CZ / EN

Aktuality

Slavíme 160 let – připojte s k nám!

Publikováno: 29. 04. 2024

Fakulta strojní ČVUT v Praze patří mezi první evropské vysoké školy zaměřené na techniku. V letošním roce si připomíná 160 let od začátku výuky strojírenství na ČVUT v Praze. V přímé návaznosti na Český stavovský polytechnický institut v roce 1864 Fakulta strojní ČVUT v Praze po celou historii vzdělává prvotřídní odborníky pro průmysl, vědu, výzkum a další oblasti společnosti. Pedagogové a vědci sledují vývojové trendy ve strojírenství a nové poznatky začleňují do studijních programů. Vlastním vývojem i spoluprací s průmyslovými partnery se podílejí na vývoji nových  strojů, výrobních technologií i zdrojů energie a tím pomáhají českému průmyslu udržovat konkurenceschopnost.

Současnou Fakultu strojní ČVUT v Praze tvoří celkem 20 ústavů a vědeckých pracovišť, které pokrývají většinu technických disciplín a inženýrských odborností. Od technické matematiky a fyziky, mechaniky, termodynamiky a materiálových věd, po jednotlivé výrobní technologie, mechatroniku, řízení a automatizaci aplikovaných při návrhu či projektování, konstruování, a výrobě v oborech automobilů, letadlové a kosmické techniky, výrobních strojů, chemického a zpracovatelského průmyslu, v energetice a technice prostředí.

Letošní významné výročí si naše fakulta připomene řadou akcí.

Odborné a zájmové veřejnosti představí Fakulta strojní nejnovější výsledky výzkumu a vývoje v odborných časopisech. Pražská technika přináší v čísle 2/2024 na více než 10 stránkách informace o aktuálních výsledcích řešených projektů. V časopisu MM Průmyslové spektrum vyjde od února do října deseti série článků o úspěších našich vědců a pedagogů. Seriál bude doplněný čtyřmi podcasty, rozhovory s nejúspěšnějšími studenty a absolventy.

Studentům a veřejnosti je věnovaný festival spojující hudbu a techniku „Strojárna žije aneb hudební revoluce“, který připravují studenti Engineering Student Club  z Fakulty strojní ČVUT. Uskuteční se 7. 5. 2024 v Kampusu Dejvice, před Fakultou strojní ČVUT v PRaze. Tento festival není jen o hudbě, ale také o vášni a inovacích ve strojním inženýrství. Představí se nejen talentované hudební kapely, ale také fascinující doprovodný program zaměřený na svět strojírenství. Během akce budou mít návštěvníci možnost prozkoumat zajímavé projekty, které se tvoří za zdmi naší fakulty, ale také shlédnout výsledky projektů tvůrčích zkušených studentských týmů, které vyrábí soutěžní stroje a převádí je na mezinárodních soutěžích.

Budoucí inženýři chtějí ukázat studentům i veřejnosti, že vysokoškolský život není jen v lavicích poslucháren, a že výsledky strojařiny jsou všude kolem nás. Na co se mohou návštěvníci těšit:

Hlavní program nabídne živá vystoupení několika kapel a DJ. S neuvěřitelnou energií a chytlavými melodiemi se Vám představí například Foggy Dude nebo I Love You Honey Bunny a s nekompromisní kytarovou technikou vystoupí frontman kapely Beedust. Doprovodný program poodhrne oponu strojařského umění prostřednictvím soutěží; studentských týmů: eForce Prague Formula (formule), CTU AeroLab (letadla), CTU Space Research (rakety) a CTU Robotics (space rover team); i zajímavých prací, které se tvoří za zdmi Strojárny.