[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav energetiky

CZ   / EN  

Výuka

Aktuální rozvrh najdete zde: https://kos.fs.cvut.cz/timetable/department#12115

Studijní plány naleznete v Bíle knize.

Časový plán akademického roku najdete zde.