[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie

CZ   / EN  

Lidé

Vítězslav Rázek

Ing. Vítězslav Rázek, CSc.

vitezslav.razek (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2601
(22 435) 2476

místnost: B1-114, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2016

 • Importance and Methods of Residual Stress Profile Measurement – Pitrmuc, Z. - Rázek, V. - Beránek, L. - Vrabec, M., - Šimota, J., Manufacturing Technology. 2016, 16(3), ISSN 1213-2489.
 • Importance and methods of residual stress profile measurement – Pitrmuc, Z. - Beránek, L. - Rázek, V. - Vrabec, M., - Šimota, J., Manufacturing Technology. 2016, 2016(3), 590-595. ISSN 1213-2489.

2013

 • Surface Integrity in Notches Machining – Mádl, J. - Rázek, V. - Koutný, V., - Kafka, J., Manufacturing Technology. 2013, 13(2), 188-193. ISSN 1213-2489.

2010

 • Tvrdé soustružení a vlastnosti povrchu – Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., Strojírenská technologie. 2010, XV(3), 22-27. ISSN 1211-4162.
 • Zkoušky obrobitelnosti ekologických automatových slitin mědi – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., Strojírenská technologie. 2010, XIV(zvláštní), 163-166. ISSN 1211-4162.

2008

 • Tvrdé a přesné frézování – Mádl, J. - Vilček, I. - Rázek, V., - Koutný, V., Strojírenská technologie. 2008, XIII(4), 20-24. ISSN 1211-4162.
 • Vlastnosti povrchu po tvrdém obrábění – Mádl, J. - Rázek, V. - Koutný, V., - Vilček, I., Strojírenská technologie. 2008, XIII(3), 27-31. ISSN 1211-4162.

2007

 • Vývoj nových technologických kapalin na bázi přírodních surovin – Kremanová, B. - Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., Strojírenská technologie. 2007, XII(2), 18-23. ISSN 1211-4162.

2006

 • Faktory ovlivňující náklady obrábění - II. část – Mácha, P. - Mádl, J., - Rázek, V., Strojírenská technologie. 2006, 11(1), 22-27. ISSN 1211-4162.

2004

 • Metoda pro simulaci zkoušek opotřebení slinutých karbidů – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Stránský, R., Strojírenská technologie. 2004, 9(1), 28-32. ISSN 1211-4162.

2003

 • Metody zkoušení vlastností řezných kapalin – Rázek, V. - Mádl, J., - Koutný, V., Strojírenská technologie. 2003, 8(3), 21-24. ISSN 1211-4162.
 • Termooxidační stabilita nových rostlinných řezných olejů a výzkum jejich technologických vlastností – Kremanová, B. - Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., Strojírenská technologie. 2003, 8(2), 21-25. ISSN 1211-4162.

2000

 • Experimental Analysis of Yielding Process in Machining – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Faltus, J., Strojírenská technologie. 2000, 5(4), 20. ISSN 1211-4162.
 • Experimentální analýzy procesu přetváření materiálu při obrábění – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Faltus, J., Strojírenská technologie. 2000, 5(4), 13-19. ISSN 1211-4162.
 • New Lead-Free (a+b) Brasses with Good Machinability – Faltus, J. - Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Bendíková, E., Strojírenská technologie. 2000, 5(4), 12-13. ISSN 1211-4162.
 • Nové bezolovnaté (a+b) mosazi s dobrou obrobitelností – Faltus, J. - Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Bendíková, E., Strojírenská technologie. 2000, 5(4), 5-12. ISSN 1211-4162.

1998

 • Využití oblasti primární plastické deformace pro hodnocení obrobitelnosti – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., Strojírenská technologie. 1998, 3(3), 10-12. ISSN 1211-4162.

1994

 • Řezné kapaliny a jejich účinky na obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., Technik. 1994, 2 28-29. ISSN 1210-616X.

Stať ve sborníku

2017

 • Investigation on residual stress profiles and microhardness on Ti6Al4V alloy – Pitrmuc, Z. - Savinov, A. - Šimota, J. - Beránek, L., - Rázek, V., In: Technological forum 2017 Book of proceedings. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2017. pp. 106-110. ISBN 978-80-87583-22-7.

2011

 • Vliv technologických procesů na zbytková pnutí v povrchové vrstvě – Kafka, J. - Rázek, V., In: Konference technologie obrábění. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011.
 • Surface Integrity in Notches Machining – Mádl, J. - Rázek, V. - Koutný, V., - Kafka, J., In: Precision Machining. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2011. pp. 176-181. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-297-2.

2010

 • Vlastnosti povrchu po přesném obrábění – Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., In: New Ways in Manufacturing Technologies. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2010. pp. 477-482. ISBN 978-80-553-0441-0.
 • Zkoušky obrobitelnosti ekologických automatových slitin mědi – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., In: ICTKI 2010. Ústí nad Labem: UJEP, 2010. pp. 163-166. ISBN 978-80-7414-204-8.

2009

 • Řezný proces a kvalita obrobené plochy při progresivním obrábění – Rázek, V. - Koutný, V., - Mádl, J., In: Transfer 2009. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta špecialnej techniky, 2009. ISBN 978-80-8075-414-3.
 • Surface Roughness in Machining Free-Machining Environmentally Friendly Cooper Alloys – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., In: ICPM 2009. Prešov: Technická univerzita, fakulta výrobních technologií, 2009. pp. 145-150. ISBN 978-80-553-0243-0.

2007

 • Vlastnosti povrchu a povrchové vrstvy po obrábění – Rázek, V. - Koutný, V., In: Funkčné povrchy v strojárstve 2007. Trenčín: Trenčianska univerzita, Fakulta špeciálnej techniky, 2007. pp. 150-153. ISSN 1336-9199. ISBN 978-80-8075-217-0.
 • Precise Machining and Residual Stresses – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., In: International Multidisciplinary Conference 7 th Edition. Baia Mare: North University of Baia Mare, 2007. pp. 441-445. ISSN 1224-3264.

2006

 • Vrtání konstantní posuvovovu silou – Koutný, V. - Mádl, J. - Rázek, V., - Faltus, J., In: Funkčné povrchy 2006. Trenčín: Fakulta špeciálnej techniky, TnU v Trenčíně, 2006. pp. 104-109. ISSN 1336-9199. ISBN 80-8075-137-4.
 • Výzkum obrobitelnosti bezolovnatých mosazí s obsahem Bi – Koutný, V. - Mádl, J. - Rázek, V., - Faltus, J., In: Funkčné povrchy 2006. Trenčín: Fakulta špeciálnej techniky, TnU v Trenčíně, 2006. pp. 98-103. ISSN 1336-9199. ISBN 80-8075-137-4.

2005

 • Ekologické obrobitelné slitiny mědi legované křemíkem – Koutný, V. - Mádl, J. - Rázek, V., - Faltus, J., In: Funkčné povrchy 2005. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta špecialnej techniky, 2005. pp. 97-102. ISBN 80-8075-064-5.
 • Ekologické obrobitelné slitiny mědi se sníženým obsahem olova – Koutný, V. - Mádl, J. - Rázek, V., - Faltus, J., In: Funkčné povrchy 2005. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta špecialnej techniky, 2005, pp. 93-96. ISBN 80-8075-064-5.

2004

 • Emulzní oleje z přírodních surovin a jejich vliv na řezný proces a kvalitu obrobené plochy – Rázek, V. - Mádl, J. - Koutný, V., - Kremanová, B., In: Funkčné povrchy 2004. Trenčín: Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2004. pp. 176-179. ISBN 80-8075-021-1.
 • Vývoj nových slitin mědi určených pro obrábění – Koutný, V. - Mádl, J. - Rázek, V., - Faltus, J., In: Funkčné povrchy 2004. Trenčín: Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2004. pp. 96-101. ISBN 80-8075-021-1.
 • Výzkum přesného obrábění a vlastností řezných kapalin – Koutný, V. - Mádl, J., - Rázek, V., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004. pp. 97-99. ISBN 80-01-03105-5.

2003

 • Přesné obrábění kalené oceli – Rázek, V. - Mádl, J., - Koutný, V., In: Technológia 2003. Bratislava: STU v Bratislave, SjF, 2003. ISBN 80-227-1935-8.
 • Precision Machining of Hardened Steel – Rázek, V. - Mádl, J., - Koutný, V., In: Technológia 2003. Bratislava: STU v Bratislave, SjF, 2003. pp. 89. ISBN 80-227-1935-8.
 • Vybrané aspekty experimentálního výzkumu obrobitelnosti nových materiálů – Koutný, V. - Mádl, J., - Rázek, V., In: Technológia 2003. Bratislava: STU v Bratislave, SjF, 2003. ISBN 80-227-1935-8.
 • Selected Aspects of Experimental Research into New Materials – Koutný, V. - Mádl, J., - Rázek, V., In: Technológia 2003. Bratislava: STU v Bratislave, SjF, 2003. pp. 78. ISBN 80-227-1935-8.

2002

 • Vybrané aspekty vlivu řezného prostředí na kvalitativní parametry obrobené plochy – Rázek, V. - Mádl, J., - Koutný, V., In: Funkčné povrchy 2002. Trenčín: GC-TECH, Ing. Peter Gerši, 2002. pp. 143-146. ISBN 80-88914-71-X.
 • Metody hodnocení obrobitelnosti nových slitin – Koutný, V. - Mádl, J. - Rázek, V., - Faltus, J., In: Funkčné povrchy 2002. Trenčín: GC-TECH, Ing. Peter Gerši, 2002. pp. 72-77. ISBN 80-88914-71-X.
 • Vliv množství řezné kapaliny na obráběci proces – Mádl, J. - Rázek, V. - Koutný, V., - Habrman, M., In: Rozvoj technológie obrábania RTO 2002. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2002. pp. 29-31. ISBN 80-7099-796-6.
 • Návrh systému zkoušek pro stanovení komplexních vlastností nově vyvíjených ekologických technologických kapalin – Mádl, J. - Rázek, V. - Koutný, V., - Kremanová, B., In: Reotrib 2002 - Kvalita paliv a maziv. Praha: VŠCHT, 2002. pp. 87-98. ISBN 80-7080-481-5.

2001

 • Plastické deformace materiálu při tvoření třísky – Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., In: Strojné inžinierstvo 2001. Bratislava: STU v Bratislave, 2001. pp. 334-339.
 • Výzkum obrobitelnosti nových druhů slitin mědi – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Faltus, J., In: Strojné inžinierstvo 2001. Bratislava: STU v Bratislave, 2001. pp. 328-333.
 • Experimentální výzkum funkčních povrchů a pracovního prostředí – Rázek, V. - Mádl, J. - Koutný, V., - Kremanová, B., In: Funkčné povrchy 2001. Trenčín: GC - TECH, 2001. pp. 161-164. ISBN 80-88914-34-5.

1999

 • Obrobitelnost hliníkových slitin bez olova – Novák, P. - Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., In: Technológia '99. Bratislava: STU, Strojnícka fakulta, KSML, 1999. pp. 547-550. ISBN 80-227-1255-8.

1998

 • The Efect of Cutting Fluids on Material Deformation in Chip Formation – Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., In: Development of Metal Cutting DMC 98. Košice: TU Košice, 1998, pp. 39-40. ISBN 80-7099-352-9.

1996

 • Research of Cutting Fluids – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., In: Machine Tools, Automation and Robotics in Mechanical Engineering. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996, pp. 176-182.
 • Cutting Fluids Testing in Drilling – Mádl, J. - Rázek, V., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 1053-1054.

1993

 • Výzkumná laboratoř katedry obrábění FS ČVUT se zaměřením na možnosti výzkumu řezného prostředí – Koutný, V. - Rázek, V. - Dvořák, R., - Mádl, J., In: Kapaliny pro obrábění a tváření. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993, pp. 25-29.

Zpráva

2020

 • Zpráva o měření zbytkových napětí 2020 – Pitrmuc, Z. - Rázek, V., - Novák, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Machining, Process Planning and Metrology, 2020.

2019

 • Zpráva o měření zbytkových napětí 2019 – Pitrmuc, Z. - Rázek, V., - Novák, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Machining, Process Planning and Metrology, 2019.
 • Zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích projektu TH03010089 za rok 2019 – Pitrmuc, Z. - Rázek, V. - Sommer, J. - Novák, P. - Urban, J. - Beránek, L., - Pala, Z., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Machining, Process Planning and Metrology, 2019.

2018

 • Zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích projektu TH03010089 za rok 2018 – Pitrmuc, Z. - Rázek, V. - Sommer, J. - Novák, P. - Urban, J. - Beránek, L., - Pala, Z., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Machining, Process Planning and Metrology, 2018.
 • Zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2018 – Pitrmuc, Z. - Beránek, L. - Rázek, V. - Šimota, J., - Pala, Z., [Research Report] 2018.

2017

 • Zpráva o měření zbytkových napětí 2018 – Pitrmuc, Z. - Rázek, V., - Novák, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Machining, Process Planning and Metrology, 2017.
 • Zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2017 – Pitrmuc, Z. - Beránek, L. - Šimota, J. - Mikeš, P. - Pala, Z., - Rázek, V., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Machining, Process Planning and Metrology, 2017. Report no. TH01011405-PZ-2017.
 • Zpráva o měření zbytkových napětí 2017 – Pitrmuc, Z. - Rázek, V., - Novák, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Machining, Process Planning and Metrology, 2017.

2016

 • Zpráva o měření zbytkových napětí 2016 – Pitrmuc, Z. - Rázek, V., - Novák, P., [Research Report] GE Aviation, 2016.

2015

 • Zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015 – Pitrmuc, Z. - Beránek, L. - Rázek, V. - Mikeš, P. - Kolařík, L. - Gergely, V. G., - Ziegelheim, J. Z., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Machining, Process Planning and Metrology, 2015.
 • Zpráva o měření zbytkových napětí 2015 – Rázek, V. - Kafka, J., - Pitrmuc, Z., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Machining, Process Planning and Metrology, 2015.

2014

 • Zpráva o měření zbytkových napětí 2014 – Rázek, V. - Kafka, J., - Pitrmuc, Z., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Machining, Process Planning and Metrology, 2014.

2013

 • Zpráva o měření zbytkových pnutí 2013 – Kafka, J. - Rázek, V., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Machining, Process Planning and Metrology, 2013.

2012

 • Zpráva o měření zbytkových pnutí 2012 – Kafka, J. - Rázek, V., [Research Report] 2012.

2011

 • Zpráva o měření zbytkových pnutí 2011 – Kafka, J. - Rázek, V., [Research Report] 2011.

2010

 • Zpráva o měření zbytkových pnutí 2010 – Kafka, J. - Rázek, V., [Research Report] 2010.

2002

 • Přesné obrábění, část 2 – Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2002. Report no. U223/2002/010.
 • Přesné obrábění, část 1 – Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2002. Report no. U223/2002/009.
 • Studium vlastností modelových slitin hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2002. Report no. U223/2002/001.
 • Experimentální výzkum obrobitelnosti slitin mědi se zlepšenou obrobitelností a sníženým obsahem olova – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2002. Report no. U223/2002/008.
 • Výzkum obrobitelnosti nových slitin mědi se sníženým obsahem olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2002. Report no. U223/2002/007.
 • Výzkum obrobitelnosti nových slitin mědi se sníženým obsahem olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2002. Report no. U223/2002/005.
 • Studium vlastností modelových slitin mědi bez olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2002. Report no. U223/2002/002.

2001

 • Návrh metodiky experimentálního výzkumu obrobitelnosti nových slitin mědi – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2001. Report no. U223/2001/009.
 • Řezné síly při vrtání – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2001. Report no. U223/2001/004.
 • Výzkum technologických účinků řezných olejů – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2001. Report no. U223/2001/003.
 • Studium vlastností modelových slitin hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Kubelík, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2001. Report no. U223/2001/002.
 • Studium vlastností modelových slitin mědi bez olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Houska, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2001. Report no. U223/2001/001.
 • Upřesnění metodiky experimentálního výzkumu obrobitelnosti automatových ocelí – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2001. Report no. U223/2001/012.
 • Podklady pro databázi hodnocení obrobitelnosti nových druhů hliníkových slitin - 1. část – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2001. Report no. U223/2001/014.
 • Databáze - hodnocení řezných olejů při obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2001. Report no. U223/2001/011.
 • Řezné podmínky při obrábění hliníkových slitin – Novák, P. - Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2001. Report no. U223/2001/010.

2000

 • Obrobitelnost materiálů při soustružení a vrtání – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2000. Report no. U223/2000/007.
 • Přetváření materiálů při obrábění – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Berka, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2000. Report no. u223/2000/006.

1999

 • Experimentální analýza procesu přetváření materiálů při obrábění – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Plevka, L., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1999. Report no. U223/1999/019.
 • Zjišťování technologických přetvoření při obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1999. Report no. U223/1999/003.
 • Studium deformačních procesů při obrábění Al slitin – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1999. Report no. U223/1999/010.
 • Technologická přetvoření při obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1999. Report no. U223/1999/009.
 • Komplexní hodnocení obrobitelnosti nově vyvinutých hliníkových slitin – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1999. Report no. U223/1999/012.
 • Studium vlastností modelových slitin mědi bez olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1999. Report no. U223/1999/011.
 • Výzkum obrobitelnosti hliníkových slitin na bázi AlCu4MgSnBi - část II – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1999. Report no. U223/1999/008.
 • Obrobitelnost slitin na bázi AlCuBiPb a AlCuSnBi – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1999. Report no. U223/1999/007.
 • Výzkum obrobitelnosti hliníkových slitin na bázi AlCu4MgSnBi - část I – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1999. Report no. U223/1999/006.
 • Studium oblastí primárních plastických deformací při obrábění hliníkových slitin – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Berka, L., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1999. Report no. U223/1999/002.
 • Studium vlastností modelových hliníkových slitin bez olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1999. Report no. U223/1999/001.

1996

 • Výzkum technologických vlastností nových typů řezných kapalin – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1996.
 • Výzkum diagnostických metod třískového obrábění založený na vzájemném vztahu silových jevů a opotřebení nástroje – Mádl, J. - Beneš, J. - Tesner, L. - Koutný, V. - Rázek, V. - Kaven, J. - Holý, S., - Veselý, E., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1996.
 • Výzkum řezných kapalin – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V. - Dvořák, R., - Chmelík, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1996.
 • Návrh vrtacího dynamometru s polovodičovými tenzometry – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Holý, S., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1996.
 • Výzkum řezných kapalin při vrtání konstantní posuvnou silou – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1996.
 • Výzkum obrobitelnosti oceli 11 109 – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1996.
 • Výzkum technologických vlastností nových typů řezných kapalin – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1996.
 • Výzkum vlastností řezné kapaliny ERUCOIL – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1996.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2008

 • Integrita obrobených povrchů z hlediska funkčních vlastností – Mádl, J. - Holešovský, F. - Koutný, V. - Rázek, V. - Vilček, I. - Michna, Š. - Náprstková, N., - Novák, M., Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2008. ISBN 978-80-7414-095-2.

2003

 • Jakost obráběných povrchů – Mádl, J. - Jersák, J. - Holešovský, F. - Koutný, V., - Rázek, V., Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2003. ISBN 80-7044-539-4.

Kapitola v knize

1998

 • Development and Properties of Aluminium Alloys with Improved Machinability – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Faltus, J., In: Obrobitelnost strojírenských materiálů. Ústí nad Labem: Ústav techniky a řízení výroby UJEP, 1998. p. 79-80. ISBN 80-7044-232-8.
 • Vývoj a vlastnosti slitin hliníku se zlepšenou obrobitelností – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Faltus, J., In: Obrobitelnost strojírenských materiálů. Ústí nad Labem: Ústav techniky a řízení výroby UJEP, 1998. p. 70-79. ISBN 80-7044-232-8.

Ostatní nezařazené

2009

 • Surface Roughness in Machining Free-Machining Cooper Alloys – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., Strojírenská technologie. 2009, XIII(4), ISSN 1211-4162.