[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav procesní a zpracovatelské techniky

CZ   / EN  

Zájemci o studium

„Mnohotvárnost a rozličnost, spojení znalostí procesů
a znalostí konstrukcí – přesně to je náš obor.“

Prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D., vedoucí ústavu

Jak se stát špičkovým inženýrem v oboru?

Vybuduj pevné teoretické základy: zvol si bakalářský studijní programSTROJNÍ INŽENÝRSTVÍ.

Prohlub znalosti v navazujícím magisterském studijním programu: ENERGETIKA A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ.

Specializace Procesní technika ti umožní:

  • Provádět výpočty procesů, navrhnout zařízení a výrobní linky včetně jejich realizace a řízení.
  • Získat znalosti o zpracování odpadů, čištění odpadních vod a plynů. 
  • Osvojit si pevnostní a konstrukční řešení tlakových aparátů.
  • Využívat moderní metody, výpočetní techniku, řízení a numerickou simulaci procesů.
  • Působit v mnoha odvětvích zpracovatelského průmyslu a přispět k řešení současné ekologické zátěže. 
Chci být inženýrem v oblasti navrhování zpracovatelských procesů a potřebné techniky.