[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie

CZ   / EN  

Lidé

Jan Tomíček

Ing. Jan Tomíček, Ph.D.

jan.tomicek (zavináč) fs.cvut.cz

správce subsítě / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / Fakulta strojní

(22 435) 2601
420602557359
(22 435) 2706

místnost: B1-114, Dejvice
místnost: F3-114, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2021

 • 3D surface roughness characteristics for biological applications – Podaný, J. - Tomíček, J., - Starý, V., Manufacturing Technology. 2021, 21(6), 836-841. ISSN 1213-2489.

2020

 • Analysis of small holes manufacturing for optomechanical components – Podaný, J. - Tomíček, J., Manufacturing Technology. 2020, Vol.20(2), 229-236. ISSN 1213-2489.

2016

 • Influence of Cutting Conditions on Profile Milling of INCONEL 738LC Alloy – Molotovnik, A. - Tomíček, J., Manufacturing Technology: Journal for Science, Research and Production. 2016, 2016(16), 461-467. ISSN 1213-2489.

2006

 • Software pro obrábění na víceosých obráběcích centrech - CAD/CAM systémy v Ústavu strojírenské technologie FS ČVUT – Tomíček, J. - Čapek, J., MM Průmyskové spektrum. 2006, 2006(5), 85. ISSN 1212-2572.

Stať ve sborníku

2014

 • DEVELOPING METHOD OF MACHINING TURBINE BLADES IN 5-AXIS CNC MILLING MACHINE – Molotovnik, A. - Tomíček, J., - Dvořák, R., In: 8th international seminar "Advanced Manufacturing Technologies". Sofia: Publishing house "St. Ivan Rilski", 2014. pp. 82-86. ISSN 1313-4264.

2013

 • XRD ANALYSES OF SURFACE INTEGRITY PARAMETERS AFTER 3 AXIS MILLING OF INCONEL 738LC – Kolařík, K. - Pala, Z. - Čapek, J. - Beránek, L. - Vyskočil, Z. - Kyncl, J., - Tomíček, J., In: Degradacia konštrukčných materiálov. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2013, pp. 52-57. ISBN 978-80-554-0741-8.

2012

 • Estimated machining time calculation in CAM software evaluation – Tomíček, J., In: Advanced Manufacturing Technologies. Sofia: Publishing house "St. Ivan Rilski", 2012. ISSN 1313-4264.

2010

 • Application of Laser Scanning in Reverse Engineering and Prototype Manufacturing – Macháček, P. - Tomíček, J. - Beránek, L., - Mikeš, P., In: Advances in Coordinate Metrology. Bielsko-Biała: Wydawnictwo akademii techniczno-humanistycznej w Bielsku-Białej, 2010, pp. 309-318. ISBN 978-83-62292-56-1.

2008

 • Technologičnost výroby kol designové studie automobilu – Tomíček, J., In: Sborník Konference Studentské tvůrčí činnosti (STČ). Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008.

2007

 • Surface Quality after 5-Axis Milling – Tomíček, J. - Vrabec, M., In: Funkčné povrchy v strojárstve 2007. Trenčín: Trenčianska univerzita, Fakulta špeciálnej techniky, 2007. pp. 187-192. ISSN 1336-9199. ISBN 978-80-8075-217-0.

2006

 • Pětiosé frézování – Vrabec, M. - Tomíček, J., In: Strojírenská technologie Plzeň 2006. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006, ISBN 80-7043-484-8.
 • Výuka CAD/CAM systémů na Ústavu strojírenské technologie FS ČVUT v Praze – Vrabec, M. - Tomíček, J., In: Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006, pp. 290-292. ISBN 80-85645-56-4.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2013

 • Přípravek pro měření komponent – Beránek, L. - Tomíček, J., - Mikeš, P., Czechia. Utility Model CZ 24805. 2013-01-10.

Software

2014

 • Postprocesor pro CAM fy Delcam pro ŘS Mikroprog - obrábění 3D – Novák, P. - Tomíček, J., [Software] 2014.
 • Postprocesor pro CAM fy Delcam pro Acramatic 2100 - obrábění 3D – Novák, P. - Tomíček, J., [Software] 2014.

2012

 • Postprocesor pro Catia V5R21 pro ŘS Mikroprog - obrábění 3D – Tomíček, J. - Novák, P., [Software] 2012.
 • Postprocesor pro NX7.5 pro ŘS Mikroprog - obrábění 3D – Tomíček, J. - Novák, P., [Software] 2012.
 • Postprocesor pro FeatureCAM 2011 pro ŘS Mikroprog - obrábění 3D – Novák, P. - Tomíček, J., - Vrabec, M., [Software] 2012.
 • Postprocesor pro PowerMill 2012 pro ŘS Mikroprog - obrábění 4D – Novák, P. - Tomíček, J., [Software] 2012.
 • Postprocesor pro PowerMill 2012 pro ŘS Mikroprog - obrábění 3D – Novák, P. - Tomíček, J., [Software] 2012.

2011

 • Postprocesor pro ArtCAM 2011 pro ŘS Mikroprog - obrábění 3D – Tomíček, J. - Novák, P., - Vrabec, M., [Software] 2011.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2015

 • Základy strojírenské výroby – Vrabec, M. - Beránek, L. - Novák, P., - Tomíček, J., Praha: ČVUT v Praze, 2015. ISBN 978-80-01-05669-1.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2012

 • ERIN2012 – Hrdlička, J. org. - Bryksí, B. org. - Kolaříková, M. org. - Vitvarová, M. org., - Tomíček, J. org., [Conference Hosting] 2012.

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2014

 • Obrábění superslitiny inconel 738lc technologií pětiosého frézování – Vyskočil, Z. - Beránek, L. - Kolařík, K. - Pala, Z. - Tomíček, J. - Kyncl, J. - Molotovnik, A., - Čapek, J., [Verified Technology] 2014.

2013

 • Dokončovací frézování lopatek turbíny ze slitiny Inconel 718 – Vyskočil, Z. - Beránek, L. - Čapek, J. - Kolařík, K. - Kyncl, J. - Molotovnik, A. - Pala, Z., - Tomíček, J., [Verified Technology] 2013.
 • Čtyřosé frézování tvarových ploch ze superslitiny Inconel 738LC – Vyskočil, Z. - Beránek, L. - Čapek, J. - Kolařík, K. - Kyncl, J. - Molotovnik, A. - Pala, Z., - Tomíček, J., [Verified Technology] 2013.

2012

 • Tříosé frézování tvarových ploch ze superslitiny Inconel 738LC – Vyskočil, Z. - Beránek, L. - Tomíček, J. - Kolařík, K., - Pala, Z., [Verified Technology] 2012.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2008

 • CAD/CAM systémy a CNC technologie na Ú12134 – Tomíček, J., [Invited unpublished scientific lecture] Ústí nad Orlicí: Svaz nástrojáren. 2008-06-25.

2007

 • CNC technologie – Tomíček, J., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Lesnická fakulta, Česká zemědělská univerzita. 2007-12-11.