[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie

Lidé

prof. Dr. Ing. František Holešovský

prof. Dr. Ing. František Holešovský

Frantisek.Holesovsky (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2607

místnost: B1-120, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2012

 • Vliv nových brousících materiálů na průběh zbytkových napětí v povrchu ložiskových ocelí po broušení – Jusko, O. - Holešovský, F., 2012

2007

 • Studium změn broušené povrchové vrstvy při dynamickém zatěžování – Holešovský, F. - Novák, M., - Michna, Š., 2007

2006

 • Ground Surface - Formation and Changes at Dynamical Loading – Holešovský, F. - Hrala, M., - Zelenková, J., 2006

2005

 • Výzkum a nové poznatky broušení – Holešovský, F., 2005

2004

 • Broušení křemíkové a nitridové keramiky – Holešovský, F. - Hrala, M., 2004
 • Integrity of Ground Cylindrical Surface – Holešovský, F. - Hrala, M., 2004
 • Effect of the Abrasive Grains on the Grinding Power and Surface Quality – Holešovský, F. - Hrala, M., 2004

Stať ve sborníku

2018

 • Utilization of new modified materials in creep-feed grinding – Šimota, J. - Pitrmuc, Z. - Urban, J., - Holešovský, F., 2018

2009

 • Quality of surface layer of bearing steel after grinding – Jusko, O. - Holešovský, F., 2009

2008

 • Ground surface and its behaviour under load – Holešovský, F. - Novák, M., 2008
 • Studium integrity broušeného povrchu – Novák, M. - Holešovský, F., 2008
 • Monitorovací pracoviště procesu broušení – Náprstková, N. - Holešovský, F., - Náprstek, V., 2008
 • Studium změn broušené povrchové vrstvy při dynamickém zatěžování – Holešovský, F. - Novák, M., - Michna, Š., 2008

2007

 • Měření průtoku procesní kapaliny na FVTM – Náprstková, N. - Holešovský, F., 2007
 • Výzkum broušení - historie a trendy – Holešovský, F., 2007
 • Výzkum broušení - historie a trendy – Holešovský, F., 2007

2006

 • Broušený povrch - tvorba a změny při dynamickém zatížení – Holešovský, F. - Hrala, M., - Zelenková, J., 2006
 • Výzkum a nové poznatky broušení – Holešovský, F., 2006

2004

 • Broušení křemíkové a nitridové keramiky – Holešovský, F. - Hrala, M., 2004
 • Aplikace software typu SCADA/HMI při monitorování procesu broušení – Náprstková, N. - Holešovský, F., 2004
 • Effect of the Abrasive Grain on the Grinding Power and Surface Quality – Holešovský, F. - Hrala, M., 2004
 • Zpevnění broušeného povrchu a ovlivnění jeho únosnosti – Holešovský, F., 2004

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2008

 • Integrita obrobených povrchů z hlediska funkčních vlastností – Mádl, J. - Holešovský, F. - Koutný, V. - Rázek, V. - Vilček, I. - Michna, Š. - Náprstková, N., - Novák, M., 2008

2004

 • Teorie a technologie obrábění – Holešovský, F. - Mádl, J. - Prokop, J. - Dušák, K. - Bumbálek, B. - Jersák, J. - Dvořák, R. - Zelenka, A. - Hlavenka, B. - Němejc, J. - Preclík, V., - Pokorný, P., 2004

2003

 • Jakost obráběných povrchů – Mádl, J. - Jersák, J. - Holešovský, F. - Koutný, V., - Rázek, V., 2003

...

2018

 • Edge trimming of C/PPS plate – Mašek, P. - Zeman, P. - Kolář, P., - Holešovský, F., 2018