CZ / EN

Navrhování zpracovatelských procesů a potřebné techniky

Průběh studia

1. KROK

Podání elektronické přihlášky ke studiu, podle podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech.

2. KROK

Bakalářský studijní program SI – Strojní inženýrství (3-letý), který je bez oboru.
Při pokračování studia v navazujícím magisterském studiu na FS ČVUT v Praze, nemusíte absolvovat přijímací zkoušku.

3. KROK

Studijní program navazujícího magisterského studia EPI– Energetika a procesní inženýrství (2-letý).
Specializace:

  • Procesní inženýrství 

Zaměření studia

Návrh a konstrukce strojů pro

  • Chemický průmysl;

  • Potravinářský a spotřební průmysl;

  • Biotechnologie;

  • Ekologii.

K vašim profilujícím předmětům budou patřit hydromechanické, tepelné a difúzně separační procesy a reaktory a dále pak předměty konstrukční, prohlubující znalosti z pružnosti, pevnosti a z mechaniky.

Po absolvování budete ovládat nejen projektování zpracovatelských linek a větších výrobních celků, ale i  problematiku návrhu a konstrukce jednotlivých strojů a zařízení včetně potřebných procesních a pevnostních výpočtů.