CZ / EN

Aktuality

Mimořádné kolo přijímacího řízení do bakalářského studia

Publikováno: 01. 05. 2024

Přijímání přihlášek v mimořádném kole přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Strojní inženýrství, bude otevřeno od 2. května do 18. srpna 2024 na adrese: https://prihlaska.cvut.cz/

Všechny kroky pro přijetí do studia na Fakultu strojní ČVUT v Praze najdete na této stránce.

Konání přijímacích zkoušek

Přijímací zkouška z matematiky se bude konat na Fakultě strojní ČVUT v Praze (Technická 4, Praha 6) dne 3. září 2024 od 10.00 hodin (týká se pouze studentů, kteří neabsolvovali žádnou maturitu z matematiky nebo z fyziky na škole akreditované v ČR v letech 2022 až 2024). O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči informováni v odpoledních hodinách.

Pro přípravu k přijímací zkoušce můžete využít video záznam z přípravného KURZU Z MATEMATIKY 2024 !

Konání zápisů do studia

Zápisy do studia v bakalářském studijním programu Strojní inženýrství na Fakultě strojní ČVUT v Praze končí dne 13. září 2024. Informace o možnostech a termínech zápisu budou uvedeny v e-přihlášce po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu. Pokud uchazeči nebude 18 let do dne zápisu ke studiu, musí být při zápisu přítomen zákonný zástupce uchazeče.
Dnem zápisu do studia se uchazeč stává studentem dle zákona 111/98 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pokud se uchazeč nezapíše v určeném termínu k zápisu do studia a ani se řádně neomluví nebo jeho omluva nebude přijata, bude Fakulta strojní ČVUT v Praze postupovat v souladu se Statutem ČVUT v Praze.

Původní podmínky pro přijetí do bakalářských studijních programů najdete zde.

Příkaz děkana, který obsahuje všechny podrobnosti najdete ZDE.
 

Přihlášku najdete na této adrese: https://prihlaska.cvut.cz/

Poznat naší fakultu můžete TADY: https://fs.cvut.cz/poznej-strojarnu