[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav technické matematiky

CZ   / EN  

Projekty

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.


  • FS - Clément, Jean-Baptiste – Clément, J. (2022-2023)
  • SGS22/148/OHK2/3T/12
    Numerické řešení proudění stlačitelných a nestlačitelných tekutin – Keslerová, R. (2022-2024)
  • SGS21/148/OHK2/3T/12
    Aplikace matematicko-geometrického modelování ve strojírenství – Linkeová, I. (2021-2023)
  • TK03030121
    Koncepční Návrh Bezpečnostního Systému pro Plynem Chlazené Jaderné Reaktory – Fürst, J. (2020-2024)