[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie

CZ   / EN  

Specializace

V bakalářském studijním programu si můžete, po absolvování prvního ročníku studijního programu TZSI, vybrat studijní program VÝROBA A EKONOMIKA VE STROJÍRENSTVÍ, obor Technologie, materiály a ekonomika strojírenství. V navazujícím magisterském studiu můžete pokračovat studiem programu VÝROBNÍ INŽENÝRSTVÍ, který přímo navazuje na teoretický základ získaný bakalářským studiem.