CZ / EN

Aktuality

160 let strojařského vzdělávání v Praze

Publikováno: 07. 02. 2024

Výuka strojírenství začala na jedné z prvních technických vysokých škol v Evropě – pražské Stavovské inženýrské škole – již na počátku 18. století. Po transformaci na Český stavovský polytechnický institut v roce 1864 začalo systematické vzdělávání inženýrů v řadě oborů. Založením české polytechniky začíná také historie Fakulty strojní ČVUT v Praze. Po celých 160 let ovlivňovaly studium oboru změny, které přímo souvisely s vývojem vědy, rozvojem průmyslu a požadavky společnosti.

Fakulta strojní ČVUT v Praze nejen vzdělává mladé odborníky, ale stále stojí v čele pokroku, věnuje se výzkumu, vývoji a aktivně spolupracuje se stovkami průmyslových podniků a více než stovkou univerzit z celého světa. Její významné výročí si připomínáme seriálem článků, které budou mapovat šíři oborů, jimiž se odborníci na Fakultě strojní ČVUT v Praze v současné době zabývají. Cestu od vzniku polytechniky až po současnost vám přiblíží krátká historická exkurze.

Záběr Fakulty strojní ČVUT v Praze prostupuje napříč celým strojírenstvím, jež se vyznačuje multidisciplinaritou. Obor integruje ve svých produktech celou řadu dalších technických disciplín, které strojní inženýr musí ovládat alespoň na úrovni komunikace s odborníky – matematiky, fyziky, chemiky, elektroinženýry, datovými inženýry, IT specialisty, lékaři a dalšími. Tomu odpovídají aktuální vzdělávací plány, jež obsahují jak tradiční předměty, které fakulta vyučuje již od svého založení, tak i řadu aktuálních inženýrských témat.

V současnosti tvoří Fakultu strojní ČVUT v Praze celkem 20 ústavů a vědeckých pracovišť, které pokrývají široký záběr inženýrských odborností od technické matematiky a fyziky, mechaniky, termodynamiky a materiálových věd po jednotlivé výrobní technologie, mechatroniku, řízení a automatizaci aplikované při návrhu či projektování, konstruování, výrobu v oborech automobilů, letadlové a kosmické techniky, výrobních strojů, chemického a zpracovatelského průmyslu, v energetice a technice prostředí. Zdejší vědci znají nové trendy ve strojírenství a výsledky výzkumu se promítají do společných projektů fakulty s nejvýznamnějšími firmami. Průmyslové firmy, které s Fakultou strojní ČVUT v Praze spolupracují, kladně vnímají přínosy jak v oblasti přípravy kompetentních pracovníků, tak i v oblasti inovací a znalostí.

Fakulta na tomto poli uplatňuje holistický přístup, nutný pro řešení problémů současnosti se zahrnutím co nejširšího okruhu partnerů v rámci velkých projektů. Příkladem je výzkumný záměr Integrované inženýrství, výzkumná centra a nyní Národní centra kompetence, propojující mobilitu na silnici a na kolejích, dále úzká spolupráce mezi fakultami ČVUT v Praze a VŠCHT v Praze, Centrum kompetence Strojírenská výrobní technika nebo v současnosti Národní centrum kompetence Strojírenství, Centrum leteckého a kosmického výzkumu a další. Navzdory tomu, že kvalita vědy a výzkumu na vysokých školách je hodnocena především podle publikačních výsledků, se fakulta snaží stále zkoumat a vyvíjet efektivnější stroje a technologie pro průmysl, a tím pro celou společnost. Dobré aplikační výsledky ocenila i Technologická agentura ČR výročními cenami za spolupráci a Mezinárodní evaluační panel v rámci hodnocení Metodika 2017+, kdy se ČVUT spolu s VŠCHT jako jediné technické školy v ČR dostaly do kategorie A.

Celý článek vyšel v magazínu MM Průmyslové spektrum 7. 2. 2024 a najdete ho ZDE.

Fotogalerie