[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav procesní a zpracovatelské techniky

CZ  /EN

Magisterské

Diplomové práce pro navazující magisterský studijní program „Strojní inženýrství“, obor „Procesní technika“.

Magisterské

 • Přirozená konvekce v průmyslových aparátech - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Tomografie - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Reologické vlastnosti moderních UHPC betonových směsí - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Zařízení pro míchání a homogenizaci moderních UHPC betonových směsí - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Energetický model mletí vláknité biomasy - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Vývoj nových typů statických směšovačů využitelných v biorafinériích - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Technologie a zařízení pro dezintegraci mikro řas z technologií zachytávání a zpracování CO2 - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Sedimentace nekulových částic v nenwtonských kapalinách (moderní UHPC betonové směsi) - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Experimentální metoda identifikace úsad na stěnách aparátů - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Míchání kapalin a zkapalněných plynů v kulových nádobách - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Reologické vlastnosti suspenzí mikrořas - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Reologické vlastnosti látek - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Aplikace pro výpočet pevnosti tlakových nádob - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Analýza cen zařízení a linek v potravinářském, chemickém, farmaceutickém či jiném zpracovatelském průmyslu - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Nečistoty ve filtrační vložce - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Michal Netušil, téma k dispozici
 • Separace vody z proudu vzduchu - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Michal Netušil, téma k dispozici
 • Modelování distribuce světelného záření ve fotobioreaktoru - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Karel Petera, téma k dispozici
 • CFD simulace usazování malých částic - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Karel Petera, téma k dispozici
 • Optimalizace přenosu tepla mezi proudem tekutiny a teplosměnnou plochou - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Karel Petera, téma k dispozici
 • Rotační pec pro výrobu keramického kameniva - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Production of ceramic aggregates in rotary furnace - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Rozprašovací sušárny pro bezlepkovou mouku - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Zařízení pro extruzi směsi kovového prášku s polymerem - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Vývoj zařízení a technologie k prodloužení údržnosti zpracovaného ovoce a zeleniny - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Spray Dryer for gluten free powder production - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Design of extruder for L profile production - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Využití pulzního elektrického pole (PEF) k urychlení sušení ovoce a zeleniny - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Měření tepelné vodivosti materiálů na základě oscilační metody - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Stanislav Solnař, téma k dispozici
 • Kryogenní separace CO2 ze spalin - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Adsorpční separace vzduchu - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Suspendace v mechanicky míchané nádobě - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Čerpací charakteristiky míchadel - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Ekonomika provozu procesních linek - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Rozpad bublin a kapek v turbulentním proudění - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Kryogenická separace vzduchu - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Revezrně osmotická jednotka pro výrobu pitné vody - více
  3909T012 - Procesní technika, Pavel Ditl, téma k dispozici
 • Zpracování odprašků z aglomerační linky - více
  3909T012 - Procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Optimalizace vodou hnaného ejektoru - více
  3909T012 - Procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Procesní charakteristiky hydrodynamicky optimalizovaného míchadla - více
  3909T012 - Procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Nečistoty ve filtrační vložce - více
  3909T012 - Procesní technika, Michal Netušil, téma k dispozici
 • Separace vody z proudu vzduchu - více
  3909T012 - Procesní technika, Michal Netušil, téma k dispozici
 • Modelování distribuce světelného záření ve fotobioreaktoru - více
  3909T012 - Procesní technika, Karel Petera, téma k dispozici
 • Rotační pec pro výrobu keramického kameniva - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Rozprašovací sušárny pro bezlepkovou mouku - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Využití pulzního elektrického pole (PEF) k urychlení sušení ovoce a zeleniny - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Návrh extrudéru pro výrobu L profilu - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Design of extruder for L profile production - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Zařízení pro extruzi směsi kovového prášku s polymerem - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Vývoj zařízení a technologie k prodloužení údržnosti zpracovaného ovoce a zeleniny - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Výměníky tepla pro počítače - více
  3909T012 - Procesní technika, Stanislav Solnař, téma k dispozici
 • Hydrodynamika a přenos tepla a hmoty plyn – kapalina v probublávaných kontaktorech - více
  3909T012 - Procesní technika, Radek Šulc, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12118/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2021-08-01 (13:02)