[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav energetiky

CZ   / EN  

Projekty

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

 • SVK 23/23/F2
  Cenelín 2023 – Štěpánek, J. (2023)
 • SGS23/159/OHK2/3T/12
  Experimentální zařízení pro studium vysokých tepelných toků a validaci CFD modelů chlazení komponent fúzních reaktorů. – Smolík, V. (2023-2025)
 • SGS23/158/OHK2/3T/12
  Nízkoemisní fluidní spalování nekonvenčních paliv se záchytem CO2 – Dvořák, M. (2023-2025)
 • SGS23/055/OHK2/1T/12
  Výzkum a vývoj Carnotových baterií a turbín pro mikro-aplikace – Špale, J. (2023)
 • 101073266
  Innovation in Supercritical CO2 Power generation systems – Dostál, V. (2023-2026)
 • TK05020102
  Výzkum aditivních metod pro omezení koroze a depozitů ve fluidních kotlích na biomasu – Hrdlička, J. (2023-2025)
 • SVK 23/22/F2
  Cenelín 2022 – Štěpánek, J. (2022)
 • SVK 22/22/F2
  Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl 2022 – Dostál, V. (2022)
 • SGS22/102/OHK2/2T/12
  Ověření škálovatelnosti experimentů se simulačními kapalinami pro roztavené soli pomocí kombinace zmenšeného škálovatelného modelu a CFD výpočtů – Cihlář, M. (2022-2023)
 • GA22-28869S
  Formation of droplets in rapid expansions: Between unary, binary, and heterogeneous paths – Bartoš, O. (2022-2024)
 • SGS21/154/OHK2/3T/12
  Výzkum optických měřících metod pro perspektivní oblasti energetiky – Bartoš, O. (2021-2023)
 • SGS21/111/OHK2/2T/12
  Mikroturbíny pro decentralizované energetické systémy – Špale, J. (2021-2022)
 • SGS20/161/OHK2/3T/12
  Experimentální stanovení sušicích charakteristik pro biomateriály v kontaktní sušárně – Sabatini, M. (2020-2022)
 • SGS20/160/OHK2/3T/12
  Post-combustion technologie záchytu CO2 ze spalování pevných paliv – Nedoma, M. (2020-2022)
 • TO01000160
  Optimised expanders for small-scale distributed energy systems – Novotný, V. (2020-2024)
 • TK03010131
  Energetické využití brownfieldů Ústeckého kraje – Hrdlička, F. (2020-2023)
 • TK03030167
  Nízkoemisní technologie energetického využití biomasy a alternativních paliv – Hrdlička, J. (2020-2025)
 • TK03030087
  Termodynamický model tepelných oběhů termojaderné elektrárny s reaktorem chlazeným plynem – Zácha, P. (2020-2025)
 • 945041
  Safety of GFR through innovative materials, technologies and processes – Zácha, P. (2020-2024)
 • TK02030125
  Energy Well - projektové řešení demonstrační jednotky malého modulárního reaktoru chlazeného fluoridovými solemi – Dostál, V. (2019-2024)
 • TN01000007
  Národní centrum pro energetiku – Kolovratník, M. (2019-2022)
 • LTAUSA18198
  ADAR – Pokročilý jaderný reaktor řízený urychlovačem – Zácha, P. (2019-2022)
 • TK01020035
  Výzkum a vývoj pokročilého kotle pro využití rostlinných paliv II – Hrdlička, J. (2018-2022)
 • TK01030116
  Návrh konceptu bezpečnostně důležitých prvků rychlého heliem chlazeného demonstračního reaktoru ALLEGRO – Zácha, P. (2018-2025)
 • EF16_019/0000753
  Centrum výzkumu nízkouhlíkových energetických technologií – Hrdlička, F. (2018-2022)