[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie

CZ   / EN  

Lidé

Jan Mádl

prof. Ing. Jan Mádl, CSc.

jan.madl (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2602

místnost: B1-115, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • GA101/09/0504  
  Výzkum vlivu dokončovacích a progresivních metod obrábění na funkční vlastnosti konstrukčních vrubů z hlediska možných katastrofických důsledků – Mádl, J. (2009-2012)
 • FI-IM5/178  
  Ekologické obrobitelné mosazi se sníženým obsahem těžkých nízkotavitelných kovů – Mádl, J. (2008-2010)
 • GA101/06/0508  
  Výzkum vlastností povrchu a povrchové vrstvy se zřetelem na možné katastrfické dopady na funkčnost strojních součástí – Mádl, J. (2006-2008)
 • GA106/04/0122  
  Studium vlastností modelových slitin mědi se sníženým obsahem nízkotavitelných kovů určených pro obrábění – Mádl, J. (2004-2006)
 • OE131  
  Ekologické obrobitelné slitiny mědi se sníženým obsahem olova – Mádl, J. (2003-2005)
 • GA101/02/0202  
  Terminologie obrábění a montáže – Mádl, J. (2002-2004)
 • FD-K/084  
  Vývoj nových slitin mědi se sníženým obsahem olova určených pro obrábění – Mádl, J. (2001-2003)
 • GA101/01/0956  
  Základní výzkum progresivních a vysoce přesných technologií – Mádl, J. (2001-2003)
 • MSM 212200008  
  Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýství – Mádl, J. (1999-2004)

Článek v periodiku

2020

 • Cutting force modelling with effects of cutting tool geometry and tool wear in milling of DIN C45 steel – Kovalčík, J. - Zeman, P. - Holešovský, F. - Mádl, J., - Kučerová, L., MM Science Journal. 2020, 2020(March), 3784-3793. ISSN 1803-1269.

2015

 • New possibilities for efficient laser surface treatment by diode-pumped kW-class lasers – Brajer, J. - Švábek, R. - Rostohar, D. R. - Divoky, M. D. - Lucianetti, A. L. - Mocek, T. M. - Mádl, J., - Pitrmuc, Z., The Journal of Engineering. 2015, 3(1), ISSN 2051-3305.
 • Application of laser shock processing – Brajer, J. - Mádl, J. - Pitrmuc, Z. - Švábek, R., - Zeman, P., Manufacturing Technology. 2015, 15(3), 278-285. ISSN 1213-2489.
 • Machinability of lead free copper alloys – Mádl, J. - Koutný, V., Manufacturing Technology. 2015, 15(5), 870-875. ISSN 1213-2489.

2013

 • Surface Integrity in Notches Machining – Mádl, J. - Rázek, V. - Koutný, V., - Kafka, J., Manufacturing Technology. 2013, 13(2), 188-193. ISSN 1213-2489.

2010

 • Tvrdé soustružení a vlastnosti povrchu – Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., Strojírenská technologie. 2010, XV(3), 22-27. ISSN 1211-4162.
 • Problémy spojené s přípravou a profilem absolventa strojírenské technologie – Mádl, J., Strojírenská technologie. 2010, XIV(zvláštní), 284-285. ISSN 1211-4162.
 • Zkoušky obrobitelnosti ekologických automatových slitin mědi – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., Strojírenská technologie. 2010, XIV(zvláštní), 163-166. ISSN 1211-4162.

2008

 • Tvrdé a přesné frézování – Mádl, J. - Vilček, I. - Rázek, V., - Koutný, V., Strojírenská technologie. 2008, XIII(4), 20-24. ISSN 1211-4162.
 • Vlastnosti povrchu po tvrdém obrábění – Mádl, J. - Rázek, V. - Koutný, V., - Vilček, I., Strojírenská technologie. 2008, XIII(3), 27-31. ISSN 1211-4162.
 • Ekologické trendy při používání řezných kapalin – Mádl, J., Strojárstvo. 2008, XII(3), 72-73. ISSN 1335-2938.
 • Integrita povrchu po obrábění – Mádl, J., Výrobné inžinierstvo. 2008, VII(2), 5-7. ISSN 1335-7972.

2007

 • Vývojové trendy technologie obrábění a jim odpovídající výzkum na FS ČVUT v Praze – Mádl, J., Strojírenská technologie. 2007, XII(zvláštní), 145-148. ISSN 1211-4162.
 • Environmental Problems in Cutting – Mádl, J., Strojírenská technologie. 2007, XII(2), 29-31. ISSN 1211-4162.
 • Vývoj nových technologických kapalin na bázi přírodních surovin – Kremanová, B. - Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., Strojírenská technologie. 2007, XII(2), 18-23. ISSN 1211-4162.

2006

 • Řízení technologických procesů v rámci controllingového řízení podniku – Zralý, M. - Mádl, J., Strojírenská technologie. 2006, XI(4), 14-17. ISSN 1211-4162.
 • Kalkulace nákladových položek a jejich členění pro optimalizaci řezných podmínek – Koukol, V. - Mádl, J., Strojírenská technologie. 2006, 11(1), 19-22. ISSN 1211-4162.
 • Integrace ekonomických a technologických parametrů pro optimalizaci obráběcích procesů – Mádl, J., Výrobné inžinierstvo. 2006, 5(2), 33-34. ISSN 1335-7972.
 • Faktory ovlivňující náklady obrábění - II. část – Mácha, P. - Mádl, J., - Rázek, V., Strojírenská technologie. 2006, 11(1), 22-27. ISSN 1211-4162.

2005

 • Factors Affecting Present-day Cutting Processes – Mádl, J., Strojírenská technologie. 2005, 10(zvláštní), 121-124. ISSN 1211-4162.
 • Metodika pro testování procesních kapalin – Novák, P. - Mádl, J., Technologické inžinierstvo. 2005, 2(2), 4-7. ISSN 1336-5967.
 • Precision Milling of Hardened Steel Using Ceramics and Cubic Boron Nitride Cutting Tools – Sutanto, H. - Mádl, J., Strojírenská technologie. 2005, 10(2), 21-25. ISSN 1211-4162.
 • Návrh metodiky pro testování procesních kapalin – Novák, P. - Mádl, J., Strojírenská technologie. 2005, 10(2), 15-21. ISSN 1211-4162.

2004

 • Metoda pro simulaci zkoušek opotřebení slinutých karbidů – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Stránský, R., Strojírenská technologie. 2004, 9(1), 28-32. ISSN 1211-4162.
 • Vliv koeficientu tření na výsledky simulace řezného procesu – Zeman, P. - Šafek, J., - Mádl, J., Strojírenská technologie. 2004, 9(1), 19-23. ISSN 1211-4162.
 • Manufacturing Processes, Management Accounting and Controlling – Mádl, J., Manufacturing Technology. 2004, 4 37-39. ISSN 1213-2489.
 • Material Aspects of Chip Formation by Precision Machining – Mádl, J., Manufacturing Technology. 2004, 4 18-23. ISSN 1213-2489.
 • Sledujeme aktivity a možnosti VCSVTT - Studium změn v povrchové vrstvě obrobené plochy – Mádl, J., Technický týdeník. 2004, 52(14), 6. ISSN 0040-1064.
 • Computer Aided Design of Equipment for Suspension Mixing – Rieger, F. - Jirout, T. - Mádl, J. - Tatíček, F. - Zralý, M., - Šmíd, O., Czasopismo Techniczne. 2004, 101(4-M), 209-219. ISSN 0011-4561.

2003

 • Vliv koeficientu tření na výsledky simulace řezného procesu – Zeman, P. - Šafek, J., - Mádl, J., Strojírenská technologie. 2003, 2003(3), 1-8. ISSN 1211-4162.
 • Monitoring of Tool Condition in Drilling – Vilček, I. - Mádl, J., Advances in Manufacturing Science and Technology. 2003, 27(2), 25-32. ISSN 0137-4478.
 • Selected Aspects of the Surface Integrity of Aluminium Alloy in High Speed Machining - Microhardness Variations and Surface Roughness – Vaněček, D. - Sokovic, M., - Mádl, J., Journal of Mechanical Engineering - Strojniški Vestnik. 2003, 49(2), 111-115. ISSN 0039-2480.
 • Monitoring of Tool Condition in Drilling – Vilček, I. - Mádl, J., Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. 2003,(49), 49-56. ISSN 0079-4538.
 • Selected Problems in Machining – Mádl, J., Výrobné inžinierstvo. 2003, 2(4), 5-11. ISSN 1335-7972.
 • Metody zkoušení vlastností řezných kapalin – Rázek, V. - Mádl, J., - Koutný, V., Strojírenská technologie. 2003, 8(3), 21-24. ISSN 1211-4162.
 • Termooxidační stabilita nových rostlinných řezných olejů a výzkum jejich technologických vlastností – Kremanová, B. - Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., Strojírenská technologie. 2003, 8(2), 21-25. ISSN 1211-4162.
 • Frequency Analysis in Tool Monitoring – Vilček, I. - Mádl, J., Manufacturing Technology. 2003,(3), 12-16. ISSN 1213-2489.

2002

 • Aluminium Alloys on the Basis of Al-Cu-Mg, Lead-Free, Intended for Cutting – Faltus, J. - Stulikova, I. - Hajek, M. - Mádl, J., - Koutný, V., Materials Science Forum. 2002, 396(4), 1641-1646. ISSN 0255-5476.
 • Simulace deformací v obrobku softwarem AdvantEtge 3.6 – Zeman, P. - Mádl, J., Strojírenská technologie. 2002, 2002(4), 23-26. ISSN 1211-4162.
 • Simulace deformací v obrobku softwarem Advantedge 3.6 – Zeman, P. - Mádl, J., Strojírenská technologie. 2002, 7(4), 23-26. ISSN 1211-4162.
 • Vliv cínu na obrobitelnost automatové oceli – Štrobl, R. - Mádl, J., - Koutný, V., Strojírenská technologie. 2002, 7(3), 24-27. ISSN 1211-4162.
 • Slitiny hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určené pro obrábění – Faltus, J. - Mádl, J. - Koutný, V. - Plaček, K., - Sláma, P., Strojírenská technologie. 2002, 7(3), 18-24. ISSN 1211-4162.
 • How to Select Suitable Cutting Fluid – Mádl, J. - Koutný, V., Manufacturing Technology. 2002, 2(2), 45-53. ISSN 1213-2489.
 • Dry Machining Versus Cutting with Cutting Fluids – Mádl, J., Manufacturing Technology. 2002, 2(2), 42-45. ISSN 1213-2489.

2001

 • Surface Roughness Prediction Based on Cutting Parameters and Tool Vibrations in Turning Operations – Abouelatta, O.B. - Mádl, J., Journal of Materials Processing Technology. 2001, 118(1-3), 269-277. ISSN 0924-0136.
 • Výroba a průmyslové odpady – Mádl, J., Technik. 2001, 9(3), 1-3. ISSN 1210-616X.
 • Účinné a ekologičtější – Mádl, J., Technik. 2001, 9(6), 5. ISSN 1210-616X.
 • Laboratorní studium vlivu některých faktorů na obrobitelnost měkké automatové oceli – Bůžek, Z. - Štrobl, R. - Wojtas, S., - Mádl, J., Hutnické listy. 2001,(4-5), 21-22. ISSN 0018-8069.
 • Effective Evaluation of Measured Dynamic Values of Cutting Forces and Torques – Novák, P. - Mádl, J., Manufacturing Technology. 2001, 1(1), 56-62. ISSN 1213-2489.

2000

 • Paralelní inženýrství ve strojírenství – Mádl, J., Technik. 2000, 8(12), 18-19. ISSN 1210-616X.
 • MATAR 2000 - jaký byl – Talácko, J. - Houša, J. - Mádl, J., - Rudolf, B., Technik. 2000, 8(9), 6. ISSN 1210-616X.
 • Experimental Analysis of Yielding Process in Machining – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Faltus, J., Strojírenská technologie. 2000, 5(4), 20. ISSN 1211-4162.
 • Experimentální analýzy procesu přetváření materiálu při obrábění – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Faltus, J., Strojírenská technologie. 2000, 5(4), 13-19. ISSN 1211-4162.
 • New Lead-Free (a+b) Brasses with Good Machinability – Faltus, J. - Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Bendíková, E., Strojírenská technologie. 2000, 5(4), 12-13. ISSN 1211-4162.
 • Nové bezolovnaté (a+b) mosazi s dobrou obrobitelností – Faltus, J. - Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Bendíková, E., Strojírenská technologie. 2000, 5(4), 5-12. ISSN 1211-4162.
 • Ekologické aspekty strojírenské technologie – Mádl, J., Strojař. 2000, 9(3), 1-4.
 • Computational Techniques in Manufacturing Technology – Mádl, J. - Čermák, J., - Vrabec, M., Acta Polytechnica. 2000, 40(4), 94-100. ISSN 1210-2709.
 • Monitorování obráběcího nástroje při vrtání – Puerta, L.F. - Mádl, J., Strojírenská technologie. 2000, 5(3), 9-10. ISSN 1211-4162.
 • Tool Condition Monitoring in Drilling – Puerta, L.F. - Mádl, J., Strojírenská technologie. 2000, 5(3), 4-9. ISSN 1211-4162.
 • Matematické modely parametrů drsnosti povrchu při soustružení – Abouelatta, O. - Mádl, J., Strojírenská technologie. 2000, 5(2), 12-13. ISSN 1211-4162.
 • Mathematical Models of Surface Roughness Parameters in Turning Operations – Abbouelatta, O. - Mádl, J., Strojírenská technologie. 2000, 5(2), 6-12. ISSN 1211-4162.

1999

 • Laboratory tests of cutting fluids – Mádl, J. - Koutný, V., - Mošna, F., Strojírenská technologie. 1999, 4(1), 7-9. ISSN 1211-4162.
 • Třídimenzionální hodnocení drsnosti povrchu pro některé obráběcí operace – Abouelatta, O.B. - El-Miligy, E.A.M., - Mádl, J., Strojírenská technologie. 1999, 4(2), 16-19. ISSN 1211-4162.
 • Surface Roghness Assessment in Three-dimension for some Manufacturing Operations – Abouelatta, O.B. - El-Miligy, E.A.M., - Mádl, J., Strojírenská technologie. 1999, 4(2), 12-16. ISSN 1211-4162.
 • Laboratory tests of cutting fluids – Mádl, J. - Koutný, V., - Mošna, F., Strojírenská technologie. 1999, 4(1), 7-9. ISSN 1211-4162.
 • Laboratorní testy řezných kapalin – Mádl, J. - Koutný, V., - Mošna, F., Strojírenská technologie. 1999, 4(1), 3-7. ISSN 1211-4162.

1998

 • Porovnání účinkú řezných kapalin – Koutný, V. - Mádl, J., Strojírenská technologie. 1998, 3(3), 22-24. ISSN 1211-4162.
 • Využití oblasti primární plastické deformace pro hodnocení obrobitelnosti – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., Strojírenská technologie. 1998, 3(3), 10-12. ISSN 1211-4162.
 • Pracovní podmínky a ekonomická efektivnost obrábění, 10.část – Mádl, J., Strojírenská výroba. 1998, 46(3-4), 25-30. ISSN 0039-2456.
 • Pracovní podmínky a ekononická efektivnost obrábění, 9. část – Mádl, J., Strojírenská výroba. 1998, 46(1-2), 27-30. ISSN 0039-2456.
 • Ekologické aspekty strojírenské výroby – Mádl, J., MM. Průmyslové spektrum. 1998, 2(3), 21-23. ISSN 1212-2572.
 • Katedra obrábění, ČVUT – Mádl, J., Strojírenská technologie. 1998, 3(1), 25-31. ISSN 1211-4162.
 • Vývoj nových alternativních technologických kapalin – Kremanová, B. - Koutný, V., - Mádl, J., Strojírenská výroba. 1998, 46(5-6), 26-29. ISSN 0039-2456.

1997

 • Pracovní podmínky a ekonomická efektivnost obrábění – Mádl, J., Strojírenská výroba. 1997, 45 20-24. ISSN 0039-2456.
 • Pracovní podmínky a ekonomická efektivnost obrábění – Mádl, J., Strojírenská výroba. 1997, 45 25-30. ISSN 0039-2456.
 • Technologické zkoušky účinku řezných kapalin – Mádl, J. - Koutný, V., Strojírenská technologie. 1997, 2 13-18. ISSN 1211-4162.
 • Pracovní podmínky a ekonomická efektivnost obrábění – Mádl, J., Strojírenská výroba. 1997, 45 23-24. ISSN 0039-2456.
 • Pracovní podmínky a ekonomická efektivnost obrábění – Mádl, J. - Zralý, M., Strojírenská výroba. 1997, 45 7-11. ISSN 0039-2456.
 • Pracovní podmínky a ekonomická efektivnost obrábění - formulace kritéria optimálnosti pro optimalizaci řezných podmínek – Mádl, J. - Zralý, M., Strojírenská výroba. 1997, 45 6-8. ISSN 0039-2456.
 • Vývoj technologie obrábění z hlediska životního prostředí – Mádl, J., Strojírenská výroba. 1997, 45 26-29. ISSN 0039-2456.

1996

 • Alternativní mazací prostředky ve strojírenských technologiích – Kremanová, B. - Mádl, J., Strojírenská výroba. 1996, 44 29-30. ISSN 0039-2456.
 • Pracovní podmínky a ekonomická efektivnost obrábění - náklady výrobních středisek a jejich analýza – Zralý, M. - Mádl, J., Strojírenská výroba. 1996, 44 4-7. ISSN 0039-2456.
 • Pracovní podmínky a ekonomická efektivnost obrábění – Mádl, J., Strojírenská výroba. 1996, 44 23-27. ISSN 0039-2456.
 • Workpiece Accuracy through Tool Wear Monitoring – Mádl, J., Nauka-inovacionnye proizvodstva-menedžment. 1996, 129-132.

1995

 • Nové pohledy na optimalizaci řezných podmínek – Mádl, J. - Kavan, J., - Richterová, M., Strojírenská výroba. 1995, 43 40-42. ISSN 0039-2456.
 • Pracovní podmínky a ekonomická efektivnost obrábění - 1. část – Mádl, J., Strojírenská výroba. 1995, 43 31-33. ISSN 0039-2456.
 • Working Model – Kuric, I. - Mádl, J., Freesoft magazín. 1995, 23-27.
 • Kapalina pro obrábění a tváření kovů - vodné roztoky bez ropných produktů – Mádl, J. - Bláha, K. - Skružný, T., - Staněk, P., Strojírenská výroba. 1995, 43 13-15. ISSN 0039-2456.
 • Kapaliny pro obrábění a tváření kovů - celkový přehled a ropné látky – Mádl, J. - Bláha, K. - Skružný, T., - Staněk, P., Strojírenská výroba. 1995, 43 20-22. ISSN 0039-2456.
 • On Stochastic Aspects of a Metal Cuting Problem – Dupačová, J. - Charamza, P., - Mádl, J., Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems. 1995, 196-2091.

1994

 • Řezné kapaliny, ekologie a výzkum jejich účinků na řezný proces – Mádl, J., Strojírenská výroba. 1994, 42 32-34. ISSN 0039-2456.
 • Mezinárodní konference "Operations research or 94" v Berlíně – Mádl, J., Strojírenská výroba. 1994, 42 41. ISSN 0039-2456.
 • Ekologicky nezávadné řezné a chladící kapaliny – Mádl, J., Inovační podnikání a transfer technologií. 1994, 3. ISSN 1210-4612.
 • Řezné kapaliny a jejich účinky na obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., Technik. 1994, 2 28-29. ISSN 1210-616X.

1993

 • Vliv drsnosti čela závitníku na trvanlivost nástroje – Mádl, J., Strojírenská výroba. 1993, 41 29-32. ISSN 0039-2456.
 • Vliv drsnosti čela závitníku na trvanlivost nástroje – Mádl, J., Strojírenská výroba. 1993, 41 29-30. ISSN 0039-2456.

Stať ve sborníku

2018

 • Residual stress development in hard machining - A review – Sutanto, H. - Mádl, J., In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2018. vol. 420. ISSN 1757-8981.
 • Laser shock processing for novel applications – Brajer, J. - Kaufman, J. - Böhm, M. - Zeman, P., - Mádl, J., In: Sborník příspěvků multioborové konference LASER58. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2018. p. 1-58. vol. 1. ISBN 978-80-87441-24-4.

2017

 • PRODUCTIVE LASER SHOCK PROCESSING – Brajer, J. - Mádl, J., - Kaufman, J., In: Sborník multioborové konference LASER57. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 2017. pp. 10. ISBN 978-80-87441-21-3.

2011

 • Surface Integrity in Notches Machining – Mádl, J. - Rázek, V. - Koutný, V., - Kafka, J., In: Precision Machining. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2011. pp. 176-181. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-297-2.

2010

 • Machined Surface Properties and Possible Destruction of Components – Mádl, J., In: New Ways in Manufacturing Technologies. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2010. pp. 23-32. ISBN 978-80-553-0441-0.
 • Vlastnosti povrchu po přesném obrábění – Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., In: New Ways in Manufacturing Technologies. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2010. pp. 477-482. ISBN 978-80-553-0441-0.
 • Problémy spojené s přípravou a profilem absolventa strojírenské technologie – Mádl, J., In: ICTKI 2010. Ústí nad Labem: UJEP, 2010, ISBN 978-80-7414-204-8.
 • Zkoušky obrobitelnosti ekologických automatových slitin mědi – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., In: ICTKI 2010. Ústí nad Labem: UJEP, 2010. pp. 163-166. ISBN 978-80-7414-204-8.

2009

 • Optimalizace obráběcího procesu – Mádl, J. - Koukol, V., In: Sborník příspěvků a abstraktů - Strojírenská technologie Plzeň 2009. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009, pp. 26-29. ISBN 978-80-7043-750-6.
 • Vliv řezného prostředí a řezných podmínek na velikost teplot a zbytkového napětí v obrobeném povrchu při frézování slitiny titanu Ti6Al4V. – Mádl, J. - Zeman, P., - Malý, J., In: Sborník příspěvků a abstraktů - Strojírenská technologie Plzeň 2009. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009, pp. 9-17. ISBN 978-80-7043-750-6.
 • Řezný proces a kvalita obrobené plochy při progresivním obrábění – Rázek, V. - Koutný, V., - Mádl, J., In: Transfer 2009. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta špecialnej techniky, 2009. ISBN 978-80-8075-414-3.
 • Surface Roughness in Machining Free-Machining Environmentally Friendly Cooper Alloys – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., In: ICPM 2009. Prešov: Technická univerzita, fakulta výrobních technologií, 2009. pp. 145-150. ISBN 978-80-553-0243-0.

2008

 • Milling of Ti6Al4V Alloy with Sintered Carbide Tools – Zeman, P. - Mádl, J., In: Proceedings of the 3rd International Conference on Manufacturing Engineering. Thessaloniki: Aristoteles University of Thessaloniki, Mechanical Engineering Dept., 2008, pp. 155-164.
 • Effect of Cutting Conditions and Cutting Media on Cutting Forces, Residual Stress and Roughness of Machined Surface after Milling of Difficult-to-cut Alloy Ti6A14V – Malý, J. - Zeman, P., - Mádl, J., In: MATAR PRAHA 2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2008. pp. 145-148. ISBN 978-80-904077-0-1.
 • Integrita povrchu a globální problémy – Mádl, J., In: Nové smery vo výrobných technológiách 2008. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technologií, 2008. pp. 23-26. ISBN 978-80-553-0044-3.
 • Vývojové trendy technologie obrábění a jim odpovídající výzkum na FS ČVUT v Praze – Mádl, J., In: New Technology Knowledge and Information 2008. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2008. ISBN 978-80-7044-969-1.

2007

 • Residual Stresses in Machining of Hardened Steel – Mádl, J. - Sutanto, H., In: ICPM 2007 - 4th International Congress on Precision Machining 2007. Kielce: Kielce University of Technology, 2007, pp. 29-34. ISBN 978-83-88906-91-6.
 • Surface Integrity and Possible Catastrofic Effects on Mechanical Engineering Products – Mádl, J., In: Funkčné povrchy v strojárstve 2007. Trenčín: Trenčianska univerzita, Fakulta špeciálnej techniky, 2007. pp. 103-106. ISSN 1336-9199. ISBN 978-80-8075-217-0.
 • Precise Machining and Residual Stresses – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., In: International Multidisciplinary Conference 7 th Edition. Baia Mare: North University of Baia Mare, 2007. pp. 441-445. ISSN 1224-3264.

2006

 • Integrace ekonomických a technologických parametrů pro optimalizaci obráběcích procesů – Mádl, J., In: Nové smery vo výrobných technológiách 2006. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2006. p. 32-35. ISBN 80-8073-554-9.
 • Zbytková napětí při obrábění kalených ocelí – Mádl, J. - Sutanto, H., In: Strojírenská technologie Plzeň 2006. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. ISBN 80-7043-484-8.
 • Vrtání konstantní posuvovovu silou – Koutný, V. - Mádl, J. - Rázek, V., - Faltus, J., In: Funkčné povrchy 2006. Trenčín: Fakulta špeciálnej techniky, TnU v Trenčíně, 2006. pp. 104-109. ISSN 1336-9199. ISBN 80-8075-137-4.
 • Výzkum obrobitelnosti bezolovnatých mosazí s obsahem Bi – Koutný, V. - Mádl, J. - Rázek, V., - Faltus, J., In: Funkčné povrchy 2006. Trenčín: Fakulta špeciálnej techniky, TnU v Trenčíně, 2006. pp. 98-103. ISSN 1336-9199. ISBN 80-8075-137-4.
 • Factors Affecting Present-Day Cutting Processes – Mádl, J., In: Nové poznatky v technologiích a technologické informace 05. Ústí nad Labem: Ústav techniky a řízení výroby UJEP, 2006. ISBN 80-7044-743-5.

2005

 • The Effect of Cutting Speed on the Chip Formation Process – Zeman, P. - Mádl, J., In: 17th CFM Conference 2005. Troyes CEDEX: Université de Technologie de Troyes, 2005. p. 199-206.
 • Výrobní proces a controlling – Mádl, J. - Mácha, P., In: Controlling a manažerské účetnictví jako nástroj integrace v podnikovém řízení. Praha: ČVUT v Praze, fakulta strojní, 12138 - ústav řízení a ekonomiky podniku, 2005, pp. 151-168. ISBN 80-01-03362-7.
 • Vlastnosti ekologických nízkoolovnatých mosazí určených pro obrábění – Faltus, J. - Balík, J. - Mádl, J. - Koutný, V. - Eremiáš, B., - Bendíková, E., In: METAL 2005. Ostrava: Tanger, 2005, ISBN 80-86840-13-1.
 • Legování austenitiscké nerezavějící oceli sírou a mědí – Hlisnikovský, M. - Chmiel, B. - Mádl, J. - Koutný, V., - Štrobl, R., In: METAL 2005. Ostrava: Tanger, 2005. ISBN 80-86840-13-1.
 • Ekologické obrobitelné slitiny mědi legované křemíkem – Koutný, V. - Mádl, J. - Rázek, V., - Faltus, J., In: Funkčné povrchy 2005. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta špecialnej techniky, 2005. pp. 97-102. ISBN 80-8075-064-5.
 • Ekologické obrobitelné slitiny mědi se sníženým obsahem olova – Koutný, V. - Mádl, J. - Rázek, V., - Faltus, J., In: Funkčné povrchy 2005. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta špecialnej techniky, 2005, pp. 93-96. ISBN 80-8075-064-5.
 • Možnosti zlepšení obrobitelnosti austenitické AK oceli úpravou chemického složení – Štrobl, R. - Hlisnikovský, M. - Chmiel, B. - Mádl, J., - Koutný, V., In: Teorie a praxe výroby a zpracování oceli. 2005. p. 57-62.

2004

 • Experimental and Simulation Study of Plastic Deformations and Temperatures in High Speed utting – Zeman, P. - Šafek, J., - Mádl, J., In: Danubia -Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Zagreb: Croatian Metalurgical Society, 2004, pp. 200-201. ISBN 953-96243-6-3.
 • Obrobitelnost svařitelných ocelí třídy 11 při vrtání – Mádl, J., In: Strojárska Technológia 2004. Žilina: Žilinská univerzita, 2004. p. 86-93. ISBN 80-8070-300-0.
 • Emulzní oleje z přírodních surovin a jejich vliv na řezný proces a kvalitu obrobené plochy – Rázek, V. - Mádl, J. - Koutný, V., - Kremanová, B., In: Funkčné povrchy 2004. Trenčín: Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2004. pp. 176-179. ISBN 80-8075-021-1.
 • Vývoj nových slitin mědi určených pro obrábění – Koutný, V. - Mádl, J. - Rázek, V., - Faltus, J., In: Funkčné povrchy 2004. Trenčín: Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2004. pp. 96-101. ISBN 80-8075-021-1.
 • Přehled výzkumu sekce 3 integrovaného inženýrství – Mádl, J., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004. p. 80-82. ISBN 80-01-03105-5.
 • Effect of Cutting Parameters on Thermal Phenomens and Surface Roughness in HSC – Šafek, J. - Mádl, J., In: Machine Tools, Automation and Robotics in Mechanical Engineering. Praha: SMT - Society for Machine Tools, 2004, pp. 231-234. ISBN 80-903421-4-0.
 • Experimental and Simulation Study of Cutting Speed Effect on the Chip Formation Process with a view to the Plastic Flow – Zeman, P. - Mádl, J., In: Machine Tools, Automation and Robotics in Mechanical Engineering. Praha: SMT - Society for Machine Tools, 2004, pp. 235-240. ISBN 80-903421-4-0. Available from: http://rcmt.cvur.cz
 • Selected Aspects of High Speed Milling Process – Zeman, P. - Šafek, J., - Mádl, J., In: Proceedings of the 34th International Matador Conference 2004. Praha: SpringerMedia CZ, 2004. p. 95-101. ISBN 1-85233-880-6.
 • Výzkum přesného obrábění a vlastností řezných kapalin – Koutný, V. - Mádl, J., - Rázek, V., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004. pp. 97-99. ISBN 80-01-03105-5.
 • Technologie obrábění s využitím CAMů – Vrabec, M. - Mádl, J., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004, pp. 103-105. ISBN 80-01-03105-5.
 • Computer Aided Design of Equipment for Suspension Mixing – Rieger, F. - Jirout, T. - Bauma, V. - Mádl, J. - Tatíček, F. - Zralý, M., - Dostál, M., In: ISMIP 5, 5th International Symposium on Mixing Industrial Processes. Montreal: Prof.P.Tanguy, Ecole Polytechnique, 2004,
 • Effect of Design and Process Parameters on Manufacturing Cost of Mixing Equipment – Rieger, F. - Jirout, T. - Zralý, M. - Šmíd, O. - Mádl, J., - Tatíček, F., In: Mechanical Engineering 2004. Bratislava: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, 2004, ISBN 80-227-2105-0.
 • Obrobitelnost svařitelných ocelí třídy 11 při frézování – Mádl, J. - Vrabec, M., In: Sborník konference "Strojírenská technologie Plzeň 2004". Plzeň: ZČU Plzeň, 2004. ISBN 80-7043-304-3.
 • Cepstral Analysis in Tool Monitoring – Vilček, I. - Mádl, J., In: Emerging Solutions for Future Manufacturing Systems. New York: Springer, 2004. p. 507-512. ISBN 0-387-22828-4.
 • Výzkum technologie obrábění s využitím CAMu – Vrabec, M. - Mádl, J., In: Sborník konference "Strojírenská technologie Plzeň 2004". Plzeň: ZČU Plzeň, 2004. ISBN 80-7043-304-3.
 • Machining Processes and Controlling – Mádl, J., In: 2nd International conference "Management and Engineering ´04". Sofia: TU Sofia, 2004. pp. 381-387. ISSN 1310-3946.

2003

 • A study of changes in machined surfaces by investigating plastic deformation – Zeman, P. - Mádl, J., In: ICPM 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 333-340. ISBN 80-01-02795-3. Available from: http://rcmt.cvut.cz
 • Kreativita při návrhu a realizaci strojírenského výrobku – Mádl, J., In: Zákony produkcie - KREATIKA, KREATIVITA. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2003. p. 105-108. ISBN 80-228-1283-8.
 • Technologičnost konstrukce se zaměřením na technologii obrábění a slévání – Mádl, J. - Bednář, B., - Vrabec, M., In: Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství. Praha: ČVUT v Praze, 2003. pp. 49-54. ISBN 80-01-02866-6.
 • Zlepšení obrobitelnosti nízkouhlíkové konstrukční oceli přísadou síry a cínu – Štrob, R. - Wojtas, S. - Mádl, J., - Koutný, V., In: Teorie a praxe výroby a zpracování oceli. Ostrava: Tanger, 2003. p. 73-78. ISBN 80-85988-81-X.
 • Factors of the Surface Quality Computer Simulation – Mádl, J., In: CEEPUS - Science Report, Project PL-1, Computer-aided Systems for Manufacture and Measurement of Machine Elements. Kielce: Kielce University of Technology, 2003. pp. 169-175. ISBN 83-88906-30-5.
 • Počítačová podpora navrhování míchacího zařízení (technologická část) – Mádl, J. - Zralý, M. - Tatíček, F. - Preclík, V. - Šanovec, J. - Freiberg, F. - Zahradník, J. - Maxa, M. - Šmíd, O., - Kreibich, V., In: 13. Celostátní konference "Míchání, stavba míchacích zařízení, ucpávky". Brno: Techmix, 2003.
 • Integrovaný návrh míchacích zařízení – Rieger, F. - Jirout, T. - Mádl, J. - Tatíček, F. - Zralý, M. - Šmíd, O., - Dostál, M., In: Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství. Praha: ČVUT v Praze, 2003, pp. 59-62. ISBN 80-01-02866-6.
 • Integrovaný návrh míchacích zařízení – Zralý, M. - Šmíd, O. - Rieger, F. - Jirout, T. - Mádl, J. - Tatíček, F., - Dostál, M., In: Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství. Praha: ČVUT v Praze, 2003. pp. 59-62. ISBN 80-01-02866-6.
 • Přesné obrábění kalené oceli – Rázek, V. - Mádl, J., - Koutný, V., In: Technológia 2003. Bratislava: STU v Bratislave, SjF, 2003. ISBN 80-227-1935-8.
 • Precision Machining of Hardened Steel – Rázek, V. - Mádl, J., - Koutný, V., In: Technológia 2003. Bratislava: STU v Bratislave, SjF, 2003. pp. 89. ISBN 80-227-1935-8.
 • Vybrané aspekty experimentálního výzkumu obrobitelnosti nových materiálů – Koutný, V. - Mádl, J., - Rázek, V., In: Technológia 2003. Bratislava: STU v Bratislave, SjF, 2003. ISBN 80-227-1935-8.
 • Selected Aspects of Experimental Research into New Materials – Koutný, V. - Mádl, J., - Rázek, V., In: Technológia 2003. Bratislava: STU v Bratislave, SjF, 2003. pp. 78. ISBN 80-227-1935-8.
 • Roughness of Surfaces of Elements Manufactured from Powders in an Isostatic Pressing – Tomasik, J. - Bialo, D., - Mádl, J., In: Přesné obrábění 2003. Praha: CTU. Publishing House, 2003. p. 286-291. ISBN 80-01-02795-3.
 • Material Aspects of Chip Formation by Precision Machining – Mádl, J., In: Přesné obrábění 2003. Praha: CTU. Publishing House, 2003. p. 42-49. ISBN 80-01-02795-3.
 • The Effect of Increasing Cutting Speed (HSC) on Resiual Stresses – Mádl, J., In: ITC 2003, sborník přednášek. Zlín: UTB ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav výrobního inženýrství, 2003. pp. 9. ISBN 80-7318-135-5.

2002

 • Nástroje a monitorování řezného procesu – Zeman, P. - Šafek, J., - Mádl, J., In: Směry vývoje obráběcích strojů. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2002, pp. 169-178. ISBN 80-238-9694-6.
 • Technologičnost konstrukce se zaměřením na obrábění a slévání – Bednář, B. - Mádl, J., - Vrabec, M., In: Rozvoj metod a prostředků integraovaného inženýrství. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002. pp. 51-56. ISBN 80-01-02652-3.
 • Vliv cínu na obrobitelnost nízkouhlíkové oceli – Štrobl, R. - Beneš, F. - Mádl, J., - Koutný, V., In: Teorie a praxe výroby a zpracování oceli. Ostrava: Tanger, 2002. pp. 22-27. ISBN 80-85988-69-0.
 • Systém doktorského studia v ČR – Mádl, J., In: Perspektívy a horizonty doktorandského štúdia v oblasti výrobných technológií. Prešov: Technická univerzita, fakulta výrobních technologií, 2002. p. 14-18. ISBN 80-7099-862-8.
 • Technologičnost konstrukce v integrovaném inženýrství – Mádl, J., In: Valivé ložiská a strojárska technológia 2002. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2002. pp. 116-117. ISBN 80-7135-999-7.
 • Monitoring Tool Conditions for Drilling – Vilček, I. - Mádl, J., In: Proceedings of the 12th International Conference on Flexible Automation&Intelligent Manufacturing. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2002. pp. 295-300. ISBN 3-486-27036-2.
 • Integrované inženýrství a variantní přístup – Mádl, J., In: 3rd International Conference on Integrated Engineering Approach in Enterprise Management. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 55-59. ISBN 80-01-02559-4.
 • Vybrané aspekty vlivu řezného prostředí na kvalitativní parametry obrobené plochy – Rázek, V. - Mádl, J., - Koutný, V., In: Funkčné povrchy 2002. Trenčín: GC-TECH, Ing. Peter Gerši, 2002. pp. 143-146. ISBN 80-88914-71-X.
 • Vliv vybraných faktorů na obrobenou plochu – Mádl, J., In: Funkčné povrchy 2002. Trenčín: GC-TECH, Ing. Peter Gerši, 2002. pp. 96-99. ISBN 80-88914-71-X.
 • Metody hodnocení obrobitelnosti nových slitin – Koutný, V. - Mádl, J. - Rázek, V., - Faltus, J., In: Funkčné povrchy 2002. Trenčín: GC-TECH, Ing. Peter Gerši, 2002. pp. 72-77. ISBN 80-88914-71-X.
 • Data Processing in CAM Systems – Vrabec, M. - Mádl, J., In: Nové smery vo výrobnom inžinierstve 2002. Prešov: Technická univerzita, fakulta výrobních technologií, 2002, pp. 382-387. ISBN 80-7099-828-8.
 • Selected Present-Day Problems in Cutting Processes – Mádl, J., In: Nové smery vo výrobnom inžinierstve 2002. Prešov: Technická univerzita, fakulta výrobních technologií, 2002. pp. 15-20. ISBN 80-7099-828-8.
 • Vliv množství řezné kapaliny na obráběci proces – Mádl, J. - Rázek, V. - Koutný, V., - Habrman, M., In: Rozvoj technológie obrábania RTO 2002. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2002. pp. 29-31. ISBN 80-7099-796-6.
 • Návrh systému zkoušek pro stanovení komplexních vlastností nově vyvíjených ekologických technologických kapalin – Mádl, J. - Rázek, V. - Koutný, V., - Kremanová, B., In: Reotrib 2002 - Kvalita paliv a maziv. Praha: VŠCHT, 2002. pp. 87-98. ISBN 80-7080-481-5.

2001

 • Selected Spects of Design for Machining – Mádl, J., In: Nástroje 2001. Zlín: Academia centrum, 2001. pp. 118-123. ISBN 80-7318-008-1.
 • Plastické deformace materiálu při tvoření třísky – Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., In: Strojné inžinierstvo 2001. Bratislava: STU v Bratislave, 2001. pp. 334-339.
 • Výzkum obrobitelnosti nových druhů slitin mědi – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Faltus, J., In: Strojné inžinierstvo 2001. Bratislava: STU v Bratislave, 2001. pp. 328-333.
 • Dry Machining, Cutting Fluids ans Machined Surface Quality – Mádl, J., In: PENZA 2001 - 7. meždunarodnaja naučno-techníčeskaja konferencija. Penza: Penzenskij gosudársvěnij universitet, 2001. pp. 8-12. ISBN 5-94170-004-0.
 • Studium vlastností modelových slitin hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určených pro obrábění – Faltus, J. - Sláma, P. - Stulíková, I. - Hájek, M. - Mádl, J. - Koutný, V., - Plaček, K., In: METAL 2001. Ostrava: Tanger, 2001.
 • Theoretical Aspects of Precise Machining – Mádl, J., In: ICPM 2001 (1. mezinárodní kongres Přesné obrábění). Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2001. pp. 65-69. ISBN 80-7044-358-8.
 • Experimentální výzkum funkčních povrchů a pracovního prostředí – Rázek, V. - Mádl, J. - Koutný, V., - Kremanová, B., In: Funkčné povrchy 2001. Trenčín: GC - TECH, 2001. pp. 161-164. ISBN 80-88914-34-5.
 • Selected Aspects of Precise Machining – Mádl, J. - Koutný, V., In: Funkčné povrchy 2001. Trenčín: GC - TECH, 2001. pp. 129-132. ISBN 80-88914-34-5.
 • Selected Aspects of High Speed Cutting – Vaněček, D. - Mádl, J., In: ICPR - 16. Praha: Český svaz vědeckotechnických společností, 2001. pp. 40. ISBN 80-02-01438-3.
 • Selected Aspects of the Design For Machining – Mádl, J., In: ICPR - 16. Praha: Český svaz vědeckotechnických společností, 2001. pp. 32. ISBN 80-02-01438-3.
 • Bezolovnatá alternativa mosazí pro vodovodní instalace – Faltus, J. - Sláma, P. - Mádl, J. - Koutný, V., - Balík, J., In: Metal 2001. Ostrava: Česká společnost pro nové materiály a technologie, 2001.
 • Theoretical Aspect of Dry Machining – Mádl, J. - Šanovec, J., In: Network Proceedings - "Dry Machining" and "Disposal of Cutting Fluids". Šumperk: Pramet, 2001. pp. 83-86.

2000

 • Machinability tests of aluminium alloys – Mádl, J., In: MATAR Praha 2000 - Sekce 4, Technologie obrábění a tváření. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2000, pp. 185-190. ISBN 80-238-5540-9.
 • Theoretical Aspects of Dry Machining – Mádl, J., In: MATAR Praha 2000 - Sekce 4, Technologie obrábění a tváření. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2000, pp. 124-129. ISBN 80-238-5540-9.
 • Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach – Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 443. ISBN 80-01-02229-3.
 • Machinability Tests of Aluminium Alloys – Mádl, J. - Koutný, V., In: Výrobní nástroje, automatizace a robotizace ve strojírenství. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2000. pp. 185-190. ISBN 80-238-5540-9.
 • Theoretical Aspects of Dry Machining – Mádl, J., In: Výrobní nástroje, automatizace a robotizace ve strojírenství. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2000. pp. 124-129. ISBN 80-238-5540-9.
 • Methodology for Testing Grinding Wheels – Ulrych, A. - Mádl, J., In: Rozvoj technológie obrábania RTO 2000. Košice: TU Košice, FS, 2000, pp. CZ27-CZ30. ISBN 80-7099-505-X.
 • Design and Machining economics – Mádl, J., In: Rozvoj technológie obrábania RTO 2000. Košice: TU Košice, FS, 2000. pp. CZ19-CZ20. ISBN 80-7099-505-X.
 • Vliv řezných kapalin na obráběcí proces a metodika jejich testování – Mádl, J., In: REOTRIB 2000. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. pp. 93-102. ISBN 80-7080-381-9.
 • Nowe przyjazne środowisku plyny obróbkowe – Mádl, J. - Šanovec, J., In: IV Symposium ECOFRIM "Recycling and Neutralization of Metalworking Fluids". Krakow: IOS Krakow, 2000. pp. 44. ISBN 83-912887-2-2.
 • New Environmentally friendly Cutting Fluids – Mádl, J. - Šanovec, J., In: IV Symposium ECOFRIM "Recycling and Neutralization of Metalworking Fluids". Krakow: IOS Krakow, 2000. pp. 18. ISBN 83-912887-2-2.
 • Výzkumné aktivity Ústavu stojírenské technologie FS ČVUT v oblasti obrobených povrchů – Mádl, J. - Kvasnička, I. - Ulrych, A., - Chmelík, V., In: Obrobené povrchy. Trenčín: Trenčianska univerzita, Fakulta špeciálnej techniky, 2000. pp. 28-33. ISBN 80-88914-23-X.
 • Cutting Fluids and the Databasefor the Optimisation of Cutting Processes – Mádl, J., In: Obrábanie - výrobná technika 2000. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2000. pp. 17-21. ISBN 80-7100-769-2.
 • Workpiece Design for Machining – Ulrych, A. - Mádl, J., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 466. ISBN 80-01-02229-3.
 • Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach – Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 443. ISBN 80-01-02229-3.
 • Monitoring Tool Deterioration Conditions – Puerta, L.F. - Mádl, J., In: Transfer 2000 - výuživanie nových poznatkov v strojárskej praxi. Trenčín: Trenčianska univerzita, Fakulta špeciálnej techniky, 2000. pp. 232-235. ISBN 80-88914-26-4.
 • Paralelní inženýrství a strojírenská technologie – Mádl, J., In: Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 50 let založení fakulty strojní. Ostrava: VŠB-TUO, 2000. pp. 343-347. ISBN 80-7078-800-3.
 • Concurent Engineering and Quality Control – Mádl, J., In: VI. Meždunaródnaja naučno-techničeskaja konferencija. Penza: Penzenskij gosudársvěnij universitet, 2000. pp. 70-73. ISBN 5-8356-0044-5.

1999

 • Methods for Cutting Fluid Testing – Mádl, J. - Koutný, V., In: Network Proceedings "Necessary properties of cutting fluids and their testing" & "EU directives regarding use and disposal of cutting fluids". Šumperk: Pramet, 1999. pp. 51-62.
 • Effect of Cutting Fluids On Cutting Process – Mádl, J., In: Network Proceedings "Necessary properties of cutting fluids and their testing" & "EU directives regarding use and disposal of cutting fluids". Šumperk: Pramet, 1999. pp. 47-50.
 • Výroba nástrojů s výhledem do budoucnosti – Mádl, J., In: Strojírenská výrobní technika a technologie pro 21.století. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 1999. pp. 102-112.
 • Computational Techniques in Manufactoring Technology – Mádl, J. - Čermák, J., - Vrabec, M., In: First Inter. Confer. on Advanced Engineering Design - Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 35-36.
 • Consumption of Cutting Fluids and Resulting Environmental Trends – Mádl, J., In: Network Proceedings, Technical solutions to degrease consumption of cutting fluids. Šumperk: Pramet, 1999. pp. 15-19.
 • Surface Roughness Predicting Based on Cutting Parameters And Tool Vibrations in Turning Operations – Abouelatta, O.B. - Mádl, J., In: International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies, AMPT'99 and 16th Annual Conference of the Irish Manufacturing Committee, IMC16. Dublin: Dublin City University, 1999. pp. 467-476.
 • Vliv struktury na obrobitelnost tvářených hliníkových slitin – Faltus, J. - Bendíková, E. - Mádl, J., - Koutný, V., In: Metal 99. Ostrava: Tanger, 1999. pp. 45-53. ISBN 80-36-85988-4.
 • Computational Techniques in Manufacturing Technology – Mádl, J. - Čermák, J., - Vrabec, M., In: First International Conference on Advanced Engineering Design. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1999, pp. 196. ISBN 80-01-02055-X.
 • Optimalizace obráběcího nástroje – Mádl, J. - Kvasnička, I., In: NÁSTROJE '99. Brno: VUT v Brně, 1999. pp. 7-11. ISBN 80-214-1426-X.
 • Optimisation of Cutting Conditions in CAD/CAM Systems – Mádl, J., In: Točnosti i nadežnosti techníčeckij i transportnij sistem. Penza: Penzenskij gosudársvěnij universitet, 1999. pp. 5-7. ISBN 5-8356-0011-9.
 • Roughness, Waviness and Unfiltered Profile Parameters and Tool Vibrations in Turning Operations – Abouelatta, O. - Mádl, J., In: Nové směry vo výrobných technologiách '99. Košice: TU Košice, Fakulta výr. technologií, 1999. pp. 192-194. ISBN 80-7099-423-1.
 • Obrobitelnost hliníkových slitin bez olova – Novák, P. - Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., In: Technológia '99. Bratislava: STU, Strojnícka fakulta, KSML, 1999. pp. 547-550. ISBN 80-227-1255-8.
 • Optimization of Cutting Condition with Using Non-smooth Restrictions – Kavan, J. - Mádl, J., In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 278.
 • Experimental Study of the Effect of Cutting Fluids on Machining Process – Novák, P. - Mádl, J., In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 276.
 • Obrobitelnost slitin hliníku bez olova – Mádl, J. - Koutný, V., In: Materiály a technologie ve výrobě speciální techniky. Brno: Vojenská akademie, K203, 1999. pp. 47-53.

1998

 • Surface Quality and Cutting Fluids – Mádl, J. - Koutný, V., In: Accurace of TT processes 98. Penza: Minitipografija, 1998, pp. 166-169.
 • Chip Analysis of New Free-Cutting Lead-Free Aluminium Alloy – Mádl, J. - Faltus, J. - Koutný, V., - Bendíková, E., In: CO-MA-TECH 98. Bratislava: STU v Bratislave, 1998, pp. 491-496. ISBN 80-227-1112-8.
 • The Efect of Cutting Fluids on Material Deformation in Chip Formation – Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., In: Development of Metal Cutting DMC 98. Košice: TU Košice, 1998, pp. 39-40. ISBN 80-7099-352-9.
 • Utváření třísky u nových slitin Al se zvýšenou obrobitelností – Faltus, J. - Slámová, M. - Mádl, J. - Koutný, V., - Plaček, K., In: METAL 98. Ostrava: Tanger, 1998. pp. 35-44. ISBN 80-86122-14-X.

1997

 • Recenze k problematice Čisté výrobní technologie – Mádl, J., In: Strojírenská výrobní technika a technologie pro 21. století. Díl 2. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 1997, pp. 208-222.
 • Význam řezných materiálů a ochrany prostředí pro rozvoj technologie obrábění – Mádl, J., In: Význam a uplatnění progresivních technologií ve strojírenské výrobě. Brno: VUT v Brně, 1997, pp. 1-172. ISBN 80-214-0914-2.
 • Ekologické trendy ve strojírenské technologii – Mádl, J., In: Strojárska technológia a valivé ložiská 97. Žilina: Žilinská univerzita, 1997, pp. 16-18.

1996

 • Tool Wear Monitoring in Machining – Mádl, J. - Tesner, L., In: Machine Tools, Automation and Robotics in Mechanical Engineering. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996, pp. 169-175.
 • Analysis of the Contemporary State of the Optimalization of Cutting Conditions on Automatic Production Lines – Kavan, J. - Mádl, J., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 1047-1048.
 • Research of Cutting Fluids – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., In: Machine Tools, Automation and Robotics in Mechanical Engineering. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996, pp. 176-182.
 • Optimization of Cutting Conditions in Machining – Mádl, J., In: 6th International DAAAM Symposium. Krakow: Technical University, 1996, pp. 215-216.
 • Cutting Fluids Testing in Drilling – Mádl, J. - Rázek, V., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 1053-1054.
 • Influence of Cutting Fluids on Qualitative Characteristics of Machined Surface – Mádl, J. - Koutný, V., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 1049-1050.
 • Tool Failure Monitoring Via Force Signals – Tesner, L. - Mádl, J., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 1045-1046.

1995

 • Bezkontaktnyje sistemy obespečenija točnosti obrabotki – Mádl, J., In: Komplexnoje obezpečenije točnosti avtomatizirovanych proizvodstv. Penza: Rossijskaja akademija inženernych nauk, 1995, pp. 174-179.
 • A Mathematical Model for Optimalization of Cuttin Conditions in Machining – Dupačová, J. - Charamza, P., - Mádl, J., In: Operations Research Proceedings 1994. Berlin: Springer, 1995, pp. 28-32. ISBN 3-540-58793-4.
 • Ekonomika řezného procesu v současných strojírenských podmínkách – Mádl, J., In: CO-MAT-TECH 95. Trnava: STU MF Trnava, 1995, pp. 202-205.
 • Mathematical Model for Optimization of Cutting Conditions in Machining – Mádl, J. - Dupačová, J., In: Operations Research Proceedings 1994. Berlin: Springer, 1995, pp. 53. ISBN 3-540-58793-4.
 • Cutting Forces Measuring in Drilling – Mádl, J. - Holý, S., In: Abstracts of 12th Danubia - Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Budapest: Pesti Nyomda, 1995, pp. 115-116. ISBN 963-8094-97-4.
 • Research on New Cutting Fluids – Mádl, J., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 835-836.
 • Možnosti zvyšování výrobnosti a hospodárnosti obráběcích strojů v současných podmínkách strojírenské výroby – Mádl, J., In: Moderní obráběcí stroje. Brno: Dům techniky, 1995, pp. 82-91.

1994

 • Rigid Strain Gage Dynamometer for Turning – Mádl, J. - Holý, S., In: 11th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Wien: ASESA, 1994, pp. 65-66.
 • Homegrown Strain Gage Transducers for Special Purposes – Holý, S. - Mádl, J., In: 11th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Wien: ASESA, 1994, pp. 171.
 • Investigation of Diagnostic Methods in Cutting Technology Based on the Relation of Cutting Forces and Tool Wear – Mádl, J. - Holý, S., - Beneš, J., In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 147-148.

1993

 • Výzkumná laboratoř katedry obrábění FS ČVUT se zaměřením na možnosti výzkumu řezného prostředí – Koutný, V. - Rázek, V. - Dvořák, R., - Mádl, J., In: Kapaliny pro obrábění a tváření. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993, pp. 25-29.
 • Tool Monitoring in Machining – Mádl, J., In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 139-140.

Software

2008

 • Software pro optimalizaci řezných podmínek z hlediska minimalizace nákladů – Koukol, V. - Zeman, P., - Mádl, J., [Software] 2008.

Zpráva

2019

 • Odborná zpráva o řešení projektu FV10151 za rok 2019 – Beránek, L. - Kyncl, J. - Kellner, T. - Kyncl, M. - Štajnochr, L. - Mádl, J. - Šimota, J. - Urban, J. - Pelikán, L. - Sommer, J. - Koptiš, M. - Kyncl, J. - Kovaříková, M., - Komárek, T., [Research Report] 2019.

2005

 • Závěrečná zpráva projektu 3.6.1 – Koukol, V. - Mádl, J., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2005. Report no. V-05-084.

2004

 • The Impact of Economic and Technical Factors on Production Costs in Machining II – Mádl, J. - Mácha, P., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2004. Report no.  .
 • The Impact of Economic and Technical Factors on Production Costs in Machining I – Mádl, J. - Mácha, P., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2004. Report no.  .
 • Vliv ekonomických a dalších faktorů na výrobní náklady v technologii obrábění I – Mádl, J. - Mácha, P., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2004. Report no.  .
 • Vliv ekonomických a dalších faktorů na výrobní náklady v technologii obrábění II – Mádl, J. - Mácha, P., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2004. Report no.  .
 • Manufacturing Processes, Management Accounting and Controlling – Mádl, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2004. Report no. U12123/2003/003.

2003

 • Terminologie označování pohybů CNC řízených obráběcích strojů – Vrabec, M. - Mádl, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2003. Report no. Ú12123/2004/004.

2002

 • Přesné obrábění, část 2 – Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2002. Report no. U223/2002/010.
 • Přesné obrábění, část 1 – Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2002. Report no. U223/2002/009.
 • Studium vlastností modelových slitin hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2002. Report no. U223/2002/001.
 • Experimentální výzkum obrobitelnosti slitin mědi se zlepšenou obrobitelností a sníženým obsahem olova – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2002. Report no. U223/2002/008.
 • Výzkum obrobitelnosti nových slitin mědi se sníženým obsahem olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2002. Report no. U223/2002/007.
 • Výzkum obrobitelnosti nových slitin mědi se sníženým obsahem olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2002. Report no. U223/2002/005.
 • Studium vlastností modelových slitin mědi bez olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2002. Report no. U223/2002/002.
 • Technologičnost dílců obráběných na číslicově řízených strojích – Mádl, J. - Vrabec, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2002. Report no. U223/2002/006.

2001

 • Integrace dat systémů CAD-CAM – Mádl, J. - Vrabec, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2001. Report no. U223/2001/015.
 • Návrh metodiky experimentálního výzkumu obrobitelnosti nových slitin mědi – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2001. Report no. U223/2001/009.
 • Výzkum obrobitelnosti ocelí 11 109 – Mádl, J. - Koutný, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2001. Report no. U223/2001/007.
 • Výzkum obrobitelnosti ocelí – Mádl, J. - Koutný, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2001. Report no. U223/2001/006.
 • Výzkum obrobitelnosti automatových ocelí – Mádl, J. - Koutný, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2001. Report no. U223/2001/005.
 • Řezné síly při vrtání – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2001. Report no. U223/2001/004.
 • Výzkum technologických účinků řezných olejů – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2001. Report no. U223/2001/003.
 • Studium vlastností modelových slitin hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Kubelík, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2001. Report no. U223/2001/002.
 • Studium vlastností modelových slitin mědi bez olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Houska, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2001. Report no. U223/2001/001.
 • Upřesnění metodiky experimentálního výzkumu obrobitelnosti automatových ocelí – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2001. Report no. U223/2001/012.
 • Podklady pro databázi hodnocení obrobitelnosti nových druhů hliníkových slitin - 1. část – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2001. Report no. U223/2001/014.
 • Databáze - hodnocení řezných olejů při obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2001. Report no. U223/2001/011.
 • Řezné podmínky při obrábění hliníkových slitin – Novák, P. - Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2001. Report no. U223/2001/010.

2000

 • Metoda hodinového režijního paušálu pro využití při procesech obrábění – Mádl, J., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2000. Report no. 4-02-00.
 • Výzkum otěruvzdornosti povlaků slinutých karbidů – Mádl, J. - Hájek, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2000. Report no. U223/2000/016.
 • Obrobitelnost materiálů při soustružení a vrtání – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2000. Report no. U223/2000/007.
 • Výzkum obrobitelnosti hliníkových slitin – Mádl, J. - Koutný, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2000. Report no. U223/2000/003.
 • Výzkum obrobitelnosti oceli 11 109 – Mádl, J. - Koutný, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2000. Report no. U223/2000/001.
 • Výzkum obrobitelnosti hliníkových slitin – Mádl, J. - Koutný, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2000. Report no. U223/2000/014.
 • Rozvoj metod prostředků integrovaného strojního inženýrství – Mádl, J. - Kreibich, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2000. Report no. U223/2000/010.
 • Přetváření materiálů při obrábění – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Berka, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2000. Report no. u223/2000/006.

1999

 • Obrobitelné slitiny hliníku bez nízkotavitelných kovů – Faltus, J. - Plaček, K. - Mádl, J., - Koutný, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1999. Report no. ITC-VUK.
 • Experimentální analýza procesu přetváření materiálů při obrábění – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Plevka, L., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1999. Report no. U223/1999/019.
 • Zjišťování technologických přetvoření při obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1999. Report no. U223/1999/003.
 • Studium deformačních procesů při obrábění Al slitin – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1999. Report no. U223/1999/010.
 • Technologická přetvoření při obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1999. Report no. U223/1999/009.
 • Komplexní hodnocení obrobitelnosti nově vyvinutých hliníkových slitin – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1999. Report no. U223/1999/012.
 • Studium vlastností modelových slitin mědi bez olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1999. Report no. U223/1999/011.
 • Výzkum obrobitelnosti hliníkových slitin na bázi AlCu4MgSnBi - část II – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1999. Report no. U223/1999/008.
 • Obrobitelnost slitin na bázi AlCuBiPb a AlCuSnBi – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1999. Report no. U223/1999/007.
 • Výzkum obrobitelnosti hliníkových slitin na bázi AlCu4MgSnBi - část I – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1999. Report no. U223/1999/006.
 • Výzkum obrobitelnosti hliníkových slitin při soutružení a vrtání – Mádl, J. - Koutný, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1999. Report no. U223/1999/005.
 • Metodika zkoušek pro vyhodnocení obrobitelnosti automatových ocelí – Mádl, J. - Koutný, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1999. Report no. U223/1999/004.
 • Studium oblastí primárních plastických deformací při obrábění hliníkových slitin – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Berka, L., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1999. Report no. U223/1999/002.
 • Studium vlastností modelových hliníkových slitin bez olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1999. Report no. U223/1999/001.

1996

 • Výzkum technologických vlastností nových typů řezných kapalin – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1996.
 • Modulovaný automatický systém přípravy a řízení strojírenských výrobních procesů – Zelenka, A. - Mádl, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1996.
 • Drsnost povrchu vystružených děr v Al slitině za působení řezných kapalin – Mádl, J. - Koutný, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1996.
 • Výzkum obrobitelnosti nových automatových slitin hliníku bez olova – Mádl, J. - Kvasnička, I., - Koutný, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1996.
 • Výzkum diagnostických metod třískového obrábění založený na vzájemném vztahu silových jevů a opotřebení nástroje – Mádl, J. - Beneš, J. - Tesner, L. - Koutný, V. - Rázek, V. - Kaven, J. - Holý, S., - Veselý, E., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1996.
 • Výzkum řezných kapalin – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V. - Dvořák, R., - Chmelík, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1996.
 • Návrh vrtacího dynamometru s polovodičovými tenzometry – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Holý, S., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1996.
 • Výzkum řezných kapalin při vrtání konstantní posuvnou silou – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1996.
 • Výzkum obrobitelnosti oceli 11 109 – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1996.
 • Výzkum technologických vlastností nových typů řezných kapalin – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1996.
 • Výzkum vlastností řezné kapaliny ERUCOIL – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1996.
 • Výzkum řezivosti povlakovaných vrtáků – Mádl, J. - Koutný, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1996.
 • Přesnost rozměrů vyhrubovaných a vystružovaných děr v Al slitinách ve vztahu k použité řezné kapalině – Mádl, J. - Koutný, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1996.
 • Metodika zkoušek jakosti děr v Al slitinách při použití řezných kapalin – Mádl, J. - Koutný, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1996.

Kvalifikační zpráva

1994

 • Kritický rozbor současného stavu optimalizace řezných podmínek a využití analytických metod pro optimalizaci – Mádl, J., Praha: 1994. Associate Professor Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2011

 • Perspektivní technologie – Mádl, J., Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. ISBN 978-80-01-04778-1.

2009

 • Ilustrovaný technický slovník 11. jazyčný – Vasilko, K. - Blagodarný, V. - Regan, E. - Mádl, J., - Malik, J., Prešov: Technická univerzita, fakulta výrobních technologií, 2009. ISBN 978-80-553-4153-2.

2008

 • Integrita obrobených povrchů z hlediska funkčních vlastností – Mádl, J. - Holešovský, F. - Koutný, V. - Rázek, V. - Vilček, I. - Michna, Š. - Náprstková, N., - Novák, M., Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2008. ISBN 978-80-7414-095-2.
 • Top trendy v obrábaní - VI. časť - Procesná médiá – Čilliková, M. - Pilc, J., - Mádl, J., Žilina: MEDIA/ST, 2008. ISBN 978-80-969789-3-9.

2007

 • Technologie obrábění – Mádl, J. - Vrabec, M. - Kafka, J., - Dvořák, R., Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. ISBN 978-80-01-03752-2.

2006

 • Technologičnost konstrukce z hlediska technologie obrábění – Mádl, J. - Vrabec, M., Ústí nad Labem: Ústav techniky a řízení výroby UJEP, 2006. ISBN 80-7044-757-5.

2005

 • Technologičnost konstrukce – Mádl, J. - Zelenka, A., - Vrabec, M., Praha: CTU. Publishing House, 2005. ISBN 80-01-03288-4.
 • Základy vysokorychlostního obrábění - HSC – Capák, Š. - Eiben, J. - Herkner, V., - Mádl, J., Plzeň: ZČU Plzeň, 2005. ISBN 80-7043-344-2.

2004

 • Teorie a technologie obrábění – Holešovský, F. - Mádl, J. - Prokop, J. - Dušák, K. - Bumbálek, B. - Jersák, J. - Dvořák, R. - Zelenka, A. - Hlavenka, B. - Němejc, J. - Preclík, V., - Pokorný, P., Ústí nad Labem: Ústav techniky a řízení výroby UJEP, 2004. ISBN 80-7044-616-1.
 • NC programování v obrábění – Vrabec, M. - Mádl, J., Praha: CTU. Publishing House, 2004. ISBN 80-01-03045-8.

2003

 • Jakost obráběných povrchů – Mádl, J. - Jersák, J. - Holešovský, F. - Koutný, V., - Rázek, V., Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2003. ISBN 80-7044-539-4.

2002

 • Technický slovník naučný G - J – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., Praha: Encyklopedický dům, s r.o., 2002. ISBN 80-86044-20-3.
 • Technický slovník naučný D - F – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., Praha: Encyklopedický dům, s r.o., 2002. ISBN 80-86044-18-1.
 • Základy technologie II – Mádl, J. - Barcal, J., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002. ISBN 80-01-02610-8.

2001

 • Technický slovník naučný A - Č – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., Praha: Encyklopedický dům, s r.o., 2001. ISBN 80-86044-17-3.
 • Strojírenská technologie - Trvanlivost břitu a provozní spolehlivost obráběcího nástroje – Bilík, O. - Mádl, J., Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2001. ISBN 80-7044-389-8.

2000

 • Technologie obrábění – Mádl, J. - Kafka, J. - Vrabec, M., - Dvořák, R., Praha: Czech Technical University in Prague, 2000.

1999

 • Technologie obrábění – Mádl, J. - Kafka, J. - Vrabec, M., - Dvořák, R., Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. ISBN 80-01-02091-6.

1998

 • Obrobitelnost strojírenských materiálů – Adamec, J. ed. - Buďárek, F. ed. - Holešovský, F. ed. - Lukovics, I. ed. - Mádl, J. ed. - Prokop, J. ed., - Škarda, J. ed., Ústí nad Labem: Ústav techniky a řízení výroby UJEP, 1998. ISBN 80-7044-232-8.
 • Optimalizace obráběcího procesu – Mádl, J. - Kvasnička, I., Praha: Czech Technical University in Prague, 1998. ISBN 80-01-01864-6.

Kapitola v knize

2006

 • Surface Roughness og Hardened Steel in Precision Milling with Ceramic and Cubic Boron Nitride Cutting Tool – Mádl, J. - Sutanto, H., In: Science Report - Project PL-007 - Modern Metrology in Quality Management Systems. Kielce: Kielce University of Technology, 2006. p. 111-118. ISBN 978-83-88906-66-4.
 • Trends in Machining Processes – Mádl, J., In: Inzynieria jakości w praktyce. Varšava: Wydawnictwo Menedzerskie PTM, 2006. p. 83-88. ISBN 83-924215-1-5.

2005

 • Optimalizace obráběcích procesů – Mádl, J., In: Perspektívy výrobného inžinierstva. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technologií, 2005. p. 47-61. ISBN 80-8073-395-3.
 • Optimierung der Schnittbedingungen und HSC – Mádl, J., In: Grundlagen der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung - HSC. Pilsen: University of West Bohemia, 2005. p. 113. ISBN 80-7043-411-2.
 • Optimisation of Cutting Condition and HSC – Mádl, J., In: Fundamentals of High Speed Cutting - HSC. Pilsen: University of West Bohemia, 2005. p. 124-125. ISBN 80-7043-410-4.

1998

 • Properties of New Lead-free Aluminium Alloys – Mádl, J. - Koutný, V. - Faltus, J., - Bendíková, E., In: Obrobitelnost strojírenských materiálů. Ústí nad Labem: Ústav techniky a řízení výroby UJEP, 1998. p. 107-108. ISBN 80-7044-232-8.
 • Vlastnosti nových obrobitelných slitin hliníku bez olova – Mádl, J. - Koutný, V. - Faltus, J., - Bendíková, E., In: Obrobitelnost strojírenských materiálů. Ústí nad Labem: Ústav techniky a řízení výroby UJEP, 1998. p. 93-107. ISBN 80-7044-232-8.
 • Development and Properties of Aluminium Alloys with Improved Machinability – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Faltus, J., In: Obrobitelnost strojírenských materiálů. Ústí nad Labem: Ústav techniky a řízení výroby UJEP, 1998. p. 79-80. ISBN 80-7044-232-8.
 • Vývoj a vlastnosti slitin hliníku se zlepšenou obrobitelností – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Faltus, J., In: Obrobitelnost strojírenských materiálů. Ústí nad Labem: Ústav techniky a řízení výroby UJEP, 1998. p. 70-79. ISBN 80-7044-232-8.
 • Obrábění – Mádl, J., In: Studie o technice v českých zemích 1945-1992. Praha: Národní technické muzeum, 1998. p. 25-48. ISBN 80-7073-068-8.

Sborník

2003

 • Přesné obrábění 2003 – Mádl, J. ed., Praha, 2003-09-03/2003-09-06. Praha: CTU. Publishing House, 2003. ISBN 80-01-02795-3.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2006

 • 1. Mezinárodní konference Nové poznatky v technologiích a technologické informace '05 – Pešlová, F. org. - Mádl, J. org., [Conference Hosting] 2006.

2003

 • Přesné obrábění 2003 – Mádl, J. org., [Conference Hosting] 2003.

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2008

 • Optimalizace řezných podmínek – Koukol, V. - Zeman, P., - Mádl, J., [Verified Technology] 2008.

Ostatní nezařazené

2009

 • Surface Roughness in Machining Free-Machining Cooper Alloys – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., Strojírenská technologie. 2009, XIII(4), ISSN 1211-4162.