[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie

Lidé

Ing. Vítězslav Rázek, CSc.

Ing. Vítězslav Rázek, CSc.

Vitezslav.Razek (zavináč) fs.cvut.cz

zástupce vedoucího / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / Fakulta strojní

(22 435) 2476
(22 435) 2601

místnost: B1-114, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2016

 • Importance and methods of residual stress profile measurement – Pitrmuc, Z. - Beránek, L. - Rázek, V. - Vrabec, M., - Šimota, J., 2016

2013

 • Surface Integrity in Notches Machining – Mádl, J. - Rázek, V. - Koutný, V., - Kafka, J., 2013

2010

 • Tvrdé soustružení a vlastnosti povrchu – Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., 2010
 • Zkoušky obrobitelnosti ekologických automatových slitin mědi – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2010

2008

 • Tvrdé a přesné frézování – Mádl, J. - Vilček, I. - Rázek, V., - Koutný, V., 2008
 • Vlastnosti povrchu po tvrdém obrábění – Mádl, J. - Rázek, V. - Koutný, V., - Vilček, I., 2008

2007

 • Vývoj nových technologických kapalin na bázi přírodních surovin – Kremanová, B. - Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., 2007

2006

 • Faktory ovlivňující náklady obrábění - II. část – Mácha, P. - Mádl, J., - Rázek, V., 2006

2004

 • Metoda pro simulaci zkoušek opotřebení slinutých karbidů – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Stránský, R., 2004

2003

 • Metody zkoušení vlastností řezných kapalin – Rázek, V. - Mádl, J., - Koutný, V., 2003
 • Termooxidační stabilita nových rostlinných řezných olejů a výzkum jejich technologických vlastností – Kremanová, B. - Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., 2003

2000

 • Experimental Analysis of Yielding Process in Machining – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Faltus, J., 2000
 • Experimentální analýzy procesu přetváření materiálu při obrábění – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Faltus, J., 2000
 • New Lead-Free (a+b) Brasses with Good Machinability – Faltus, J. - Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Bendíková, E., 2000
 • Nové bezolovnaté (a+b) mosazi s dobrou obrobitelností – Faltus, J. - Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Bendíková, E., 2000

1998

 • Využití oblasti primární plastické deformace pro hodnocení obrobitelnosti – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1998

1994

 • Řezné kapaliny a jejich účinky na obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1994

Stať ve sborníku

2017

 • Investigation on residual stress profiles and microhardness on Ti6Al4V alloy – Pitrmuc, Z. - Savinov, A. - Šimota, J. - Beránek, L., - Rázek, V., 2017

2011

 • Vliv technologických procesů na zbytková pnutí v povrchové vrstvě – Kafka, J. - Rázek, V., 2011
 • Surface Integrity in Notches Machining – Mádl, J. - Rázek, V. - Koutný, V., - Kafka, J., 2011

2010

 • Vlastnosti povrchu po přesném obrábění – Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., 2010
 • Zkoušky obrobitelnosti ekologických automatových slitin mědi – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2010

2009

 • Řezný proces a kvalita obrobené plochy při progresivním obrábění – Rázek, V. - Koutný, V., - Mádl, J., 2009
 • Surface Roughness in Machining Free-Machining Environmentally Friendly Cooper Alloys – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2009

2007

 • Vlastnosti povrchu a povrchové vrstvy po obrábění – Rázek, V. - Koutný, V., 2007
 • Precise Machining and Residual Stresses – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2007

2006

 • Vrtání konstantní posuvovovu silou – Koutný, V. - Mádl, J. - Rázek, V., - Faltus, J., 2006
 • Výzkum obrobitelnosti bezolovnatých mosazí s obsahem Bi – Koutný, V. - Mádl, J. - Rázek, V., - Faltus, J., 2006

2005

 • Ekologické obrobitelné slitiny mědi legované křemíkem – Koutný, V. - Mádl, J. - Rázek, V., - Faltus, J., 2005
 • Ekologické obrobitelné slitiny mědi se sníženým obsahem olova – Koutný, V. - Mádl, J. - Rázek, V., - Faltus, J., 2005

2004

 • Emulzní oleje z přírodních surovin a jejich vliv na řezný proces a kvalitu obrobené plochy – Rázek, V. - Mádl, J. - Koutný, V., - Kremanová, B., 2004
 • Vývoj nových slitin mědi určených pro obrábění – Koutný, V. - Mádl, J. - Rázek, V., - Faltus, J., 2004
 • Výzkum přesného obrábění a vlastností řezných kapalin – Koutný, V. - Mádl, J., - Rázek, V., 2004

2003

 • Přesné obrábění kalené oceli – Rázek, V. - Mádl, J., - Koutný, V., 2003
 • Precision Machining of Hardened Steel – Rázek, V. - Mádl, J., - Koutný, V., 2003
 • Vybrané aspekty experimentálního výzkumu obrobitelnosti nových materiálů – Koutný, V. - Mádl, J., - Rázek, V., 2003
 • Selected Aspects of Experimental Research into New Materials – Koutný, V. - Mádl, J., - Rázek, V., 2003

2002

 • Vybrané aspekty vlivu řezného prostředí na kvalitativní parametry obrobené plochy – Rázek, V. - Mádl, J., - Koutný, V., 2002
 • Metody hodnocení obrobitelnosti nových slitin – Koutný, V. - Mádl, J. - Rázek, V., - Faltus, J., 2002
 • Vliv množství řezné kapaliny na obráběci proces – Mádl, J. - Rázek, V. - Koutný, V., - Habrman, M., 2002
 • Návrh systému zkoušek pro stanovení komplexních vlastností nově vyvíjených ekologických technologických kapalin – Mádl, J. - Rázek, V. - Koutný, V., - Kremanová, B., 2002

2001

 • Plastické deformace materiálu při tvoření třísky – Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., 2001
 • Výzkum obrobitelnosti nových druhů slitin mědi – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Faltus, J., 2001
 • Experimentální výzkum funkčních povrchů a pracovního prostředí – Rázek, V. - Mádl, J. - Koutný, V., - Kremanová, B., 2001

1999

 • Obrobitelnost hliníkových slitin bez olova – Novák, P. - Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1999

1998

 • The Efect of Cutting Fluids on Material Deformation in Chip Formation – Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., 1998

1996

 • Research of Cutting Fluids – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1996
 • Cutting Fluids Testing in Drilling – Mádl, J. - Rázek, V., 1996

1993

 • Výzkumná laboratoř katedry obrábění FS ČVUT se zaměřením na možnosti výzkumu řezného prostředí – Koutný, V. - Rázek, V. - Dvořák, R., - Mádl, J., 1993

Zpráva

2018

 • Zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích projektu TH03010089 za rok 2018 – Pitrmuc, Z. - Rázek, V. - Sommer, J. - Novák, P. - Urban, J. - Beránek, L., - Pala, Z., 2018
 • Zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2018 – Pitrmuc, Z. - Beránek, L. - Rázek, V. - Šimota, J., - Pala, Z., 2018

2017

 • Zpráva o měření zbytkových napětí 2018 – Pitrmuc, Z. - Rázek, V., - Novák, P., 2017
 • Zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2017 – Pitrmuc, Z. - Beránek, L. - Šimota, J. - Mikeš, P. - Pala, Z., - Rázek, V., 2017
 • Zpráva o měření zbytkových napětí 2017 – Pitrmuc, Z. - Rázek, V., - Novák, P., 2017

2016

 • Zpráva o měření zbytkových napětí 2016 – Pitrmuc, Z. - Rázek, V., - Novák, P., 2016

2015

 • Zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015 – Pitrmuc, Z. - Beránek, L. - Rázek, V. - Mikeš, P. - Kolařík, L. - Gergely, V. G., - Ziegelheim, J. Z., 2015
 • Zpráva o měření zbytkových napětí 2015 – Rázek, V. - Kafka, J., - Pitrmuc, Z., 2015

2014

 • Zpráva o měření zbytkových napětí 2014 – Rázek, V. - Kafka, J., - Pitrmuc, Z., 2014

2013

 • Zpráva o měření zbytkových pnutí 2013 – Kafka, J. - Rázek, V., 2013

2012

 • Zpráva o měření zbytkových pnutí 2012 – Kafka, J. - Rázek, V., 2012

2011

 • Zpráva o měření zbytkových pnutí 2011 – Kafka, J. - Rázek, V., 2011

2010

 • Zpráva o měření zbytkových pnutí 2010 – Kafka, J. - Rázek, V., 2010

2002

 • Přesné obrábění, část 2 – Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., 2002
 • Přesné obrábění, část 1 – Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., 2002
 • Studium vlastností modelových slitin hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2002
 • Experimentální výzkum obrobitelnosti slitin mědi se zlepšenou obrobitelností a sníženým obsahem olova – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2002
 • Výzkum obrobitelnosti nových slitin mědi se sníženým obsahem olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2002
 • Výzkum obrobitelnosti nových slitin mědi se sníženým obsahem olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2002
 • Studium vlastností modelových slitin mědi bez olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2002

2001

 • Návrh metodiky experimentálního výzkumu obrobitelnosti nových slitin mědi – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2001
 • Řezné síly při vrtání – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2001
 • Výzkum technologických účinků řezných olejů – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2001
 • Studium vlastností modelových slitin hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Kubelík, M., 2001
 • Studium vlastností modelových slitin mědi bez olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Houska, J., 2001
 • Upřesnění metodiky experimentálního výzkumu obrobitelnosti automatových ocelí – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2001
 • Podklady pro databázi hodnocení obrobitelnosti nových druhů hliníkových slitin - 1. část – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2001
 • Databáze - hodnocení řezných olejů při obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2001
 • Řezné podmínky při obrábění hliníkových slitin – Novák, P. - Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2001

2000

 • Obrobitelnost materiálů při soustružení a vrtání – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2000
 • Přetváření materiálů při obrábění – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Berka, L., 2000

1999

 • Experimentální analýza procesu přetváření materiálů při obrábění – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Plevka, L., 1999
 • Zjišťování technologických přetvoření při obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1999
 • Studium deformačních procesů při obrábění Al slitin – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1999
 • Technologická přetvoření při obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1999
 • Komplexní hodnocení obrobitelnosti nově vyvinutých hliníkových slitin – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1999
 • Studium vlastností modelových slitin mědi bez olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1999
 • Výzkum obrobitelnosti hliníkových slitin na bázi AlCu4MgSnBi - část II – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1999
 • Obrobitelnost slitin na bázi AlCuBiPb a AlCuSnBi – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1999
 • Výzkum obrobitelnosti hliníkových slitin na bázi AlCu4MgSnBi - část I – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1999
 • Studium oblastí primárních plastických deformací při obrábění hliníkových slitin – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Berka, L., 1999
 • Studium vlastností modelových hliníkových slitin bez olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1999

1996

 • Výzkum technologických vlastností nových typů řezných kapalin – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1996
 • Výzkum diagnostických metod třískového obrábění založený na vzájemném vztahu silových jevů a opotřebení nástroje – Mádl, J. - Beneš, J. - Tesner, L. - Koutný, V. - Rázek, V. - Kaven, J. - Holý, S., - Veselý, E., 1996
 • Výzkum řezných kapalin – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V. - Dvořák, R., - Chmelík, V., 1996
 • Návrh vrtacího dynamometru s polovodičovými tenzometry – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Holý, S., 1996
 • Výzkum řezných kapalin při vrtání konstantní posuvnou silou – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1996
 • Výzkum obrobitelnosti oceli 11 109 – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1996
 • Výzkum technologických vlastností nových typů řezných kapalin – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1996
 • Výzkum vlastností řezné kapaliny ERUCOIL – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1996

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2008

 • Integrita obrobených povrchů z hlediska funkčních vlastností – Mádl, J. - Holešovský, F. - Koutný, V. - Rázek, V. - Vilček, I. - Michna, Š. - Náprstková, N., - Novák, M., 2008

2003

 • Jakost obráběných povrchů – Mádl, J. - Jersák, J. - Holešovský, F. - Koutný, V., - Rázek, V., 2003

Kapitola v knize

1998

 • Development and Properties of Aluminium Alloys with Improved Machinability – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Faltus, J., 1998
 • Vývoj a vlastnosti slitin hliníku se zlepšenou obrobitelností – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Faltus, J., 1998

...

2009

 • Surface Roughness in Machining Free-Machining Cooper Alloys – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2009