[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav energetiky

CZ   / EN  

Vybavení

Ústav energetiky disponuje řadou experimentálních zařízení, přístrojů a měřicích sond lokalizovaných především v laboratořích (těžká laboratoř turbín a kotlů Juliska, palivová laboratoř, laboratoř Dejvice). Zde je prováděn např. výzkum spalování, spalovací zkoušky různých druhů paliv, analýzy spalin a rozbory paliv.

Pro výzkum vzniku a vývoje kapalné fáze v expandující mokré páře a dvoufázového proudění jsou využívány dvě parní trati.

Pro aplikace v laboratorních i provozních podmínkách bylo vyvinuto několik unikátních mobilních zařízení, např. optické sondy pro výzkum dvoufázového proudění v koncových stupních parních turbín a sondy pro měření teploty a koncentrace kyslíku v podmínkách ohnišť parních kotlů. K dispozici je smyčka na měření parametrů výměníků voda/voda a voda vzduch, smyčka pro zkoumání jevu krize přestupu tepla, experimentální zařízení pro výzkum dvoufázového proudění při atmosférickém tlaku a další.

Vybavení laboratoří je využíváno zejména pro experimentální úlohy v rámci řešených výzkumných projektů, ale často je využíváno i při výuce v rámci praktických cvičení.