[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky

Bakalářské

Bakalářské

 • Řiditelnost a stabilita letadel - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Filipský, rezervované téma
 • Návrh systému přetlakování trupu podvodního robota - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Schmirler, téma k dispozici
 • Návrh a konstrukce podvodního robota - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Schmirler, téma k dispozici
 • Reverzní Segnerovo kolo - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Schmirler, téma k dispozici
 • Porovnání metody IPI a standartních měřicích metod úletu kapalné fáze z chladicích věží - více
  2301R000 - bez oboru, Rut Vitkovičová, téma k dispozici
 • Vliv detergentů na úlet kapalné fáze z chladicích věží - více
  2301R000 - bez oboru, Rut Vitkovičová, téma k dispozici
 • Pasivní řízení sdílení tepla v kanálu - více
  2301R000 - bez oboru, Rut Vitkovičová, téma k dispozici
 • Kalibrace žhavené anemometrické sondy - více
  2301R000 - bez oboru, Rut Vitkovičová, téma k dispozici
 • Pasivní řízení smykových oblastí - více
  2301R000 - bez oboru, Rut Vitkovičová, téma k dispozici
 • Měření úletu kapalné fáze z chladicích věží - více
  2301R000 - bez oboru, Rut Vitkovičová, téma k dispozici
 • Měření fluktuací proudového pole pomocí metody CTA - více
  2301R000 - bez oboru, Rut Vitkovičová, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12112/temata_ZP