[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav procesní a zpracovatelské techniky

Bakalářské

Bakalářské práce pro studijní program „Teoretický základ strojního inženýrství“.

Bakalářské práce pro studijní program „Strojírenství", obor "Energetika a procesní technika“.

Bakalářské

 • Odparky, krystalyzátory a přestup tepla při varu a míchání. - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Diagnostika aparátů a procesů - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Měření a řízení experimentů ve zpracovatelském průmyslu - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Modelování a bilanční systémy - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Vlastnosti látek - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Zařízení v pro zpracování a tvarování plastických hmot - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Technologie a zařízení pro dezintegraci mikro řas z technologií zachytávání a zpracování CO2 - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Konstrukce modelového perličkového mlýnu pro dezintegraci mikro řas z technologií zachytávání a zpracování CO2 - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Energetický model mletí vláknité biomasy - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Míchání reaktorů a bioreaktorů nestandardního uspořádání - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Vícerotorová míchací zařízení pro farmaceutický a kosmetický průmysl - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Zařízení v technologii výroby viskózy - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Měření průtoku a rychlostního pole suspenze v potrubí - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Výroba, recyklace a likvidace baterií a akumulátorů - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Vliv tvaru a velikosti vstupní trysky ejektoru na účinnost ejektoru - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Vliv výšky hladiny v nádobě na příkon míchadla v míchacím zařízení - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Optimalizace míchadla pro využití při úpravách a čištění vod ve vodárenství - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Měření koncentračního a teplotního pole látek proudících v potrubí - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Zahušťovací zařízení v technologii čištění různých druhů odpadních vod - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Interakce mezi kapalinou a tělesem - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Petera, téma k dispozici
 • Modelování útlumu osvětlení ve fotobioreaktorech pro kultivaci řas - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Petera, téma k dispozici
 • Proudění v nádržích pro chov ryb - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Petera, téma k dispozici
 • Reologie práškových kovů s polymerním pojivem - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Tokové vlastnosti tavenin polymerů - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Vstřikování plastů - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Extruze vláken - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Extrudér - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Viskoelastické látky - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Určování parametrů sypkých hmot pro DEM simulace - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Extrudéry pro speciální aplikace - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Návrh temperační jednotky - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Sanitace v potravinářském průmyslu - více
  2301R000 - bez oboru, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Strojní zařízení ve sklářském průmyslu - více
  2301R000 - bez oboru, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Zařízení a technologie na výrobu vodíku - více
  2301R000 - bez oboru, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Čištění plynů ve spalovnách - více
  2301R000 - bez oboru, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Zkapalňování plynů - více
  2301R000 - bez oboru, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Konstrukce a design absorpčních kolon - více
  2301R000 - bez oboru, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Chlazení zařízení ve vakuu - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Vajc, téma k dispozici
 • Tepelné trubice - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Vajc, téma k dispozici
 • Vícefázové výměníky tepla - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Vajc, téma k dispozici
 • Pasivní chlazení - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Vajc, téma k dispozici
 • Optimalizační algoritmy pro procesní techniku - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Vajc, téma k dispozici
 • Měření krouticího momentu na hřídeli míchadla - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Bohuš Kysela, téma k dispozici
 • Míchání dvou nemísitelných kapalin - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Bohuš Kysela, téma k dispozici
 • Systém pro měření reologických vlastností suspenzí - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Experimentální zařízení pro měření rychlostního, koncentračního a teplotního profilu v suspenzi proudící v trubce - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Příkonové charakteristiky míchadel při nízké hladině kapaliny v nádobě - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Míchadla pro měření reologických vlastností látek - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • CFD analýza částic krmiva v nádrži pro chov ryb - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Karel Petera, téma k dispozici
 • Jednotka chlazení produktu extruzní linky - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Mechanical properties of scaffolds - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Rheology of polymer melts - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Mechanické vlastnosti cévní náhrady - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Tokové vlastnosti tavenin polymerů - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Přenos tepla plyn - kapalina v probublávané koloně - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Hydrodynamika a přenos hmoty v náplňové koloně - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Řízení teploty Li-ion baterií - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Viktor Vajc, téma k dispozici
 • Stanovení investičních a provozních nákladů procesních zařízení - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Viktor Vajc, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12118/temata_ZP