[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav energetiky

CZ   / EN  

Zájemci o studium

Jak se stát špičkovým inženýrem ve strojírenských oborech?

Vybuduj pevné teoretické základy: zvol si bakalářský studijní programSTROJNÍ INŽENÝRSTVÍ.
Prohlub znalosti v magisterském programu ENERGETIKA A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ nebo JADERNÁ ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ.

Studiem specializace  Energetika získáte:

  • komplexní znalosti z energetiky zaměřené především do oblasti vývoje, projektování, konstruování a technologií energetických strojů a systémů;
  • přípravu pro řešení teoretických i aplikovaných odborných problémů v různých odvětvích energetiky, tj. v oblasti výroby i spotřeby elektřiny, tepla a chladu;
  • orientaci na trhu s energiemi, kompetenci energie nakupovat a orientaci v oblasti energetické legislativy;
  • znalosti procesu přípravy výstavby investičních celků z pohledu ekonomického a provozního, získáte orientaci v problematice zpracování energetických auditů;
  • schopnost podílet se na výzkumných a vývojových programech v oblasti klasické i decentralizované energetiky směrem k technologiím Smart Grids.

Studiem programu  Jaderná energetická zařízení získáte:

  • znalosti v oblasti návrhu, realizace a řízení současných jaderných elektráren a přehled v problematice nových pokročilých jaderných bloků, včetně jejich výzkumu a vývoje,
  • schopnost podílet se na výzkumných a vývojových programech jaderné energetiky,
  • odborné znalosti pro návrh a provoz jaderného zařízení jako celku s důrazem na strojní problematiku (systémy jaderné bezpečnosti, technologie chlazení, materiály a jejich životnost, podpůrné technologie jaderných zařízení, problematika palivového cyklu).
Chci být inženýrem se zaměřením na konvenční i jadernou energetiku a teplárenství.