[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav procesní a zpracovatelské techniky

Projekty

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

 • SGS18/129/OHK2/2T/12  
  Vicefázové reaktory pro moderní zpracovatelské technologie – Solnař, S. (2018-2019)
 • SVK 16/18/F2  
  Fakultní konference studentské tvůrčí činnosti – Rieger, F. (2018)
 • SVK 18/17/F2  
  Fakultní konference studentské tvůrčí činnosti – Rieger, F. (2017)
 • 710078  
  The innovative system for coke oven wastewater treatment and water recovery with the use of clean technologies – Ditl, P. (2016-2019)
 • FV10790  
  Biofiltrační jednotka s dielektrickým ohřevem – Jirout, T. (2016-2019)
 • GA16-20175S  
  Lokální rychlost disipace turbulentní energie v dispersních systémech – Šulc, R. (2016-2018)
 • TH01020879  
  Zpracování koncentrovaných odpadních suspenzí z energetických zařízení – Jirout, T. (2015-2017)
 • SGS16/149/OHK2/2T/12  
  Bioreaktor - klíčové zařízení v technologiích biochemické transformace suroviny na bioprodukty – Krátký, L. (2016-2017)