním programu  VÝROBNÍ INŽENÝRSTVÍ.

Studium tohoto programu ti umožní:

  • Získat odborné znalosti v oblasti materiálového inženýrství, o kovových, polymerních, keramických i kompozitních materiálech.
  • Rozšíříš si spektrum znalostí o technologiích používaných ve strojírenství a průmyslu.
  • Získat širší znalosti moderních výrobních procesů, které jsou zaručeny podrobným studiem technologií slévání, tváření, svařování, povrchových úprav i technologie obrábění včetně programování a metrologie. 

Chci být inženýrem se zaměřením na oblast strojírenské technologie a technických materiálů!

Chci být inženýrem se zaměřením na konstrukci výrobních linek a robotů v průmyslu!