[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav energetiky

CZ  /EN

Projekty


V3S.

 • SVK 18/21/F2
  ERIN 2021 (Education, Research, Innovation) – Vodička, M. (2021)
 • SVK 17/21/F2
  Cenelín 2021 – Dostál, V. (2021)
 • SGS21/154/OHK2/3T/12
  Výzkum optických měřících metod pro perspektivní oblasti energetiky – Bartoš, O. (2021-2023)
 • SGS21/111/OHK2/2T/12
  Mikroturbíny pro decentralizované energetické systémy – Špale, J. (2021-2022)
 • SGS20/161/OHK2/3T/12
  Experimentální stanovení sušicích charakteristik pro biomateriály v kontaktní sušárně – Sabatini, M. (2020-2022)
 • SGS20/160/OHK2/3T/12
  Post-combustion technologie záchytu CO2 ze spalování pevných paliv – Nedoma, M. (2020-2022)
 • SGS20/117/OHK2/2T/12
  Validace CFD modelu podchlazeného varu na naměřených datech experimentálního zařízení hypervapotron – Gleitz, M. (2020-2021)
 • SGS20/116/OHK2/2T/12
  Heat energy storage - experimental analysis of its behaviour regarding temperature and pressure – Edel, K. (2020-2021)
 • SVK 17/20/F2
  ERIN 2020 (Education, Research, Innovation) – Vodička, M. (2020)
 • TO01000160
  Optimised expanders for small-scale distributed energy systems – Novotný, V. (2020-2024)
 • TK03010131
  Energetické využití brownfieldů Ústeckého kraje – Hrdlička, F. (2020-2023)
 • TK03030167
  Nízkoemisní technologie energetického využití biomasy a alternativních paliv – Hrdlička, J. (2020-2025)
 • TK03030087
  Termodynamický model tepelných oběhů termojaderné elektrárny s reaktorem chlazeným plynem – Zácha, P. (2020-2025)
 • 945041
  Safety of GFR through innovative materials, technologies and processes – Zácha, P. (2020-2024)
 • SGS19/103/OHK2/2T/12
  Modelování procesu selektivní katalytické redukce NOx při spalování pevných paliv a jeho validace – Jeníková, J. (2019-2020)
 • TK02030125
  Energy Well - projektové řešení demonstrační jednotky malého modulárního reaktoru chlazeného fluoridovými solemi – Dostál, V. (2019-2024)
 • TN01000007
  Národní centrum pro energetiku – Kolovratník, M. (2019-2022)
 • LTAUSA18198
  ADAR – Pokročilý jaderný reaktor řízený urychlovačem – Zácha, P. (2019-2022)
 • SGS18/178/OHK2/3T/12
  Výzkum optických měřících metod v energetice – Bartoš, O. (2018-2020)
 • TK01020035
  Výzkum a vývoj pokročilého kotle pro využití rostlinných paliv II – Hrdlička, J. (2018-2022)
 • TK01020029
  Zvyšování účinnosti turbínových stupňů pracujících v mokré páře – Kolovratník, M. (2018-2021)
 • TK01030116
  Návrh konceptu bezpečnostně důležitých prvků rychlého heliem chlazeného demonstračního reaktoru ALLEGRO – Zácha, P. (2018-2025)
 • TH03010395
  Inovativní způsoby sušení extrudovaných krmiv – Dlouhý, T. (2018-2021)
 • EF16_019/0000753
  Centrum výzkumu nízkouhlíkových energetických technologií – Hrdlička, F. (2018-2022)
 • TH02020666
  Pokročilé analytické nástroje pro těžké havárie – Zácha, P. (2017-2020)
 • TH02030149
  Výzkum redukce NOx ve spalinách v rámci CCS technologie oxyfuel spalování – Hrdlička, J. (2017-2020)