[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie

CZ   / EN  

Lidé

Jan Podaný

Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.

jan.podany (zavináč) fs.cvut.cz

člen AS - zaměstnanec / Fakulta strojní
člen pedagogické komise AS / Fakulta strojní

(22 435) 2608
420602301665
(22 435) 3262

místnost: A2-49b, Dejvice
místnost: B1-121, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2021

 • 3D surface roughness characteristics for biological applications – Podaný, J. - Tomíček, J., - Starý, V., Manufacturing Technology. 2021, 21(6), 836-841. ISSN 1213-2489.

2020

 • Analysis of small holes manufacturing for optomechanical components – Podaný, J. - Tomíček, J., Manufacturing Technology. 2020, Vol.20(2), 229-236. ISSN 1213-2489.

2014

 • 3D Measurement of Surface Texture Parameters – Podaný, J. - Molotovnik, A., Manufacturing Technology. 2014, 14(4), 596-600. ISSN 1213-2489.

2010

 • Co musí znát absolvent technologického vysokoškolského studia – Podaný, J., Strojírenská technologie. 2010, XIV(zvláštní), 286-287. ISSN 1211-4162.
 • Systém managementu kvality ve slévárně, která dodává do automobilového průmyslu – Podaný, J., Strojírenská technologie. 2010, XIV(zvláštní), 216-219. ISSN 1211-4162.

2008

 • Metrologie a nanorozměry – Podaný, J., Tecnicall. 2008,(4), 14.

2007

 • Možnost využití nanovrstev v metrologii – Podaný, J., Strojírenská technologie. 2007, XII(4), 31-33. ISSN 1211-4162.

Stať ve sborníku

2012

 • Statistical Data Analysis in Design of Experiments – Molotovnik, A. - Podaný, J., - Beránek, L., In: Advanced Manufacturing Technologies. Sofia: Publishing house "St. Ivan Rilski", 2012, pp. 29-33. ISSN 1313-4264.
 • ČSN ISO/TS 16949 and FMEA Method for Establishing in the Foundry – Podaný, J. - Molotovnik, A., In: Progressive and Innovative Machining Technology and Manufacturing Techniques. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2012, pp. 88-89. ISBN 978-80-89276-37-0.

2011

 • Drsnost a její charakterizace pro povrch biomateriálů – Starý, V. - Kunka, I. - Suchý, T., - Podaný, J., In: Biomateriály a jejich povrchy 11. Praha: AV ČR, Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011, pp. 10-12.

2010

 • Zavádění systému managementu kvality ve slévárně podle ČSN ISO/TS 16949 – Podaný, J., In: ICTKI 2010. Ústí nad Labem: UJEP, 2010, pp. 65. ISBN 978-80-7414-204-8.
 • Co musí znát absolvent technologického oboru vysokoškolského studia – Podaný, J., In: ICTKI 2010. Ústí nad Labem: UJEP, 2010, pp. 13-14. ISBN 978-80-7414-204-8.
 • Zavádění systému managementu kvality ve slévárně podle ČSN ISO/TS 16949 – Podaný, J., In: ICTKI 2010. Ústí nad Labem: UJEP, 2010, pp. 1-6. ISBN 978-80-7414-204-8.

2009

 • Implementace systému managementu kvality ČSN ISO/TS 16949 ve slévárnách tlakového lití – Podaný, J., In: TechMat ´09. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2009, pp. 101-102. ISBN 978-80-7395-046-0.

2008

 • Nano-Layers in Metrology – Podaný, J. - Jech, V., In: Coordinate Measuring Technique. Bielsko-Biała: Wydawnictwo akademii techniczno-humanistycznej w Bielsku-Białej, 2008, pp. 345-350. ISBN 978-83-60714-40-9.

2005

 • New Methodology of Surface Profile – Podaný, J. - Dvořák, R., In: Metrologia w technikach wytwarzania. Lublin: Politechnika Lubelska, 2005, pp. 225-227. ISBN 83-89246-19-8.
 • Implementation of GPS System into Education in Subject of Department of Manufacturing Technology – Hampl, P. - Podaný, J., In: Proceedings of Workshop 2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 642-643. ISBN 80-01-03201-9.

2004

 • Research and Classification of Methods for Measuring Surface Texture – Podaný, J. - Dvořák, R., In: 2nd International conference "Management and Engineering ´04". Sofia: TU Sofia, 2004. pp. 392-393. ISSN 1310-3946.
 • Geometrické požadavky na součásti (GPS)-Struktura povrchu: Třídění meřicích metod struktury povrchu – Podaný, J., In: Měřicí technika pro kontrolu jakosti. Praha: Česká metrologická společnost, 2004.

2003

 • Geometrical Product Specification (GPS) and Their Influence on Quality Management System – Hampl, P. - Podaný, J., - Dvořák, R., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. ISBN 80-86059-35-9.
 • Valuation of Surface Profile and Influence on Quality Control by GPS – Podaný, J. - Hampl, P., - Dvořák, R., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. ISBN 80-86059-35-9.
 • Měření struktury povrchu součástí dokončených vysoce přesnými technologiemi – Podaný, J. - Hampl, P., - Dvořák, R., In: Přesné obrábění 2003. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. pp. 246-251. ISBN 80-01-02795-3.
 • Začlenění metrologie do nové koncepce řízení kvality – Hampl, P. - Podaný, J., - Dvořák, R., In: Přesné obrábění 2003. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. pp. 125-128. ISBN 80-01-02795-3.
 • Geometrical Product Specification (GPS) and Their Influence on Quality Management System – Hampl, P. - Podaný, J., - Dvořák, R., In: International Conference on Advanced Engineering Design. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. pp. 130. ISBN 80-86059-35-9.
 • Valuation of Surface Profile and Influence on Quality Control by GPS – Podaný, J. - Hampl, P., - Dvořák, R., In: International Conference on Advanced Engineering Design. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. pp. 129. ISBN 80-86059-35-9.

2001

 • Valuation of Surface Profile from the Point of View of GPS – Podaný, J., In: Metrologia. Czestochowa: Politechnika Czestochowska, 2001. pp. 291-295. ISBN 83-7193-150-6.
 • The Geometrical Products and Valuation of Its Accuracy – Podaný, J., In: ICPR - 16. Praha: Český svaz vědeckotechnických společností, 2001. pp. 39. ISBN 80-02-01438-3.
 • Surface Profile and Parameters – Podaný, J., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 599. ISBN 80-01-02335-4.

2000

 • Analogický a globální pohled na stukturu povrchu z pohledu souboru norem GPS a jejich ověřování – Podaný, J., In: Seminář: Požadavky na kvalitativní ukazatele výrobků a jejich prokazování z pohledu Evropských a mezinárodních norem. Praha: ČSNI, 2000. pp. 46-47.
 • Parameters of Surface Profile – Podaný, J., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 447. ISBN 80-01-02229-3.

Prototyp, funkční vzorek

2012

 • Metrologický přípravek pro měření olejového čerpadla – Vosecký, M. - Podaný, J., [Functional Sample] 2012.

Software

2011

 • Protokol o opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měřidla – Štukbauer, J. - Podaný, J., [Software] 2011.
 • Databáze kalibrace měřidel – Štukbauer, J. - Podaný, J., [Software] 2011.

Zpráva

2019

 • Zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích projektu FV40133 za rok 2019 – Pitrmuc, Z. - Beránek, L. - Sommer, J. - Slaný, M. - Podaný, J. - Novák, P. - Mikeš, P. - Hošek, J. - Bartyzal, J., - Jiran, L., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Machining, Process Planning and Metrology, 2019.

2012

 • Metoda FMEA ve slévárně TTS Polak s.r.o. – Podaný, J. - Ratkovský, T., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. U 12134/2012/003.
 • 3D měření ve slévárně TTS Polak s.r.o. – Podaný, J. - Vosecký, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. VZ U12134/2012/002.
 • Zavedení ISO/TS 16949 ve firmě TTS Polak s.r.o. – Podaný, J. - Štukbauer, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Machining, Process Planning and Metrology, 2012. Report no. U12134/2012/001.

2009

 • SPC metody ve firmě Polak, s.r.o. – Podaný, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Machining, Process Planning and Metrology, 2009. Report no. U 12134/2009/13.

Kvalifikační zpráva

2008

 • Návrh metodiky hodnocení textury povrchu – Podaný, J., Praha: Defense date 2008-01-23. PhD Thesis. ČVUT v Praze - Fakulta strojní.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2012

 • Efektivní využívání ČSN Online – Podaný, J., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v Praze. 2012-03-29.

2011

 • Charakterizace a optimalizace povrchu biomateriálů – Starý, V. - Kunka, I., - Podaný, J., [Invited unpublished scientific lecture] Valtice: Český metrologický institut. 2011-03-22.

2009

 • Statistická regulace procesu – Podaný, J., [Invited unpublished scientific lecture] Mimoň: POLAK s. r. o.. 2009-12-16.
 • 7 základních nástrojů řízení jakosti – Podaný, J., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: ČVUT v Praze, Zikova 4, Praha 6. 2009-12-07.

2008

 • Metrologické aplikace na LEXTu – Podaný, J. - Tatíček, F., [Invited unpublished scientific lecture] Lednice: Olympus C&S, spol. s r.o.. 2008-11-06.

2007

 • Řešené problémy pomocí konfokálního laserového mikroskopu LEXT – Tatíček, F. - Podaný, J., [Invited unpublished scientific lecture] Dolní Kounice: OLYMPUS C&S, spol. s r. o.. 2007-10-25.
 • Možnosti využití laserového konfokálního mikroskopu LEXT – Podaný, J., [Invited unpublished scientific lecture] Praha 6: ČVUT v Praze, FS, CTIV. 2007-05-30.

2004

 • Geometrické požadavky na součásti (GPS)-Struktura povrchu: Třídění meřicích metod struktury povrchu – Podaný, J., [Invited unpublished scientific lecture] Plzeň: Česká metrologická společnost. 2004-02-24.

2000

 • Analogický a globální pohled na strukturu povrchu z pohledu souboru norem GPS a jejich ověřování – Podaný, J., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: ČSNI. 2000-04-12.

Ostatní nezařazené

2012

 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 2: Termíny, definice a parametry textury povrchu – Skopal, J. - Podaný, J., [Result Reflected in Legislation and Standards] 2012.