[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav procesní a zpracovatelské techniky

Zájemci o studium

„Mnohotvárnost a rozličnost, spojení znalostí procesů
a znalostí konstrukcí – přesně to je náš obor.“

Prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D., vedoucí ústavu

Jak se stát špičkovým inženýrem v oboru?

Vybuduj pevné teoretické základy: zvol si bakalářský studijní program TZSI.
Prohlub své znalosti ve studijním programu návazujícího magisterského studia Strojní inženýrství, obor Procesní technika.

Obor Procesní technika ti umožní:

  • zapojit se do výzkumu, vývoje či se zabývat projekcí strojů, výrobních linek a závodů ve strojírenství, v inženýrských a dodavatelských firmách i v organizacích uživatelů,
  • působit v řízení provozů, údržbě a opravě základních fondů,
  • uplatnit se zejména v chemickém, potravinářském a spotřebním průmyslu, ale také v primárních sférách těžby a úpravy surovin, v energetických provozech, v zemědělství, ve farmaceutickém průmyslu, ve službách a dalších složkách infrastruktury.
Chci být inženýrem se zaměřením na oblast navrhování zpracovatelských procesů a potřebné techniky!