CZ / EN

Aktuality

Proběhla konference „Strojírenské vzdělávání pro průmysl ČR“

Publikováno: 23. 05. 2024

Oslavy 160. výročí výuky strojírenství na Fakultě strojní ČVUT v Praze pokračovaly po slavnostním zasedání vědecké rady i v pátek 17. května 2024. V Betlémské kapli se konala odborná konference „Strojírenské vzdělávání pro průmysl ČR“, kterou zahájil děkan fakulty, doc. Ing. M. Španiel, CSc. a panelovou diskuzi řídil proděkan pro pedagogiku doc. Ing. J. Skočilas, Ph.D.

Děkan fakulty v úvodu připomenul významné výročí a důležitost komunikace s průmyslovými partnery, protože hlavními produkty fakulty jsou lidé připravovaní především pro průmyslové firmy. „Stanoviska a poznatky přítomných představitelů významných firem, kteří jsou v kontaktu s našimi absolventy, mohou být inspirací pro vzdělávání dalších studentů“, uvedl na závěr. Poté moderátor postupně požadoval přednášející o prezentaci poznatků o zapojení absolventů do aktivit průmyslových podniků.

Prvním řečníkem byl Ing. Jan Vosátka, technický ředitel Wikov Industry, a. s., která se zabývá výrobou strojů a komponent, zejména ozubených kol a převodovek. Zdůraznil, že pro úspěch firmy je v současné době nutné mít vlastní vývoj, výborný produkt a globální ambice. U absolventů by rád viděl větší samostatnost, pečivost, lepší schopnost sebeprezentace, znalost jazyků a schopnost týmově pracovat. V diskuzi zazněla otázka na vhodnost firemního doškolování a na srovnání kvalitativních rozdílů mezi absolventy různých VŠ. Ing. Vosátka odpověděl, že interní školení mají a rozdíly mezi školami nevidí.

Po něm vystoupil Ing. Tomáš Kozlok, technický ředitel společnosti TOS Varnsdorf, která je zaměřena na moderní výrobní stroje v souladu s principy Průmysl 4.0. Uvedl, že TOS využívá koncept digitálních dvojčat strojů, má vlastní střední školu a aktivně spolupracuje s Fakultou strojní ČVUT v Praze. Od budoucích absolventů by očekával, co nejlepší porozumění technické podstatě úlohy, kreativitu, samostatnost, schopnost komunikace i týmové spolupráce a snahy o trvalé vzdělávání. Připomněl také, že praxe studentů již během studia urychluje adaptaci absolventa ve firmě.

Třetí prezentaci přednesl Ing. Martin Hrdlička, Ph.D., Head of the Chassis and Powertain Development ve Škoda Auto. Ke vzdělávání měl řadu vážných připomínek. „Přestože školy mají nižší požadavky na znalosti studentů, tak trpíme nízkými počty absolventů SŠ i VŠ a zejména těch dobrých. Studenti se bojí měřitelných kritérií hodnocení, společnost technické vzdělávání upozaďuje a klesá prestiž strojírenství. Musíme technice prestiž vrátit!“ Řešení vidí v celospolečenské propagaci vzorů úspěšných techniků a vědců, kteří mají hluboké znalosti. „Osobnost pedagoga je také důležitá. Ve školách bychom měli podporovat hlavně ty bystré studenty a ve firmě by si měl šéf do týmu vybírat jen ty nejlepší v oboru“.

Po přestávce vystoupil Ing. Petr Jinda, Excutive vice president AERO Vodochody Aerospace a.s. Přednesl základní informace o aktivitách společnosti a dále uvedl několik poznámek ke smysluplnému vzdělávání. Společnost poskytuje studentům stáže, podporuje soutěže studentských týmů, podílí se na přípravě závěrečných prací a spolupracuje s fakultou na grantových projektech.

Dalším řečníkem byl Ing. Jiří Kyncl, generální ředitel a předseda představenstva RHI Magnesita Czech Republic a. s. Informoval auditorium o nejvýznamnějším podniku na výrobu žáruvzdorných produktů. Pochvalně se zmínil o aktivní a úspěšné spolupráci s fakultou při úpravě výrobní linky začleněním robotizovaného pracoviště. Jde o příkladnou kombinaci moderních vědeckých znalostí a zkušeností z výroby. U absolventů a techniků varoval před provozní slepotou a nedostatečným technickým nadhledem a zdůraznil nutnost společně hledat inovativní řešení. Za největší výzvy pokládá nedostatek techniků, chybějící specializace a praxe nastupujících techniků a degradace „selského rozumu“.

Posledními přednášejícími byli zástupci divize Engineering společnosti Škoda JS. Nejdříve promluvil Ing. Václav Novotný, vedoucí odboru Projekce a doplnil ho Ing. Jiří Jeník, vedoucí odboru Výpočty. Informovali jak o výrobním programu společnosti, tak o plodné spolupráci s výzkumnými centry vysokých škol. Škoda JS má zájem pracovat na společných projektech a na podpoře zájmu o strojírenství již na středních školách. S absolventy mají nejlepší zkušenost s těmi, kteří dlouhodobě s firmou spolupracují, nejlépe již od dob studia.


Všechny prezentace doplňovaly diskuze o zkušenostech s absolventy, zobecňujících trendech a názorech na možná zlepšení přípravy absolventů pro ně osobně, i pro průmyslové firmy.

Prezentace je možné si stáhnout na: https://160.fs.cvut.cz/.

Celou fotogalerii z této konference najdete ZDE.

Fotogalerie