[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky

CZ  /EN

Stručně

pracoviste/12112/Snimek046.jpgPojďte dál studovat !
Jako absolventi bakalářského programu Teoretický základ strojního inženýrství jste výborně připraveni pro pokračování ve studiu v navazujícím magisterském studiu. Zejména ve studijním programu „Strojní inženýrství“, ale i v dalších navazujících magisterských studijních programech na FS ČVUT („Inteligentní budovy“, „Jaderná energetická zařízení“ nebo „Letectví a kosmonautika“).
Do navazujícího studijního programu na FS ČVUT budete přijati po úspešném absolvování bez přijímacích zkoušek.