[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky

CZ  /EN

Magisterské

Magisterské

 • Použití metod strojového učení při optimalizaci v mechanice tekutin - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici
 • Rovnice dynamiky tekutin a modelování pohybu davu - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici
 • Modelování přestupu tepla a hmoty z vodního filmu - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici
 • Metastabilní stavy binární směsi suchého vzduchu a vodní páry - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici
 • Použití Lattice Boltzmann Method k modelování dvoufázového proudění - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici
 • Použití metody FTLE k identifikaci třírozměrných koherentních struktur - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici
 • Optimalizace zavodnění chladicí věže s přirozeným tahem - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici
 • Využití metod počítačové dynamiky tekutin k simulacím vzniku námrazy v technických aplikacích - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12112/temata_ZP