[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav procesní a zpracovatelské techniky

CZ   / EN  

Přístroje

 • Míchací zařízení (od laboratorních modelů po poloprovozní jednotky s objemy 6-1000 litrů)
 • Poloprovozní velkoobjemové míchací zařízení s bočními míchadly (objem 3000 litrů)
 • Laboratorní fermentor o kapacitě 35 litrů, analýzy procesních parametrů (teplota, tlak, pH), produkce a kvality bioplynu (CO2 , CH4 , H2 , O2).
 • Zařízení pro hydrotermickou předúpravu suroviny – jednotky termické a termicko-expanzní předúpravy pro zpracování vsádky o objemu 0,5-8 litrů při maximální teplotě 200 °C a tlaku 1,55 MPa
 • Hydraulická testovací trať výměníků tepla – maximální průtok 50 m3/h, měření tlakových ztrát jednotlivých komponent a vložených dílců pomocí diferenčního tlakoměru
 • Konvektivní oběhová sušárna s možnosti modifikace na sušení ve fluidním loži pomocí horkého vzduchu o maximální teplotě 80°C a rychlosti 2 m/s.
 • Rozprašovací sušárna Anhydro.
 • Laserový analyzátor velikosti částic FRITSCH "Analyse A22" COMPACT s ultrazvukovou dispergační jednotkou. Analýza velikosti částic v rozpětí 0,3-300 mikrometrů.
 • Optická mikroskopie.
 • Rotační reometrie RHEOTEC RC 20 pro měření viskozity v rozmezí 1-32000 mPas, smykových napětí 0-206 Pa a smykových rychlostí 4-4000 1/s.
 • Měření tepelné vodivosti tuhých a práškových materiálů pomocí Kemtherm QTM 4 analyzátoru.
 • Zařízení pro ohmický a mikrovlnný ohřev.