[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky

CZ   / EN  

Stručně

pracoviste/12112/Snimek046.jpgPojďte dál studovat !
Jako absolventi bakalářského programu STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ jste výborně připraveni pro pokračování ve studiu v navazujícím magisterském studiu na FS ČVUT („Inteligentní budovy“, „Jaderná energetická zařízení“ nebo „Letectví a kosmonautika“).
Do navazujícího studijního programu na FS ČVUT budete přijati po úspešném absolvování bez přijímacích zkoušek.