[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav procesní a zpracovatelské techniky

Magisterské

Diplomové práce pro navazující magisterský studijní program „Strojní inženýrství“, obor „Procesní technika“.

Magisterské

  • Revezrně osmotická jednotka pro výrobu pitné vody - více
    3909T012 - Procesní technika, Pavel Ditl, téma k dispozici
  • Měření LDA/PDA v jedno a vícefázovém systému - více
    3909T012 - Procesní technika, Bohuš Kysela, téma k dispozici
  • Modelování vícefázového proudění - více
    3909T012 - Procesní technika, Bohuš Kysela, téma k dispozici
  • Modelování obtékání lopatky míchadla - více
    3909T012 - Procesní technika, Bohuš Kysela, téma k dispozici
  • Vývoj zařízení a technologie k prodloužení údržnosti zpracovaného ovoce a zeleniny - více
    3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
  • Využití pulzního elektrického pole (PEF) k urychlení sušení ovoce a zeleniny - více
    3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
  • Design of extruder for L profile production - více
    3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
  • Spray Dryer for gluten free powder production - více
    3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
  • Návrh extrudéru pro výrobu L profilu - více
    3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
  • Production of ceramic aggregates in rotary furnace - více
    3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
  • Rotační pec pro výrobu keramického kameniva - více
    3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
  • Rozprašovací sušárny pro bezlepkovou mouku - více
    3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
  • Zařízení pro extruzi směsi kovového prášku s polymerem - více
    3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
  • Elektrické vlastnosti potravin - více
    3909T012 - Procesní technika, Jaromír Štancl, téma k dispozici
  • Hmotově-energetická bilance pecní linky pro výpal lehkého kameniva - více
    3909T012 - Procesní technika, Jaromír Štancl, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12118/temata_ZP