[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav technické matematiky

CZ  /EN

Bakalářské

Bakalářské

 • Modelování vlivu vegetace na prašnost v okolí komunikací - více
  2301R000 - bez oboru, Luděk Beneš, téma k dispozici
 • Modelování šíření znečištění v atmosféře - více
  2301R000 - bez oboru, Luděk Beneš, téma k dispozici
 • Simulace výboje blesku - více
  2301R000 - bez oboru, Jaroslav Fořt, rezervované téma
 • Numerická simulace proudění vody přes překážku pomoci lattice-Boltzmannovy metody - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Fürst, téma k dispozici
 • Využití Fourierových řad pro analýzu signálu - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Halama, téma k dispozici
 • Numerická simulace proudění Newtonské tekutiny pro různé typy geometrií - více
  2301R000 - bez oboru, Radka Keslerová, téma k dispozici
 • Rozvinutí plochy reprezentované trojúhelníkovou sítí do roviny - více
  2301R000 - bez oboru, Ivana Linkeová, téma k dispozici
 • Obrazce na rozvinutelných plochách - více
  2301R000 - bez oboru, Ivana Linkeová, téma k dispozici
 • Modelování ploch pro automobilové karosérie - více
  2301R000 - bez oboru, Ivana Linkeová, rezervované téma
 • Numerické řešení úlohy vedení tepla pomocí metody konečných prvků - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Sváček, téma k dispozici
 • Matematické modelování šíření a absorpce zvukových vln - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Valášek, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12101/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2021-10-24 (04:26)