[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav technické matematiky

CZ  /EN

Projekty


V3S.

 • SGS21/148/OHK2/3T/12
  Aplikace matematicko-geometrického modelování ve strojírenství – Linkeová, I. (2021-2023)
 • TK03030121
  Koncepční Návrh Bezpečnostního Systému pro Plynem Chlazené Jaderné Reaktory – Fürst, J. (2020-2024)
 • SGS19/154/OHK2/3T/12
  Numerické simulace problémů proudění tekutin – Keslerová, R. (2019-2021)
 • GA19-04477S
  Modelování strukturálně-akustických interakcí a vazeb s prouděním v biomechanice tvorby hlasu člověka – Sváček, P. (2019-2021)
 • LTC18057
  Detekce strukturálních změn ve stochastických sítích – Dohnal, G. (2018-2020)
 • TH02020057
  Profilové turbínové mříže pro supersonická proudová pole – Fořt, J. (2017-2020)