[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky

CZ  /EN

Bakalářské

Bakalářské

 • Modelování hydraulických soustav v jazyce Modelica - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Jančík, téma k dispozici
 • Modelování tepelných soustav v jazyce Modelica - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Jančík, téma k dispozici
 • Modelování tepelných oběhů v jazyce Modelica - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Jančík, téma k dispozici
 • Stávající systémy na bázi přímých přeměn pro decentralizovanou produkci elektřiny - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Kolovratník, téma k dispozici
 • Problematika návrhu plastových potrubních systémů pro dopravu vody - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Melichar, téma k dispozici
 • Tepelné čerpadlo s chladivem CO2, využití v elektrických vozidlech - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Polanský, téma k dispozici
 • Elektrická tomografie pro detekci vícefázového proudění - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Polanský, téma k dispozici
 • Proudění v pružných modelech, PIV experiment - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Polanský, téma k dispozici
 • Návrh UAV pro maximální poměr mezi užitečnou a vzletovou hmotností - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Prokop, rezervované téma
 • Aerodynamický návrh HAPS – UAV pro provoz ve výšce 22 km využívaného jako nosič komunikačních technologií - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Prokop, rezervované téma
 • Vizualizace chování mezní vrstvy na laminárním leteckém profilu - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Schmirler, rezervované téma
 • Návrh systému přetlakování trupu podvodního robota - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Schmirler, téma k dispozici
 • Experimentální zjištění směrové citlivosti vysokorychlostních teplotních sond DRTA - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Schmirler, téma k dispozici
 • Experimentální ověření parametrů aerodynamického tunelu - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Schmirler, rezervované téma
 • Pasivní metody řízení mezních vrstev na profilu výkonného větroně - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Schmirler, rezervované téma
 • Rozbor energetických ztrát v různých tvarech ateriovenózního zkratu - více
  2301R000 - bez oboru, Hana Schmirlerová, téma k dispozici
 • Proudové charakteristiky v anastomóze ateriovenózního zkratu - více
  2301R000 - bez oboru, Hana Schmirlerová, téma k dispozici
 • Vliv tvaru anastomózy (připojení) na proudové podmínky v AV zkratu - více
  2301R000 - bez oboru, Hana Schmirlerová, téma k dispozici
 • Vliv nestacionárního proudění v modelu anastomózy aterovenózního zkratu - více
  2301R000 - bez oboru, Hana Schmirlerová, téma k dispozici
 • Numerická CFD simulace leteckých a lopatkových profilů ve vysokorychlostních režimech - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Stodůlka, téma k dispozici
 • Výpočetní model vrtule s nastavitelným úhlem stoupání - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Suchý, téma k dispozici
 • Návrh a aplikace malého mikrofonního pole pro měření zdrojů hluku na obtékaném profilu - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Suchý, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12112/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2021-10-24 (04:52)