[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav procesní a zpracovatelské techniky

CZ   / EN  

Specializace

Navazující magisterský studijní program ENERGETIKA A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ, specializace Procesní inženýrství.

Budeš schopný/á provádět výpočty procesů, navrhnout zařízení a výrobní linky včetně jejich realizace a řízení. Získáš znalosti o zpracování odpadů, čištění odpadních vod a plynů. Osvojíš si pevnostní a konstrukční řešení tlakových aparátů, budeš využívat moderní metody, výpočetní techniku, řízení a numerickou simulaci procesů. K profilujícím předmětům patří analytická a numerická analýza přenosových jevů ve strojích a aparátech, hydromechanické, tepelné a difúzně separační procesy, reaktory a bioreaktory. Budeš připravený/á působit v mnoha odvětvích zpracovatelského průmyslu a přispět k řešení současné ekologické zátěže.  

Doktorský studijní program Konstrukční a procesní inženýrství.

Na základě hlubokých teoretických znalostí a dalších dovedností je absolvent schopen komplexně řešit, objektivně hodnotit a formulovat dosažené původní výsledky zadaného úkolu VaV, včetně jejich mezinárodní prezentace nebo realizace, a to i s přihlédnutím k jejich duševní ochraně. Takto připravený absolvent je v průmyslové sféře schopen s využitím nejmodernějších postupů a trendů navrhovat technologie, stroje a zařízení ve specializovaných oblastech jako např. procesy, zařízení a linky pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl, biotechnologie a průmyslovou ekologii a dále pro průmysl farmaceutický, plastikářský, hydrometalurgický a příbuzná odvětví.