[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav procesní a zpracovatelské techniky

Projekty

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

 • SGS20/119/OHK2/2T/12
  Přenosové jevy ve vícefázových systémech – Vajc, V. (2020-2021)
 • SGS20/118/OHK2/2T/12
  Pokrokové technologie pro zpracování tuhých odpadů a emisních plynů – Seghman, P. (2020-2021)
 • SVK 18/20/F2
  Studentská tvůrčí činnost 2020 – Moravec, J. (2020)
 • SVK 19/19/F2
  Studentská tvůrčí činnost 2019 – Moravec, J. (2019)
 • FV40210
  Řízení a optimalizace vybraných čistírenských zařízení na základě inline měření reologických vlastností vsádky se zaměřením na vývoj inovovaného zahušťovacího a odvodňovacího zařízení – Moravec, J. (2019-2022)
 • TH04020226
  Návrh míchadla optimalizovaného pro procesy čištění a úpravy vod – Moravec, J. (2019-2020)
 • SGS18/129/OHK2/2T/12
  Vicefázové reaktory pro moderní zpracovatelské technologie – Solnař, S. (2018-2019)
 • FV30284
  Vývoj nové technologie homogenizace vysoko-viskózních disperzí nenewtonovského typu – Jirout, T. (2018-2020)
 • 710078
  The innovative system for coke oven wastewater treatment and water recovery with the use of clean technologies – Ditl, P. (2016-2019)
 • FV10790
  Biofiltrační jednotka s dielektrickým ohřevem – Jirout, T. (2016-2019)