[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav technické matematiky

CZ   / EN  

Ústav

Základní informace

Ústav technické matematiky je jedním ze základních ústavů fakulty strojní. Zajišťuje výuku více než čtyřiceti předmětů v bakalářském, magisterském i doktorském studijním programu. Část z nich je vyučována v anglickém jazyce. Má i vlastní specializaci magisterského studijního programu  APLIKOVANÉ VĚDY VE STROJNÍM INŽENÝRSTVÍ – Matematické modelování v technice a obor Matematické a fyzikální inženýrství v doktorském studijním programu Strojní inženýrství. Odborná a vědecká práce je zaměřena zejména na problémy funkcionální analýzy, teorie a numerických metod pro parciální diferenciální rovnice, geometrického modelování křivek a ploch, pravděpodobnost a statistiku. Tyto disciplíny jsou dále používány při řešení konkrétních technických úloh nejčastěji z oblasti proudění tekutin.

Interní webové stránky: mat.fs.cvut.cz