[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky

CZ  /EN

Projekty


V3S.

 • TL05000228
  Nástroj pro zkoumání vlivu osobnostních charakteristik a vnějších faktorů na dynamiku týmu při dlouhodobém pobytu v ICE environment – Schmirler, M. (2021-2023)
 • SGS20/112/OHK2/2T/12
  Experimentální a numerický výzkum v aplikované mechanice tekutin 2020-2021 – Hyhlík, T. (2020-2021)
 • 66353
  DeepLab - kondenzace vodních par – Schmirler, M. (2020)
 • TK02030042
  Latentní ukládání tepla ve formě tepla nebo chladu v mezidenním cyklu – Sláma, P. (2019-2025)
 • FV40016
  Pasivní řízení mezní vrstvyjako strategie k zvýšení výkonnosti kompozitních letadel – Prokop, P. (2019-2022)
 • TH04010485
  Zajištění bezpečnosti dopravních prostředků, dopravních cest a dopravních procesů, automatické metody validace dopravních informací – Nožička, J. (2019-2022)
 • TK01030082
  Lokální zdroje elektřiny a tepla v komunálním prostředí s možností ostrovního provozu – Sláma, P. (2018-2025)
 • TH02020940
  Akustická optimalizace ventilátorových chladicích věží – Nožička, J. (2017-2020)