[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie

Lidé

prof. Ing. Jan Mádl, CSc.

prof. Ing. Jan Mádl, CSc.

Jan.Madl (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2602

místnost: B1-115, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • GA101/09/0504  
  Výzkum vlivu dokončovacích a progresivních metod obrábění na funkční vlastnosti konstrukčních vrubů z hlediska možných katastrofických důsledků – Mádl, J. (2009-2012)
 • FI-IM5/178  
  Ekologické obrobitelné mosazi se sníženým obsahem těžkých nízkotavitelných kovů – Mádl, J. (2008-2010)
 • GA101/06/0508  
  Výzkum vlastností povrchu a povrchové vrstvy se zřetelem na možné katastrfické dopady na funkčnost strojních součástí – Mádl, J. (2006-2008)
 • GA106/04/0122  
  Studium vlastností modelových slitin mědi se sníženým obsahem nízkotavitelných kovů určených pro obrábění – Mádl, J. (2004-2006)
 • OE131  
  Ekologické obrobitelné slitiny mědi se sníženým obsahem olova – Mádl, J. (2003-2005)
 • GA101/02/0202  
  Terminologie obrábění a montáže – Mádl, J. (2002-2004)
 • FD-K/084  
  Vývoj nových slitin mědi se sníženým obsahem olova určených pro obrábění – Mádl, J. (2001-2003)
 • GA101/01/0956  
  Základní výzkum progresivních a vysoce přesných technologií – Mádl, J. (2001-2003)
 • MSM 212200008  
  Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýství – Mádl, J. (1999-2004)

Článek v periodiku

2015

 • New possibilities for efficient laser surface treatment by diode-pumped kW-class lasers – Brajer, J. - Švábek, R. - Rostohar, D. R. - Divoky, M. D. - Lucianetti, A. L. - Mocek, T. M. - Mádl, J., - Pitrmuc, Z., 2015
 • Application of laser shock processing – Brajer, J. - Mádl, J. - Pitrmuc, Z. - Švábek, R., - Zeman, P., 2015
 • Machinability of lead free copper alloys – Mádl, J. - Koutný, V., 2015

2013

 • Surface Integrity in Notches Machining – Mádl, J. - Rázek, V. - Koutný, V., - Kafka, J., 2013

2010

 • Tvrdé soustružení a vlastnosti povrchu – Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., 2010
 • Problémy spojené s přípravou a profilem absolventa strojírenské technologie – Mádl, J., 2010
 • Zkoušky obrobitelnosti ekologických automatových slitin mědi – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2010

2008

 • Tvrdé a přesné frézování – Mádl, J. - Vilček, I. - Rázek, V., - Koutný, V., 2008
 • Vlastnosti povrchu po tvrdém obrábění – Mádl, J. - Rázek, V. - Koutný, V., - Vilček, I., 2008
 • Ekologické trendy při používání řezných kapalin – Mádl, J., 2008
 • Integrita povrchu po obrábění – Mádl, J., 2008

2007

 • Vývojové trendy technologie obrábění a jim odpovídající výzkum na FS ČVUT v Praze – Mádl, J., 2007
 • Environmental Problems in Cutting – Mádl, J., 2007
 • Vývoj nových technologických kapalin na bázi přírodních surovin – Kremanová, B. - Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., 2007

2006

 • Řízení technologických procesů v rámci controllingového řízení podniku – Zralý, M. - Mádl, J., 2006
 • Kalkulace nákladových položek a jejich členění pro optimalizaci řezných podmínek – Koukol, V. - Mádl, J., 2006
 • Integrace ekonomických a technologických parametrů pro optimalizaci obráběcích procesů – Mádl, J., 2006
 • Faktory ovlivňující náklady obrábění - II. část – Mácha, P. - Mádl, J., - Rázek, V., 2006

2005

 • Factors Affecting Present-day Cutting Processes – Mádl, J., 2005
 • Metodika pro testování procesních kapalin – Novák, P. - Mádl, J., 2005
 • Precision Milling of Hardened Steel Using Ceramics and Cubic Boron Nitride Cutting Tools – Sutanto, H. - Mádl, J., 2005
 • Návrh metodiky pro testování procesních kapalin – Novák, P. - Mádl, J., 2005

2004

 • Metoda pro simulaci zkoušek opotřebení slinutých karbidů – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Stránský, R., 2004
 • Vliv koeficientu tření na výsledky simulace řezného procesu – Zeman, P. - Šafek, J., - Mádl, J., 2004
 • Manufacturing Processes, Management Accounting and Controlling – Mádl, J., 2004
 • Material Aspects of Chip Formation by Precision Machining – Mádl, J., 2004
 • Sledujeme aktivity a možnosti VCSVTT - Studium změn v povrchové vrstvě obrobené plochy – Mádl, J., 2004
 • Computer Aided Design of Equipment for Suspension Mixing – Rieger, F. - Jirout, T. - Mádl, J. - Tatíček, F. - Zralý, M., - Šmíd, O., 2004

2003

 • Vliv koeficientu tření na výsledky simulace řezného procesu – Zeman, P. - Šafek, J., - Mádl, J., 2003
 • Monitoring of Tool Condition in Drilling – Vilček, I. - Mádl, J., 2003
 • Selected Aspects of the Surface Integrity of Aluminium Alloy in High Speed Machining - Microhardness Variations and Surface Roughness – Vaněček, D. - Sokovic, M., - Mádl, J., 2003
 • Monitoring of Tool Condition in Drilling – Vilček, I. - Mádl, J., 2003
 • Selected Problems in Machining – Mádl, J., 2003
 • Metody zkoušení vlastností řezných kapalin – Rázek, V. - Mádl, J., - Koutný, V., 2003
 • Termooxidační stabilita nových rostlinných řezných olejů a výzkum jejich technologických vlastností – Kremanová, B. - Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., 2003
 • Frequency Analysis in Tool Monitoring – Vilček, I. - Mádl, J., 2003

2002

 • Aluminium Alloys on the Basis of Al-Cu-Mg, Lead-Free, Intended for Cutting – Faltus, J. - Stulikova, I. - Hajek, M. - Mádl, J., - Koutný, V., 2002
 • Simulace deformací v obrobku softwarem AdvantEtge 3.6 – Zeman, P. - Mádl, J., 2002
 • Simulace deformací v obrobku softwarem Advantedge 3.6 – Zeman, P. - Mádl, J., 2002
 • Vliv cínu na obrobitelnost automatové oceli – Štrobl, R. - Mádl, J., - Koutný, V., 2002
 • Slitiny hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určené pro obrábění – Faltus, J. - Mádl, J. - Koutný, V. - Plaček, K., - Sláma, P., 2002
 • How to Select Suitable Cutting Fluid – Mádl, J. - Koutný, V., 2002
 • Dry Machining Versus Cutting with Cutting Fluids – Mádl, J., 2002

2001

 • Surface Roughness Prediction Based on Cutting Parameters and Tool Vibrations in Turning Operations – Abouelatta, O.B. - Mádl, J., 2001
 • Výroba a průmyslové odpady – Mádl, J., 2001
 • Účinné a ekologičtější – Mádl, J., 2001
 • Laboratorní studium vlivu některých faktorů na obrobitelnost měkké automatové oceli – Bůžek, Z. - Štrobl, R. - Wojtas, S., - Mádl, J., 2001
 • Effective Evaluation of Measured Dynamic Values of Cutting Forces and Torques – Novák, P. - Mádl, J., 2001

2000

 • Paralelní inženýrství ve strojírenství – Mádl, J., 2000
 • MATAR 2000 - jaký byl – Talácko, J. - Houša, J. - Mádl, J., - Rudolf, B., 2000
 • Experimental Analysis of Yielding Process in Machining – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Faltus, J., 2000
 • Experimentální analýzy procesu přetváření materiálu při obrábění – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Faltus, J., 2000
 • New Lead-Free (a+b) Brasses with Good Machinability – Faltus, J. - Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Bendíková, E., 2000
 • Nové bezolovnaté (a+b) mosazi s dobrou obrobitelností – Faltus, J. - Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Bendíková, E., 2000
 • Ekologické aspekty strojírenské technologie – Mádl, J., 2000
 • Computational Techniques in Manufacturing Technology – Mádl, J. - Čermák, J., - Vrabec, M., 2000
 • Monitorování obráběcího nástroje při vrtání – Puerta, L.F. - Mádl, J., 2000
 • Tool Condition Monitoring in Drilling – Puerta, L.F. - Mádl, J., 2000
 • Matematické modely parametrů drsnosti povrchu při soustružení – Abouelatta, O. - Mádl, J., 2000
 • Mathematical Models of Surface Roughness Parameters in Turning Operations – Abbouelatta, O. - Mádl, J., 2000

1999

 • Laboratory tests of cutting fluids – Mádl, J. - Koutný, V., - Mošna, F., 1999
 • Třídimenzionální hodnocení drsnosti povrchu pro některé obráběcí operace – Abouelatta, O.B. - El-Miligy, E.A.M., - Mádl, J., 1999
 • Surface Roghness Assessment in Three-dimension for some Manufacturing Operations – Abouelatta, O.B. - El-Miligy, E.A.M., - Mádl, J., 1999
 • Laboratory tests of cutting fluids – Mádl, J. - Koutný, V., - Mošna, F., 1999
 • Laboratorní testy řezných kapalin – Mádl, J. - Koutný, V., - Mošna, F., 1999

1998

 • Porovnání účinkú řezných kapalin – Koutný, V. - Mádl, J., 1998
 • Využití oblasti primární plastické deformace pro hodnocení obrobitelnosti – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1998
 • Pracovní podmínky a ekonomická efektivnost obrábění, 10.část – Mádl, J., 1998
 • Pracovní podmínky a ekononická efektivnost obrábění, 9. část – Mádl, J., 1998
 • Ekologické aspekty strojírenské výroby – Mádl, J., 1998
 • Katedra obrábění, ČVUT – Mádl, J., 1998
 • Vývoj nových alternativních technologických kapalin – Kremanová, B. - Koutný, V., - Mádl, J., 1998

1997

 • Pracovní podmínky a ekonomická efektivnost obrábění – Mádl, J., 1997
 • Pracovní podmínky a ekonomická efektivnost obrábění – Mádl, J., 1997
 • Technologické zkoušky účinku řezných kapalin – Mádl, J. - Koutný, V., 1997
 • Pracovní podmínky a ekonomická efektivnost obrábění – Mádl, J., 1997
 • Pracovní podmínky a ekonomická efektivnost obrábění – Mádl, J. - Zralý, M., 1997
 • Pracovní podmínky a ekonomická efektivnost obrábění - formulace kritéria optimálnosti pro optimalizaci řezných podmínek – Mádl, J. - Zralý, M., 1997
 • Vývoj technologie obrábění z hlediska životního prostředí – Mádl, J., 1997

1996

 • Alternativní mazací prostředky ve strojírenských technologiích – Kremanová, B. - Mádl, J., 1996
 • Pracovní podmínky a ekonomická efektivnost obrábění - náklady výrobních středisek a jejich analýza – Zralý, M. - Mádl, J., 1996
 • Pracovní podmínky a ekonomická efektivnost obrábění – Mádl, J., 1996
 • Workpiece Accuracy through Tool Wear Monitoring – Mádl, J., 1996

1995

 • Nové pohledy na optimalizaci řezných podmínek – Mádl, J. - Kavan, J., - Richterová, M., 1995
 • Pracovní podmínky a ekonomická efektivnost obrábění - 1. část – Mádl, J., 1995
 • Working Model – Kuric, I. - Mádl, J., 1995
 • Kapalina pro obrábění a tváření kovů - vodné roztoky bez ropných produktů – Mádl, J. - Bláha, K. - Skružný, T., - Staněk, P., 1995
 • Kapaliny pro obrábění a tváření kovů - celkový přehled a ropné látky – Mádl, J. - Bláha, K. - Skružný, T., - Staněk, P., 1995
 • On Stochastic Aspects of a Metal Cuting Problem – Dupačová, J. - Charamza, P., - Mádl, J., 1995

1994

 • Řezné kapaliny, ekologie a výzkum jejich účinků na řezný proces – Mádl, J., 1994
 • Mezinárodní konference "Operations research or 94" v Berlíně – Mádl, J., 1994
 • Ekologicky nezávadné řezné a chladící kapaliny – Mádl, J., 1994
 • Řezné kapaliny a jejich účinky na obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1994

1993

 • Vliv drsnosti čela závitníku na trvanlivost nástroje – Mádl, J., 1993
 • Vliv drsnosti čela závitníku na trvanlivost nástroje – Mádl, J., 1993

Stať ve sborníku

2018

 • Residual stress development in hard machining - A review – Sutanto, H. - Mádl, J., 2018
 • Laser shock processing for novel applications – Brajer, J. - Kaufman, J. - Böhm, M. - Zeman, P., - Mádl, J., 2018

2017

 • PRODUCTIVE LASER SHOCK PROCESSING – Brajer, J. - Mádl, J., - Kaufman, J., 2017

2011

 • Surface Integrity in Notches Machining – Mádl, J. - Rázek, V. - Koutný, V., - Kafka, J., 2011

2010

 • Machined Surface Properties and Possible Destruction of Components – Mádl, J., 2010
 • Vlastnosti povrchu po přesném obrábění – Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., 2010
 • Problémy spojené s přípravou a profilem absolventa strojírenské technologie – Mádl, J., 2010
 • Zkoušky obrobitelnosti ekologických automatových slitin mědi – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2010

2009

 • Optimalizace obráběcího procesu – Mádl, J. - Koukol, V., 2009
 • Vliv řezného prostředí a řezných podmínek na velikost teplot a zbytkového napětí v obrobeném povrchu při frézování slitiny titanu Ti6Al4V. – Mádl, J. - Zeman, P., - Malý, J., 2009
 • Řezný proces a kvalita obrobené plochy při progresivním obrábění – Rázek, V. - Koutný, V., - Mádl, J., 2009
 • Surface Roughness in Machining Free-Machining Environmentally Friendly Cooper Alloys – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2009

2008

 • Milling of Ti6Al4V Alloy with Sintered Carbide Tools – Zeman, P. - Mádl, J., 2008
 • Effect of Cutting Conditions and Cutting Media on Cutting Forces, Residual Stress and Roughness of Machined Surface after Milling of Difficult-to-cut Alloy Ti6A14V – Malý, J. - Zeman, P., - Mádl, J., 2008
 • Integrita povrchu a globální problémy – Mádl, J., 2008
 • Vývojové trendy technologie obrábění a jim odpovídající výzkum na FS ČVUT v Praze – Mádl, J., 2008

2007

 • Residual Stresses in Machining of Hardened Steel – Mádl, J. - Sutanto, H., 2007
 • Surface Integrity and Possible Catastrofic Effects on Mechanical Engineering Products – Mádl, J., 2007
 • Precise Machining and Residual Stresses – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2007

2006

 • Integrace ekonomických a technologických parametrů pro optimalizaci obráběcích procesů – Mádl, J., 2006
 • Zbytková napětí při obrábění kalených ocelí – Mádl, J. - Sutanto, H., 2006
 • Vrtání konstantní posuvovovu silou – Koutný, V. - Mádl, J. - Rázek, V., - Faltus, J., 2006
 • Výzkum obrobitelnosti bezolovnatých mosazí s obsahem Bi – Koutný, V. - Mádl, J. - Rázek, V., - Faltus, J., 2006
 • Factors Affecting Present-Day Cutting Processes – Mádl, J., 2006

2005

 • The Effect of Cutting Speed on the Chip Formation Process – Zeman, P. - Mádl, J., 2005
 • Výrobní proces a controlling – Mádl, J. - Mácha, P., 2005
 • Vlastnosti ekologických nízkoolovnatých mosazí určených pro obrábění – Faltus, J. - Balík, J. - Mádl, J. - Koutný, V. - Eremiáš, B., - Bendíková, E., 2005
 • Legování austenitiscké nerezavějící oceli sírou a mědí – Hlisnikovský, M. - Chmiel, B. - Mádl, J. - Koutný, V., - Štrobl, R., 2005
 • Ekologické obrobitelné slitiny mědi legované křemíkem – Koutný, V. - Mádl, J. - Rázek, V., - Faltus, J., 2005
 • Ekologické obrobitelné slitiny mědi se sníženým obsahem olova – Koutný, V. - Mádl, J. - Rázek, V., - Faltus, J., 2005
 • Možnosti zlepšení obrobitelnosti austenitické AK oceli úpravou chemického složení – Štrobl, R. - Hlisnikovský, M. - Chmiel, B. - Mádl, J., - Koutný, V., 2005

2004

 • Experimental and Simulation Study of Plastic Deformations and Temperatures in High Speed utting – Zeman, P. - Šafek, J., - Mádl, J., 2004
 • Obrobitelnost svařitelných ocelí třídy 11 při vrtání – Mádl, J., 2004
 • Emulzní oleje z přírodních surovin a jejich vliv na řezný proces a kvalitu obrobené plochy – Rázek, V. - Mádl, J. - Koutný, V., - Kremanová, B., 2004
 • Vývoj nových slitin mědi určených pro obrábění – Koutný, V. - Mádl, J. - Rázek, V., - Faltus, J., 2004
 • Přehled výzkumu sekce 3 integrovaného inženýrství – Mádl, J., 2004
 • Effect of Cutting Parameters on Thermal Phenomens and Surface Roughness in HSC – Šafek, J. - Mádl, J., 2004
 • Experimental and Simulation Study of Cutting Speed Effect on the Chip Formation Process with a view to the Plastic Flow – Zeman, P. - Mádl, J., 2004
 • Selected Aspects of High Speed Milling Process – Zeman, P. - Šafek, J., - Mádl, J., 2004
 • Výzkum přesného obrábění a vlastností řezných kapalin – Koutný, V. - Mádl, J., - Rázek, V., 2004
 • Technologie obrábění s využitím CAMů – Vrabec, M. - Mádl, J., 2004
 • Computer Aided Design of Equipment for Suspension Mixing – Rieger, F. - Jirout, T. - Bauma, V. - Mádl, J. - Tatíček, F. - Zralý, M., - Dostál, M., 2004
 • Effect of Design and Process Parameters on Manufacturing Cost of Mixing Equipment – Rieger, F. - Jirout, T. - Zralý, M. - Šmíd, O. - Mádl, J., - Tatíček, F., 2004
 • Obrobitelnost svařitelných ocelí třídy 11 při frézování – Mádl, J. - Vrabec, M., 2004
 • Cepstral Analysis in Tool Monitoring – Vilček, I. - Mádl, J., 2004
 • Výzkum technologie obrábění s využitím CAMu – Vrabec, M. - Mádl, J., 2004
 • Machining Processes and Controlling – Mádl, J., 2004

2003

 • A study of changes in machined surfaces by investigating plastic deformation – Zeman, P. - Mádl, J., 2003
 • Kreativita při návrhu a realizaci strojírenského výrobku – Mádl, J., 2003
 • Technologičnost konstrukce se zaměřením na technologii obrábění a slévání – Mádl, J. - Bednář, B., - Vrabec, M., 2003
 • Zlepšení obrobitelnosti nízkouhlíkové konstrukční oceli přísadou síry a cínu – Štrob, R. - Wojtas, S. - Mádl, J., - Koutný, V., 2003
 • Factors of the Surface Quality Computer Simulation – Mádl, J., 2003
 • Počítačová podpora navrhování míchacího zařízení (technologická část) – Mádl, J. - Zralý, M. - Tatíček, F. - Preclík, V. - Šanovec, J. - Freiberg, F. - Zahradník, J. - Maxa, M. - Šmíd, O., - Kreibich, V., 2003
 • Integrovaný návrh míchacích zařízení – Rieger, F. - Jirout, T. - Mádl, J. - Tatíček, F. - Zralý, M. - Šmíd, O., - Dostál, M., 2003
 • Integrovaný návrh míchacích zařízení – Zralý, M. - Šmíd, O. - Rieger, F. - Jirout, T. - Mádl, J. - Tatíček, F., - Dostál, M., 2003
 • Přesné obrábění kalené oceli – Rázek, V. - Mádl, J., - Koutný, V., 2003
 • Precision Machining of Hardened Steel – Rázek, V. - Mádl, J., - Koutný, V., 2003
 • Vybrané aspekty experimentálního výzkumu obrobitelnosti nových materiálů – Koutný, V. - Mádl, J., - Rázek, V., 2003
 • Selected Aspects of Experimental Research into New Materials – Koutný, V. - Mádl, J., - Rázek, V., 2003
 • Roughness of Surfaces of Elements Manufactured from Powders in an Isostatic Pressing – Tomasik, J. - Bialo, D., - Mádl, J., 2003
 • Material Aspects of Chip Formation by Precision Machining – Mádl, J., 2003
 • The Effect of Increasing Cutting Speed (HSC) on Resiual Stresses – Mádl, J., 2003

2002

 • Nástroje a monitorování řezného procesu – Zeman, P. - Šafek, J., - Mádl, J., 2002
 • Technologičnost konstrukce se zaměřením na obrábění a slévání – Bednář, B. - Mádl, J., - Vrabec, M., 2002
 • Vliv cínu na obrobitelnost nízkouhlíkové oceli – Štrobl, R. - Beneš, F. - Mádl, J., - Koutný, V., 2002
 • Systém doktorského studia v ČR – Mádl, J., 2002
 • Technologičnost konstrukce v integrovaném inženýrství – Mádl, J., 2002
 • Monitoring Tool Conditions for Drilling – Vilček, I. - Mádl, J., 2002
 • Integrované inženýrství a variantní přístup – Mádl, J., 2002
 • Vybrané aspekty vlivu řezného prostředí na kvalitativní parametry obrobené plochy – Rázek, V. - Mádl, J., - Koutný, V., 2002
 • Vliv vybraných faktorů na obrobenou plochu – Mádl, J., 2002
 • Metody hodnocení obrobitelnosti nových slitin – Koutný, V. - Mádl, J. - Rázek, V., - Faltus, J., 2002
 • Data Processing in CAM Systems – Vrabec, M. - Mádl, J., 2002
 • Selected Present-Day Problems in Cutting Processes – Mádl, J., 2002
 • Vliv množství řezné kapaliny na obráběci proces – Mádl, J. - Rázek, V. - Koutný, V., - Habrman, M., 2002
 • Návrh systému zkoušek pro stanovení komplexních vlastností nově vyvíjených ekologických technologických kapalin – Mádl, J. - Rázek, V. - Koutný, V., - Kremanová, B., 2002

2001

 • Selected Spects of Design for Machining – Mádl, J., 2001
 • Plastické deformace materiálu při tvoření třísky – Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., 2001
 • Výzkum obrobitelnosti nových druhů slitin mědi – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Faltus, J., 2001
 • Dry Machining, Cutting Fluids ans Machined Surface Quality – Mádl, J., 2001
 • Studium vlastností modelových slitin hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určených pro obrábění – Faltus, J. - Sláma, P. - Stulíková, I. - Hájek, M. - Mádl, J. - Koutný, V., - Plaček, K., 2001
 • Theoretical Aspects of Precise Machining – Mádl, J., 2001
 • Experimentální výzkum funkčních povrchů a pracovního prostředí – Rázek, V. - Mádl, J. - Koutný, V., - Kremanová, B., 2001
 • Selected Aspects of Precise Machining – Mádl, J. - Koutný, V., 2001
 • Selected Aspects of High Speed Cutting – Vaněček, D. - Mádl, J., 2001
 • Selected Aspects of the Design For Machining – Mádl, J., 2001
 • Bezolovnatá alternativa mosazí pro vodovodní instalace – Faltus, J. - Sláma, P. - Mádl, J. - Koutný, V., - Balík, J., 2001
 • Theoretical Aspect of Dry Machining – Mádl, J. - Šanovec, J., 2001

2000

 • Machinability tests of aluminium alloys – Mádl, J., 2000
 • Theoretical Aspects of Dry Machining – Mádl, J., 2000
 • Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach – Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M., 2000
 • Machinability Tests of Aluminium Alloys – Mádl, J. - Koutný, V., 2000
 • Theoretical Aspects of Dry Machining – Mádl, J., 2000
 • Methodology for Testing Grinding Wheels – Ulrych, A. - Mádl, J., 2000
 • Design and Machining economics – Mádl, J., 2000
 • Vliv řezných kapalin na obráběcí proces a metodika jejich testování – Mádl, J., 2000
 • Nowe przyjazne środowisku plyny obróbkowe – Mádl, J. - Šanovec, J., 2000
 • New Environmentally friendly Cutting Fluids – Mádl, J. - Šanovec, J., 2000
 • Výzkumné aktivity Ústavu stojírenské technologie FS ČVUT v oblasti obrobených povrchů – Mádl, J. - Kvasnička, I. - Ulrych, A., - Chmelík, V., 2000
 • Cutting Fluids and the Databasefor the Optimisation of Cutting Processes – Mádl, J., 2000
 • Workpiece Design for Machining – Ulrych, A. - Mádl, J., 2000
 • Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach – Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M., 2000
 • Monitoring Tool Deterioration Conditions – Puerta, L.F. - Mádl, J., 2000
 • Paralelní inženýrství a strojírenská technologie – Mádl, J., 2000
 • Concurent Engineering and Quality Control – Mádl, J., 2000

1999

 • Methods for Cutting Fluid Testing – Mádl, J. - Koutný, V., 1999
 • Effect of Cutting Fluids On Cutting Process – Mádl, J., 1999
 • Výroba nástrojů s výhledem do budoucnosti – Mádl, J., 1999
 • Computational Techniques in Manufactoring Technology – Mádl, J. - Čermák, J., - Vrabec, M., 1999
 • Consumption of Cutting Fluids and Resulting Environmental Trends – Mádl, J., 1999
 • Surface Roughness Predicting Based on Cutting Parameters And Tool Vibrations in Turning Operations – Abouelatta, O.B. - Mádl, J., 1999
 • Vliv struktury na obrobitelnost tvářených hliníkových slitin – Faltus, J. - Bendíková, E. - Mádl, J., - Koutný, V., 1999
 • Computational Techniques in Manufacturing Technology – Mádl, J. - Čermák, J., - Vrabec, M., 1999
 • Optimalizace obráběcího nástroje – Mádl, J. - Kvasnička, I., 1999
 • Optimisation of Cutting Conditions in CAD/CAM Systems – Mádl, J., 1999
 • Roughness, Waviness and Unfiltered Profile Parameters and Tool Vibrations in Turning Operations – Abouelatta, O. - Mádl, J., 1999
 • Obrobitelnost hliníkových slitin bez olova – Novák, P. - Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1999
 • Optimization of Cutting Condition with Using Non-smooth Restrictions – Kavan, J. - Mádl, J., 1999
 • Experimental Study of the Effect of Cutting Fluids on Machining Process – Novák, P. - Mádl, J., 1999
 • Obrobitelnost slitin hliníku bez olova – Mádl, J. - Koutný, V., 1999

1998

 • Surface Quality and Cutting Fluids – Mádl, J. - Koutný, V., 1998
 • Chip Analysis of New Free-Cutting Lead-Free Aluminium Alloy – Mádl, J. - Faltus, J. - Koutný, V., - Bendíková, E., 1998
 • The Efect of Cutting Fluids on Material Deformation in Chip Formation – Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., 1998
 • Utváření třísky u nových slitin Al se zvýšenou obrobitelností – Faltus, J. - Slámová, M. - Mádl, J. - Koutný, V., - Plaček, K., 1998

1997

 • Recenze k problematice Čisté výrobní technologie – Mádl, J., 1997
 • Význam řezných materiálů a ochrany prostředí pro rozvoj technologie obrábění – Mádl, J., 1997
 • Ekologické trendy ve strojírenské technologii – Mádl, J., 1997

1996

 • Tool Wear Monitoring in Machining – Mádl, J. - Tesner, L., 1996
 • Analysis of the Contemporary State of the Optimalization of Cutting Conditions on Automatic Production Lines – Kavan, J. - Mádl, J., 1996
 • Research of Cutting Fluids – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1996
 • Optimization of Cutting Conditions in Machining – Mádl, J., 1996
 • Cutting Fluids Testing in Drilling – Mádl, J. - Rázek, V., 1996
 • Influence of Cutting Fluids on Qualitative Characteristics of Machined Surface – Mádl, J. - Koutný, V., 1996
 • Tool Failure Monitoring Via Force Signals – Tesner, L. - Mádl, J., 1996

1995

 • Bezkontaktnyje sistemy obespečenija točnosti obrabotki – Mádl, J., 1995
 • A Mathematical Model for Optimalization of Cuttin Conditions in Machining – Dupačová, J. - Charamza, P., - Mádl, J., 1995
 • Ekonomika řezného procesu v současných strojírenských podmínkách – Mádl, J., 1995
 • Mathematical Model for Optimization of Cutting Conditions in Machining – Mádl, J. - Dupačová, J., 1995
 • Cutting Forces Measuring in Drilling – Mádl, J. - Holý, S., 1995
 • Research on New Cutting Fluids – Mádl, J., 1995
 • Možnosti zvyšování výrobnosti a hospodárnosti obráběcích strojů v současných podmínkách strojírenské výroby – Mádl, J., 1995

1994

 • Rigid Strain Gage Dynamometer for Turning – Mádl, J. - Holý, S., 1994
 • Homegrown Strain Gage Transducers for Special Purposes – Holý, S. - Mádl, J., 1994
 • Investigation of Diagnostic Methods in Cutting Technology Based on the Relation of Cutting Forces and Tool Wear – Mádl, J. - Holý, S., - Beneš, J., 1994

1993

 • Výzkumná laboratoř katedry obrábění FS ČVUT se zaměřením na možnosti výzkumu řezného prostředí – Koutný, V. - Rázek, V. - Dvořák, R., - Mádl, J., 1993
 • Tool Monitoring in Machining – Mádl, J., 1993

Software

2008

 • Software pro optimalizaci řezných podmínek z hlediska minimalizace nákladů – Koukol, V. - Zeman, P., - Mádl, J., 2008

Zpráva

2005

 • Závěrečná zpráva projektu 3.6.1 – Koukol, V. - Mádl, J., 2005

2004

 • The Impact of Economic and Technical Factors on Production Costs in Machining II – Mádl, J. - Mácha, P., 2004
 • The Impact of Economic and Technical Factors on Production Costs in Machining I – Mádl, J. - Mácha, P., 2004
 • Vliv ekonomických a dalších faktorů na výrobní náklady v technologii obrábění I – Mádl, J. - Mácha, P., 2004
 • Vliv ekonomických a dalších faktorů na výrobní náklady v technologii obrábění II – Mádl, J. - Mácha, P., 2004
 • Manufacturing Processes, Management Accounting and Controlling – Mádl, J., 2004

2003

 • Terminologie označování pohybů CNC řízených obráběcích strojů – Vrabec, M. - Mádl, J., 2003

2002

 • Přesné obrábění, část 2 – Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., 2002
 • Přesné obrábění, část 1 – Mádl, J. - Rázek, V., - Koutný, V., 2002
 • Studium vlastností modelových slitin hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2002
 • Experimentální výzkum obrobitelnosti slitin mědi se zlepšenou obrobitelností a sníženým obsahem olova – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2002
 • Výzkum obrobitelnosti nových slitin mědi se sníženým obsahem olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2002
 • Výzkum obrobitelnosti nových slitin mědi se sníženým obsahem olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2002
 • Studium vlastností modelových slitin mědi bez olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2002
 • Technologičnost dílců obráběných na číslicově řízených strojích – Mádl, J. - Vrabec, M., 2002

2001

 • Integrace dat systémů CAD-CAM – Mádl, J. - Vrabec, M., 2001
 • Návrh metodiky experimentálního výzkumu obrobitelnosti nových slitin mědi – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2001
 • Výzkum obrobitelnosti ocelí 11 109 – Mádl, J. - Koutný, V., 2001
 • Výzkum obrobitelnosti ocelí – Mádl, J. - Koutný, V., 2001
 • Výzkum obrobitelnosti automatových ocelí – Mádl, J. - Koutný, V., 2001
 • Řezné síly při vrtání – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2001
 • Výzkum technologických účinků řezných olejů – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2001
 • Studium vlastností modelových slitin hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Kubelík, M., 2001
 • Studium vlastností modelových slitin mědi bez olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Houska, J., 2001
 • Upřesnění metodiky experimentálního výzkumu obrobitelnosti automatových ocelí – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2001
 • Podklady pro databázi hodnocení obrobitelnosti nových druhů hliníkových slitin - 1. část – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2001
 • Databáze - hodnocení řezných olejů při obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2001
 • Řezné podmínky při obrábění hliníkových slitin – Novák, P. - Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2001

2000

 • Metoda hodinového režijního paušálu pro využití při procesech obrábění – Mádl, J., 2000
 • Výzkum otěruvzdornosti povlaků slinutých karbidů – Mádl, J. - Hájek, J., 2000
 • Obrobitelnost materiálů při soustružení a vrtání – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2000
 • Výzkum obrobitelnosti hliníkových slitin – Mádl, J. - Koutný, V., 2000
 • Výzkum obrobitelnosti oceli 11 109 – Mádl, J. - Koutný, V., 2000
 • Výzkum obrobitelnosti hliníkových slitin – Mádl, J. - Koutný, V., 2000
 • Rozvoj metod prostředků integrovaného strojního inženýrství – Mádl, J. - Kreibich, V., 2000
 • Přetváření materiálů při obrábění – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Berka, L., 2000

1999

 • Obrobitelné slitiny hliníku bez nízkotavitelných kovů – Faltus, J. - Plaček, K. - Mádl, J., - Koutný, V., 1999
 • Experimentální analýza procesu přetváření materiálů při obrábění – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Plevka, L., 1999
 • Zjišťování technologických přetvoření při obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1999
 • Studium deformačních procesů při obrábění Al slitin – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1999
 • Technologická přetvoření při obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1999
 • Komplexní hodnocení obrobitelnosti nově vyvinutých hliníkových slitin – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1999
 • Studium vlastností modelových slitin mědi bez olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1999
 • Výzkum obrobitelnosti hliníkových slitin na bázi AlCu4MgSnBi - část II – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1999
 • Obrobitelnost slitin na bázi AlCuBiPb a AlCuSnBi – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1999
 • Výzkum obrobitelnosti hliníkových slitin na bázi AlCu4MgSnBi - část I – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1999
 • Výzkum obrobitelnosti hliníkových slitin při soutružení a vrtání – Mádl, J. - Koutný, V., 1999
 • Metodika zkoušek pro vyhodnocení obrobitelnosti automatových ocelí – Mádl, J. - Koutný, V., 1999
 • Studium oblastí primárních plastických deformací při obrábění hliníkových slitin – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Berka, L., 1999
 • Studium vlastností modelových hliníkových slitin bez olova určených pro obrábění – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1999

1996

 • Výzkum technologických vlastností nových typů řezných kapalin – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1996
 • Modulovaný automatický systém přípravy a řízení strojírenských výrobních procesů – Zelenka, A. - Mádl, J., 1996
 • Drsnost povrchu vystružených děr v Al slitině za působení řezných kapalin – Mádl, J. - Koutný, V., 1996
 • Výzkum obrobitelnosti nových automatových slitin hliníku bez olova – Mádl, J. - Kvasnička, I., - Koutný, V., 1996
 • Výzkum diagnostických metod třískového obrábění založený na vzájemném vztahu silových jevů a opotřebení nástroje – Mádl, J. - Beneš, J. - Tesner, L. - Koutný, V. - Rázek, V. - Kaven, J. - Holý, S., - Veselý, E., 1996
 • Výzkum řezných kapalin – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V. - Dvořák, R., - Chmelík, V., 1996
 • Návrh vrtacího dynamometru s polovodičovými tenzometry – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Holý, S., 1996
 • Výzkum řezných kapalin při vrtání konstantní posuvnou silou – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1996
 • Výzkum obrobitelnosti oceli 11 109 – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1996
 • Výzkum technologických vlastností nových typů řezných kapalin – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1996
 • Výzkum vlastností řezné kapaliny ERUCOIL – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 1996
 • Výzkum řezivosti povlakovaných vrtáků – Mádl, J. - Koutný, V., 1996
 • Přesnost rozměrů vyhrubovaných a vystružovaných děr v Al slitinách ve vztahu k použité řezné kapalině – Mádl, J. - Koutný, V., 1996
 • Metodika zkoušek jakosti děr v Al slitinách při použití řezných kapalin – Mádl, J. - Koutný, V., 1996

Kvalifikační zpráva

1994

 • Kritický rozbor současného stavu optimalizace řezných podmínek a využití analytických metod pro optimalizaci – Mádl, J., 1994

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2011

 • Perspektivní technologie – Mádl, J., 2011

2009

 • Ilustrovaný technický slovník 11. jazyčný – Vasilko, K. - Blagodarný, V. - Regan, E. - Mádl, J., - Malik, J., 2009

2008

 • Integrita obrobených povrchů z hlediska funkčních vlastností – Mádl, J. - Holešovský, F. - Koutný, V. - Rázek, V. - Vilček, I. - Michna, Š. - Náprstková, N., - Novák, M., 2008
 • Top trendy v obrábaní - VI. časť - Procesná médiá – Čilliková, M. - Pilc, J., - Mádl, J., 2008

2007

 • Technologie obrábění – Mádl, J. - Vrabec, M. - Kafka, J., - Dvořák, R., 2007

2006

 • Technologičnost konstrukce z hlediska technologie obrábění – Mádl, J. - Vrabec, M., 2006

2005

 • Technologičnost konstrukce – Mádl, J. - Zelenka, A., - Vrabec, M., 2005
 • Základy vysokorychlostního obrábění - HSC – Capák, Š. - Eiben, J. - Herkner, V., - Mádl, J., 2005

2004

 • Teorie a technologie obrábění – Holešovský, F. - Mádl, J. - Prokop, J. - Dušák, K. - Bumbálek, B. - Jersák, J. - Dvořák, R. - Zelenka, A. - Hlavenka, B. - Němejc, J. - Preclík, V., - Pokorný, P., 2004
 • NC programování v obrábění – Vrabec, M. - Mádl, J., 2004

2003

 • Jakost obráběných povrchů – Mádl, J. - Jersák, J. - Holešovský, F. - Koutný, V., - Rázek, V., 2003

2002

 • Technický slovník naučný G - J – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., 2002
 • Technický slovník naučný D - F – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., 2002
 • Základy technologie II – Mádl, J. - Barcal, J., 2002

2001

 • Technický slovník naučný A - Č – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., 2001
 • Strojírenská technologie - Trvanlivost břitu a provozní spolehlivost obráběcího nástroje – Bilík, O. - Mádl, J., 2001

2000

 • Technologie obrábění – Mádl, J. - Kafka, J. - Vrabec, M., - Dvořák, R., 2000

1999

 • Technologie obrábění – Mádl, J. - Kafka, J. - Vrabec, M., - Dvořák, R., 1999

1998

 • Obrobitelnost strojírenských materiálů – Adamec, J. ed. - Buďárek, F. ed. - Holešovský, F. ed. - Lukovics, I. ed. - Mádl, J. ed. - Prokop, J. ed., - Škarda, J. ed., 1998
 • Optimalizace obráběcího procesu – Mádl, J. - Kvasnička, I., 1998

Kapitola v knize

2006

 • Surface Roughness og Hardened Steel in Precision Milling with Ceramic and Cubic Boron Nitride Cutting Tool – Mádl, J. - Sutanto, H., 2006
 • Trends in Machining Processes – Mádl, J., 2006

2005

 • Optimalizace obráběcích procesů – Mádl, J., 2005
 • Optimierung der Schnittbedingungen und HSC – Mádl, J., 2005
 • Optimisation of Cutting Condition and HSC – Mádl, J., 2005

1998

 • Properties of New Lead-free Aluminium Alloys – Mádl, J. - Koutný, V. - Faltus, J., - Bendíková, E., 1998
 • Vlastnosti nových obrobitelných slitin hliníku bez olova – Mádl, J. - Koutný, V. - Faltus, J., - Bendíková, E., 1998
 • Development and Properties of Aluminium Alloys with Improved Machinability – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Faltus, J., 1998
 • Vývoj a vlastnosti slitin hliníku se zlepšenou obrobitelností – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V., - Faltus, J., 1998
 • Obrábění – Mádl, J., 1998

Sborník

2003

 • Přesné obrábění 2003 – Mádl, J. ed., 2003

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2006

 • 1. Mezinárodní konference Nové poznatky v technologiích a technologické informace '05 – Pešlová, F. org. - Mádl, J. org., 2006

2003

 • Přesné obrábění 2003 – Mádl, J. org., 2003

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2008

 • Optimalizace řezných podmínek – Koukol, V. - Zeman, P., - Mádl, J., 2008

...

2009

 • Surface Roughness in Machining Free-Machining Cooper Alloys – Mádl, J. - Koutný, V., - Rázek, V., 2009