[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie

CZ   / EN  

Lidé

Petr Mikeš

Ing. Petr Mikeš, Ph.D.

p.mikes (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2613

místnost: B1-128, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2022

 • Mechanical and Microstructural Anisotropy of Laser Powder Bed Fusion 316L Stainless Steel – Pitrmuc, Z. - Šimota, J. - Beránek, L. - Mikeš, P. - Sommer, J. - Holešovský, F., - Andronov, V., Materials. 2022, 2022(15(2)), 1-21. ISSN 1996-1944.

2019

 • Cylindrical Roller Bearing Lubrication Regimes Analysis At Low Speed And Pure Radial Load – Chmelař, J. - Petr, K. - Mikeš, P., - Dynybyl, V., Acta Polytechnica. 2019, 59(3), 272-282. ISSN 1805-2363.

2018

 • Surface Integrity after Turning a Duplex Stainless Steel with Respect to Tool Geometry – Čapek, J. - Kolařík, K. - Neslušan, M. - Pitrmuc, Z. - Beránek, L. - Trojan, K. - Němeček, J. - Ganev, N. - Kyncl, J., - Mikeš, P., Transactions of Famena. 2018, 42(4), 1-14. ISSN 1333-1124.
 • Analysis of material removal on radial compressor wheel of aircraft engine after finishing production operations using CMM – Mikeš, P. - Beránek, L., - Pitrmuc, Z., MM Science Journal. 2018, 4_2018(4), 2521-2525. ISSN 1805-0476.

2016

 • Influence of Stylus System Configuration on the Variability of Measurement Result on CMM – Mikeš, P., Manufacturing Technology: Journal for Science, Research and Production. 2016, 16(1), 184-188. ISSN 1213-2489.

2014

 • Analysis of HVOF Coating on Molds Used for Refractory Fireclay Shapes – Beránek, L. - Kyncl, J., - Mikeš, P., Manufacturing Technology. 2014, 14(3), 268-271. ISSN 1213-2489.

2012

 • Deformace modelů a odlitků v technologii lití na vytavitelný model – Herman, A. - Česal, M., - Mikeš, P., Strojírenská technologie. 2012, 17(5 a 6), 296-303. ISSN 1211-4162.
 • The Deformation of Representative Wax Patterns and Castings in Investment Casting Technology – Herman, A. - Česal, M., - Mikeš, P., Archives of Foundry Engineering. 2012, 12(1), 37-42. ISSN 1897-3310.

2010

 • Počítačová simulace jako nástroj optimalizace výrobního systému – Beránek, L. - Volf, L. - Vilček, I. V., - Mikeš, P., Transfer inovácií. 2010, 16/2010(16), 130-133. ISSN 1337-7094.

Stať ve sborníku

2017

 • Application of Reverse Engineering Technology – Koptiš, M. - Urban, J. - Beránek, L. - Šimota, J., - Mikeš, P., In: Technological forum 2017 Book of proceedings. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2017. ISBN 978-80-87583-22-7.
 • Technological possibilities of control of bevel gears on the CMM – Urban, J. - Tillinger, K - Beránek, L. - Šimota, J. - Koptiš, M., - Mikeš, P., In: Technological forum 2017 Book of proceedings. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2017. pp. 161-165. ISBN 978-80-87583-22-7.
 • Optimierung der Qualitätskontrolle bei Koordinatenmessgeräten hinsichtlich der Messproduktivität – Urban, J. - Dvořák, R. - Beránek, L. - Šimota, J. - Mikeš, P., - Tillinger, K., In: Studentská tvůrčí činnost 2017. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2017. ISBN 978-80-01-06143-5.

2015

 • Influece of the scanning speed on the capability of quality control proces using CMM – Mikeš, P., In: Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2015. ISBN 978-80-87583-13-5.

2014

 • Influence of the CMM probing system on the measurement variability – Mikeš, P., In: Technological Forum 2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2014. ISBN 978-80-87583-10-4.
 • X-RAY DIFFRACTION ANALYSIS OF RESIDUAL STERSSES AFTER MILLING OF SUPER-ALLOYS – Ganev, N. - Kolařík, K. - Beránek, L., - Mikeš, P., In: International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2014. Yambol: Faculty of Technics and Technologies, Trakia University, 2014, pp. 49-54. ISSN 1314-9474.

2013

 • The Deformation of Large Difficulty Shape Wax Patterns and Castings in Investment Casting Technology – Herman, A. - Česal, M., - Mikeš, P., In: Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2013. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2013. pp. 25-28. ISBN 978-953-6326-88-4.
 • Analysis of the Geometric Specifications of the Stator Segment of the Gas Turbine – Mikeš, P. - Herman, A., In: 4th International Technical Conference Technological Forum 2013 Book of proceedings. Jaroměř: Tisk AS, s.r.o., 2013. pp. 102-106. ISBN 978-80-87583-06-7.

2011

 • COORDINATE METROLOGY EDUCATION USING VIRTUAL CMM – Beránek, L. - Volf, L., - Mikeš, P., In: Annals of DAAAM for 2011 and Proceedings. Vienna: DAAAM International, 2011, pp. 1323-1324. ISSN 1726-9679. ISBN 978-3-901509-83-4.
 • Problematic of Model and Castings Deformations in Investment Casting Technology – Herman, A. - Česal, M., - Mikeš, P., In: Techmat 11. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2011. ISBN 978-80-7395-431-4.
 • Problematika deformací modelů a odlitků v technologii odlévání na vytavitelný model – Herman, A. - Česal, M., - Mikeš, P., In: TechMat 11. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2011. pp. 30. ISBN 978-80-7395-431-4.

2010

 • Computer Simulation of Measurement Process and Systems – Volf, L. - Beránek, L. - Macháček, P., - Mikeš, P., In: Advances in Coordinate Metrology. Bielsko-Biała: Wydawnictwo akademii techniczno-humanistycznej w Bielsku-Białej, 2010. pp. 330-335. ISBN 978-83-62292-56-1.
 • Design and Manufacturing Testing Artefact for Education Measuring on Coordinate Measuring Machines – Mikeš, P. - Beránek, L. - Volf, L., - Macháček, P., In: Advances in Coordinate Metrology. Bielsko-Biała: Wydawnictwo akademii techniczno-humanistycznej w Bielsku-Białej, 2010. pp. 325-329. ISBN 978-83-62292-56-1.
 • Virtual CMM Concept and its Usage for Educational Purposes – Beránek, L. - Volf, L. - Macháček, P., - Mikeš, P., In: Advances in Coordinate Metrology. Bielsko-Biała: Wydawnictwo akademii techniczno-humanistycznej w Bielsku-Białej, 2010. p. 318-324. ISBN 978-83-62292-56-1.
 • Application of Laser Scanning in Reverse Engineering and Prototype Manufacturing – Macháček, P. - Tomíček, J. - Beránek, L., - Mikeš, P., In: Advances in Coordinate Metrology. Bielsko-Biała: Wydawnictwo akademii techniczno-humanistycznej w Bielsku-Białej, 2010, pp. 309-318. ISBN 978-83-62292-56-1.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2013

 • Přípravek pro měření komponent – Beránek, L. - Tomíček, J., - Mikeš, P., Czechia. Utility Model CZ 24805. 2013-01-10.

Prototyp, funkční vzorek

2012

 • Upínací přípravek pro multisenzorový souřadnicový měřicí stroj pro kontrolu kvality 7 ks těles ventilu – Beránek, L. - Mikeš, P., [Functional Sample] 2012.
 • Upínací přípravek pro kontrolu kvality výroby skříně spojky na souřadnicové měřicí technice – Beránek, L. - Mikeš, P., [Functional Sample] 2012.
 • Upínací přípravek pro kontrolu kvality skříně převodovky na souřadnicové měřicí technice – Beránek, L. - Mikeš, P., [Functional Sample] 2012.

Zpráva

2020

 • Zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích projektu FV40133 za rok 2020 – Pitrmuc, Z. - Beránek, L. - Sommer, J. - Slaný, M. - Hošek, J. - Mikeš, P. - Bartyzal, J., - Jiran, L., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Machining, Process Planning and Metrology, 2020.

2019

 • Zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích projektu FV40133 za rok 2019 – Pitrmuc, Z. - Beránek, L. - Sommer, J. - Slaný, M. - Podaný, J. - Novák, P. - Mikeš, P. - Hošek, J. - Bartyzal, J., - Jiran, L., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Machining, Process Planning and Metrology, 2019.

2017

 • Zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2017 – Pitrmuc, Z. - Beránek, L. - Šimota, J. - Mikeš, P. - Pala, Z., - Rázek, V., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Machining, Process Planning and Metrology, 2017. Report no. TH01011405-PZ-2017.

2016

 • Vývoj automatizovaných procesů kontroly kvality s využitím souřadnicových měřicích strojů – Beránek, L. - Mikeš, P. - Šimota, J. - Urban, J., - Šulc, V., [Research Report] Carl Zeiss spol. s r.o., 2016.

2015

 • Zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015 – Pitrmuc, Z. - Beránek, L. - Rázek, V. - Mikeš, P. - Kolařík, L. - Gergely, V. G., - Ziegelheim, J. Z., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Machining, Process Planning and Metrology, 2015.
 • Analýza geometrických specifikací produktu s využitím souřadnicové měřicí techniky – Beránek, L. - Mikeš, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Machining, Process Planning and Metrology, 2015.

2014

 • Analýza geometrických specifikací produktu s využitím souřadnicové měřicí techniky – Beránek, L. - Mikeš, P., [Research Report] 2014. Report no. VZP - 12134_1/2014.
 • Analytické činnosti v oblasti integrity povrchu a měření zbytkových napětí – Barcal, J. - Beránek, L. - Mikeš, P., - Pitrmuc, Z., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Machining, Process Planning and Metrology, 2014.

2013

 • Vývoj systému měření pro kontrolu kvality komponent hnacího ústrojí automobilu, analýza systému měření – Beránek, L. - Mikeš, P., [Research Report] 2013. Report no. VZP - 12134_1/2013.

2012

 • Využití souřadnicové měřicí techniky v moderních procesech kontroly kvality – Beránek, L. - Mikeš, P., [Research Report] 2012. Report no. VZP - 12134_4/2012.

Kapitola v knize

2012

 • Problematic of Model And Castings Deformations In Investment Casting Technology – Herman, A. - Česal, M., - Mikeš, P., In: New Trends in the Field of Materials and Technologies Engineering. Czestochowa: Oficyna Wydawnicza STOWARZYSZENIA MENEDZERÓW JAKOŚCI I PRODUKCJI, 2012. p. 160-177. ISBN 978-83-934225-2-4.