CZ/EN

Navrhování zpracovatelských procesů a potřebné techniky

Průběh studia

1. KROK

Podání elektronické přihlášky ke studiu, podle podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu .

2. KROK

Společný 1. ročník bakalářského studia pro všechny bakalářské studijní programy.

3. KROK – má dvě varianty!

 1. varianta    
  Bakalářský studijní program TZSI – Teoretický základ strojního inženýrství (3-letý), který je bez oboru.
  Při pokračování studia v navazujícím magisterském studiu na FS ČVUT v Praze, nemusíte absolvovat přijímací zkoušku.

 2. varianta
  Bakalářský studijní program STR – Strojírenství (4-letý), obor EPT – Energetika a procesní technika.
  Při pokračování studia v navazujícím magisterském studiu na FS ČVUT v Praze, musíte absolvovat přijímací zkoušku.

4. KROK  

Studijní program navazujícího magisterského studia SI – Strojní inženýrství (2-letý), obor obor PTE – Procesní technika.

Zaměření studia

Návrh a konstrukce strojů pro

 • Chemický průmysl;

 • Potravinářský a spotřební průmysl;

 • Biotechnologie;

 • Ekologii.

K vašim profilujícím předmětům budou patřit hydromechanické, tepelné a difúzně separační procesy a reaktory a dále pak předměty konstrukční, prohlubující znalosti z pružnosti, pevnosti a z mechaniky.

Po absolvování budete ovládat nejen projektování zpracovatelských linek a větších výrobních celků, ale i  problematiku návrhu a konstrukce jednotlivých strojů a zařízení včetně potřebných procesních a pevnostních výpočtů.