[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav energetiky

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2018

 • Approximation of the economy of fusion energy – Entler, S. - Horacek, J. - Dlouhý, T., - Dostál, V., 2018
 • NOX formation in oxy-fuel combustion of lignite in a bubbling fluidized bed - Modelling and experimental verification – Vodička, M. - Haugen, N. - Gruber, A., - Hrdlička, J., 2018
 • Development of high thermal conductivity UO2–Th heterogeneous fuel – Ševeček, M. - Kubáň, J. - Valach, M., - Škoda, R., 2018
 • Biomasa v kontextu emisí CO2 do ovzduší – Hrdlička, J., 2018
 • CFD analysis of optical probe interaction with wet steam flow field – Kolovratník, M. - Jun, G., - Bartoš, O., 2018
 • Wet stack – Analysis of condensation – Bartoš, O. - Havlík, J., - Hrdlička, F., 2018
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda v otopné soustavě – Petrák, M. - Petrák, J., 2018
 • Results of the International Wet Steam Modeling Project – Starzmann, J. - Hughes, F.R. - Schuster, S. - White, A.J. - Halama, J. - Hric, V. - Kolovratník, M. - Lee, H. - Sova, L. - Šťastný, M. - Grübel, M. - Schatz, M. - Voght, D.M. - Patel, Y. - Patel, G. - Tuuren-Saaresti, T. - Gribin, V. - Tischenko, V. - Gavrilov, I. - Kim, Ch. - et al., 2018

Stať ve sborníku

2018

 • Numerical Model of the Dual CFB Ca-Looping System for a CO2 Capture – Vodička, M. - Hrdlička, J., - Opatřil, J., 2018
 • A formation of the foarse droplets from the loquid films in steam turbine – Bartoš, O., 2018
 • A study of the coarse water droplets formation in the nozzle – Měšťanová, L. - Bartoš, O., 2018
 • Air Staged Combustion in a Bubbling Fluidized Bed for the Effective Operation of SNCR – Michaliková, K. - Vodička, M., - Hrdlička, J., 2018
 • 3D Printed Parts for Power Industry – Novotný, V. - Bryksí Stunová, B. - Schastlivtseva, E., - Zikmund, P., 2018
 • Implementing Large Scale Electromobility Infrastructure as a Profitable Virtual Electricity Storage Plant: a Case Study, System ALISE – Novotný, V. - Dobeš, J., - Hrabal, D., 2018
 • Formation of the water droplets at high speed – Bartoš, O., 2018

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Nízkovýkonový turboexpandér - expandér první generace – Novotný, V. - Vitvarová, M., - Zikmund, P., 2018

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2019

 • CO2 Separation, Purification and Conversion to Chemicals and Fuels – Winter, F. - Hrdlička, J. - Agarwal, R.A., - Varjani, S., 2019

Kapitola v knize

2018

 • CO2 capture by oxyfuel combustion – Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P. - Hrdlička, F., - Dlouhý, T., 2018
 • Absorption Power Cycles with Various Working Fluids for Exergy-Efficient Low-Temperature Waste Heat Recovery – Novotný, V. - Vitvarová, M., - Kolovratník, M., 2018