[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav energetiky

CZ   / EN  

Projekty

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

 • SVK 24/24/F2
  Cenelín 2024 – Štěpánek, J. (2024)
 • SVK 23/24/F2
  Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl 2024 – Dostál, V. (2024)
 • SGS24/127/OHK2/3T/12
  Pokročilé technologie pro energetiku – Huněk, A. (2024-2026)
 • SGS24/087/OHK2/2T/12
  Research and development of turboexpanders and Carnot batteries for distributed energy systems utilizing Organic Rankine Cycle (ORC) – Streit, P. (2024-2025)
 • SGS24/086/OHK2/2T/12
  Validace a verifikace nástrojů pro rozliv koria pro zpřesnění deterministických analýz těžkých havárií – Komrska, J. (2024-2025)
 • 101164616
  Towards reliable and safe GFR – Zácha, P. (2024-2028)
 • TS01020181
  Interaktivní simulační vizualizátor s prvky AI pro komunitní energetiku – Volf, M. (2024-2027)
 • TS01030051
  Intenzifikace přestupu tepla pro aplikace s velmi vysokými tepelnými toky – Zácha, P. (2024-2028)
 • SVK 23/23/F2
  Cenelín 2023 – Štěpánek, J. (2023)
 • SGS23/159/OHK2/3T/12
  Experimentální zařízení pro studium vysokých tepelných toků a validaci CFD modelů chlazení komponent fúzních reaktorů. – Smolík, V. (2023-2025)
 • SGS23/158/OHK2/3T/12
  Nízkoemisní fluidní spalování nekonvenčních paliv se záchytem CO2 – Dvořák, M. (2023-2025)
 • SGS23/055/OHK2/1T/12
  Výzkum a vývoj Carnotových baterií a turbín pro mikro-aplikace – Špale, J. (2023)
 • TK05010146
  Aplikace pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti u malých modulárních reaktorů v činnosti dozorného orgánu v ČR – Dostál, V. (2023-2025)
 • 101073266
  Innovation in Supercritical CO2 Power generation systems – Dostál, V. (2023-2026)
 • TK05020102
  Výzkum aditivních metod pro omezení koroze a depozitů ve fluidních kotlích na biomasu – Hrdlička, J. (2023-2025)
 • SGS22/102/OHK2/2T/12
  Ověření škálovatelnosti experimentů se simulačními kapalinami pro roztavené soli pomocí kombinace zmenšeného škálovatelného modelu a CFD výpočtů – Cihlář, M. (2022-2023)
 • TN02000025
  Národní centrum pro energetiku II – Kolovratník, M. (2023-2028)
 • TK04030297
  Využití kondenzačního tepla ze spalin kotlů na biomasu – Dlouhý, T. (2022-2025)
 • GA22-28869S
  Formation of droplets in rapid expansions: Between unary, binary, and heterogeneous paths – Bartoš, O. (2022-2024)
 • SGS21/154/OHK2/3T/12
  Výzkum optických měřících metod pro perspektivní oblasti energetiky – Bartoš, O. (2021-2023)
 • TO01000160
  Optimised expanders for small-scale distributed energy systems – Novotný, V. (2020-2024)
 • TK03010131
  Energetické využití brownfieldů Ústeckého kraje – Hrdlička, F. (2020-2023)
 • TK03030167
  Nízkoemisní technologie energetického využití biomasy a alternativních paliv – Hrdlička, J. (2020-2025)
 • TK03030087
  Termodynamický model tepelných oběhů termojaderné elektrárny s reaktorem chlazeným plynem – Zácha, P. (2020-2025)
 • 945041
  Safety of GFR through innovative materials, technologies and processes – Zácha, P. (2020-2024)
 • TK02030125
  Energy Well - projektové řešení demonstrační jednotky malého modulárního reaktoru chlazeného fluoridovými solemi – Dostál, V. (2019-2024)
 • TK01030116
  Návrh konceptu bezpečnostně důležitých prvků rychlého heliem chlazeného demonstračního reaktoru ALLEGRO – Zácha, P. (2018-2025)