[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie

CZ   / EN  

Lidé

František Holešovský

prof. Dr. Ing. František Holešovský

frantisek.holesovsky (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2607

místnost: B1-120, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2022

 • Mechanical and Microstructural Anisotropy of Laser Powder Bed Fusion 316L Stainless Steel – Pitrmuc, Z. - Šimota, J. - Beránek, L. - Mikeš, P. - Sommer, J. - Holešovský, F., - Andronov, V., Materials. 2022, 2022(15(2)), 1-21. ISSN 1996-1944.

2021

 • Investigation of Multiparameter Laser Stripping of AlTiN and DLC C Coatings – Primus, T. - Hlavinka, J. - Zeman, P. - Brajer, J. - Šorm, M. - Čermák, A. - Kožmín, P., - Holešovský, F., Materials. 2021, 14(4), 1-16. ISSN 1996-1944.

2020

 • Cutting force modelling with effects of cutting tool geometry and tool wear in milling of DIN C45 steel – Kovalčík, J. - Zeman, P. - Holešovský, F. - Mádl, J., - Kučerová, L., MM Science Journal. 2020, 2020(March), 3784-3793. ISSN 1803-1269.

2019

 • Edge trimming of C/PPS plate – Mašek, P. - Zeman, P. - Kolář, P., - Holešovský, F., The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2019, 101(1-4), 157-170. ISSN 0268-3768.

2012

 • Vliv nových brousících materiálů na průběh zbytkových napětí v povrchu ložiskových ocelí po broušení – Jusko, O. - Holešovský, F., Strojírenská technologie. 2012, XVII(4), 222-226. ISSN 1211-4162.

2007

 • Studium změn broušené povrchové vrstvy při dynamickém zatěžování – Holešovský, F. - Novák, M., - Michna, Š., Strojírenská technologie. 2007, XII(zvláštní), 73-76. ISSN 1211-4162.

2006

 • Ground Surface - Formation and Changes at Dynamical Loading – Holešovský, F. - Hrala, M., - Zelenková, J., Výrobné inžinierstvo. 2006, 5(2), 13-17. ISSN 1335-7972.

2005

 • Výzkum a nové poznatky broušení – Holešovský, F., Strojírenská technologie. 2005, 10(zvláštní č), 51-55. ISSN 1211-4162.

2004

 • Broušení křemíkové a nitridové keramiky – Holešovský, F. - Hrala, M., Výrobné inžinierstvo. 2004, 2004(2), 21-23. ISSN 1335-7972.
 • Integrity of Ground Cylindrical Surface – Holešovský, F. - Hrala, M., Journal of Materials Processing Technology. 2004,(10), 714-721. ISSN 0924-0136.
 • Effect of the Abrasive Grains on the Grinding Power and Surface Quality – Holešovský, F. - Hrala, M., Manufacturing Technology. 2004, 4 56-59. ISSN 1213-2489.

Stať ve sborníku

2018

 • Utilization of new modified materials in creep-feed grinding – Šimota, J. - Pitrmuc, Z. - Urban, J., - Holešovský, F., In: Konference studentské tvůrčí činnosti. ČVUT v Praze, fakulta strojní, 2018. ISBN 978-80-01-06421-4.

2009

 • Quality of surface layer of bearing steel after grinding – Jusko, O. - Holešovský, F., In: CD s recenzovanými přízpěvky z Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2009. ISBN 978-80-7318-812-2.

2008

 • Ground surface and its behaviour under load – Holešovský, F. - Novák, M., In: Transfer 2008. Trenčín: Digital Graphic, 2008. ISBN 978-80-8075-356-6.
 • Studium integrity broušeného povrchu – Novák, M. - Holešovský, F., In: Nové smery vo výrobných technológiách 2008. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technologií, 2008. pp. 228-231. ISBN 978-80-553-0044-3.
 • Monitorovací pracoviště procesu broušení – Náprstková, N. - Holešovský, F., - Náprstek, V., In: New Technology Knowledge and Information 2008. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2008. ISBN 978-80-7044-969-1.
 • Studium změn broušené povrchové vrstvy při dynamickém zatěžování – Holešovský, F. - Novák, M., - Michna, Š., In: New Technology Knowledge and Information 2008. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2008. ISBN 978-80-7044-969-1.

2007

 • Měření průtoku procesní kapaliny na FVTM – Náprstková, N. - Holešovský, F., In: Technológia 2007. Bratislava: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, 2007. ISBN 978-80-227-2712-9.
 • Výzkum broušení - historie a trendy – Holešovský, F., In: Technologie výroby dříve, dnes a v budoucnosti. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2007. ISBN 978-80-7372-249-4.
 • Výzkum broušení - historie a trendy – Holešovský, F., In: Technologie výroby dříve, dnes a v budoucnosti. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. pp. 16. ISBN 978-80-7372-249-4.

2006

 • Broušený povrch - tvorba a změny při dynamickém zatížení – Holešovský, F. - Hrala, M., - Zelenková, J., In: Nové smery vo výrobných technológiách 2006. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2006. pp. 48-53. ISBN 80-8073-554-9.
 • Výzkum a nové poznatky broušení – Holešovský, F., In: Nové poznatky v technologiích a technologické informace 05. Ústí nad Labem: Ústav techniky a řízení výroby UJEP, 2006. ISBN 80-7044-743-5.

2004

 • Broušení křemíkové a nitridové keramiky – Holešovský, F. - Hrala, M., In: Nové smery vo výrobných technologiach 2004. Prešov: Technická univerzita, fakulta výrobních technologií, 2004. pp. 296-299. ISBN 80-8073-136-5.
 • Aplikace software typu SCADA/HMI při monitorování procesu broušení – Náprstková, N. - Holešovský, F., In: Strojárska Technológia 2004. Žilina: Žilinská univerzita, 2004. p. 263. ISBN 80-8070-300-0.
 • Effect of the Abrasive Grain on the Grinding Power and Surface Quality – Holešovský, F. - Hrala, M., In: Machine Tools, Automation and Robotics in Mechanical Engineering. Praha: SMT - Society for Machine Tools, 2004. pp. 157-160. ISBN 80-903421-4-0.
 • Zpevnění broušeného povrchu a ovlivnění jeho únosnosti – Holešovský, F., In: Sborník konference "Strojírenská technologie Plzeň 2004". Plzeň: ZČU Plzeň, 2004. ISBN 80-7043-304-3.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2008

 • Integrita obrobených povrchů z hlediska funkčních vlastností – Mádl, J. - Holešovský, F. - Koutný, V. - Rázek, V. - Vilček, I. - Michna, Š. - Náprstková, N., - Novák, M., Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2008. ISBN 978-80-7414-095-2.

2004

 • Teorie a technologie obrábění – Holešovský, F. - Mádl, J. - Prokop, J. - Dušák, K. - Bumbálek, B. - Jersák, J. - Dvořák, R. - Zelenka, A. - Hlavenka, B. - Němejc, J. - Preclík, V., - Pokorný, P., Ústí nad Labem: Ústav techniky a řízení výroby UJEP, 2004. ISBN 80-7044-616-1.

2003

 • Jakost obráběných povrchů – Mádl, J. - Jersák, J. - Holešovský, F. - Koutný, V., - Rázek, V., Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2003. ISBN 80-7044-539-4.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2022

 • Femtosecond laser ablation of ultra-hard materials for cutting tools – Primus, T. - Zeman, P., - Holešovský, F., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: THE XXIII INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HIGH-POWER LASER SYSTEMS AND APPLICATIONS, Fyzikální institut Akademie Věd ČR. 2022-06-13.