[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav procesní a zpracovatelské techniky

CZ   / EN  

Ústav

Ústav procesní a zpracovatelské techniky se zabývá stavbou strojů a za­řízení pro potravinářský, chemický a zpracovatelský průmysl, zařízení pro biotechnologie a pro čištění odpadních vod a plynů. Typickými výstupy naší projekční a konstrukční činnosti jsou destilační kolony, filtry, míchací zařízení, tepelné výměníky, sušárny, reaktory a bioreaktory. Například s destilační kolonou se můžeme setkat jak při výrobě lihovin, tak i při zpracování ropy. Filtry a výměníky tepla se používají při čištění odpadních vod a plynů, při výrobě piva, avšak najdete je i v každém automobilu. Míchací zařízení najdeme nejen v domácnostech, ale také v čokoládovnách, při výrobě barev, pneumatik, v reaktorech při výrobě plastů nebo aerobních či anaerobních bioreaktorech. Když se řekne Strojní fakulta, tato strojní zařízení napadnou málokoho, ačkoliv pomáhají vytvá­řet produkty, bez kterých si náš život neumíme představit. Z hlediska tvor­by HDP obor pokrývá více než 40 % celkového objemu průmyslu.

K vašim profilujícím předmětům budou patřit hydromechanické, tepelné a difúzně separační procesy, reaktory a bioreaktory a dále pak předměty konstrukční, prohlubující znalosti z pružnosti, pevnosti a z mechaniky. Po absolvování budete ovládat nejen projektování zpracovatelských linek a větších výrobních celků, ale i problematiku návrhu a konstrukce jednotlivých strojů a zařízení včetně potřebných procesních a pevnostních výpočtů. Díky tomu mohou absolventi pracovat v oblasti výzkumu a vývoje, projekce, výrobě a údrž­bě. Často tak lze nalézt naše absolventy v čele projekčních týmů, kde řídí ostatní profese.