[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie

Lidé

prof. Ing. Jan Mádl, CSc.

prof. Ing. Jan Mádl, CSc.

Jan.Madl (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2602

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • GA101/09/0504  
  Výzkum vlivu dokončovacích a progresivních metod obrábění na funkční vlastnosti konstrukčních vrubů z hlediska možných katastrofických důsledků – Mádl, J. (2009-2012)
 • FI-IM5/178  
  Ekologické obrobitelné mosazi se sníženým obsahem těžkých nízkotavitelných kovů – Mádl, J. (2008-2010)
 • GA101/06/0508  
  Výzkum vlastností povrchu a povrchové vrstvy se zřetelem na možné katastrfické dopady na funkčnost strojních součástí – Mádl, J. (2006-2008)
 • GA106/04/0122  
  Studium vlastností modelových slitin mědi se sníženým obsahem nízkotavitelných kovů určených pro obrábění – Mádl, J. (2004-2006)
 • OE131  
  Ekologické obrobitelné slitiny mědi se sníženým obsahem olova – Mádl, J. (2003-2005)
 • GA101/02/0202  
  Terminologie obrábění a montáže – Mádl, J. (2002-2004)
 • FD-K/084  
  Vývoj nových slitin mědi se sníženým obsahem olova určených pro obrábění – Mádl, J. (2001-2003)
 • GA101/01/0956  
  Základní výzkum progresivních a vysoce přesných technologií – Mádl, J. (2001-2003)
 • MSM 212200008  
  Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýství – Mádl, J. (1999-2004)

Článek v periodiku

2015

 • New possibilities for efficient laser surface treatment by diode-pumped kW-class lasers – Brajer, J. - Švábek, R. - Rostohar, D. R. - Divoky, M. D. - Lucianetti, A. L. - Mocek, T. M. - Mádl, J., - Pitrmuc, Z., The Journal of Engineering. 2015, 3(1), ISSN 2051-3305. Dostupné z: http://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/joe.2015.0094
 • Application of laser shock processing – Brajer, J. - Mádl, J. - Pitrmuc, Z. - Švábek, R., - Zeman, P., Manufacturing Technology. 2015, 15(3), s. 278-285. ISSN 1213-2489. Dostupné z: http://80.www.scopus.com.dialog.cvut.cz/record/display.uri?eid=2-s2.0-84949222191&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=1213-2489&nlo=&nlr=&nls=&sid=06163057A0E4B6210F7D76F1C258DDF0.FZg2ODcJC9ArCe8WOZPvA%3a170&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222015%22
 • Machinability of lead free copper alloys – Mádl, J. - Koutný, V., Manufacturing Technology. 2015, 15(5), s. 870-875. ISSN 1213-2489. Dostupné z: http://journal.strojirenskatechnologie.cz/archiv.html

2013

 • Surface Integrity in Notches Machining – Mádl, J. - Rázek, V. - Koutný, V., - Kafka, J., Manufacturing Technology. 2013, 13(2), s. 188-193. ISSN 1213-2489.

2010

 • Tvrdé soustružení a vlastnosti povrchu – Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., Strojírenská technologie. 2010, XV(3), s. 22-27. ISSN 1211-4162.
 • Problémy spojené s přípravou a profilem absolventa strojírenské technologie – Mádl, J., Strojírenská technologie. 2010, XIV(zvláštní), s. 284-285. ISSN 1211-4162.
 • Zkoušky obrobitelnosti ekologických automatových slitin mědi – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., Strojírenská technologie. 2010, XIV(zvláštní), s. 163-166. ISSN 1211-4162.

2008

 • Tvrdé a přesné frézování – Mádl, J. - Vilček, I. - Rázek, V., - Koutný, V., Strojírenská technologie. 2008, XIII(4), s. 20-24. ISSN 1211-4162.
 • Vlastnosti povrchu po tvrdém obrábění – Mádl, J. - Rázek, V. - Koutný, V., - Vilček, I., Strojírenská technologie. 2008, XIII(3), s. 27-31. ISSN 1211-4162.
 • Ekologické trendy při používání řezných kapalin – Mádl, J., Strojárstvo. 2008, XII(3), s. 72-73. ISSN 1335-2938.
 • Integrita povrchu po obrábění – Mádl, J., Výrobné inžinierstvo. 2008, VII(2), s. 5-7. ISSN 1335-7972.

2007

 • Vývojové trendy technologie obrábění a jim odpovídající výzkum na FS ČVUT v Praze – Mádl, J., Strojírenská technologie. 2007, XII(zvláštní), s. 145-148. ISSN 1211-4162.
 • Environmental Problems in Cutting – Mádl, J., Strojírenská technologie. 2007, XII(2), s. 29-31. ISSN 1211-4162.
 • Vývoj nových technologických kapalin na bázi přírodních surovin – Kremanová, B. - Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., Strojírenská technologie. 2007, XII(2), s. 18-23. ISSN 1211-4162.

2006

 • Řízení technologických procesů v rámci controllingového řízení podniku – Zralý, M. - Mádl, J., Strojírenská technologie. 2006, XI(4), s. 14-17. ISSN 1211-4162.
 • Kalkulace nákladových položek a jejich členění pro optimalizaci řezných podmínek – Koukol, V. - Mádl, J., Strojírenská technologie. 2006, 11(1), s. 19-22. ISSN 1211-4162. Dostupné z: http://www.rcmt.cvut.cz
 • Integrace ekonomických a technologických parametrů pro optimalizaci obráběcích procesů – Mádl, J., Výrobné inžinierstvo. 2006, 5(2), s. 33-34. ISSN 1335-7972.
 • Faktory ovlivňující náklady obrábění - II. část – Mácha, P. - Mádl, J., - Rázek, V., Strojírenská technologie. 2006, 11(1), s. 22-27. ISSN 1211-4162.

2005

 • Factors Affecting Present-day Cutting Processes – Mádl, J., Strojírenská technologie. 2005, 10(zvláštní), s. 121-124. ISSN 1211-4162.
 • Metodika pro testování procesních kapalin – Novák, P. - Mádl, J., Technologické inžinierstvo. 2005, 2(2), s. 4-7. ISSN 1336-5967.
 • Precision Milling of Hardened Steel Using Ceramics and Cubic Boron Nitride Cutting Tools – Sutanto, H. - Mádl, J., Strojírenská technologie. 2005, 10(2), s. 21-25. ISSN 1211-4162.
 • Návrh metodiky pro testování procesních kapalin – Novák, P. - Mádl, J., Strojírenská technologie. 2005, 10(2), s. 15-21. ISSN 1211-4162.

2004

 • Metoda pro simulaci zkoušek opotřebení slinutých karbidů – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Stránský, R., Strojírenská technologie. 2004, 9(1), s. 28-32. ISSN 1211-4162.
 • Vliv koeficientu tření na výsledky simulace řezného procesu – Zeman, P. - Šafek, J., - Mádl, J., Strojírenská technologie. 2004, 9(1), s. 19-23. ISSN 1211-4162.
 • Manufacturing Processes, Management Accounting and Controlling – Mádl, J., Manufacturing Technology. 2004, 4(0), s. 37-39. ISSN 1213-2489.
 • Material Aspects of Chip Formation by Precision Machining – Mádl, J., Manufacturing Technology. 2004, 4(0), s. 18-23. ISSN 1213-2489.
 • Sledujeme aktivity a možnosti VCSVTT - Studium změn v povrchové vrstvě obrobené plochy – Mádl, J., Technický týdeník. 2004, 52(14), s. 6. ISSN 0040-1064.
 • Computer Aided Design of Equipment for Suspension Mixing – Rieger, F. - Jirout, T. - Mádl, J. - Tatíček, F. - Zralý, M., - Šmíd, O., Czasopismo Techniczne. 2004, 101(4-M), s. 209-219. ISSN 0011-4561.

2003

 • Vliv koeficientu tření na výsledky simulace řezného procesu – Zeman, P. - Šafek, J., - Mádl, J., Strojírenská technologie. 2003, 2003(3), s. 1-8. ISSN 1211-4162.
 • Monitoring of Tool Condition in Drilling – Vilček, I. - Mádl, J., Advances in Manufacturing Science and Technology. 2003, 27(2), s. 25-32. ISSN 0137-4478.
 • Selected Aspects of the Surface Integrity of Aluminium Alloy in High Speed Machining - Microhardness Variations and Surface Roughness – Vaněček, D. - Sokovic, M., - Mádl, J., Journal of Mechanical Engineering - Strojniški Vestnik. 2003, 49(2), s. 111-115. ISSN 0039-2480.
 • Monitoring of Tool Condition in Drilling – Vilček, I. - Mádl, J., Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. 2003, 0(49), s. 49-56. ISSN 0079-4538.
 • Selected Problems in Machining – Mádl, J., Výrobné inžinierstvo. 2003, 2(4), s. 5-11. ISSN 1335-7972.
 • Metody zkoušení vlastností řezných kapalin – Rázek, V. - Mádl, J., - Koutný, V., Strojírenská technologie. 2003, 8(3), s. 21-24. ISSN 1211-4162.
 • Termooxidační stabilita nových rostlinných řezných olejů a výzkum jejich technologických vlastností – Kremanová, B. - Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., Strojírenská technologie. 2003, 8(2), s. 21-25. ISSN 1211-4162.
 • Frequency Analysis in Tool Monitoring – Vilček, I. - Mádl, J., Manufacturing Technology. 2003, 0(3), s. 12-16. ISSN 1213-2489.

2002

 • Aluminium Alloys on the Basis of Al-Cu-Mg, Lead-Free, Intended for Cutting – Faltus, J. - Stulikova, I. - Hajek, M. - Mádl, J., - Koutný, V., Materials Science Forum. 2002, 396(4), s. 1641-1646. ISSN 0255-5476.
 • Simulace deformací v obrobku softwarem AdvantEtge 3.6 – Zeman, P. - Mádl, J., Strojírenská technologie. 2002, 2002(4), s. 23-26. ISSN 1211-4162.
 • Simulace deformací v obrobku softwarem Advantedge 3.6 – Zeman, P. - Mádl, J., Strojírenská technologie. 2002, 7(4), s. 23-26. ISSN 1211-4162.
 • Vliv cínu na obrobitelnost automatové oceli – Štrobl, R. - Mádl, J., - Koutný, V., Strojírenská technologie. 2002, 7(3), s. 24-27. ISSN 1211-4162.
 • Slitiny hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určené pro obrábění – Faltus, J. - Mádl, J. - Koutný, V. - Plaček, K., - Sláma, P., Strojírenská technologie. 2002, 7(3), s. 18-24. ISSN 1211-4162.
 • How to Select Suitable Cutting Fluid – Mádl, J. - Koutný, V., Manufacturing Technology. 2002, 2(2), s. 45-53. ISSN 1213-2489.
 • Dry Machining Versus Cutting with Cutting Fluids – Mádl, J., Manufacturing Technology. 2002, 2(2), s. 42-45. ISSN 1213-2489.

2001

 • Surface Roughness Prediction Based on Cutting Parameters and Tool Vibrations in Turning Operations – Abouelatta, O.B. - Mádl, J., Journal of Materials Processing Technology. 2001, 118(1-3), s. 269-277. ISSN 0924-0136.
 • Výroba a průmyslové odpady – Mádl, J., Technik. 2001, 9(3), s. 1-3. ISSN 1210-616X.
 • Účinné a ekologičtější – Mádl, J., Technik. 2001, 9(6), s. 5. ISSN 1210-616X.
 • Laboratorní studium vlivu některých faktorů na obrobitelnost měkké automatové oceli – Bůžek, Z. - Štrobl, R. - Wojtas, S., - Mádl, J., Hutnické listy. 2001, 0(4-5), s. 21-22. ISSN 0018-8069.
 • Effective Evaluation of Measured Dynamic Values of Cutting Forces and Torques – Novák, P. - Mádl, J., Manufacturing Technology. 2001, 1(1), s. 56-62. ISSN 1213-2489.

2000

 • Paralelní inženýrství ve strojírenství – Mádl, J., Technik. 2000, 8(12), s. 18-19. ISSN 1210-616X.
 • MATAR 2000 - jaký byl – Talácko, J. - Houša, J. - Mádl, J., - Rudolf, B., Technik. 2000, 8(9), s. 6. ISSN 1210-616X.
 • Experimental Analysis of Yielding Process in Machining – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Faltus, J., Strojírenská technologie. 2000, 5(4), s. 20. ISSN 1211-4162.
 • Experimentální analýzy procesu přetváření materiálu při obrábění – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Faltus, J., Strojírenská technologie. 2000, 5(4), s. 13-19. ISSN 1211-4162.
 • New Lead-Free (a+b) Brasses with Good Machinability – Faltus, J. - Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Bendíková, E., Strojírenská technologie. 2000, 5(4), s. 12-13. ISSN 1211-4162.
 • Nové bezolovnaté (a+b) mosazi s dobrou obrobitelností – Faltus, J. - Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Bendíková, E., Strojírenská technologie. 2000, 5(4), s. 5-12. ISSN 1211-4162.
 • Ekologické aspekty strojírenské technologie – Mádl, J., Strojař. 2000, 9(3), s. 1-4.
 • Computational Techniques in Manufacturing Technology – Mádl, J. - Čermák, J., - Vrabec, M., Acta Polytechnica. 2000, 40(4), s. 94-100. ISSN 1210-2709.
 • Monitorování obráběcího nástroje při vrtání – Puerta, L.F. - Mádl, J., Strojírenská technologie. 2000, 5(3), s. 9-10. ISSN 1211-4162.
 • Tool Condition Monitoring in Drilling – Puerta, L.F. - Mádl, J., Strojírenská technologie. 2000, 5(3), s. 4-9. ISSN 1211-4162.
 • Matematické modely parametrů drsnosti povrchu při soustružení – Abouelatta, O. - Mádl, J., Strojírenská technologie. 2000, 5(2), s. 12-13. ISSN 1211-4162.
 • Mathematical Models of Surface Roughness Parameters in Turning Operations – Abbouelatta, O. - Mádl, J., Strojírenská technologie. 2000, 5(2), s. 6-12. ISSN 1211-4162.

1999

 • Laboratory tests of cutting fluids – Mádl, J. - Koutný, V., - Mošna, F., Strojírenská technologie. 1999, 4(1), s. 7-9. ISSN 1211-4162.
 • Třídimenzionální hodnocení drsnosti povrchu pro některé obráběcí operace – Abouelatta, O.B. - El-Miligy, E.A.M., - Mádl, J., Strojírenská technologie. 1999, 4(2), s. 16-19. ISSN 1211-4162.
 • Surface Roghness Assessment in Three-dimension for some Manufacturing Operations – Abouelatta, O.B. - El-Miligy, E.A.M., - Mádl, J., Strojírenská technologie. 1999, 4(2), s. 12-16. ISSN 1211-4162.
 • Laboratory tests of cutting fluids – Mádl, J. - Koutný, V., - Mošna, F., Strojírenská technologie. 1999, 4(1), s. 7-9. ISSN 1211-4162.
 • Laboratorní testy řezných kapalin – Mádl, J. - Koutný, V., - Mošna, F., Strojírenská technologie. 1999, 4(1), s. 3-7. ISSN 1211-4162.

1998

 • Porovnání účinkú řezných kapalin – Koutný, V. - Mádl, J., Strojírenská technologie. 1998, 3(3), s. 22-24. ISSN 1211-4162.
 • Využití oblasti primární plastické deformace pro hodnocení obrobitelnosti – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., Strojírenská technologie. 1998, 3(3), s. 10-12. ISSN 1211-4162.
 • Pracovní podmínky a ekonomická efektivnost obrábění, 10.část – Mádl, J., Strojírenská výroba. 1998, 46(3-4), s. 25-30. ISSN 0039-2456.
 • Pracovní podmínky a ekononická efektivnost obrábění, 9. část – Mádl, J., Strojírenská výroba. 1998, 46(1-2), s. 27-30. ISSN 0039-2456.
 • Ekologické aspekty strojírenské výroby – Mádl, J., MM. Průmyslové spektrum. 1998, 2(3), s. 21-23. ISSN 1212-2572.
 • Katedra obrábění, ČVUT – Mádl, J., Strojírenská technologie. 1998, 3(1), s. 25-31. ISSN 1211-4162.
 • Vývoj nových alternativních technologických kapalin – Kremanová, B. - Koutný, V., - Mádl, J., Strojírenská výroba. 1998, 46(5-6), s. 26-29. ISSN 0039-2456.

1997

 • Pracovní podmínky a ekonomická efektivnost obrábění – Mádl, J., Strojírenská výroba. 1997, 45(0), s. 20-24. ISSN 0039-2456.
 • Pracovní podmínky a ekonomická efektivnost obrábění – Mádl, J., Strojírenská výroba. 1997, 45(0), s. 25-30. ISSN 0039-2456.
 • Technologické zkoušky účinku řezných kapalin – Mádl, J. - Koutný, V., Strojírenská technologie. 1997, 2(0), s. 13-18. ISSN 1211-4162.
 • Pracovní podmínky a ekonomická efektivnost obrábění – Mádl, J., Strojírenská výroba. 1997, 45(0), s. 23-24. ISSN 0039-2456.
 • Pracovní podmínky a ekonomická efektivnost obrábění – Mádl, J. - Zralý, M., Strojírenská výroba. 1997, 45(0), s. 7-11. ISSN 0039-2456.
 • Pracovní podmínky a ekonomická efektivnost obrábění - formulace kritéria optimálnosti pro optimalizaci řezných podmínek – Mádl, J. - Zralý, M., Strojírenská výroba. 1997, 45(0), s. 6-8. ISSN 0039-2456.
 • Vývoj technologie obrábění z hlediska životního prostředí – Mádl, J., Strojírenská výroba. 1997, 45(0), s. 26-29. ISSN 0039-2456.

1996

 • Alternativní mazací prostředky ve strojírenských technologiích – Kremanová, B. - Mádl, J., Strojírenská výroba. 1996, 44(0), s. 29-30. ISSN 0039-2456.
 • Pracovní podmínky a ekonomická efektivnost obrábění - náklady výrobních středisek a jejich analýza – Zralý, M. - Mádl, J., Strojírenská výroba. 1996, 44(0), s. 4-7. ISSN 0039-2456.
 • Pracovní podmínky a ekonomická efektivnost obrábění – Mádl, J., Strojírenská výroba. 1996, 44(0), s. 23-27. ISSN 0039-2456.
 • Workpiece Accuracy through Tool Wear Monitoring – Mádl, J., Nauka-inovacionnye proizvodstva-menedžment. 1996, s. 129-132.

1995

 • Nové pohledy na optimalizaci řezných podmínek – Mádl, J. - Kavan, J., - Richterová, M., Strojírenská výroba. 1995, 43(0), s. 40-42. ISSN 0039-2456.
 • Pracovní podmínky a ekonomická efektivnost obrábění - 1. část – Mádl, J., Strojírenská výroba. 1995, 43(0), s. 31-33. ISSN 0039-2456.
 • Working Model – Kuric, I. - Mádl, J., Freesoft magazín. 1995, s. 23-27.
 • Kapalina pro obrábění a tváření kovů - vodné roztoky bez ropných produktů – Mádl, J. - Bláha, K. - Skružný, T., - Staněk, P., Strojírenská výroba. 1995, 43(0), s. 13-15. ISSN 0039-2456.
 • Kapaliny pro obrábění a tváření kovů - celkový přehled a ropné látky – Mádl, J. - Bláha, K. - Skružný, T., - Staněk, P., Strojírenská výroba. 1995, 43(0), s. 20-22. ISSN 0039-2456.
 • On Stochastic Aspects of a Metal Cuting Problem – Dupačová, J. - Charamza, P., - Mádl, J., Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems. 1995, s. 196-2091.

1994

 • Řezné kapaliny, ekologie a výzkum jejich účinků na řezný proces – Mádl, J., Strojírenská výroba. 1994, 42(0), s. 32-34. ISSN 0039-2456.
 • Mezinárodní konference "Operations research or 94" v Berlíně – Mádl, J., Strojírenská výroba. 1994, 42(0), s. 41. ISSN 0039-2456.
 • Ekologicky nezávadné řezné a chladící kapaliny – Mádl, J., Inovační podnikání a transfer technologií. 1994, s. 3. ISSN 1210-4612.
 • Řezné kapaliny a jejich účinky na obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., Technik. 1994, 2(0), s. 28-29. ISSN 1210-616X.

1993

 • Vliv drsnosti čela závitníku na trvanlivost nástroje – Mádl, J., Strojírenská výroba. 1993, 41(0), s. 29-32. ISSN 0039-2456.
 • Vliv drsnosti čela závitníku na trvanlivost nástroje – Mádl, J., Strojírenská výroba. 1993, 41(0), s. 29-30. ISSN 0039-2456.

Stať ve sborníku

2017

 • PRODUCTIVE LASER SHOCK PROCESSING – Brajer, J. - Mádl, J., - Kaufman, J., In: RŮŽIČKA, B., ed. Sborník multioborové konference LASER57. Multioborová konference LASER57. Třešť, 08.11.2017 - 10.11.2017. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.. 2017, s. 10. ISBN 978-80-87441-21-3. Dostupné z: http://invenio.nusl.cz/record/369678

2011

 • Surface Integrity in Notches Machining – Mádl, J. - Rázek, V. - Koutný, V., - Kafka, J., In: Precision Machining. Precision Machining 2011. Liverpool, 13.09.2011 - 15.09.2011. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2011, s. 176-181. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-297-2.

2010

 • Machined Surface Properties and Possible Destruction of Components – Mádl, J., In: New Ways in Manufacturing Technologies. New Ways in Manufacturing Technologies. Prešov, 17.06.2010 - 19.06.2010. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta. 2010, s. 23-32. ISBN 978-80-553-0441-0.
 • Vlastnosti povrchu po přesném obrábění – Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., In: New Ways in Manufacturing Technologies. New Ways in Manufacturing Technologies. Prešov, 17.06.2010 - 19.06.2010. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta. 2010, s. 477-482. ISBN 978-80-553-0441-0.
 • Problémy spojené s přípravou a profilem absolventa strojírenské technologie – Mádl, J., In: ICTKI 2010. ICTKI 2010. Ústí nad Labem, 20.01.2010 - 21.01.2010. Ústí nad Labem: UJEP. 2010, ISBN 978-80-7414-204-8.
 • Zkoušky obrobitelnosti ekologických automatových slitin mědi – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., In: ICTKI 2010. ICTKI 2010. Ústí nad Labem, 20.01.2010 - 21.01.2010. Ústí nad Labem: UJEP. 2010, s. 163-166. ISBN 978-80-7414-204-8.

2009

 • Optimalizace obráběcího procesu – Mádl, J. - Koukol, V., In: Sborník příspěvků a abstraktů - Strojírenská technologie Plzeň 2009. Strojírenská technologie Plzeň 2009. Plzeň, 21.01.2009 - 22.01.2009. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 2009, s. 26-29. ISBN 978-80-7043-750-6.
 • Vliv řezného prostředí a řezných podmínek na velikost teplot a zbytkového napětí v obrobeném povrchu při frézování slitiny titanu Ti6Al4V. – Mádl, J. - Zeman, P., - Malý, J., In: Sborník příspěvků a abstraktů - Strojírenská technologie Plzeň 2009. Strojírenská technologie Plzeň 2009. Plzeň, 21.01.2009 - 22.01.2009. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 2009, s. 9-17. ISBN 978-80-7043-750-6.
 • Řezný proces a kvalita obrobené plochy při progresivním obrábění – Rázek, V. - Koutný, V., - Mádl, J., In: Transfer 2009. TRANSFER 2009. Trenčín, 17.09.2009 - 18.09.2009. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta špecialnej techniky. 2009, ISBN 978-80-8075-414-3.
 • Surface Roughness in Machining Free-Machining Environmentally Friendly Cooper Alloys – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., In: ICPM 2009. Precision Machining 2009. Stará Lesná, 15.09.2009 - 19.09.2009. Prešov: Technická univerzita, fakulta výrobních technologií. 2009, s. 145-150. ISBN 978-80-553-0243-0.

2008

 • Milling of Ti6Al4V Alloy with Sintered Carbide Tools – Zeman, P. - Mádl, J., In: Proceedings of the 3rd International Conference on Manufacturing Engineering. 3rd International Conference on Manufacturing Engineering. Chalkidiki, 01.10.2008 - 03.10.2008. Thessaloniki: Aristoteles University of Thessaloniki, Mechanical Engineering Dept.. 2008, s. 155-164.
 • Effect of Cutting Conditions and Cutting Media on Cutting Forces, Residual Stress and Roughness of Machined Surface after Milling of Difficult-to-cut Alloy Ti6A14V – Malý, J. - Zeman, P., - Mádl, J., In: MATAR PRAHA 2008. MATAR PRAHA 2008. PRAHA, 16.09.2008 - 18.09.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2008, s. 145-148. ISBN 978-80-904077-0-1.
 • Integrita povrchu a globální problémy – Mádl, J., In: Nové smery vo výrobných technológiách 2008. Nové smery vo výrobných technológiách 2008. Prešov, 19.06.2008 - 21.06.2008. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technologií. 2008, s. 23-26. ISBN 978-80-553-0044-3.
 • Vývojové trendy technologie obrábění a jim odpovídající výzkum na FS ČVUT v Praze – Mádl, J., In: New Technology Knowledge and Information 2008. 2nd International scientific conference New Technology Knowledge and Information 2008. Ústí nad Labem, 24.01.2008. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně. 2008, s. 0. ISBN 978-80-7044-969-1.

2007

 • Residual Stresses in Machining of Hardened Steel – Mádl, J. - Sutanto, H., In: ICPM 2007 - 4th International Congress on Precision Machining 2007. 4th International Congress on Precision Machining 2007. Kielce, 25.09.2007 - 28.09.2007. Kielce: Kielce University of Technology. 2007, s. 29-34. ISBN 978-83-88906-91-6.
 • Surface Integrity and Possible Catastrofic Effects on Mechanical Engineering Products – Mádl, J., In: Funkčné povrchy v strojárstve 2007. Funkčné povrchy 2007. Trenčín, 27.06.2007 - 28.06.2007. Trenčín: Trenčianska univerzita, Fakulta špeciálnej techniky. 2007, s. 103-106. ISSN 1336-9199. ISBN 978-80-8075-217-0.
 • Precise Machining and Residual Stresses – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., In: International Multidisciplinary Conference 7 th Edition. International Multidisciplinary Conference 7th Edition. Baia Mare, 17.05.2007 - 18.05.2007. Baia Mare: North University of Baia Mare. 2007, s. 441-445. ISSN 1224-3264.

2006

 • Integrace ekonomických a technologických parametrů pro optimalizaci obráběcích procesů – Mádl, J., In: Nové smery vo výrobných technológiách 2006. Nové smery vo výrobných technológiách 2006. Prešov, 22.06.2006 - 23.06.2006. Košice: Technická univerzita v Košiciach. 2006, s. 32-35. ISBN 80-8073-554-9.
 • Zbytková napětí při obrábění kalených ocelí – Mádl, J. - Sutanto, H., In: Strojírenská technologie Plzeň 2006. Strojírenská technologie Plzeň 2006. Plzeň, 13.09.2006 - 14.09.2006. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 2006, s. 0. ISBN 80-7043-484-8.
 • Vrtání konstantní posuvovovu silou – Koutný, V. - Mádl, J. - Rázek, V., - Faltus, J., In: Funkčné povrchy 2006. Funkčné povrchy 2006. Trenčín, 14.06.2006 - 15.06.2006. Trenčín: Fakulta špeciálnej techniky, TnU v Trenčíně. 2006, s. 104-109. ISSN 1336-9199. ISBN 80-8075-137-4.
 • Výzkum obrobitelnosti bezolovnatých mosazí s obsahem Bi – Koutný, V. - Mádl, J. - Rázek, V., - Faltus, J., In: Funkčné povrchy 2006. Funkčné povrchy 2006. Trenčín, 14.06.2006 - 15.06.2006. Trenčín: Fakulta špeciálnej techniky, TnU v Trenčíně. 2006, s. 98-103. ISSN 1336-9199. ISBN 80-8075-137-4.
 • Factors Affecting Present-Day Cutting Processes – Mádl, J., In: Nové poznatky v technologiích a technologické informace 05. Nové poznatky v technologiích a technologické informace 05. Ústí nad Labem, 25.01.2006 - 27.01.2006. Ústí nad Labem: Ústav techniky a řízení výroby UJEP. 2006, s. 0. ISBN 80-7044-743-5.

2005

 • The Effect of Cutting Speed on the Chip Formation Process – Zeman, P. - Mádl, J., In: 17th CFM Conference 2005. Congres Francais de Mechanique CFM 2005. Troyes, 29.08.2005 - 02.09.2005. Troyes CEDEX: Université de Technologie de Troyes. 2005, s. 199-206. Dostupné z: http://www.rcmt.cvut.cz
 • Výrobní proces a controlling – Mádl, J. - Mácha, P., In: ZRALÝ, M., et al., eds. Controlling a manažerské účetnictví jako nástroj integrace v podnikovém řízení. Controlling a manažerské účetnictví jako nástroj integrace v podnikovém řízení. Praha, 20.12.2005. Praha: ČVUT v Praze, fakulta strojní, 12138 - ústav řízení a ekonomiky podniku. 2005, s. 151-168. ISBN 80-01-03362-7.
 • Vlastnosti ekologických nízkoolovnatých mosazí určených pro obrábění – Faltus, J. - Balík, J. - Mádl, J. - Koutný, V. - Eremiáš, B., - Bendíková, E., In: METAL 2005. Metal 2005 - 14. mezinárodní konference. Hradec nad Moravicí, 24.05.2005 - 26.05.2005. Ostrava: Tanger. 2005, ISBN 80-86840-13-1.
 • Legování austenitiscké nerezavějící oceli sírou a mědí – Hlisnikovský, M. - Chmiel, B. - Mádl, J. - Koutný, V., - Štrobl, R., In: METAL 2005. Metal 2005 - 14. mezinárodní konference. Hradec nad Moravicí, 24.05.2005 - 26.05.2005. Ostrava: Tanger. 2005, ISBN 80-86840-13-1.
 • Ekologické obrobitelné slitiny mědi legované křemíkem – Koutný, V. - Mádl, J. - Rázek, V., - Faltus, J., In: Funkčné povrchy 2005. Funkčné povrchy 2005. Trenčín, 19.05.2005 - 20.05.2005. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta špecialnej techniky. 2005, s. 97-102. ISBN 80-8075-064-5.
 • Ekologické obrobitelné slitiny mědi se sníženým obsahem olova – Koutný, V. - Mádl, J. - Rázek, V., - Faltus, J., In: Funkčné povrchy 2005. Funkčné povrchy 2005. Trenčín, 19.05.2005 - 20.05.2005. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta špecialnej techniky. 2005, s. 93-96. ISBN 80-8075-064-5.
 • Možnosti zlepšení obrobitelnosti austenitické AK oceli úpravou chemického složení – Štrobl, R. - Hlisnikovský, M. - Chmiel, B. - Mádl, J., - Koutný, V., In: Teorie a praxe výroby a zpracování oceli. Teorie a praxe výroby a zpracování oceli. Rožnov pod Radhoštěm, 05.04.2005 - 06.04.2005. 2005, s. 57-62.

2004

 • Experimental and Simulation Study of Plastic Deformations and Temperatures in High Speed utting – Zeman, P. - Šafek, J., - Mádl, J., In: Danubia -Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Danubia - Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Zagreb, 29.09.2005 - 02.10.2005. Zagreb: Croatian Metalurgical Society. 2004, s. 200-201. ISBN 953-96243-6-3.
 • Obrobitelnost svařitelných ocelí třídy 11 při vrtání – Mádl, J., In: Strojárska Technológia 2004. Strojárska technológia 2004. Súľov, 29.09.2004 - 30.09.2004. Žilina: Žilinská univerzita. 2004, s. 86-93. ISBN 80-8070-300-0.
 • Emulzní oleje z přírodních surovin a jejich vliv na řezný proces a kvalitu obrobené plochy – Rázek, V. - Mádl, J. - Koutný, V., - Kremanová, B., In: Funkčné povrchy 2004. Funkčné povrchy 2004. Trenčín, 27.05.2004 - 28.05.2004. Trenčín: Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně. 2004, s. 176-179. ISBN 80-8075-021-1.
 • Vývoj nových slitin mědi určených pro obrábění – Koutný, V. - Mádl, J. - Rázek, V., - Faltus, J., In: Funkčné povrchy 2004. Funkčné povrchy 2004. Trenčín, 27.05.2004 - 28.05.2004. Trenčín: Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně. 2004, s. 96-101. ISBN 80-8075-021-1.
 • Přehled výzkumu sekce 3 integrovaného inženýrství – Mádl, J., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Seminář - Prezentace výsledků výzkumu v rámci výzkumného záměru MSM 21200008. Praha, 24.11.2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2004, s. 80-82. ISBN 80-01-03105-5.
 • Effect of Cutting Parameters on Thermal Phenomens and Surface Roughness in HSC – Šafek, J. - Mádl, J., In: HOUŠA, J., ed. Machine Tools, Automation and Robotics in Mechanical Engineering. MATAR PRAHA 2004. Praha, Brno, 21.09.2004 - 23.09.2004. Praha: SMT - Society for Machine Tools. 2004, s. 231-234. ISBN 80-903421-4-0.
 • Experimental and Simulation Study of Cutting Speed Effect on the Chip Formation Process with a view to the Plastic Flow – Zeman, P. - Mádl, J., In: HOUŠA, J., ed. Machine Tools, Automation and Robotics in Mechanical Engineering. MATAR PRAHA 2004. Praha, Brno, 21.09.2004 - 23.09.2004. Praha: SMT - Society for Machine Tools. 2004, s. 235-240. ISBN 80-903421-4-0. Dostupné z: http://rcmt.cvur.cz
 • Selected Aspects of High Speed Milling Process – Zeman, P. - Šafek, J., - Mádl, J., In: Proceedings of the 34th International Matador Conference 2004. Matador Conference 2004. London, 07.09.2004 - 09.09.2004. Praha: SpringerMedia CZ. 2004, s. 95-101. ISBN 1-85233-880-6. Dostupné z: http://rcmt.cvut.cz
 • Výzkum přesného obrábění a vlastností řezných kapalin – Koutný, V. - Mádl, J., - Rázek, V., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Seminář - Prezentace výsledků výzkumu v rámci výzkumného záměru MSM 21200008. Praha, 24.11.2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2004, s. 97-99. ISBN 80-01-03105-5.
 • Technologie obrábění s využitím CAMů – Vrabec, M. - Mádl, J., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Seminář - Prezentace výsledků výzkumu v rámci výzkumného záměru MSM 21200008. Praha, 24.11.2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2004, s. 103-105. ISBN 80-01-03105-5.
 • Computer Aided Design of Equipment for Suspension Mixing – Rieger, F. - Jirout, T. - Bauma, V. - Mádl, J. - Tatíček, F. - Zralý, M., - Dostál, M., In: ISMIP 5, 5th International Symposium on Mixing Industrial Processes. 5th International Symposium on Mixing in Industrial Processes. Sevilla, 01.06.2004 - 04.06.2004. Montreal: Prof.P.Tanguy, Ecole Polytechnique. 2004, s. 0.
 • Effect of Design and Process Parameters on Manufacturing Cost of Mixing Equipment – Rieger, F. - Jirout, T. - Zralý, M. - Šmíd, O. - Mádl, J., - Tatíček, F., In: Mechanical Engineering 2004. Mechanical Engineering 2004. Bratislava, 07.09.2004 - 08.09.2004. Bratislava: Strojnícka fakulta STU v Bratislave. 2004, s. 0. ISBN 80-227-2105-0.
 • Obrobitelnost svařitelných ocelí třídy 11 při frézování – Mádl, J. - Vrabec, M., In: Sborník konference "Strojírenská technologie Plzeň 2004". Strojírenská technologie Plzeň 2004. Plzeň, 08.09.2004 - 09.09.2004. Plzeň: ZČU Plzeň. 2004, s. 0. ISBN 80-7043-304-3.
 • Cepstral Analysis in Tool Monitoring – Vilček, I. - Mádl, J., In: CAMARINHA-MATOS, L.M., ed. Emerging Solutions for Future Manufacturing Systems. IFIP International Conference on Information Technology for BALANCED AUTOMATION SYSTEMS in Manufacturing and Services. Vienna, 27.09.2004 - 29.09.2004. New York: Springer. 2004, s. 507-512. ISBN 0-387-22828-4.
 • Výzkum technologie obrábění s využitím CAMu – Vrabec, M. - Mádl, J., In: Sborník konference "Strojírenská technologie Plzeň 2004". Strojírenská technologie Plzeň 2004. Plzeň, 08.09.2004 - 09.09.2004. Plzeň: ZČU Plzeň. 2004, s. 0. ISBN 80-7043-304-3.
 • Machining Processes and Controlling – Mádl, J., In: 2nd International conference "Management and Engineering ´04". Management and Engineering. Sofia, 13.05.2004 - 15.05.2004. Sofia: TU Sofia. 2004, s. 381-387. ISSN 1310-3946.

2003

 • A study of changes in machined surfaces by investigating plastic deformation – Zeman, P. - Mádl, J., In: ICPM 2003. ICPM 2003. Praha, 03.09.2003 - 06.09.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2003, s. 333-340. ISBN 80-01-02795-3. Dostupné z: http://rcmt.cvut.cz
 • Kreativita při návrhu a realizaci strojírenského výrobku – Mádl, J., In: Zákony produkcie - KREATIKA, KREATIVITA. Zákony produkcie - KREATIKA, KREATIVITA. Zvolen, 11.11.2003 - 12.11.2003. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene. 2003, s. 105-108. ISBN 80-228-1283-8.
 • Technologičnost konstrukce se zaměřením na technologii obrábění a slévání – Mádl, J. - Bednář, B., - Vrabec, M., In: FÜRBACHER, M., ed. Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství. Seminář k řešení výzkumného záměru MSM 212200008. Praha, 26.11.2003. Praha: ČVUT v Praze. 2003, s. 49-54. ISBN 80-01-02866-6.
 • Zlepšení obrobitelnosti nízkouhlíkové konstrukční oceli přísadou síry a cínu – Štrob, R. - Wojtas, S. - Mádl, J., - Koutný, V., In: Teorie a praxe výroby a zpracování oceli. Teorie a praxe výroby a zpracování oceli. Rožnov pod Radhoštěm, 08.04.2003 - 09.04.2003. Ostrava: Tanger. 2003, s. 73-78. ISBN 80-85988-81-X.
 • Factors of the Surface Quality Computer Simulation – Mádl, J., In: CEEPUS - Science Report, Project PL-1, Computer-aided Systems for Manufacture and Measurement of Machine Elements. Computer-Aided Systems for Manufacture and Measurement of Machine elements. Kielce, Kielce: Kielce University of Technology. 2003, s. 169-175. ISBN 83-88906-30-5.
 • Počítačová podpora navrhování míchacího zařízení (technologická část) – Mádl, J. - Zralý, M. - Tatíček, F. - Preclík, V. - Šanovec, J. - Freiberg, F. - Zahradník, J. - Maxa, M. - Šmíd, O., - Kreibich, V., In: 13. Celostátní konference "Míchání, stavba míchacích zařízení, ucpávky". 13. Celostátní konference "Míchání, stavba míchacích zařízení, ucpávky". Brno, 08.09.2003 - 10.09.2003. Brno: Techmix. 2003
 • Integrovaný návrh míchacích zařízení – Rieger, F. - Jirout, T. - Mádl, J. - Tatíček, F. - Zralý, M. - Šmíd, O., - Dostál, M., In: FÜRBACHER, M., ed. Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství. Seminář k řešení výzkumného záměru MSM 212200008. Praha, 26.11.2003. Praha: ČVUT v Praze. 2003, s. 59-62. ISBN 80-01-02866-6.
 • Integrovaný návrh míchacích zařízení – Zralý, M. - Šmíd, O. - Rieger, F. - Jirout, T. - Mádl, J. - Tatíček, F., - Dostál, M., In: FÜRBACHER, M., ed. Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství. Seminář k řešení výzkumného záměru MSM 212200008. Praha, 26.11.2003. Praha: ČVUT v Praze. 2003, s. 59-62. ISBN 80-01-02866-6.
 • Přesné obrábění kalené oceli – Rázek, V. - Mádl, J., - Koutný, V., In: Technológia 2003. Technológia 2003. Bratislava, 09.09.2003 - 10.09.2003. Bratislava: STU v Bratislave, SjF. 2003, ISBN 80-227-1935-8.
 • Precision Machining of Hardened Steel – Rázek, V. - Mádl, J., - Koutný, V., In: Technológia 2003. Technológia 2003. Bratislava, 09.09.2003 - 10.09.2003. Bratislava: STU v Bratislave, SjF. 2003, s. 89. ISBN 80-227-1935-8.
 • Vybrané aspekty experimentálního výzkumu obrobitelnosti nových materiálů – Koutný, V. - Mádl, J., - Rázek, V., In: Technológia 2003. Technológia 2003. Bratislava, 09.09.2003 - 10.09.2003. Bratislava: STU v Bratislave, SjF. 2003, ISBN 80-227-1935-8.
 • Selected Aspects of Experimental Research into New Materials – Koutný, V. - Mádl, J., - Rázek, V., In: Technológia 2003. Technológia 2003. Bratislava, 09.09.2003 - 10.09.2003. Bratislava: STU v Bratislave, SjF. 2003, s. 78. ISBN 80-227-1935-8.
 • Roughness of Surfaces of Elements Manufactured from Powders in an Isostatic Pressing – Tomasik, J. - Bialo, D., - Mádl, J., In: MÁDL, J., ed. Přesné obrábění 2003. ICPM 2003. Praha, 03.09.2003 - 06.09.2003. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2003, s. 286-291. ISBN 80-01-02795-3.
 • Material Aspects of Chip Formation by Precision Machining – Mádl, J., In: MÁDL, J., ed. Přesné obrábění 2003. ICPM 2003. Praha, 03.09.2003 - 06.09.2003. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2003, s. 42-49. ISBN 80-01-02795-3.
 • The Effect of Increasing Cutting Speed (HSC) on Resiual Stresses – Mádl, J., In: ITC 2003, sborník přednášek. Tools 2003. Zlín, 21.05.2003 - 22.05.2003. Zlín: UTB ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav výrobního inženýrství. 2003, s. 9. ISBN 80-7318-135-5.

2002

 • Nástroje a monitorování řezného procesu – Zeman, P. - Šafek, J., - Mádl, J., In: Směry vývoje obráběcích strojů. Směry vývoje obráběcích strojů. Praha, 12.12.2002. Praha: Společnost pro obráběcí stroje. 2002, s. 169-178. ISBN 80-238-9694-6.
 • Technologičnost konstrukce se zaměřením na obrábění a slévání – Bednář, B. - Mádl, J., - Vrabec, M., In: FÜRBACHER, M., ed. Rozvoj metod a prostředků integraovaného inženýrství. Seminář k řešení výzkumného záměru MSM 212200008. Praha, 02.12.2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2002, s. 51-56. ISBN 80-01-02652-3.
 • Vliv cínu na obrobitelnost nízkouhlíkové oceli – Štrobl, R. - Beneš, F. - Mádl, J., - Koutný, V., In: Teorie a praxe výroby a zpracování oceli. 18. celostátní konference - teorie a praxe výroby a zpracování oceli. Ostrava, 09.04.2002 - 10.04.2002. Ostrava: Tanger. 2002, s. 22-27. ISBN 80-85988-69-0.
 • Systém doktorského studia v ČR – Mádl, J., In: Perspektívy a horizonty doktorandského štúdia v oblasti výrobných technológií. Perspektívy a horizonty doktorandského štúdia v oblasti výrobných technológií. Prešov, 26.09.2002. Prešov: Technická univerzita, fakulta výrobních technologií. 2002, s. 14-18. ISBN 80-7099-862-8.
 • Technologičnost konstrukce v integrovaném inženýrství – Mádl, J., In: Valivé ložiská a strojárska technológia 2002. Valivé ložiská a strojárska technológia 2002. Súĺov, 01.10.2002 - 02.10.2002. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta. 2002, s. 116-117. ISBN 80-7135-999-7.
 • Monitoring Tool Conditions for Drilling – Vilček, I. - Mádl, J., In: ZERNA, T., ed. Proceedings of the 12th International Conference on Flexible Automation&Intelligent Manufacturing. FAIM 2002. Dresden, 15.07.2002 - 17.07.2002. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag. 2002, s. 295-300. ISBN 3-486-27036-2.
 • Integrované inženýrství a variantní přístup – Mádl, J., In: BAUER, J., ed. 3rd International Conference on Integrated Engineering Approach in Enterprise Management. 3rd International Conference on Integrated Engineering Approach in Enterprise Management. Brno, 17.09.2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2002, s. 55-59. ISBN 80-01-02559-4.
 • Vybrané aspekty vlivu řezného prostředí na kvalitativní parametry obrobené plochy – Rázek, V. - Mádl, J., - Koutný, V., In: Funkčné povrchy 2002. Funkčné povrchy 2002. Trenčín, 17.09.2002 - 18.09.2002. Trenčín: GC-TECH, Ing. Peter Gerši. 2002, s. 143-146. ISBN 80-88914-71-X.
 • Vliv vybraných faktorů na obrobenou plochu – Mádl, J., In: Funkčné povrchy 2002. Funkčné povrchy 2002. Trenčín, 17.09.2002 - 18.09.2002. Trenčín: GC-TECH, Ing. Peter Gerši. 2002, s. 96-99. ISBN 80-88914-71-X.
 • Metody hodnocení obrobitelnosti nových slitin – Koutný, V. - Mádl, J. - Rázek, V., - Faltus, J., In: Funkčné povrchy 2002. Funkčné povrchy 2002. Trenčín, 17.09.2002 - 18.09.2002. Trenčín: GC-TECH, Ing. Peter Gerši. 2002, s. 72-77. ISBN 80-88914-71-X.
 • Data Processing in CAM Systems – Vrabec, M. - Mádl, J., In: Nové smery vo výrobnom inžinierstve 2002. Nové smery vo výrobnom inžinierstve 2002. Prešov, 13.06.2002 - 14.06.2002. Prešov: Technická univerzita, fakulta výrobních technologií. 2002, s. 382-387. ISBN 80-7099-828-8.
 • Selected Present-Day Problems in Cutting Processes – Mádl, J., In: Nové smery vo výrobnom inžinierstve 2002. Nové smery vo výrobnom inžinierstve 2002. Prešov, 13.06.2002 - 14.06.2002. Prešov: Technická univerzita, fakulta výrobních technologií. 2002, s. 15-20. ISBN 80-7099-828-8.
 • Vliv množství řezné kapaliny na obráběci proces – Mádl, J. - Rázek, V. - Koutný, V., - Habrman, M., In: Rozvoj technológie obrábania RTO 2002. Rozvoj technológie obrábania RTO 2002. Košice, 22.05.2002 - 23.05.2002. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta. 2002, s. 29-31. ISBN 80-7099-796-6.
 • Návrh systému zkoušek pro stanovení komplexních vlastností nově vyvíjených ekologických technologických kapalin – Mádl, J. - Rázek, V. - Koutný, V., - Kremanová, B., In: ČERNÝ, J., ed. Reotrib 2002 - Kvalita paliv a maziv. Reotrib 2002. Velké Losiny, 22.05.2002 - 24.05.2002. Praha: VŠCHT. 2002, s. 87-98. ISBN 80-7080-481-5.

2001

 • Selected Spects of Design for Machining – Mádl, J., In: Nástroje 2001. Nástroje 2001 - 2. mezinárodní nástrojářská konference. Zlín, 19.06.2001 - 20.06.2001. Zlín: Academia centrum. 2001, s. 118-123. ISBN 80-7318-008-1.
 • Plastické deformace materiálu při tvoření třísky – Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., In: Strojné inžinierstvo 2001. Strojné inžinierstvo 2001. Bratislava, 22.11.2001. Bratislava: STU v Bratislave. 2001, s. 334-339.
 • Výzkum obrobitelnosti nových druhů slitin mědi – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Faltus, J., In: Strojné inžinierstvo 2001. Strojné inžinierstvo 2001. Bratislava, 22.11.2001. Bratislava: STU v Bratislave. 2001, s. 328-333.
 • Dry Machining, Cutting Fluids ans Machined Surface Quality – Mádl, J., In: PENZA 2001 - 7. meždunarodnaja naučno-techníčeskaja konferencija. Penza 2001. Penza, 28.06.2001. Penza: Penzenskij gosudársvěnij universitet. 2001, s. 8-12. ISBN 5-94170-004-0.
 • Studium vlastností modelových slitin hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určených pro obrábění – Faltus, J. - Sláma, P. - Stulíková, I. - Hájek, M. - Mádl, J. - Koutný, V., - Plaček, K., In: METAL 2001. METAL 2001. Ostrava, 15.05.2001 - 17.05.2001. Ostrava: Tanger. 2001, s. 0.
 • Theoretical Aspects of Precise Machining – Mádl, J., In: ICPM 2001 (1. mezinárodní kongres Přesné obrábění). ICPR 2001. Ústí nad Labem, 05.09.2001 - 07.09.2001. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně. 2001, s. 65-69. ISBN 80-7044-358-8.
 • Experimentální výzkum funkčních povrchů a pracovního prostředí – Rázek, V. - Mádl, J. - Koutný, V., - Kremanová, B., In: Funkčné povrchy 2001. Funkčné povrchy. Trenčín, 05.06.2001 - 06.06.2001. Trenčín: GC - TECH. 2001, s. 161-164. ISBN 80-88914-34-5.
 • Selected Aspects of Precise Machining – Mádl, J. - Koutný, V., In: Funkčné povrchy 2001. Funkčné povrchy. Trenčín, 05.06.2001 - 06.06.2001. Trenčín: GC - TECH. 2001, s. 129-132. ISBN 80-88914-34-5.
 • Selected Aspects of High Speed Cutting – Vaněček, D. - Mádl, J., In: ICPR - 16. 16th International Conference on Production Research. Praha, 29.07.2001 - 03.08.2001. Praha: Český svaz vědeckotechnických společností. 2001, s. 40. ISBN 80-02-01438-3.
 • Selected Aspects of the Design For Machining – Mádl, J., In: ICPR - 16. 16th International Conference on Production Research. Praha, 29.07.2001 - 03.08.2001. Praha: Český svaz vědeckotechnických společností. 2001, s. 32. ISBN 80-02-01438-3.
 • Bezolovnatá alternativa mosazí pro vodovodní instalace – Faltus, J. - Sláma, P. - Mádl, J. - Koutný, V., - Balík, J., In: Metal 2001. Metal 2001. Ostrava, 15.05.2001 - 17.05.2001. Ostrava: Česká společnost pro nové materiály a technologie. 2001, s. 0.
 • Theoretical Aspect of Dry Machining – Mádl, J. - Šanovec, J., In: Network Proceedings - "Dry Machining" and "Disposal of Cutting Fluids". Towards Ecologically Friendly Machining - "Ecofrim". Praha, 19.04.2001 - 21.04.2001. Šumperk: Pramet. 2001, s. 83-86.

2000

 • Machinability tests of aluminium alloys – Mádl, J., In: MATAR Praha 2000 - Sekce 4, Technologie obrábění a tváření. Matar 2000. Praha, 20.06.2000 - 22.06.2000. Praha: Společnost pro obráběcí stroje. 2000, s. 185-190. ISBN 80-238-5540-9.
 • Theoretical Aspects of Dry Machining – Mádl, J., In: MATAR Praha 2000 - Sekce 4, Technologie obrábění a tváření. Matar 2000. Praha, 20.06.2000 - 22.06.2000. Praha: Společnost pro obráběcí stroje. 2000, s. 124-129. ISBN 80-238-5540-9.
 • Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach – Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M., In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 443. ISBN 80-01-02229-3.
 • Machinability Tests of Aluminium Alloys – Mádl, J. - Koutný, V., In: Výrobní nástroje, automatizace a robotizace ve strojírenství. MATAR 2000 - Výrobní stroje, automatizace a robotizace ve strojírenství. Praha, 20.06.2000 - 22.06.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2000, s. 185-190. ISBN 80-238-5540-9.
 • Theoretical Aspects of Dry Machining – Mádl, J., In: Výrobní nástroje, automatizace a robotizace ve strojírenství. MATAR 2000 - Výrobní stroje, automatizace a robotizace ve strojírenství. Praha, 20.06.2000 - 22.06.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2000, s. 124-129. ISBN 80-238-5540-9.
 • Methodology for Testing Grinding Wheels – Ulrych, A. - Mádl, J., In: Rozvoj technológie obrábania RTO 2000. Rozvoj technológie obrábania RTO 2000. Košice, 03.06.2000 - 04.06.2000. Košice: TU Košice, FS. 2000, s. CZ27-CZ30. ISBN 80-7099-505-X.
 • Design and Machining economics – Mádl, J., In: Rozvoj technológie obrábania RTO 2000. Rozvoj technológie obrábania RTO 2000. Košice, 03.06.2000 - 04.06.2000. Košice: TU Košice, FS. 2000, s. CZ19-CZ20. ISBN 80-7099-505-X.
 • Vliv řezných kapalin na obráběcí proces a metodika jejich testování – Mádl, J., In: ČERNÝ, J., ed. REOTRIB 2000. REOTRIB 2000. Velké Losiny, 16.05.2000 - 19.05.2000. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická. 2000, s. 93-102. ISBN 80-7080-381-9.
 • Nowe przyjazne środowisku plyny obróbkowe – Mádl, J. - Šanovec, J., In: IV Symposium ECOFRIM "Recycling and Neutralization of Metalworking Fluids". IV Symposium ECOFRIM. Krakow, 13.04.2000 - 14.04.2000. Krakow: IOS Krakow. 2000, s. 44. ISBN 83-912887-2-2.
 • New Environmentally friendly Cutting Fluids – Mádl, J. - Šanovec, J., In: IV Symposium ECOFRIM "Recycling and Neutralization of Metalworking Fluids". IV Symposium ECOFRIM. Krakow, 13.04.2000 - 14.04.2000. Krakow: IOS Krakow. 2000, s. 18. ISBN 83-912887-2-2.
 • Výzkumné aktivity Ústavu stojírenské technologie FS ČVUT v oblasti obrobených povrchů – Mádl, J. - Kvasnička, I. - Ulrych, A., - Chmelík, V., In: Obrobené povrchy. Obrobené povrchy. Trenčín, 30.05.2000 - 31.05.2000. Trenčín: Trenčianska univerzita, Fakulta špeciálnej techniky. 2000, s. 28-33. ISBN 80-88914-23-X.
 • Cutting Fluids and the Databasefor the Optimisation of Cutting Processes – Mádl, J., In: Obrábanie - výrobná technika 2000. Obrábanie - výrobná technika 2000. Žilina, 03.10.2000 - 04.10.2000. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta. 2000, s. 17-21. ISBN 80-7100-769-2.
 • Workpiece Design for Machining – Ulrych, A. - Mádl, J., In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 466. ISBN 80-01-02229-3.
 • Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach – Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M., In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 443. ISBN 80-01-02229-3.
 • Monitoring Tool Deterioration Conditions – Puerta, L.F. - Mádl, J., In: Transfer 2000 - výuživanie nových poznatkov v strojárskej praxi. Transfer 2000. Trenčín, 16.10.2000 - 17.10.2000. Trenčín: Trenčianska univerzita, Fakulta špeciálnej techniky. 2000, s. 232-235. ISBN 80-88914-26-4.
 • Paralelní inženýrství a strojírenská technologie – Mádl, J., In: HRUBÝ, J., ed. Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 50 let založení fakulty strojní. Mezinárodní vědecká konference. Ostrava, 05.09.2000 - 07.09.2000. Ostrava: VŠB-TUO. 2000, s. 343-347. ISBN 80-7078-800-3.
 • Concurent Engineering and Quality Control – Mádl, J., In: ARMENOV, I.I., ed. VI. Meždunaródnaja naučno-techničeskaja konferencija. VI. Meždunarodnaja naučno-techničeskaja konferencija. Penza, 14.09.2000. Penza: Penzenskij gosudársvěnij universitet. 2000, s. 70-73. ISBN 5-8356-0044-5.

1999

 • Methods for Cutting Fluid Testing – Mádl, J. - Koutný, V., In: Network Proceedings "Necessary properties of cutting fluids and their testing" & "EU directives regarding use and disposal of cutting fluids". Network Proceedings. Espoo, 14.03.1999 - 16.03.1999. Šumperk: Pramet. 1999, s. 51-62.
 • Effect of Cutting Fluids On Cutting Process – Mádl, J., In: Network Proceedings "Necessary properties of cutting fluids and their testing" & "EU directives regarding use and disposal of cutting fluids". Network Proceedings. Espoo, 14.03.1999 - 16.03.1999. Šumperk: Pramet. 1999, s. 47-50.
 • Výroba nástrojů s výhledem do budoucnosti – Mádl, J., In: HOUŠA, J., ed. Strojírenská výrobní technika a technologie pro 21.století. Strojírenská výrobní technika a technologie pro 21 století. Praha, 18.11.1999. Praha: Společnost pro obráběcí stroje. 1999, s. 102-112.
 • Computational Techniques in Manufactoring Technology – Mádl, J. - Čermák, J., - Vrabec, M., In: First Inter. Confer. on Advanced Engineering Design - Book of Abstracts. First Intern. Conf. on Advanced Engineering Design. Praha, 31.05.1999 - 02.06.1999. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1999, s. 35-36.
 • Consumption of Cutting Fluids and Resulting Environmental Trends – Mádl, J., In: Network Proceedings, Technical solutions to degrease consumption of cutting fluids. The First Seminar Workshop. Sobotin - Sumperk, 08.10.1999 - 10.10.1999. Šumperk: Pramet. 1999, s. 15-19.
 • Surface Roughness Predicting Based on Cutting Parameters And Tool Vibrations in Turning Operations – Abouelatta, O.B. - Mádl, J., In: LOONEY, L. a HASHMI, M.S.J., eds. International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies, AMPT'99 and 16th Annual Conference of the Irish Manufacturing Committee, IMC16. International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies, AMPT'99 and IMC16. Dublin, 03.08.1999 - 06.08.1999. Dublin: Dublin City University. 1999, s. 467-476.
 • Vliv struktury na obrobitelnost tvářených hliníkových slitin – Faltus, J. - Bendíková, E. - Mádl, J., - Koutný, V., In: Metal 99. Metal 99. Ostrava, 11.05.1999 - 13.05.1999. Ostrava: Tanger. 1999, s. 45-53. ISBN 80-36-85988-4.
 • Computational Techniques in Manufacturing Technology – Mádl, J. - Čermák, J., - Vrabec, M., In: JENÍKOVÁ, Z., KOŘÍNEK, Z., a STEIDL, J., eds. First International Conference on Advanced Engineering Design. The Advanced Eng.Desing. Praha, 03.05.1999 - 02.06.1999. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 1999, s. 196. ISBN 80-01-02055-X.
 • Optimalizace obráběcího nástroje – Mádl, J. - Kvasnička, I., In: MAŇAS, M., ed. NÁSTROJE '99. NÁSTROJE '99. Zlín, 12.10.1999 - 13.10.1999. Brno: VUT v Brně. 1999, s. 7-11. ISBN 80-214-1426-X.
 • Optimisation of Cutting Conditions in CAD/CAM Systems – Mádl, J., In: Točnosti i nadežnosti techníčeckij i transportnij sistem. Meždunaródnaja naúčno-techníčeskaja konferencia. Penza, 25.06.1999 - 26.06.1999. Penza: Penzenskij gosudársvěnij universitet. 1999, s. 5-7. ISBN 5-8356-0011-9.
 • Roughness, Waviness and Unfiltered Profile Parameters and Tool Vibrations in Turning Operations – Abouelatta, O. - Mádl, J., In: Nové směry vo výrobných technologiách '99. Nové smery vo výrobných technológiach 99. Prešov, 17.06.1999 - 18.06.1999. Košice: TU Košice, Fakulta výr. technologií. 1999, s. 192-194. ISBN 80-7099-423-1.
 • Obrobitelnost hliníkových slitin bez olova – Novák, P. - Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., In: Technológia '99. Technológia '99. Bratislava, 08.09.1999 - 09.09.1999. Bratislava: STU, Strojnícka fakulta, KSML. 1999, s. 547-550. ISBN 80-227-1255-8.
 • Optimization of Cutting Condition with Using Non-smooth Restrictions – Kavan, J. - Mádl, J., In: Proceedings of Workshop 99. Workshop 99. Praha, 02.02.1999 - 03.02.1999. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1999, s. 278.
 • Experimental Study of the Effect of Cutting Fluids on Machining Process – Novák, P. - Mádl, J., In: Proceedings of Workshop 99. Workshop 99. Praha, 02.02.1999 - 03.02.1999. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1999, s. 276.
 • Obrobitelnost slitin hliníku bez olova – Mádl, J. - Koutný, V., In: Materiály a technologie ve výrobě speciální techniky. IDET 99. Brno, 06.05.1999. Brno: Vojenská akademie, K203. 1999, s. 47-53.

1998

 • Surface Quality and Cutting Fluids – Mádl, J. - Koutný, V., In: Accurace of TT processes 98. Tocnost sistem 98. Penza, 04.06.1998 - 05.06.1998. Penza: Minitipografija. 1998, s. 166-169.
 • Chip Analysis of New Free-Cutting Lead-Free Aluminium Alloy – Mádl, J. - Faltus, J. - Koutný, V., - Bendíková, E., In: CO-MA-TECH 98. CO-MA-TECH 98. Trnava, 22.10.1998 - 23.10.1998. Bratislava: STU v Bratislave. 1998, s. 491-496. ISBN 80-227-1112-8.
 • The Efect of Cutting Fluids on Material Deformation in Chip Formation – Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., In: Development of Metal Cutting DMC 98. Rozvoj technologie obrábania 98. Košice, 01.07.1998 - 02.07.1998. Košice: TU Košice. 1998, s. 39-40. ISBN 80-7099-352-9.
 • Utváření třísky u nových slitin Al se zvýšenou obrobitelností – Faltus, J. - Slámová, M. - Mádl, J. - Koutný, V., - Plaček, K., In: METAL 98. Metal 98. Ostrava, 12.04.1998 - 14.04.1998. Ostrava: Tanger. 1998, s. 35-44. ISBN 80-86122-14-X.

1997

 • Recenze k problematice Čisté výrobní technologie – Mádl, J., In: HOUŠA, J., ed. Strojírenská výrobní technika a technologie pro 21. století. Díl 2. Strojírenská výrobní technika a technologie 21. století. Aachenské Werkzeugmaschinen Kolloquium 1996 našima očima. Praha, Praha: Společnost pro obráběcí stroje. 1997, s. 208-222.
 • Význam řezných materiálů a ochrany prostředí pro rozvoj technologie obrábění – Mádl, J., In: Význam a uplatnění progresivních technologií ve strojírenské výrobě. Význam řezných materiálů a ochrany prostředí pro rozvoj technologie obrábění. Brno, 08.10.1997 - 09.10.1997. Brno: VUT v Brně. 1997, s. 1-172. ISBN 80-214-0914-2.
 • Ekologické trendy ve strojírenské technologii – Mádl, J., In: Strojárska technológia a valivé ložiská 97. Strojárska technológia a valivé ložiská 97. Žilina, 27.05.1997 - 28.05.1997. Žilina: Žilinská univerzita. 1997, s. 16-18.

1996

 • Tool Wear Monitoring in Machining – Mádl, J. - Tesner, L., In: Machine Tools, Automation and Robotics in Mechanical Engineering. Mezinárodní kongres Machine Tools, Automation and Robotics in Mechanical Engineering. Praha, 25.06.1996 - 27.06.1996. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 1996, s. 169-175.
 • Analysis of the Contemporary State of the Optimalization of Cutting Conditions on Automatic Production Lines – Kavan, J. - Mádl, J., In: Workshop 96. Workshop 96. Brno, 22.01.1996 - 24.01.1996. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1996, s. 1047-1048.
 • Research of Cutting Fluids – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., In: Machine Tools, Automation and Robotics in Mechanical Engineering. Mezinárodní kongres Machine Tools, Automation and Robotics in Mechanical Engineering. Praha, 25.06.1996 - 27.06.1996. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 1996, s. 176-182.
 • Optimization of Cutting Conditions in Machining – Mádl, J., In: 6th International DAAAM Symposium. 6th International DAAAM Symposium. Krakow, Krakow: Technical University. 1996, s. 215-216.
 • Cutting Fluids Testing in Drilling – Mádl, J. - Rázek, V., In: Workshop 96. Workshop 96. Brno, 22.01.1996 - 24.01.1996. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1996, s. 1053-1054.
 • Influence of Cutting Fluids on Qualitative Characteristics of Machined Surface – Mádl, J. - Koutný, V., In: Workshop 96. Workshop 96. Brno, 22.01.1996 - 24.01.1996. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1996, s. 1049-1050.
 • Tool Failure Monitoring Via Force Signals – Tesner, L. - Mádl, J., In: Workshop 96. Workshop 96. Brno, 22.01.1996 - 24.01.1996. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1996, s. 1045-1046.

1995

 • Bezkontaktnyje sistemy obespečenija točnosti obrabotki – Mádl, J., In: Komplexnoje obezpečenije točnosti avtomatizirovanych proizvodstv. Meždunarodnaja naučno-těchničeskaja konferencija Komplexnoje obezpečenije točnosti avtomatizirovanych proizvodstv. Penza, 29.05.1995 - 30.05.1995. Penza: Rossijskaja akademija inženernych nauk. 1995, s. 174-179.
 • A Mathematical Model for Optimalization of Cuttin Conditions in Machining – Dupačová, J. - Charamza, P., - Mádl, J., In: Operations Research Proceedings 1994. Operations Research Proceedings 1994. Berlin, 30.08.1994 - 02.09.1994. Berlin: Springer. 1995, s. 28-32. ISBN 3-540-58793-4.
 • Ekonomika řezného procesu v současných strojírenských podmínkách – Mádl, J., In: CO-MAT-TECH 95. Mezinárodní konference CO-MAT-TECH 95. Trnava, 26.10.1995 - 27.10.1995. Trnava: STU MF Trnava. 1995, s. 202-205.
 • Mathematical Model for Optimization of Cutting Conditions in Machining – Mádl, J. - Dupačová, J., In: Operations Research Proceedings 1994. Operations Research Proceedings 1994. Berlin, 30.08.1994 - 02.09.1994. Berlin: Springer. 1995, s. 53. ISBN 3-540-58793-4.
 • Cutting Forces Measuring in Drilling – Mádl, J. - Holý, S., In: Abstracts of 12th Danubia - Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. 12th Danubia - Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Sopron, 05.10.1995 - 07.10.1995. Budapest: Pesti Nyomda. 1995, s. 115-116. ISBN 963-8094-97-4.
 • Research on New Cutting Fluids – Mádl, J., In: Workshop 95. Workshop 95. Praha, 23.01.1995 - 26.01.1995. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1995, s. 835-836.
 • Možnosti zvyšování výrobnosti a hospodárnosti obráběcích strojů v současných podmínkách strojírenské výroby – Mádl, J., In: Moderní obráběcí stroje. Moderní obráběcí stroje. Brno, Brno: Dům techniky. 1995, s. 82-91.

1994

 • Rigid Strain Gage Dynamometer for Turning – Mádl, J. - Holý, S., In: 11th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. 11th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Baden, 29.09.1994 - 01.10.1994. Wien: ASESA. 1994, s. 65-66.
 • Homegrown Strain Gage Transducers for Special Purposes – Holý, S. - Mádl, J., In: 11th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. 11th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Baden, 29.09.1994 - 01.10.1994. Wien: ASESA. 1994, s. 171.
 • Investigation of Diagnostic Methods in Cutting Technology Based on the Relation of Cutting Forces and Tool Wear – Mádl, J. - Holý, S., - Beneš, J., In: CTU Seminar 94. CTU Seminar 94. Praha, 17.01.1994 - 20.01.1994. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1994, s. 147-148.

1993

 • Výzkumná laboratoř katedry obrábění FS ČVUT se zaměřením na možnosti výzkumu řezného prostředí – Koutný, V. - Rázek, V. - Dvořák, R., - Mádl, J., In: Kapaliny pro obrábění a tváření. Kapaliny pro obrábění a tváření. Praha, 19.10.1993. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 1993, s. 25-29.
 • Tool Monitoring in Machining – Mádl, J., In: Workshop 93. Workshop 93. Praha, 18.01.1993 - 21.01.1993. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1993, s. 139-140.

Software

2008

 • Software pro optimalizaci řezných podmínek z hlediska minimalizace nákladů – Koukol, V. - Zeman, P., - Mádl, J., [Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2008, Dostupné z: http://www.rcmt.cvut.cz/nabidka-spoluprace/cz/software

Zpráva

2005

 • Závěrečná zpráva projektu 3.6.1 – Koukol, V. - Mádl, J., 2005, V-05-084.

2004

 • The Impact of Economic and Technical Factors on Production Costs in Machining II – Mádl, J. - Mácha, P., 2004
 • The Impact of Economic and Technical Factors on Production Costs in Machining I – Mádl, J. - Mácha, P., 2004
 • Vliv ekonomických a dalších faktorů na výrobní náklady v technologii obrábění I – Mádl, J. - Mácha, P., 2004
 • Vliv ekonomických a dalších faktorů na výrobní náklady v technologii obrábění II – Mádl, J. - Mácha, P., 2004
 • Manufacturing Processes, Management Accounting and Controlling – Mádl, J., 2004, U12123/2003/003.

2003

 • Terminologie označování pohybů CNC řízených obráběcích strojů – Vrabec, M. - Mádl, J., 2003, Ú12123/2004/004.

2002

 • Přesné obrábění, část 2 – Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., 2002, U223/2002/010.
 • Přesné obrábění, část 1 – Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., 2002, U223/2002/009.
 • Studium vlastností modelových slitin hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2002, U223/2002/001.
 • Experimentální výzkum obrobitelnosti slitin mědi se zlepšenou obrobitelností a sníženým obsahem olova – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2002, U223/2002/008.
 • Výzkum obrobitelnosti nových slitin mědi se sníženým obsahem olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2002, U223/2002/007.
 • Výzkum obrobitelnosti nových slitin mědi se sníženým obsahem olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2002, U223/2002/005.
 • Studium vlastností modelových slitin mědi bez olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2002, U223/2002/002.
 • Technologičnost dílců obráběných na číslicově řízených strojích – Mádl, J. - Vrabec, M., 2002, U223/2002/006.

2001

 • Integrace dat systémů CAD-CAM – Mádl, J. - Vrabec, M., 2001, U223/2001/015.
 • Návrh metodiky experimentálního výzkumu obrobitelnosti nových slitin mědi – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2001, U223/2001/009.
 • Výzkum obrobitelnosti ocelí 11 109 – Mádl, J. - Koutný, V., 2001, U223/2001/007.
 • Výzkum obrobitelnosti ocelí – Mádl, J. - Koutný, V., 2001, U223/2001/006.
 • Výzkum obrobitelnosti automatových ocelí – Mádl, J. - Koutný, V., 2001, U223/2001/005.
 • Řezné síly při vrtání – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2001, U223/2001/004.
 • Výzkum technologických účinků řezných olejů – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2001, U223/2001/003.
 • Studium vlastností modelových slitin hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Kubelík, M., 2001, U223/2001/002.
 • Studium vlastností modelových slitin mědi bez olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Houska, J., 2001, U223/2001/001.
 • Upřesnění metodiky experimentálního výzkumu obrobitelnosti automatových ocelí – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2001, U223/2001/012.
 • Podklady pro databázi hodnocení obrobitelnosti nových druhů hliníkových slitin - 1. část – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2001, U223/2001/014.
 • Databáze - hodnocení řezných olejů při obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2001, U223/2001/011.
 • Řezné podmínky při obrábění hliníkových slitin – Novák, P. - Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2001, U223/2001/010.

2000

 • Metoda hodinového režijního paušálu pro využití při procesech obrábění – Mádl, J., 2000, 4-02-00.
 • Výzkum otěruvzdornosti povlaků slinutých karbidů – Mádl, J. - Hájek, J., Šumperk: SHM. 2000, U223/2000/016.
 • Obrobitelnost materiálů při soustružení a vrtání – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., Praha 6: ČVUT FS. 2000, U223/2000/007.
 • Výzkum obrobitelnosti hliníkových slitin – Mádl, J. - Koutný, V., Odolena Voda: VÚK Panenské Brežany, s.r.o.. 2000, U223/2000/003.
 • Výzkum obrobitelnosti oceli 11 109 – Mádl, J. - Koutný, V., Praha 1: FERALLOY. 2000, U223/2000/001.
 • Výzkum obrobitelnosti hliníkových slitin – Mádl, J. - Koutný, V., Děčín: ALUSUISSE. 2000, U223/2000/014.
 • Rozvoj metod prostředků integrovaného strojního inženýrství – Mádl, J. - Kreibich, V., Praha 6: ČVUT FS. 2000, U223/2000/010.
 • Přetváření materiálů při obrábění – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Berka, L., Praha 6: ČVUT FS. 2000, u223/2000/006.

1999

 • Obrobitelné slitiny hliníku bez nízkotavitelných kovů – Faltus, J. - Plaček, K. - Mádl, J., - Koutný, V., Praha 1: GA ČR. 1999, ITC-VUK.
 • Experimentální analýza procesu přetváření materiálů při obrábění – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Plevka, L., Praha 1: GA ČR. 1999, U223/1999/019.
 • Zjišťování technologických přetvoření při obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., Praha 1: GA ČR. 1999, U223/1999/003.
 • Studium deformačních procesů při obrábění Al slitin – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., Praha 1: GA ČR. 1999, U223/1999/010.
 • Technologická přetvoření při obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., Praha 1: GA ČR. 1999, U223/1999/009.
 • Komplexní hodnocení obrobitelnosti nově vyvinutých hliníkových slitin – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., Praha 1: GA ČR. 1999, U223/1999/012.
 • Studium vlastností modelových slitin mědi bez olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., Praha 1: GA ČR. 1999, U223/1999/011.
 • Výzkum obrobitelnosti hliníkových slitin na bázi AlCu4MgSnBi - část II – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., Praha 1: GA ČR. 1999, U223/1999/008.
 • Obrobitelnost slitin na bázi AlCuBiPb a AlCuSnBi – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., Praha 1: GA ČR. 1999, U223/1999/007.
 • Výzkum obrobitelnosti hliníkových slitin na bázi AlCu4MgSnBi - část I – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., Praha 1: GA ČR. 1999, U223/1999/006.
 • Výzkum obrobitelnosti hliníkových slitin při soutružení a vrtání – Mádl, J. - Koutný, V., Praha 1: GA ČR. 1999, U223/1999/005.
 • Metodika zkoušek pro vyhodnocení obrobitelnosti automatových ocelí – Mádl, J. - Koutný, V., Praha 1: MŠMT ČR. 1999, U223/1999/004.
 • Studium oblastí primárních plastických deformací při obrábění hliníkových slitin – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Berka, L., Praha 1: GA ČR. 1999, U223/1999/002.
 • Studium vlastností modelových hliníkových slitin bez olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., Praha 1: GA ČR. 1999, U223/1999/001.

1996

 • Výzkum technologických vlastností nových typů řezných kapalin – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1996
 • Modulovaný automatický systém přípravy a řízení strojírenských výrobních procesů – Zelenka, A. - Mádl, J., 1996
 • Drsnost povrchu vystružených děr v Al slitině za působení řezných kapalin – Mádl, J. - Koutný, V., 1996
 • Výzkum obrobitelnosti nových automatových slitin hliníku bez olova – Mádl, J. - Kvasnička, I., - Koutný, V., 1996
 • Výzkum diagnostických metod třískového obrábění založený na vzájemném vztahu silových jevů a opotřebení nástroje – Mádl, J. - Beneš, J. - Tesner, L. - Koutný, V. - Rázek, V. - Kaven, J. - Holý, S., - Veselý, E., 1996
 • Výzkum řezných kapalin – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V. - Dvořák, R., - Chmelík, V., 1996
 • Návrh vrtacího dynamometru s polovodičovými tenzometry – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Holý, S., 1996
 • Výzkum řezných kapalin při vrtání konstantní posuvnou silou – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1996
 • Výzkum obrobitelnosti oceli 11 109 – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1996
 • Výzkum technologických vlastností nových typů řezných kapalin – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1996
 • Výzkum vlastností řezné kapaliny ERUCOIL – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1996
 • Výzkum řezivosti povlakovaných vrtáků – Mádl, J. - Koutný, V., 1996
 • Přesnost rozměrů vyhrubovaných a vystružovaných děr v Al slitinách ve vztahu k použité řezné kapalině – Mádl, J. - Koutný, V., 1996
 • Metodika zkoušek jakosti děr v Al slitinách při použití řezných kapalin – Mádl, J. - Koutný, V., 1996

Kvalifikační zpráva

1994

 • Kritický rozbor současného stavu optimalizace řezných podmínek a využití analytických metod pro optimalizaci – Mádl, J., 1994. Docentská habilitační práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2011

 • Perspektivní technologie – Mádl, J., 1. vyd. Praha: Czech Technical University in Prague. 2011, ISBN 978-80-01-04778-1.

2009

 • Ilustrovaný technický slovník 11. jazyčný – Vasilko, K. - Blagodarný, V. - Regan, E. - Mádl, J., - Malik, J., 1. vyd. Prešov: Technická univerzita, fakulta výrobních technologií. 2009, ISBN 978-80-553-4153-2.

2008

 • Integrita obrobených povrchů z hlediska funkčních vlastností – Mádl, J. - Holešovský, F. - Koutný, V. - Rázek, V. - Vilček, I. - Michna, Š. - Náprstková, N., - Novák, M., 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně. 2008, ISBN 978-80-7414-095-2.
 • Top trendy v obrábaní - VI. časť - Procesná médiá – Čilliková, M. - Pilc, J., - Mádl, J., Žilina: MEDIA/ST. 2008, ISBN 978-80-969789-3-9. Dostupné z: http://www.strojarstvo.sk

2007

 • Technologie obrábění – Mádl, J. - Vrabec, M. - Kafka, J., - Dvořák, R., Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, ISBN 978-80-01-03752-2.

2006

 • Technologičnost konstrukce z hlediska technologie obrábění – Mádl, J. - Vrabec, M., Ústí nad Labem: Ústav techniky a řízení výroby UJEP. 2006, ISBN 80-7044-757-5.

2005

 • Technologičnost konstrukce – Mádl, J. - Zelenka, A., - Vrabec, M., 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2005, ISBN 80-01-03288-4.
 • Základy vysokorychlostního obrábění - HSC – Capák, Š. - Eiben, J. - Herkner, V., - Mádl, J., 1. vyd. Plzeň: ZČU Plzeň. 2005, ISBN 80-7043-344-2.

2004

 • Teorie a technologie obrábění – Holešovský, F. - Mádl, J. - Prokop, J. - Dušák, K. - Bumbálek, B. - Jersák, J. - Dvořák, R. - Zelenka, A. - Hlavenka, B. - Němejc, J. - Preclík, V., - Pokorný, P., 1. vyd. Ústí nad Labem: Ústav techniky a řízení výroby UJEP. 2004, ISBN 80-7044-616-1.
 • NC programování v obrábění – Vrabec, M. - Mádl, J., Praha: Vydavatelství ČVUT. 2004, ISBN 80-01-03045-8.

2003

 • Jakost obráběných povrchů – Mádl, J. - Jersák, J. - Holešovský, F. - Koutný, V., - Rázek, V., 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně. 2003, ISBN 80-7044-539-4.

2002

 • Technický slovník naučný G - J – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., 1. vyd. Praha: Encyklopedický dům, s r.o.. 2002, ISBN 80-86044-20-3.
 • Technický slovník naučný D - F – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., 1. vyd. Praha: Encyklopedický dům, s r.o.. 2002, ISBN 80-86044-18-1.
 • Základy technologie II – Mádl, J. - Barcal, J., 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2002, ISBN 80-01-02610-8.

2001

 • Technický slovník naučný A - Č – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., 1. vyd. Praha: Encyklopedický dům, s r.o.. 2001, ISBN 80-86044-17-3.
 • Strojírenská technologie - Trvanlivost břitu a provozní spolehlivost obráběcího nástroje – Bilík, O. - Mádl, J., 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně. 2001, ISBN 80-7044-389-8.

2000

 • Technologie obrábění – Mádl, J. - Kafka, J. - Vrabec, M., - Dvořák, R., 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000

1999

 • Technologie obrábění – Mádl, J. - Kafka, J. - Vrabec, M., - Dvořák, R., 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1999, ISBN 80-01-02091-6.

1998

 • Obrobitelnost strojírenských materiálů – Adamec, J. ed. - Buďárek, F. ed. - Holešovský, F. ed. - Lukovics, I. ed. - Mádl, J. ed. - Prokop, J. ed., - Škarda, J. ed., 1. vyd. Ústí nad Labem: Ústav techniky a řízení výroby UJEP. 1998, ISBN 80-7044-232-8.
 • Optimalizace obráběcího procesu – Mádl, J. - Kvasnička, I., 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1998, ISBN 80-01-01864-6.

Kapitola v knize

2006

 • Surface Roughness og Hardened Steel in Precision Milling with Ceramic and Cubic Boron Nitride Cutting Tool – Mádl, J. - Sutanto, H., In: Science Report - Project PL-007 - Modern Metrology in Quality Management Systems. Kielce: Kielce University of Technology. 2006, s. 111-118. ISBN 978-83-88906-66-4.
 • Trends in Machining Processes – Mádl, J., In: BORKOWSKI, S. a PEŠLOVÁ, F., eds. Inzynieria jakości w praktyce. Varšava: Wydawnictwo Menedzerskie PTM. 2006, s. 83-88. ISBN 83-924215-1-5.

2005

 • Optimalizace obráběcích procesů – Mádl, J., In: Perspektívy výrobného inžinierstva. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technologií. 2005, s. 47-61. ISBN 80-8073-395-3.
 • Optimierung der Schnittbedingungen und HSC – Mádl, J., In: Grundlagen der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung - HSC. Pilsen: University of West Bohemia. 2005, s. 113. ISBN 80-7043-411-2.
 • Optimisation of Cutting Condition and HSC – Mádl, J., In: Fundamentals of High Speed Cutting - HSC. Pilsen: University of West Bohemia. 2005, s. 124-125. ISBN 80-7043-410-4.

1998

 • Properties of New Lead-free Aluminium Alloys – Mádl, J. - Koutný, V. - Faltus, J., - Bendíková, E., In: HOLEŠOVSKÝ, F., et al., eds. Obrobitelnost strojírenských materiálů. Ústí nad Labem: Ústav techniky a řízení výroby UJEP. 1998, s. 107-108. ISBN 80-7044-232-8.
 • Vlastnosti nových obrobitelných slitin hliníku bez olova – Mádl, J. - Koutný, V. - Faltus, J., - Bendíková, E., In: HOLEŠOVSKÝ, F., et al., eds. Obrobitelnost strojírenských materiálů. Ústí nad Labem: Ústav techniky a řízení výroby UJEP. 1998, s. 93-107. ISBN 80-7044-232-8.
 • Development and Properties of Aluminium Alloys with Improved Machinability – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Faltus, J., In: HOLEŠOVSKÝ, F., et al., eds. Obrobitelnost strojírenských materiálů. Ústí nad Labem: Ústav techniky a řízení výroby UJEP. 1998, s. 79-80. ISBN 80-7044-232-8.
 • Vývoj a vlastnosti slitin hliníku se zlepšenou obrobitelností – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Faltus, J., In: ADAMEC, J., et al., eds. Obrobitelnost strojírenských materiálů. Ústí nad Labem: Ústav techniky a řízení výroby UJEP. 1998, s. 70-79. ISBN 80-7044-232-8.
 • Obrábění – Mádl, J., In: FOLTA, J., ed. Studie o technice v českých zemích 1945-1992. Praha: Národní technické muzeum. 1998, s. 25-48. ISBN 80-7073-068-8.

Sborník

2003

 • Přesné obrábění 2003 – Mádl, J. ed., ICPM 2003. Praha, 03.09.2003 - 06.09.2003. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2003, ISBN 80-01-02795-3.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2006

 • 1. Mezinárodní konference Nové poznatky v technologiích a technologické informace '05 – Pešlová, F. org. - Mádl, J. org., [Pořádání konference]. 2006

2003

 • Přesné obrábění 2003 – Mádl, J. org., [Pořádání konference]. 2003

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2008

 • Optimalizace řezných podmínek – Koukol, V. - Zeman, P., - Mádl, J., 2008

...

2009

 • Surface Roughness in Machining Free-Machining Cooper Alloys – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., Strojírenská technologie. 2009, XIII(4), ISSN 1211-4162.