[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie

Lidé

Ing. Petr Mikeš, Ph.D.

Ing. Petr Mikeš, Ph.D.

P.Mikes (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2613

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2016

 • Influence of Stylus System Configuration on the Variability of Measurement Result on CMM – Mikeš, P., Manufacturing Technology: Journal for Science, Research and Production. 2016, 16(1), s. 184-188. ISSN 1213-2489.

2014

 • Analysis of HVOF Coating on Molds Used for Refractory Fireclay Shapes – Beránek, L. - Kyncl, J., - Mikeš, P., Manufacturing Technology. 2014, 14(3), s. 268-271. ISSN 1213-2489.

2012

 • Deformace modelů a odlitků v technologii lití na vytavitelný model – Herman, A. - Česal, M., - Mikeš, P., Strojírenská technologie. 2012, 17(5 a 6), s. 296-303. ISSN 1211-4162.
 • The Deformation of Representative Wax Patterns and Castings in Investment Casting Technology – Herman, A. - Česal, M., - Mikeš, P., Archives of Foundry Engineering. 2012, 12(1), s. 37-42. ISSN 1897-3310.

2010

 • Počítačová simulace jako nástroj optimalizace výrobního systému – Beránek, L. - Volf, L. - Vilček, I. V., - Mikeš, P., Transfer inovácií. 2010, 16/2010(16), s. 130-133. ISSN 1337-7094. Dostupné z: http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/pages/archiv/transfer/16-2010/pdf/130-133.pdf

Stať ve sborníku

2017

 • Application of Reverse Engineering Technology – Koptiš, M. - Urban, J. - Beránek, L. - Šimota, J., - Mikeš, P., In: TATÍČEK, F., et al., eds. Technological forum 2017 Book of proceedings. Technological forum 2017. Špindlerův mlýn, 27.06.2017 - 29.06.2017. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing.. 2017, ISBN 978-80-87583-22-7.
 • Technological possibilities of control of bevel gears on the CMM – Urban, J. - Tillinger, K - Beránek, L. - Šimota, J. - Koptiš, M., - Mikeš, P., In: HERMAN, A., et al., eds. Technological forum 2017 Book of proceedings. Technological forum 2017. Špindlerův mlýn, 27.06.2017 - 29.06.2017. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing.. 2017, s. 161-165. ISBN 978-80-87583-22-7.
 • Optimierung der Qualitätskontrolle bei Koordinatenmessgeräten hinsichtlich der Messproduktivität – Urban, J. - Dvořák, R. - Beránek, L. - Šimota, J. - Mikeš, P., - Tillinger, K., In: Studentská tvůrčí činnost 2017 - sborník konference. Studentská tvůrčí činnost 2017. Praha, 20.04.2017. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní. 2017, ISBN 978-80-01-06143-5. Dostupné z: http://stc.fs.cvut.cz/proc_d3.html

2015

 • Influece of the scanning speed on the capability of quality control proces using CMM – Mikeš, P., In: BENEŠOVÁ, D., et al., eds. Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings. Technological forum 2015, 6th International Technical Conference. Kouty, 23.06.2015 - 25.06.2015. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček. 2015, ISBN 978-80-87583-13-5.

2014

 • Influence of the CMM probing system on the measurement variability – Mikeš, P., In: ROJEK, P., et al., eds. Technological Forum 2014. 5th International Technical Conference Technological Forum 2014. Kouty, 17.06.2014 - 19.06.2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček. 2014, ISBN 978-80-87583-10-4.
 • X-RAY DIFFRACTION ANALYSIS OF RESIDUAL STERSSES AFTER MILLING OF SUPER-ALLOYS – Ganev, N. - Kolařík, K. - Beránek, L., - Mikeš, P., In: International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2014. International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2014. Yambol, 30.10.2014 - 31.10.2014. Yambol: Faculty of Technics and Technologies, Trakia University. 2014, s. 49-54. ISSN 1314-9474.

2013

 • The Deformation of Large Difficulty Shape Wax Patterns and Castings in Investment Casting Technology – Herman, A. - Česal, M., - Mikeš, P., In: SZALAY, T., KUDLÁČEK, J., a CAR, Z., eds. Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2013. International Conference on Innovative Technologies 2013. Budapest, 10.09.2013 - 13.09.2013. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka. 2013, s. 25-28. ISBN 978-953-6326-88-4.
 • Analysis of the Geometric Specifications of the Stator Segment of the Gas Turbine – Mikeš, P. - Herman, A., In: 4th International Technical Conference Technological Forum 2013 Book of proceedings. 4th International Technical Conference Technological Forum 2013. Kouty, 25.06.2013 - 27.06.2013. Jaroměř: Tisk AS, s.r.o.. 2013, s. 102-106. ISBN 978-80-87583-06-7.

2011

 • COORDINATE METROLOGY EDUCATION USING VIRTUAL CMM – Beránek, L. - Volf, L., - Mikeš, P., In: Annals of DAAAM for 2011 and Proceedings. Danube Adria Association for Automation and Manufacturing 2011. Vídeň, 23.11.2011 - 26.11.2011. Vienna: DAAAM International. 2011, s. 1323-1324. ISSN 1726-9679. ISBN 978-3-901509-83-4.
 • Problematic of Model and Castings Deformations in Investment Casting Technology – Herman, A. - Česal, M., - Mikeš, P., In: Techmat 11. TECHMAT 2011. Svitavy, 10.11.2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera. 2011, ISBN 978-80-7395-431-4.
 • Problematika deformací modelů a odlitků v technologii odlévání na vytavitelný model – Herman, A. - Česal, M., - Mikeš, P., In: TechMat 11. TECHMAT 2011. Svitavy, 10.11.2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera. 2011, s. 30. ISBN 978-80-7395-431-4.

2010

 • Computer Simulation of Measurement Process and Systems – Volf, L. - Beránek, L. - Macháček, P., - Mikeš, P., In: Advances in Coordinate Metrology. Coordinate Measuring Technique. Bielsko-Biala, 14.04.2010 - 16.04.2010. Bielsko-Biała: Wydawnictwo akademii techniczno-humanistycznej w Bielsku-Białej. 2010, s. 330-335. ISBN 978-83-62292-56-1.
 • Design and Manufacturing Testing Artefact for Education Measuring on Coordinate Measuring Machines – Mikeš, P. - Beránek, L. - Volf, L., - Macháček, P., In: Advances in Coordinate Metrology. Coordinate Measuring Technique. Bielsko-Biala, 14.04.2010 - 16.04.2010. Bielsko-Biała: Wydawnictwo akademii techniczno-humanistycznej w Bielsku-Białej. 2010, s. 325-329. ISBN 978-83-62292-56-1.
 • Virtual CMM Concept and its Usage for Educational Purposes – Beránek, L. - Volf, L. - Macháček, P., - Mikeš, P., In: Advances in Coordinate Metrology. Coordinate Measuring Technique. Bielsko-Biala, 14.04.2010 - 16.04.2010. Bielsko-Biała: Wydawnictwo akademii techniczno-humanistycznej w Bielsku-Białej. 2010, s. 318-324. ISBN 978-83-62292-56-1.
 • Application of Laser Scanning in Reverse Engineering and Prototype Manufacturing – Macháček, P. - Tomíček, J. - Beránek, L., - Mikeš, P., In: Advances in Coordinate Metrology. Coordinate Measuring Technique. Bielsko-Biala, 14.04.2010 - 16.04.2010. Bielsko-Biała: Wydawnictwo akademii techniczno-humanistycznej w Bielsku-Białej. 2010, s. 309-318. ISBN 978-83-62292-56-1.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2013

 • Přípravek pro měření komponent – Beránek, L. - Tomíček, J., - Mikeš, P., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie, Praha, CZ. 24805. 10.01.2013.

Prototyp, funkční vzorek

2012

 • Upínací přípravek pro multisenzorový souřadnicový měřicí stroj pro kontrolu kvality 7 ks těles ventilu – Beránek, L. - Mikeš, P., [Funkční vzorek]. 2012
 • Upínací přípravek pro kontrolu kvality výroby skříně spojky na souřadnicové měřicí technice – Beránek, L. - Mikeš, P., [Funkční vzorek]. 2012
 • Upínací přípravek pro kontrolu kvality skříně převodovky na souřadnicové měřicí technice – Beránek, L. - Mikeš, P., [Funkční vzorek]. 2012

Zpráva

2017

 • Zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2017 – Pitrmuc, Z. - Beránek, L. - Šimota, J. - Mikeš, P. - Pala, Z., - Rázek, V., Praha: GE Aviation Czech. 2017, TH01011405-PZ-2017.

2016

 • Vývoj automatizovaných procesů kontroly kvality s využitím souřadnicových měřicích strojů – Beránek, L. - Mikeš, P. - Šimota, J. - Urban, J., - Šulc, V., Radlická 14, Praha: Carl Zeiss s.r.o.. 2016

2015

 • Zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015 – Pitrmuc, Z. - Beránek, L. - Rázek, V. - Mikeš, P. - Kolařík, L. - Gergely, V. G., - Ziegelheim, J. Z., Praha: GE Aviation Czech. 2015
 • Analýza geometrických specifikací produktu s využitím souřadnicové měřicí techniky – Beránek, L. - Mikeš, P., Radlická 14, Praha: Carl Zeiss s.r.o.. 2015

2014

 • Analýza geometrických specifikací produktu s využitím souřadnicové měřicí techniky – Beránek, L. - Mikeš, P., Radlická 14, Praha: Carl Zeiss s.r.o.. 2014, VZP - 12134_1/2014.
 • Analytické činnosti v oblasti integrity povrchu a měření zbytkových napětí – Barcal, J. - Beránek, L. - Mikeš, P., - Pitrmuc, Z., Praha: Seko Aerospace. 2014

2013

 • Vývoj systému měření pro kontrolu kvality komponent hnacího ústrojí automobilu, analýza systému měření – Beránek, L. - Mikeš, P., Radlická 14, Praha: Carl Zeiss s.r.o.. 2013, VZP - 12134_1/2013.

2012

 • Využití souřadnicové měřicí techniky v moderních procesech kontroly kvality – Beránek, L. - Mikeš, P., Radlická 14, Praha: Carl Zeiss s.r.o.. 2012, VZP - 12134_4/2012.

Kapitola v knize

2012

 • Problematic of Model And Castings Deformations In Investment Casting Technology – Herman, A. - Česal, M., - Mikeš, P., In: BENEŠ, L. a ULEWICZ, Robert, eds. New Trends in the Field of Materials and Technologies Engineering. Czestochowa: Oficyna Wydawnicza STOWARZYSZENIA MENEDZERÓW JAKOŚCI I PRODUKCJI. 2012, s. 160-177. ISBN 978-83-934225-2-4.