[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav energetiky

CZ  /EN

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2020

 • Parametric study of S-CO2 cycles for the DEMO fusion reactor – Štěpánek, J. - Entler, S. - Syblík, J. - Veselý, L. - Dostál, V., - Zácha, P., Fusion Engineering and Design. 2020, 160 ISSN 0920-3796.
 • Optimization of Supercritical CO2 Power Conversion System with an Integrated Energy Storage for the Pulsed DEMO – Veselý, L. - Syblík, J. - Entler, S. - Štěpánek, J. - Zácha, P., - Dostál, V., IEEE Transactions on Plasma Science. 2020, 48(6), 1715-1720. ISSN 0093-3813.
 • Drivetrain modelling and parameter calculation for an electric bus with fixed or 2-speed gearbox – Novák, M. - Novák, J. - Morkus, J. - Musálek, L., - Sivkov, O., International Journal of Electric and Hybrid Vehicles. 2020, 12(3), 229-252. ISSN 1751-4088.
 • Risk Management Plan for Technical Facility Designing, Manufacturing and Commissioning – Procházková, D. - Procházka, J., International Journal of Economics and Management Systems. 2020, 5 75-85. ISSN 2367-8925.
 • Tools for Risk Management of Technical Facilities Operation. – Procházková, D. - Procházka, J., European Journal of Engineering Research and Science. 2020, 5(4), 494-500. ISSN 2506-8016.
 • Temperature dependence of the Hall coefficient of sensitive layer materials considered for DEMO Hall sensors – Entler, S. - Duran, I. - Kovarik, K. - Sladek, P. - Najman, D., - Grover, O., Fusion Engineering and Design. 2020, 153 ISSN 1873-7196.

2019

 • Výsledky nedestruktivních metod podporujících rozhodování o riziku. – Procházková, D. - Svoboda, V., Soudní inženýrství. 2019, 30(2), 32-39. ISSN 1211-443X.
 • Techno-economic comparison of three technologies for precombustion CO2 capture from a lignite-fired IGCC – Roussanaly, S. - Vitvarová, M. - Anantharaman, R. - Berstad, D. - Hagen, B. - Jakobsen, J. - Novotný, V., - Skaugen, G., Frontiers of Chemical Science and Engineering. 2019, 1-17. ISSN 2095-0179.
 • Full-scale evaluation of SO2 capture increase for semi-dry FGD technology – Hrdlička, J. - Dlouhý, T., Journal of the Energy Institute. 2019, 92(5), 1399-1405. ISSN 1743-9671.
 • Expansion Cooling with Power Recovery for Dewatering of CO2 Streams from Oxyfuel CCS Systems – Novotný, V. - Kolovratník, M., Acta Technica Corviniensis - Bulletin of Engineering. 2019, 12(3), 53-55. ISSN 2067-3809.
 • Uncertainty analysis of rod ejection accident in VVER-1000 reactor – Miglierini, B. - Kozlowski, T., - Kopeček, V., Annals of Nuclear Energy. 2019, 132 628-635. ISSN 0306-4549.
 • Analysis of supercritical CO2 Brayton power cycles in nuclear and fusion energy – Syblík, J. - Veselý, L. - Entler, S. - Štěpánek, J., - Dostál, V., Fusion Engineering and Design. 2019, 2019(146), 1520-1523. ISSN 0920-3796.
 • Evaporation and condensation model for a cooling system of the LiPb cold trap device – Romsy, T. - Zácha, P., Fusion Engineering and Design. 2019, 146 2199-2204. ISSN 0920-3796.
 • High heat flux limits of the fusion reactor water-cooled first wall – Zácha, P. - Entler, S., Nuclear Engineering and Technology. 2019, 51(5), 1251-1260. ISSN 1738-5733.
 • Effect of Impurities on Compressor and Cooler in Supercritical CO2 Cycles – Veselý, L. - Manikantachari, K.R.V. - Vasu, S. - Kapat, J., - Dostál, V., Journal of Energy Resources Technology. 2019, 141(1), ISSN 0195-0738.

Stať ve sborníku

2020

 • CFD Simulation and Experimental Analysis of Fluidization in a Model of an Oxyfuel Fluidized Bed Boiler – Beneš, M. - Eichler, P. - Klinkovský, J. - Kolář, M. - Smejkal, T. - Solovský, J. - Strachota, P. - Žák, A. - Hrdlička, J., - Skopec, P., In: ALGORITMY 2020, 21st Conference on Scientific Computing. Vysoké Tatry, Podbanské, Slovakia, September 10-15, 2020. Proceedings of contributed papers. Bratislava: VYDAVATEĽSTVO SPEKTRUM STU, 2020. p. 101-110. ISBN 978-80-227-5032-5.
 • PŘENOS POŽADAVKŮ V KYBER-FYZICKÉM SYSTÉMU – Procházka, J. - Procházková, D., In: Sustainability-Environment-Safety 2019. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2020. p. 61-75. ISBN 978-80-89753-37-6.
 • ÚDRŽBA JE ZÁKLADEM PRO BEZPEČNOST TECHNICKÝCH PROVOZŮ – Procházková, D., In: Nástroje environmentálnej politiky 2019. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2020. p. 87-94. ISBN 978-80-89753-33-8.
 • Validita technik používaných v praxi při práci s riziky – Procházková, D., In: Nástroje environmentálnej politiky 2019. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2020. p. 31-51. ISBN 978-80-89753-33-8.
 • LIDSKÝ FAKTOR A KULTURA BEZPEČNOSTI – Procházková, D., In: METES 2019. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2020. p. 101-111. ISBN 978-80-89753-32-1.
 • VYBRANÉ HAVÁRIE TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ – Procházková, D. - Ouhrabka, L., In: METES 2019. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2020. p. 25-38. ISBN 978-80-89753-32-1.
 • NÁSTROJ PRO ZAJIŠTĚNÍ KOEXISTENCE TECHNICKÉHO DÍLA S OKOLÍM – Procházková, D. - Procházka, J. - Říha, J. - Beran, V., - Procházka, Z., In: Manažerstvo životného prostredia 2019. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2020. p. 76-89. ISBN 978-80-89753-36-9.
 • HISTORICKÉ ÚDAJE O POHROMÁCH JSOU DŮLEŽITÉ PRO STAVBU TECHNOLOGICKÝCH KOMPLEXŮ – Procházková, D., In: Manažerstvo životného prostredia 2019. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2020. p. 21-32. ISBN 978-80-89753-36-9.
 • Příklad kontrolního seznamu ve strojírenství – Procházková, D., In: Integrovaná bezpečnost prostřredia 2019. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2020. p. 115-122. ISBN 978-80-89753-34-5.
 • VÝSLEDKY HODNOCENÍ TECHNOLOGICKÝCH HAVÁRIÍ S PŘÍTOMNOSTÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK – Procházková, D. - Procházka, J., - Procházka, Z., In: Integrovaná bezpečnost prostřredia 2019. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2020. p. 47-64. ISBN 978-80-89753-34-5.
 • Zdroje rizik technických děl – Procházková, D., In: Globálné existiciálne riziká 2019. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2020. p. 45-50. ISBN 978-80-89753-35-2.
 • VYBRANÉ HAVÁRIE TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ – Procházková, D. - Ouhrabka, L., In: METES 2019. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2020. p. 25-38. ISBN 978-80-89753-32-1.
 • VALIDITA TECHNIK POUŽÍVANÝCH V PRAXI PŘI PRÁCI S RIZIKY – Procházková, D., In: NEP 2019. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2020. p. 31-51. ISBN 978-80-89753-33-8.
 • ÚDRŽBA JE ZÁKLADEM PRO BEZPEČNOST TECHNICKÝCH PROVOZŮ – Procházková, D., In: NEP 2019. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2020. p. 87-94. ISBN 978-80-89753-33-8.
 • VALIDITA TECHNIK POUŽÍVANÝCH V PRAXI PŘI PRÁCI S RIZIKY – Procházková, D., In: NEP 2019. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2020. p. 31-51. ISBN 978-80-89753-33-8.
 • LIDSKÝ FAKTOR A KULTURA BEZPEČNOSTI – Procházková, D., In: ExFoS 2020. Brno: VUT v Brně, 2020. p. 387-398. ISBN 978-80-214-5829-1.
 • PŘENOS POŽADAVKŮ V KYBER-FYZICKÉM SYSTÉMŮ – Procházka, J. - Procházková, D., In: ExFoS 2020. Brno: VUT v Brně, 2020. p. 381-386. ISBN 978-80-214-5829-1.
 • Havárie v civilním letectví – Procházka, J. - Procházková, D., In: ExFoS 2020. Brno: VUT v Brně, 2020. p. 371-380. ISBN 978-80-214-5829-1.
 • Intermediate Pressure Reboiling in Geothermal Flash Plant for Increased Power Production and More Effective Non-Condensable Gas Abatement – Novotný, V. - Vitvarová, M. - Špale, J., - Poplsteinova Jakobsen, J., In: Energy Reports. ELSEVIER SCIENCE BV, 2020. p. 20-27. vol. 6. ISSN 2352-4847.

2019

 • Experimental investigation of heat transfer in stagnant bed for processing of agriculture products – Havlík, J. - Opatřil, J., In: Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering 2019. Ottawa: Avestia Publishing, International ASET Inc., 2019. ISSN 2369-8136. ISBN 978-1-927877-61-6.
 • LIDSKÝ FAKTOR A KULTURA BEZPEČNOSTI – Procházková, D., In: GER 2019. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2019. p. 101-111. ISBN 978-80-89753-26-0.
 • JAK ZABRÁNIT CHYBÁM PŘI INŽENÝRSKÉM ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ – Procházková, D., In: SES 2018. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2019. p. 59-76. ISBN 978-80-89753-24-6.
 • NÁSTROJE PRO SLEDOVÁNÍ RIZIKA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ – Procházková, D. - Procházka, J., In: METES 2018. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2019. p. 143-156. ISBN 978-80-89753-32-1.
 • PŘÍČINY POŽÁRŮ FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN V ČESKÉ REPUBLICE – Vrbková, K. - Procházková, D., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 293-300. ISBN 978-80-01-06656-0.
 • Rozložení kritičnosti v obchodním centru – Ščuglík, P. - Procházková, D., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 269-277. ISBN 978-80-01-06656-0.
 • PROBLÉMY BEZPEČNOSTI AUTOMATIZACE ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ – Kertis, T. - Procházková, D., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 65-75. ISBN 978-80-01-06656-0.
 • ANALÝZA PRACOVNÍCH ÚRAZŮ PŘI PROVOZOVÁNÍ TECHNICKÉHO DÍLA – Holíková, H. - Procházka, J., - Procházková, D., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 28-39. ISBN 978-80-01-06656-0.
 • PREDIKCE, PREVENCE A ZMÍRNĚNÍ RIZIK TECHNICKÝCH SYSTÉMŮ – Procházková, D. - Procházka, J., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 227-268. ISBN 978-80-01-06656-0.
 • ZDROJE RIZIK TECHNICKÝCH SYSTÉMŮ – Procházková, D. - Procházka, J., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 203-226. ISBN 978-80-01-06656-0.
 • ŘÍZENÍ RIZIK VE VZTAHU K BEZPEČNOSTI TECHNICKÝCH SYSTÉMŮ A JEJICH OKOLÍ – Procházková, D. - Procházka, J., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 182-202. ISBN 978-80-01-06656-0.
 • Koexistence technického, sociálního a environmentálního systému – Procházková, D. - Procházka, J., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 154-181. ISBN 978-80-01-06656-0.
 • Identifikace, analýza a hodnocení rizik technických systémů – Procházková, D. - Procházka, J., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 142-153. ISBN 978-80-01-06656-0.
 • Zásady řízení rizik objektů kritické infrastruktury – Procházková, D., In: Současné možnosti zdravotnických zařízení při řešení mimořádných a krizových situaci. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. p. 1-22. ISBN 978-80-01-06630-0.
 • Bezpečnost a spolehlivost technických děl – Procházková, D. - Procházka, J., In: Tlak 2019. Praha: MEDIM, 2019. p. 148-159. ISBN 978-80-87140-56-7.
 • Míra rizika technických zařízení určená pomocí nedestruktivních metod. – Procházková, D. - Svoboda, V., In: Tlak 2019. Praha: MEDIM, 2019. p. 139-148. ISBN 978-80-87140-56-7.
 • Identification of Assets of Metro Operation in Prague and Determination of Their Criticality – Kertis, T. - Procházková, D., In: Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference (ESREL). Singapore: Research Publishing Services, 2019. p. 3342-3349. ISBN 978-981-11-2724-3.
 • Cyber Security of Urban Guided Transport Managemenř according MILS Principles – Procházka, J. - Novobilský, P., - Procházková, D., In: Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference (ESREL). Singapore: Research Publishing Services, 2019. p. 4107-4413. ISBN 978-981-11-2724-3.
 • Measure for Bridges Safety Management Improvement – Procházka, J. - Procházková, D., - Procházka, Z., In: Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference (ESREL). Singapore: Research Publishing Services, 2019. p. 3350-3357. ISBN 978-981-11-2724-3.
 • DSS for Ensuring the Coexistence of Technical Facility with Its Vicinity during the Type Selection and Sitting – Procházková, D. - Procházka, J. - Říha, J. - Beran, V., - Procházka, Z., In: Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference (ESREL). Singapore: Research Publishing Services, 2019. p. 130-138. ISBN 978-981-11-2724-3.
 • Complex Technical Facilities Risk Management Principles – Procházková, D. - Procházka, J., In: Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference (ESREL). Singapore: Research Publishing Services, 2019. p. 1735-1742. ISBN 978-981-11-2724-3.
 • SIMULATION OF CROSSFLOWS IN A MIXED CORE OF VVER REACTOR WITH SUBCHANNEL CODE AND CFD CODE – Doleček, V. - Vyskočil, L., - Železný, V., In: Proceedings of the 29th Symposium of AER on VVER Reactor Physics and Reactor Safety. Budapest: Atomic Energy Research, 2019. ISBN 978-963-7351-32-7.
 • Simulation of Subcooled Boiling in Multiphase CFD Code CFX – Vyskočil, L. - Železný, V., - Zácha, P., In: Proceedings of the 29th Symposium of AER on VVER Reactor Physics and Reactor Safety. Budapest: Atomic Energy Research, 2019. ISBN 978-963-7351-32-7.
 • The effect of material mixing on heat transfer in the process of contact drying – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: EFM18 – Experimental Fluid Mechanics 2018. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2019. EPJ Web of Conferences. vol. 213. ISSN 2100-014X.
 • Impact of Changing Operating Parameters in the Vacuum Paddle Dryer on the Drying Rate of a Porous Material – Sabatini, M. - Havlík, J., - Dlouhý, T., In: Proceedings of Abstracts. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2019. ISBN 978-80-214-5733-1.
 • Vliv tlaku na proces sušení v kontaktní sušárně – Sabatini, M. - Havlík, J., - Dlouhý, T., In: Energie z biomasy XX. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019. p. 84-90. vol. 1. ISBN 978-80-214-5825-3.
 • ADVANCED S-CO2 BRAYTON POWER CYCLES IN NUCLEAR AND FUSION ENERGY – Syblík, J. - Veselý, L. - Entler, S. - Dostál, V., - Štěpánek, J., In: PROCEEDINGS OF THE ASME TURBO EXPO: TURBOMACHINERY TECHNICAL CONFERENCE AND EXPOSITION. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2019. 2019. vol. 9. ISBN 978-0-7918-5872-1.
 • Rozliv taveniny - citlivostní analýza – Zácha, P. - Železný, V., In: Sborník konference TECHSOFT ENGINEERING ANSYS 2019 Setkání uživatelů a konference. Praha 4: TechSoft Engineering, 2019. ISBN 978-80-907196-1-3.
 • Chlazení koria v šachtě reaktoru – Zácha, P. - Železný, V., - Jun, G., In: Sborník z konference CAE FORUM 2019. Praha: TechSim Engineering s.r.o., 2019. p. 8-14. ISBN 978-80-270-6371-0.
 • Účinnost selektivní nekatalytické redukce oxidů dusíku při spalování v BFB – Michaliková, K. - Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P., - Jeníková, J., In: Energie z biomasy XX. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019. p. 72-77. vol. 1. ISBN 978-80-214-5825-3.
 • Vliv vířičů na přestup tepla ve spalinovém výměníku – Jeníková, J. - Skopec, P. - Havlík, J., - Hrdlička, J., In: Energie z biomasy XX. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019. vol. 1. ISBN 978-80-214-5825-3.
 • A Comparison of Various Images Processing Methods Used in Evaluation of Liquid Film Disruption – Měšťanová, L. - Bartoš, O., In: EFM 19 - Conference Proceedings. Liberec: Technical University of Liberec, 2019. p. 295-299.
 • A Study of the Electrostatic Charge of the Coarse Water Droplets – Bartoš, O. - Petr, V., - Měšťanová, L., In: EFM 19 - Conference Proceedings. Liberec: Technical University of Liberec, 2019. p. 24-27.
 • An analysis of the liquid film break-up using the computer vision technique – Bartoš, O. - Měšťanová, L., In: EAC 2019 European Aerosol Conference. Sweden Meetx, 2019.
 • THE MEASUREMENT OF THE HETEROGENEOUS PARTICLES IN THE STEAM – Bartoš, O. - Hrubý, J. - Ždímal, V. - Kolovratník, M. - Jiříček, I. - Moravec, P., - Zíková, N., In: Sborník XX výroční konference České Aerosolové Společnosti. Praha: Česká aerosolová společnost, 2019. p. 82-87. ISBN 978-80-270-6416-8.
 • A study of the coarse water droplets formation in the nozzle – Měšťanová, L. - Bartoš, O., In: EFM18 – Experimental Fluid Mechanics 2018. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2019. EPJ Web of Conferences. vol. 213. ISSN 2100-014X.
 • LIFE CYCLE ASSESSMENT OF IGCC POWER PLANT WITH CARBON CAPTURE AND STORAGE TECHNOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC – Zakuciová, K. - Vitvarová, M. - Kočí, V. - Vlček, Z. - Novotný, V. - Šerešová, M. - Měšťanová, L., - Veselý, L., In: BOOK OF ABSTRACTS - The 10th Trondheim Conference on Carbon Capture, Transport and Storage. SINTEF Energi AS (SINTEF Energy Research), 2019. p. 307-308.
 • REDUCING ENVIRONMENTAL IMPACT OF ELECTRICITY PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC: THEABILITY OF CARBON CAPTURE, UTILIZATION AND STORAGE TECHNOLOGIES (CCUS – Vitvarová, M. - Šerešová, M. - Zakuciová, K. - Kočí, V. - Vlček, Z. - Opatřil, J. - Novotný, V., - Měšťanová, L., In: BOOK OF ABSTRACTS - The 10th Trondheim Conference on Carbon Capture, Transport and Storage. SINTEF Energi AS (SINTEF Energy Research), 2019. p. 270-271.
 • An experimental study of the coarse droplets formation – Bartoš, O. - Pavlíček, P., - Měšťanová, L., In: AIP Conference Proceedings. Melville, NY: AIP Publishing, 2019. Volume 2189. vol. 1. ISBN 978-0-7354-1936-0.
 • A STUDY OF CO2 HYDRATES FOR DEEP OCEAN STORAGE – Bartoš, O. - Hýbek, P., - Chistyakov, S., In: Proceedings of Abstracts. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2019. p. 11. ISBN 978-80-214-5733-1.
 • AN ANALYSIS OF THE LIQUID FILMS BREAK-UP USING THE COMPUTER VISION TECHNIQUE – Měšťanová, L. - Bartoš, O., In: Proceedings of Abstracts. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2019. p. 35. ISBN 978-80-214-5733-1.
 • DOPADY TRITIA UVOLŇOVANÉHO Z ETE NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – Osičková, K. - Zácha, P., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 118-131. ISBN 978-80-01-06656-0.
 • CFD modeling and sensitivity analysis of ex-vessel core melt process – Zácha, P. - Železný, V., In: 18th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics (NURETH 2019). New York: American Nuclear Society, 2019. p. 2640-2651. ISBN 978-0-89448-767-5.
 • Absorption Power Cycle with Libr Solution Working Fluid – Design of the First Proof of Concept – Novotný, V. - Szücs, D. - Špale, J. - Vodička, V. - Maščuch, J., - Kolovratník, M., In: Proceedings of the 5th International Seminar on ORC Power Systems. National Technical University of Athens, 2019. ISBN 978-90-90-32038-0.
 • Customized Small-scale ORC Turbogenerators– Combining a 1D-design Tool, a Micro-turbine-generator–construction Kit and Potentials of 3D-printing – Weiß, A.P. - Novotný, V. - Popp, T. - Zinn, G., - Kolovratník, M., In: Proceedings of the 5th International Seminar on ORC Power Systems. National Technical University of Athens, 2019. ISBN 978-90-90-32038-0.
 • Design and Manufacturing of a Metal 3D Printed kW Scale Axial Turboexpander – Novotný, V. - Vitvarová, M. - Kolovratník, M. - Bryksí Stunová, B. - Vodička, V. - Špale, J. - Zikmund, P. - Drašnar, M., - Schastlivtseva, E., In: ASME Turbo Expo 2019: Turbomachinery Technical Conference and Exposition. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2019. ISBN 978-0-7918-5871-4.
 • 3D Printing in Turbomachinery: Overview of Technologies, Applications and Possibilities for Industry 4.0 – Novotný, V. - Špale, J. - Bryksí Stunová, B. - Kolovratník, M. - Vitvarová, M., - Zikmund, P., In: ASME Turbo Expo 2019: Turbomachinery Technical Conference and Exposition. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2019. ISBN 978-0-7918-5867-7.
 • Míra rizika technických zařízení určená pomocí nedestruktivních metod – Procházková, D. - Svoboda, V., In: Tlak 2019. Praha: MEDIM, 2019. p. 139-148. ISBN 978-80-87140-56-7.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2019

 • Lopatkové kolo mechanického rotačního axiálního stroje – Novotný, V. - Vitvarová, M., - Zikmund, P., Czech Republic. Utility Model CZ 33478. 2019-12-04.
 • Kotel s bublinkovou fluidní vrstvou pro efektivní redukci emisí NOx – Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P. - Michaliková, K., - Jeníková, J., Czech Republic. Utility Model CZ 33150. 2019-08-27.
 • Systém pro zajištění fluidačního a oxidačního média v režimu oxyfuel pro fluidní kotel – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Pilař, L., - Dlouhý, T., Czech Republic. Patent CZ 307680. 2019-01-03.

Prototyp, funkční vzorek

2019

 • Laboratorní sušící zařízení – Dlouhý, T. - Havlík, J., - Kaválek, M., [Functional Sample] 2019.
 • Expandér druhé generace - Micro-turboexpandér modulární koncepce s výměnnými statorovými segmenty – Novotný, V. - Vitvarová, M., - Zikmund, P., [Functional Sample] 2019.

Software

2019

 • Validační CFD model rozlivu taveniny – Zácha, P. - Železný, V., - Jun, G., [Software] 2019.
 • Model krize varu v CFD – Vyskočil, L. - Železný, V. - Šunková, V., - Zácha, P., [Software] 2019.

Zpráva

2019

 • Odborná zpráva z projektu TAČR Epsilon TH02020360 „Modelování vzniku CHF - krize varu pomocí výpočetních programů typu CFD“, rok 2019 – Vyskočil, L. - Železný, V. - Šunková, V., - Zácha, P., [Research Report] ÚJV Řež, a. s., 2019. Report no. ÚJV Z 5264.
 • Testovací výpočty na CFD modelu výměníku DHR bezpečnostní chladicí smyčky reaktoru ALLEGRO – Zácha, P. - Kratochvíl, M., - Železný, V., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2019. Report no. 12115-JE/2019/02.
 • CFD model rozlivu koria v šachtě reaktoru JE Temelín – Zácha, P. - Železný, V., - Jun, G., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2019. Report no. 12115-JE/2019/01.
 • Možnosti aditivní výroby (3D tisku) pro expandéry do energetických nízkoteplotních aplikací – Novotný, V. - Vitvarová, M. - Bryksí Stunová, B. - Halmelová, L. - Vodička, V. - Špale, J., - Zikmund, P., [Research Report] Praha: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, 2019. Report no. VZP/36/2019/01-TJ01000090-V3.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2020

 • RISK MANAGEMENT AND SETTLEMENT AT TECHNICAL FACILITIES OPERATION – Procházková, D. - Procházka, J., Praha: CTU RCTU. CTU Archive, 2020. ISBN 978-80-01-06713-0.
 • RISK MANAGEMENT AT TECHNICAL FACILITIES DESIGNING, BUILDING AND COMMISSIONING – Procházková, D. - Procházka, J., Praha: Archiv ČVUT, 2020. ISBN 978-80-01-06716-1.
 • ANALYSIS, MANAGEMENT AND TRADE-OFF WITH RISKS OF TECHNICAL FACILITIES – Procházková, D. - Procházka, J., Praha: Archiv ČVUT, 2020. ISBN 978-80-01-06714-7.
 • RISK MANAGEMENT AT TECHNICAL FACILITIES DE-COMMISSIONING AND SITE REVITALISATION – Procházková, D. - Procházka, J., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2020. ISBN 978-80-01-06728-4.
 • RISK MANAGEMENT AT TECHNICAL FACILITIES TYPE AND SITE SELECTION – Procházková, D. - Procházka, J., Praha: Archiv ČVUT, 2020. ISBN 978-80-01-06718-5.

2019

 • ŘÍZENÍ RIZIK PROCESŮ SPOJENÝCH S PROVOZEM TECHNICKÉHO DÍLA BĚHEM JEHO ŽIVOTNOSTI – Procházková, D. - Procházka, J. - Lukavský, J. - Dostál, V. - Procházka, Z., - Ouhrabka, L., Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2019. ISBN 978-80-01-06675-1.
 • ŘÍZENÍ RIZIK PROCESŮ SPOJENÝCH SE ZHOTOVENÍM TECHNICKÉHO DÍLA A JEHO UVEDENÍM DO PROVOZU – Procházková, D. - Procházka, J. - Beran, V. - Lukavský, J., - Šindlerová, V., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. ISBN 978-80-01-06609-6.
 • CO2 Separation, Purification and Conversion to Chemicals and Fuels – Winter, F. - Hrdlička, J. - Agarwal, R.A., - Varjani, S., Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019. Energy, Environment, Sustainability. ISSN 2522-8366. ISBN 9789811332951.

Sborník

2020

 • Sustainability-Environment-Safety 2019 – Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Procházka, Z. ed., Bratislava, 2019-11-07. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2020. ISBN 978-80-89753-37-6.
 • Integrovaná bezpečnost prostredia 2019 – Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Rusko, M. ed., Bratislava, 2019-09-27. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2020. ISBN 978-80-89753-34-5.
 • NEP 2019 – Rusko, M. ed. - Krbová, R. ed., - Procházková, D. ed., Bratislava, 2019-01-30. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2020. ISBN 978-80-89753-33-8.

2019

 • Globálne Existencálne Riziká 2018 – Procházková, D. ed. - Rusko, M. ed., - Konopásek, V. ed., Bratislava, 2018-12-05. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2019. ISBN 978-80-89753-26-0.
 • GER 2019 – Rusko, M. ed. - Králíková, R. ed., - Procházková, D. ed., Bratislava, 2018-12-12/2018-12-13. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2019. ISBN 978-80-89753-26-0.
 • SES 2018 – Rusko, M. ed. - Hrášek, L. ed., - Procházková, D. ed., Bratislava, 2018-11-09. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2019. ISBN 978-80-89753-24-6.
 • METES 2018 – Procházková, D. ed. - Rusko, M. ed., - Koník, L. ed., Bratislava, 2018-04-19. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2019. ISBN 978-80-89753-32-1.
 • Globálne Existencálne Riziká 2018 – Procházková, D. ed. - Rusko, M. ed., - Konopásek, V. ed., Bratislava, 2018-12-05. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2019. ISBN 978-80-89753-26-0.
 • Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference (ESREL) – Procházková, D. ed. - Beer, M. ed., - Zio, E. ed., Hannover, 2019-09-23/2019-09-26. Singapore: Research Publishing Services, 2019. ISBN 978-981-11-2724-3.
 • Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. – Procházková, D. ed. - Dostál, V. ed., - Procházka, J. ed., Praha, 2019-11-14. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. 1. ISBN 978-80-01-06656-0.
 • Řízení rizik procesů spojených s technickými díly – Procházková, D. ed., Praha, 2019-11-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. ISBN 978-80-01-06656-0.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2020

 • Letní škola jaderného inženýrství – Zácha, P. org. - Dostál, V. org. - Katovský, K. org. - Prehradný, J. org., - Skalička, J. org., [Workshop Hosting] 2020.

2019

 • Letní škola jaderného inženýrství – Zácha, P. org. - Dostál, V. org. - Prehradný, J. org. - Martanovič, T. org., - Skalička, J. org., [Workshop Hosting] 2019.

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2019

 • Poloprovozní jednotka pro ověření expandéru – Novotný, V. - Vitvarová, M., - Zikmund, P., [Pilot Plant] 2019.

Certifikovaná metodika, památkový postup

2019

 • Metodika analýzy proudění s varem a krizí varu pomocí CFD programu Ansys CFX – Vyskočil, L. - Železný, V. - Šunková, V., - Zácha, P., [Applied Certified Methodology] 2019.

...

2019

 • The risks connected with accidents on highways and railways – Procházka, J. - Hošková-Mayerová, Š., - Procházková, D., Quality & Quantity. 2019, ISSN 0033-5177.