[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie

CZ   / EN  

Specializace

Vybuduj pevné teoretické základy: zvol si bakalářský studijní program STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ. V rámci bakalářského studijního programu Strojní inženýrství si můžeš zvolit profil MODERNÍ PRŮMYSLOVÁ VÝROBA.

Po skončení bakalářského studia můžeš své znalosti prohloubit v magisterském studijním programu VÝROBNÍ INŽENÝRSTVÍ.