[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav procesní a zpracovatelské techniky

Předměty

kódnázevzakončenírozsahodkazy
2186030 Aplikace CFD v procesní technice Z 0+2 [anotace] [dokumenty]
W18G001 Aplikovaná chemie I ZK 60 [anotace] [dokumenty]
W18G002 Aplikovaná chemie II ZK 60 [anotace] [dokumenty]
E183985 Bachelor Thesis Z 0+6 [anotace] [dokumenty]
2183994 Bakalářská práce Z 0+0 [anotace] [dokumenty]
2183985 Bakalářská práce Z 0+6 [anotace] [dokumenty]
2183997 Bakalářská práce - ISP Z 0+6 [anotace] [dokumenty]
2183991 Bakalářská práce - Ústav procesní a zpracovatelské techniky Z 0+0 [anotace] [dokumenty]
E181135 Basic Equipment Design Z,ZK 2+2 [anotace] [dokumenty]
E183009 Biofuels and Bioproducts from Wastes Z 0+2 [anotace] [dokumenty]
E186013 Biofuels and Bioproducts from Wastes Z 1+1 [anotace] [dokumenty]
E186030 CFD Application in Process Engineering Z 0+2 [anotace] [dokumenty]
E181107 Computational Fluid Dynamics Z,ZK 2+2 [anotace] [dokumenty]
E181071 Computer Aided Design Z,ZK 2+1 [anotace] [dokumenty]
E181012 Computer Aided Design Z,ZK 2+2 [anotace] [dokumenty]
2182705 Čištění odpadních vod a plynů KZ 3+1 [anotace] [dokumenty]
2181105 Čištění odpadních vod a plynů Z,ZK 2+1 [anotace] [dokumenty]
2181089 Čištění odpadních vod a plynů Z,ZK 3+1 [anotace] [dokumenty]
2181063 Čištění odpadních vod a plynů Z,ZK 3+1 [anotace] [dokumenty]
2182703 Čištění odpadních vod a plynů KZ 2+1 [anotace] [dokumenty]
E181507 Diffusion Separation Equipment Z,ZK 2+2 [anotace] [dokumenty]
E181127 Diffusion Separation Processes Z,ZK 3+1 [anotace] [dokumenty]
E181131 Difussion Separation Processes Z,ZK 4+2 [anotace] [dokumenty]
2181701 Difúzně separační procesy Z,ZK 3+2 [anotace] [dokumenty]
2181127 Difúzně separační procesy Z,ZK 3+1 [anotace] [dokumenty]
2181509 Difuzně separační zařízení Z,ZK 2+1 [anotace] [dokumenty]
2181507 Difúzně separační zařízení Z,ZK 2+2 [anotace] [dokumenty]
E183996 Diploma Thesis Z 0+0 [anotace] [dokumenty]
E183998 Diploma Thesis Z 0+10 [anotace] [dokumenty]
2183995 Diplomová práce Z - [anotace] [dokumenty]
2183998 Diplomová práce Z 0+10 [anotace] [dokumenty]
2183996 Diplomová práce Z 0+0 [anotace] [dokumenty]
2182041 Diplomový seminář KZ 0+2 [anotace] [dokumenty]
E181101 Experimental Methods Z,ZK 2+2 [anotace] [dokumenty]
2182701 Experimentální metody KZ 2+1 [anotace] [dokumenty]
W18O001 Experimentální metody ZK 45 [anotace] [dokumenty]
2181101 Experimentální metody Z,ZK 2+1 [anotace] [dokumenty]
2182702 Experimentální práce KZ 0+3 [anotace] [dokumenty]
2183007 Experimentální práce Z 0+3 [anotace] [dokumenty]
2182005 Experimentální práce KZ 0+3 [anotace] [dokumenty]
E183030 Final project Z 0+5 [anotace] [dokumenty]
2186006 Fluent Z 1+2 [anotace] [dokumenty]
E181123 Fundamentals of Polymer Processing Z,ZK 2+1 [anotace] [dokumenty]
2181030 Fyzikální chemie Z,ZK 3+2 [anotace] [dokumenty]
2181130 Fyzikální chemie Z,ZK 3+1 [anotace] [dokumenty]
2182001 Fyzikální chemie KZ 2+1 [anotace] [dokumenty]
E181128 Heat Processes Z,ZK 3+1 [anotace] [dokumenty]
E181074 Heat Processes Z,ZK 4+2 [anotace] [dokumenty]
E181508 Heat Transfer Equipment Z,ZK 2+2 [anotace] [dokumenty]
E181502 Hydromechanical Equipment Z,ZK 2+2 [anotace] [dokumenty]
E181501 Hydromechanical Equipment Z,ZK 2+1 [anotace] [dokumenty]
E181129 Hydromechanical Processes Z,ZK 3+1 [anotace] [dokumenty]
E181132 Hydromechanical Unit Operations Z,ZK 3+1 [anotace] [dokumenty]
2181502 Hydromechanická zařízení Z,ZK 2+2 [anotace] [dokumenty]
2181129 Hydromechanické procesy Z,ZK 3+1 [anotace] [dokumenty]
2181132 Hydromechanické procesy Z,ZK 3+1 [anotace] [dokumenty]
2186032 Hydromechanické procesy - seminář Z 0+2 [anotace] [dokumenty]
2181501 Hydromechanické zařízení Z,ZK 2+1 [anotace] [dokumenty]
2182019 Chemie KZ 2+1 [anotace] [dokumenty]
E182019 Chemistry KZ 2+1 [anotace] [dokumenty]
W18O002 Identifikace a regresní analýza modelů ZK 45 [anotace] [dokumenty]
2186005 Identifikace a regresní analýza modelů Z 2+0 [anotace] [dokumenty]
E181014 Industrial Chemistry Z,ZK 2+1 [anotace] [dokumenty]
E181006 Industrial Chemistry Z,ZK 2+2 [anotace] [dokumenty]
W18T001 Inženýrská reologie ZK 60 [anotace] [dokumenty]
2186004 Inženýrská reologie Z 2+0 [anotace] [dokumenty]
2181135 Konstrukce procesních zařízení Z,ZK 2+2 [anotace] [dokumenty]
E182702 Measurement on Process Equipment KZ 0+3 [anotace] [dokumenty]
W18O003 Míchání v heterogenních systémech ZK 60 [anotace] [dokumenty]
2186003 Míchání v heterogenních systémech Z 3+0 [anotace] [dokumenty]
E181096 Modelling and Process Control Z,ZK 2+1 [anotace] [dokumenty]
2181096 Modelování a řízení procesů Z,ZK 2+1 [anotace] [dokumenty]
E181075 Momentum, Heat and Mass Transfer Z,ZK 3+1 [anotace] [dokumenty]
E181026 Momentum, Heat and Mass Transfer Z,ZK 3+1 [anotace] [dokumenty]
E181141 Numerical Analysis of Processes Z,ZK 2+1 [anotace] [dokumenty]
2181141 Numerická analýza procesů Z,ZK 2+1 [anotace] [dokumenty]
2181140 Numerická analýza zařízení Z,ZK 2+2 [anotace] [dokumenty]
W18A001 Numerické modelování přenosu hybnosti a tepla ZK 60 [anotace] [dokumenty]
2186001 Numerické modelování přenosu hybnosti a tepla Z 2+1 [anotace] [dokumenty]
2182991 Oborový projekt - ISP KZ 0+2 [anotace] [dokumenty]
2182990 Oborový projekt - ISP KZ 0+6 [anotace] [dokumenty]
2182090 Oborový projekt - ISP KZ 0+2 [anotace] [dokumenty]
2182091 Oborový projekt - Ústav procesní a zpracovatelské techniky KZ 0+2 [anotace] [dokumenty]
W18U001 Pedagogická praxe Z - [anotace] [dokumenty]
2186013 Perspektivní technologie zpracování odpadní biomasy Z 1+1 [anotace] [dokumenty]
E181030 Physical Chemistry Z,ZK 3+2 [anotace] [dokumenty]
E181130 Physical Chemistry Z,ZK 3+1 [anotace] [dokumenty]
2181076 Počítačové řízení procesů Z,ZK 2+2 [anotace] [dokumenty]
2183014 Pokrokové procesy využití energií Z 0+2 [anotace] [dokumenty]
2183091 Prezentace projektu Z 4/sem [anotace] [dokumenty]
E181076 Proces Control Z,ZK 2+2 [anotace] [dokumenty]
E181136 Processing Equipment Design Z,ZK 3+2 [anotace] [dokumenty]
E181134 Processing Equipments Design Z,ZK 3+1 [anotace] [dokumenty]
E181104 Processing Lines Z,ZK 3+2 [anotace] [dokumenty]
E181100 Processing Lines Z,ZK 3+2 [anotace] [dokumenty]
2186008 Procesy, zařízení a systémy výroby bezpečných potravin Z 2+1 [anotace] [dokumenty]
E183014 Progressive Processes of Energy Utilization Z 0+2 [anotace] [dokumenty]
E182091 Project KZ 0+2 [anotace] [dokumenty]
E183011 Project I Z 0+5 [anotace] [dokumenty]
E183707 Project I. Z 0+7 [anotace] [dokumenty]
E183012 Project II. Z 0+5 [anotace] [dokumenty]
E183013 Project III. Z 0+10 [anotace] [dokumenty]
E183091 Project Presentation Z 4/sem [anotace] [dokumenty]
2183707 Projekt I. Z 0+7 [anotace] [dokumenty]
2183011 Projekt I. Z 0+5 [anotace] [dokumenty]
2182992 Projekt II. KZ 0+5 [anotace] [dokumenty]
2183012 Projekt II. Z 0+5 [anotace] [dokumenty]
2181717 Projekt II. Z,ZK 0+6 [anotace] [dokumenty]
2183013 Projekt III. Z 0+10 [anotace] [dokumenty]
E183010 Projekt III. Z 0+20 [anotace] [dokumenty]
2182993 Projekt III. KZ 0+5 [anotace] [dokumenty]
2181103 Projektování a provoz výroben Z,ZK 2+2 [anotace] [dokumenty]
2181071 Projektování s podporou počítače Z,ZK 2+1 [anotace] [dokumenty]
2181012 Projektování s podporou počítače Z,ZK 2+2 [anotace] [dokumenty]
2181006 Průmyslová chemie Z,ZK 2+2 [anotace] [dokumenty]
2181708 Průmyslová chemie Z,ZK 2+1 [anotace] [dokumenty]
2182037 Předdiplomní projekt KZ 0+6 [anotace] [dokumenty]
2182038 Předdiplomní projekt KZ 0+6 [anotace] [dokumenty]
2181026 Přenos hybnosti, tepla a hmoty Z,ZK 3+1 [anotace] [dokumenty]
2181075 Přenos hybnosti, tepla a hmoty Z,ZK 3+1 [anotace] [dokumenty]
2186012 Přenos hybnosti, tepla a hmoty - seminář Z 0+2 [anotace] [dokumenty]
W18T002 Přenos hybnosti, tepla a hmoty - speciální otázky teorie ZK 60 [anotace] [dokumenty]
2186002 Přenos hybnosti tepla a hmoty - speciální otázky teorie Z 3+0 [anotace] [dokumenty]
W18P001 Publikace k tématu disertační práce Z - [anotace] [dokumenty]
E181112 Reactor and Bioreactor Design Z,ZK 2+2 [anotace] [dokumenty]
2181112 Reaktory a bioreaktory Z,ZK 2+2 [anotace] [dokumenty]
W18R001 Rešerše stavu problematiky DP Z - [anotace] [dokumenty]
2186007 Řízení technologických staveb Z 2+1 [anotace] [dokumenty]
2183894 Seminář k bakalářské práci Z 0+6 [anotace] [dokumenty]
2183896 Seminář k diplomové práci Z 0+4 [anotace] [dokumenty]
W18S001 Studie disertační práce a rozprava k ní Z - [anotace] [dokumenty]
2181510 Tepelná zařízení Z,ZK 2+1 [anotace] [dokumenty]
2181508 Tepelná zařízení Z,ZK 2+2 [anotace] [dokumenty]
2181128 Tepelné procesy Z,ZK 3+1 [anotace] [dokumenty]
2181702 Tepelné procesy Z,ZK 3+2 [anotace] [dokumenty]
2181133 Tepelné výměníky Z,ZK 3+1 [anotace] [dokumenty]
2181009 Tepelné výměníky Z,ZK 3+1 [anotace] [dokumenty]
E183991 Thesis Z 0+0 [anotace] [dokumenty]
W18G003 Turbulence v jedno a dvoufázových tocích ZK 45 [anotace] [dokumenty]
2181150 Úvod do kryogenní techniky Z,ZK 3+1 [anotace] [dokumenty]
W18O004 Vybrané statě z difúzních procesů ZK 60 [anotace] [dokumenty]
W18O005 Vybrané statě z hydraulických pochodů ZK 60 [anotace] [dokumenty]
W18O006 Vybrané statě z tepelných pochodů ZK 60 [anotace] [dokumenty]
2181108 Výrobní linky Z,ZK 2+1 [anotace] [dokumenty]
2181100 Výrobní linky Z,ZK 3+2 [anotace] [dokumenty]
2181104 Výrobní linky Z,ZK 3+2 [anotace] [dokumenty]
2186009 Využití počítače v procesním inženýrství I. Z 2+2 [anotace] [dokumenty]
2186010 Využití počítače v procesním inženýrství II. Z 2+2 [anotace] [dokumenty]
E181089 Waste Water Treatment and Gaseous Emission Reduction Z,ZK 3+1 [anotace] [dokumenty]
E181105 Waste Water Treatment and Gaseous Emission Reduction Z,ZK 2+1 [anotace] [dokumenty]
2181124 Základy procesní techniky Z,ZK 3+1 [anotace] [dokumenty]
2181707 Základy stavby procesních zařízení Z,ZK 2+1 [anotace] [dokumenty]
2181134 Základy stavby procesních zařízení Z,ZK 3+1 [anotace] [dokumenty]
2181136 Základy stavby procesních zařízení Z,ZK 3+2 [anotace] [dokumenty]
2181091 Základy zpracovatelské techniky Z,ZK 2+2 [anotace] [dokumenty]
2181123 Základy zpracovatelské techniky Z,ZK 2+1 [anotace] [dokumenty]
2181023 Základy zpracovatelské techniky Z,ZK 2+2 [anotace] [dokumenty]