[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav procesní a zpracovatelské techniky

Magisterské

Diplomové práce pro navazující magisterský studijní program „Strojní inženýrství“, obor „Procesní technika“.

Magisterské

 • Revezrně osmotická jednotka pro výrobu pitné vody - více
  3909T012 - Procesní technika, Pavel Ditl, téma k dispozici
 • Tomografie - více
  3909T012 - Procesní technika, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Přirozená konvekce v průmyslových aparátech - více
  3909T012 - Procesní technika, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Modelování vícefázového proudění - více
  3909T012 - Procesní technika, Bohuš Kysela, téma k dispozici
 • Měření LDA/PDA v jedno a vícefázovém systému - více
  3909T012 - Procesní technika, Bohuš Kysela, téma k dispozici
 • Modelování obtékání lopatky míchadla - více
  3909T012 - Procesní technika, Bohuš Kysela, téma k dispozici
 • Zpracování odprašků z aglomerační linky - více
  3909T012 - Procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Frakční krystalizace výluhů odprašků z aglomerační linky - více
  3909T012 - Procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Návrh míchacího systému pro čistění a úpravu vod - více
  3909T012 - Procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Měření příkonů míchadel při napouštění/vypouštění nádoby - více
  3909T012 - Procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Senzor pro měření tokových vlastností látek - více
  3909T012 - Procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Optimalizace vodou hnaného ejektoru - více
  3909T012 - Procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Experimentální zařízení pro měření rychlostního, koncentračního a teplotního profilu v suspenzi proudící v trubce - více
  3909T012 - Procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Aplikace pro výpočet pevnosti tlakového zařízení - více
  3909T012 - Procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Využití pulzního elektrického pole (PEF) k urychlení sušení ovoce a zeleniny - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Design of extruder for L profile production - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Production of ceramic aggregates in rotary furnace - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Zařízení pro extruzi směsi kovového prášku s polymerem - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Rotační pec pro výrobu keramického kameniva - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Návrh extrudéru pro výrobu L profilu - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12118/temata_ZP