[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav procesní a zpracovatelské techniky

CZ   / EN  

Magisterské

Magisterské

 • Měření tepelné vodivosti materiálů na základě oscilační metody - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Stanislav Solnař, téma k dispozici
 • Revezrně osmotická jednotka pro výrobu pitné vody - více
  3909T012 - Procesní technika, Pavel Ditl, téma k dispozici
 • Eliminace tvorby biofilmu ve fotobioreaktoru - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Vojtěch Bělohlav, téma k dispozici
 • Vliv hydrodynamických podmínek na produkci mikrořas - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Vojtěch Bělohlav, téma k dispozici
 • Sušárny, sušení a jeho modelování - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Kapalinové výměníky tepla a návrh měřicí trati - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Přestup tepla v míchaných vsádkách - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Měření tepelné vodivosti látek - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Experimentální metoda identifikace úsad na stěnách aparátů - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Technologie a zařízení pro dezintegraci mikro řas z technologií zachytávání a zpracování CO2 - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Technologie pro akumulaci tepla na bázi PCM Glauberovi soli - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Zařízení pro míchání a homogenizaci moderních UHPC betonových směsí - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Zařízení pro míchání heterogenních suspenzí - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Reologické vlastnosti moderních UHPC betonových směsí - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Tenkovrstvé fotoreaktory pro odstraňování antibiotikových reziduí z odpadních vod - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Sedimentace nekulových částic v nenewtonských kapalinách (moderní UHPC betonové směsi) - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Experimentální identifikace vhodné provozní konfigurace střižného mlýnu pro rozpojení bioodpadu před pyrolýzou. - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Procesní charakteristiky kulového mlýnu při přípravě nano-biouhlu. - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Decentralizovaná biorafinerie pro materiálově-energetickou recyklaci odpadů z údržby komunální zeleně. - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Konstrukční návrh destruktoru pro zpracování gastro odpadů. - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Obecné volné téma - více
  N071TPRI - Process Engineering, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Reologické vlastnosti látek - více
  N071TPRI - Process Engineering, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Objemové směšování sirupu s vodou při přípravě slazeného nápoje - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Sycení kapalin plynem a jeho praktické využití - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Optimalizace senzoru pro měření tokových vlastností látek - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Realita měření reologických vlastností látek - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Automatický zakladač lahví v technologii recyklace použitého kuchyňského oleje - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Analýza cen zařízení a linek v potravinářském, chemickém, farmaceutickém průmyslu či v dalších průmyslových odvětvích - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Aplikace pro výpočet pevnosti tlakových nádob - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Optimalizace vodou hnaného ejektoru - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Procesní charakteristiky hydrodynamicky optimalizovaných míchadel - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Vliv dynamiky změny hladiny kapaliny na příkon míchadla v míchané nádobě - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Zařízení pro objektivní určování doby homogenizace v míchaných vsádkových zařízeních - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Obecné volné téma - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Optimalizace senzoru pro měření tokových vlastností látek - více
  N071TPRI - Process Engineering, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Vliv dynamiky změny hladiny kapaliny na příkon míchadla v míchané nádobě - více
  N071TPRI - Process Engineering, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Procesní charakteristiky hydrodynamicky optimalizovaných míchadel - více
  N071TPRI - Process Engineering, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • PCC Post-combustion capture - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Michal Netušil, téma k dispozici
 • Technicko ekonomická studie separace CO2 - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Michal Netušil, téma k dispozici
 • Nové organické struktury pro maximalizaci teplosměnné plochy - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Stanislav Solnař, téma k dispozici
 • Numerické simulace laminárního proudění s nestandardní okrajovou podmínkou - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Stanislav Solnař, téma k dispozici
 • Laboratorní pasterizační stanice pro pasterizaci ovocných šťáv a dření s přímým ohmickým ohřevem - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Zařízení pro mechanické testování vzorků (bio)polymeru (creep + relaxace) - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Přestup tepla v cylindro-kónickém fermentačním tanku - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Sušení v mikrovlnném poli, sušárna s mikrovlnným ohřevem - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Volné téma z oblasti projektování, bilancování a ekonomiky - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Elektrické vlastnosti potravin - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Laboratorní adsorpční jednotka - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Separace biometanu z bioplynu - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Technologie oxy-fuel spalování - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Hydrodynamika a přenos tepla a hmoty plyn – kapalina v probublávaných kontaktorech - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Radek Šulc, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12118/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2023-09-24 (06:18)