[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky

CZ   / EN  

Měření

Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky je schopen realizovat jak experimentální tak numerické experimenty. Pracoviště má vytvořené zázemí potřebné pro realizaci projektů z oblasti: aerodynamiky, hydrodynamiky, termodynamiky, hemodynamiky, sdílení tepla a hmoty a atd. Tyto projekty je schopno pracoviště připravit, řídit, plánovat a realizovat i v spolupráci s partnery z průmyslu. Důkazem jsou úspěšné projekty realizované v spolupráci s aplikační sférou (energetika, teplárenství, letecký průmysl, automobilová průmysl, chemický průmysl, a další).