[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav technické matematiky

CZ  /EN

Výuka

Interní webové stránky: mat.fs.cvut.cz


[Ar_6.gif]

Vyučujeme více než čtyřicet předmětů v bakalářském, magisterském i doktorském studijním programu. Například:
Konstruktivní geometrie,
Matematika I,
Matematika II,
Matematika III,
Numerická matematika,
Počítačová grafika,
Základy algoritmizace a programování,
Základy stochastiky,
... a mnoho dalších.