[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky

CZ   / EN  

Přístroje

Aerodynamické tunely

 • nízkorychlostní cirkulační aerodynamický tunel s velikostí měřicího prostoru 0,75 x 0,55 m
 • nízkorychlostní cirkulační aerodynamický tunel s měřicím prostorem 0,95 x 0,45 m
 • klimatizovaný cirkulační aerodynamický tunel s měřicím prostorem o rozměrech 0,75 x 0,55 m a možností regulace teploty v rozmezí 20°C – 60°C
 • malý aerodynamický tunel pro kalibraci sond
 • systémem tlakových nádob pro nadzvukový aerodynamický tunel
 • aerodynamický tunel Eifellova typu s průměrem měřicího prostoru 1,2 m a rychlostí až 40 m.s-1

Experimentální stanoviště pro měření v oblasti sdílení tepla a hmoty

 • modelová chladicí věž o rozměrech 1,5 x 1,5 x 4 m pro měření termodynamických vlastností chladicích výplní
 • modelová chladicí věž pro testování systémů zpětné kondenzace
 • mikrochladič pro testování žebrovaných trubek suchých výměníků
 • modelová hybridní chladicí věž
 • vzduchové a vodní hospodářství s odvodem vzduchu mimo budovu a vytápěnou vyvýšenou nádrží

Vodní stroje (vodní kanály, bazény)

 • vodní kanál o rozměrech 2 x 2 x 12 m
 •  vodní nádrž o rozměrech 4 x 4 x 6 m s možností optického přístupu ve dně a na stěnách

Měřicí systémy

 • dva profesionální PIV systémy umožňující 3D PIV
 • systém objemové anemometrie V3V – umožňující měřit 3D rychlostní pole v objemu
 • systém TR-PIV pro měření nestacionárních rychlostních polí v tekutinách i plynech
 • systém pro měření velikosti a rychlosti transparentních sférických částic (IPI)
 • systém pro měření žhaveným drátkem (CTA)
 •  systém pro Schlierovu fotografii – šlírovací metoda
 • termovizní kamera
 • in – house systémy pro měření