[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie

Lidé

Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.

Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.

Jan.Podany (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 5609
(22 435) 2608

místnost: A2-44a, Dejvice
místnost: B1-121, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2014

 • 3D Measurement of Surface Texture Parameters – Podaný, J. - Molotovnik, A., 2014

2010

 • Co musí znát absolvent technologického vysokoškolského studia – Podaný, J., 2010
 • Systém managementu kvality ve slévárně, která dodává do automobilového průmyslu – Podaný, J., 2010

2008

 • Metrologie a nanorozměry – Podaný, J., 2008

2007

 • Možnost využití nanovrstev v metrologii – Podaný, J., 2007

Stať ve sborníku

2012

 • Statistical Data Analysis in Design of Experiments – Molotovnik, A. - Podaný, J., - Beránek, L., 2012
 • ČSN ISO/TS 16949 and FMEA Method for Establishing in the Foundry – Podaný, J. - Molotovnik, A., 2012

2011

 • Drsnost a její charakterizace pro povrch biomateriálů – Starý, V. - Kunka, I. - Suchý, T., - Podaný, J., 2011

2010

 • Zavádění systému managementu kvality ve slévárně podle ČSN ISO/TS 16949 – Podaný, J., 2010
 • Co musí znát absolvent technologického oboru vysokoškolského studia – Podaný, J., 2010
 • Zavádění systému managementu kvality ve slévárně podle ČSN ISO/TS 16949 – Podaný, J., 2010

2009

 • Implementace systému managementu kvality ČSN ISO/TS 16949 ve slévárnách tlakového lití – Podaný, J., 2009

2008

 • Nano-Layers in Metrology – Podaný, J. - Jech, V., 2008

2005

 • New Methodology of Surface Profile – Podaný, J. - Dvořák, R., 2005
 • Implementation of GPS System into Education in Subject of Department of Manufacturing Technology – Hampl, P. - Podaný, J., 2005

2004

 • Research and Classification of Methods for Measuring Surface Texture – Podaný, J. - Dvořák, R., 2004
 • Geometrické požadavky na součásti (GPS)-Struktura povrchu: Třídění meřicích metod struktury povrchu – Podaný, J., 2004

2003

 • Geometrical Product Specification (GPS) and Their Influence on Quality Management System – Hampl, P. - Podaný, J., - Dvořák, R., 2003
 • Valuation of Surface Profile and Influence on Quality Control by GPS – Podaný, J. - Hampl, P., - Dvořák, R., 2003
 • Měření struktury povrchu součástí dokončených vysoce přesnými technologiemi – Podaný, J. - Hampl, P., - Dvořák, R., 2003
 • Začlenění metrologie do nové koncepce řízení kvality – Hampl, P. - Podaný, J., - Dvořák, R., 2003
 • Geometrical Product Specification (GPS) and Their Influence on Quality Management System – Hampl, P. - Podaný, J., - Dvořák, R., 2003
 • Valuation of Surface Profile and Influence on Quality Control by GPS – Podaný, J. - Hampl, P., - Dvořák, R., 2003

2001

 • Valuation of Surface Profile from the Point of View of GPS – Podaný, J., 2001
 • The Geometrical Products and Valuation of Its Accuracy – Podaný, J., 2001
 • Surface Profile and Parameters – Podaný, J., 2001

2000

 • Analogický a globální pohled na stukturu povrchu z pohledu souboru norem GPS a jejich ověřování – Podaný, J., 2000
 • Parameters of Surface Profile – Podaný, J., 2000

Prototyp, funkční vzorek

2012

 • Metrologický přípravek pro měření olejového čerpadla – Vosecký, M. - Podaný, J., 2012

Software

2011

 • Protokol o opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měřidla – Štukbauer, J. - Podaný, J., 2011
 • Databáze kalibrace měřidel – Štukbauer, J. - Podaný, J., 2011

Zpráva

2012

 • Metoda FMEA ve slévárně TTS Polak s.r.o. – Podaný, J. - Ratkovský, T., 2012
 • 3D měření ve slévárně TTS Polak s.r.o. – Podaný, J. - Vosecký, M., 2012
 • Zavedení ISO/TS 16949 ve firmě TTS Polak s.r.o. – Podaný, J. - Štukbauer, J., 2012

2009

 • SPC metody ve firmě Polak, s.r.o. – Podaný, J., 2009

Kvalifikační zpráva

2008

 • Návrh metodiky hodnocení textury povrchu – Podaný, J., 2008

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2012

 • Efektivní využívání ČSN Online – Podaný, J., 2012

2011

 • Charakterizace a optimalizace povrchu biomateriálů – Starý, V. - Kunka, I., - Podaný, J., 2011

2009

 • Statistická regulace procesu – Podaný, J., 2009
 • 7 základních nástrojů řízení jakosti – Podaný, J., 2009

2008

 • Metrologické aplikace na LEXTu – Podaný, J. - Tatíček, F., 2008

2007

 • Řešené problémy pomocí konfokálního laserového mikroskopu LEXT – Tatíček, F. - Podaný, J., 2007
 • Možnosti využití laserového konfokálního mikroskopu LEXT – Podaný, J., 2007

2004

 • Geometrické požadavky na součásti (GPS)-Struktura povrchu: Třídění meřicích metod struktury povrchu – Podaný, J., 2004

2000

 • Analogický a globální pohled na strukturu povrchu z pohledu souboru norem GPS a jejich ověřování – Podaný, J., 2000

...

2012

 • Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 2: Termíny, definice a parametry textury povrchu – Skopal, J. - Podaný, J., 2012