[design/2014/cvut-logo-blue.png]

Ústav energetiky

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2017

 • Absorption power cycles for low-temperature heat sources using aqueous salt solutions as working fluids – Novotný, V. - Kolovratnik, M., International Journal of Energy Research. 2017, 41(7), s. 952-975. ISSN 1099-114X. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/er.3671/full
 • Minimizing the energy and economic penalty of CCS power plants through waste heat recovery systems – Novotný, V. - Vitvarová, M. - Kolovratník, M., - Hrdina, Z., Energy Procedia. 2017, 108(0), s. 10-17. ISSN 1876-6102. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610216317738
 • Optimization of the first wall helium cooling system of the European DCLL using CFD approach – Melichar, T. - Frýbort, O. - Vála, L. - Zácha, P. - Fernández, I., - Rapisarda, D., Fusion Engineering and Design. 2017, ISSN 0920-3796. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920379617300984

2016

 • SPECIFIC FEATURES OF THE OXYFUEL COMBUSTION CONDITIONS IN A BUBBLING FLUIDIZED BED – Skopec, P. - Hrdlička, J., Acta Polytechnica. 2016, 56(4), s. 312-318. ISSN 1210-2709.
 • Revize norem EN, STN a ČSN 15544 – Jirouš, F. - Dlouhý, T., Energetika. 2016, 66(6), s. 394-396. ISSN 0375-8842. Dostupné z: http://www.casopisenergetika.cz/wp-content/uploads/2016/12/E6_2016_obsahy-vysoke-rozliseni.2-3.pdf
 • Posouzení vlivu spoluspalování biomasy na provoz fluidních kotlů – Dlouhý, T., Energetika. 2016, 66(4), s. 264-268. ISSN 0375-8842. Dostupné z: http://www.casopisenergetika.cz/wp-content/uploads/2016/10/E_4_2016_titul_obsahy.2-3.pdf
 • Layer Protecting the Surface of Zirconium Used in Nuclear Reactors – Ashcheulov, P. - Škoda, R. - Škarohlíd, J. - Taylor, A. - Fendrych, F., - Kratochvílová, I., Recent Patents on Nanotechnology. 2016, 10(1), s. 59-65. ISSN 1872-2105.
 • The application of UWB1 nuclear fuel depletion code on a CANDU fuel bundle – Lovecký, M. - Škoda, R. - Hussein, M.S. - Song, J.J., - Chan, P.K., Progress in Nuclear Energy. 2016, 90(90), s. 127-139. ISSN 0149-1970.
 • Spirálový EVI kompresor a modelování jeho parametrů – Petrák, J. - Petrák, M. - Kolovratník, M., - Sedlář, J., Vytapeni, Vetrani, Instalace. 2016, 25(2016(4)), s. 202-206. ISSN 1210-1389.
 • Zvýšení elektrické účinnosti mikrokogeneračního zařízení – Maščuch, J. - Vodička, V., - Vykoukal, M., Energie 21. 2016, IX(5), s. 14-16. ISSN 1803-0394.
 • AN EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF THE PLATE HEAT EXCHANGER CHARACTERISTICS BY WILSON PLOT METHOD – Opatřil, J. - Havlík, J. - Bartoš, O., - Dlouhý, T., Acta Polytechnica. 2016, 56(5), s. 367-372. ISSN 1805-2363.
 • Spirálový EVI kompresor a modelování jeho parametrů – Petrák, J. - Petrák, M. - Kolovratník, M., - Sedlář, J., Vytápění, větrání, instalace. 2016, 25(4), s. 202-206. ISSN 1210-1389.
 • Downscale Application of Boiler Thermal Calculation Approach – Zelený, Z. - Hrdlička, J., THE HOLISTIC APPROACH TO ENVIRONMENT. 2016, 6(2), s. 89-96. ISSN 1848-0071. Dostupné z: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=228330
 • Thin-film nanocomposite membrane with vertically embedded carbon nanotube for forward osmosis – Son, M. - Novotný, V., - Choi, H., Desalination and Water Treatment. 2016, 57(55), s. 26670-26679. ISSN 1944-3986. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19443994.2016.1190110
 • Experimental investigation of the steam wetness in a 1000 MW steam turbine – Kolovratník, M. - Bartoš, O., EPJ web of conferences. 2016, 114s. 393-398. ISSN 2101-6275.
 • Experimental Research of Heterogeneous Nuclei in Superheated Steam – Bartoš, O. - Kolovratník, M. - Šmíd, B., - Hrubý, J., EPJ web of conferences. 2016, 2016(114), s. 38-41. ISSN 2101-6275.
 • Pinch Point Analysis of Heat Exchangers for Supercritical Carbon Dioxide with Gaseous Admixtures in CCS Systems – Veselý, L. - Dostál, V. - Bartoš, O., - Novotný, V., Energy Procedia. 2016, 2016(86), s. 489-499. ISSN 1876-6102. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610216000527
 • Oxid uhličitý jako chladivo Část 3: CO2 v tepelných čerpadlech – Petrák, M., Vytápění, větrání, instalace. 2016, 2016(1), s. 18-21. ISSN 1210-1389.
 • Model malého rodinného domu s mikrokogenerační jednotkou – Novotný, V. - Maščuch, J., Vytapeni, Vetrani, Instalace. 2016, 25(1), s. 12-17. ISSN 1210-1389.
 • Oxid uhličitý jako chladivo Část 3: CO2 v tepelných čerpadlech – Petrák, M., Vytapeni, Vetrani, Instalace. 2016, 25(2016/1), s. 18-22. ISSN 1210-1389.
 • Oxyfuel combustion in a bubbling fluidized bed combustor – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Opatřil, J., - Dlouhý, T., Energy Procedia. 2016, 86(0), s. 116-123. ISSN 1876-6102.
 • Emission factors of gaseous pollutants from small scale combustion of biofuels – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Dlouhý, T., - Hrdlička, F., Fuel. 2016, 165(0), s. 68-74. ISSN 0016-2361.

Stať ve sborníku

2016

 • Vývoj mokré páry v parních turbínách – Kolovratník, M., In: Turbostroje 2016. Turbostroje 2016. Plzeň, 21.09.2016 - 22.09.2016. Plzeň: Doosan Škoda Power. 2016, ISBN 978-80-270-0055-5.
 • Control of the probe influence on the flow field in LP steam turbine – Kolovratník, M. - Yun, K., - Bartoš, O., In: Experimental fluid mechanics 2016. Experimental fluid mechanics 2016. Mariánské Lázně, 15.11.2016 - 18.11.2016. Liberec: Technická univerzita Liberec. 2016, s. 344-349.
 • Flow Conditions at the Last Stage and in the Exhaust Hood of the Turbine 1090 MW for Saturated Steam – Hoznédl, M. - Kolovratník, M. - Sedlák, K - Bednář, L. - Kalista, R. - Bartoš, O., - Mrózek, L., In: KOLOVRATNÍK, M. a BARTOŠ, O., eds. Wet Stream Conference Prague 2016 - Proceedings. Wet Steam Conference Prague 2016. ČVUT, Fakulta strojní, 12.09.2016 - 14.09.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, s. 102-116. ISBN 978-80-01-05997-5. Dostupné z: http://www.wscp16.cz/
 • ASSESSMENT OF BURNABLE ABSORBER FUEL DESIGN BY UWB1 DEPLETION CODE – Lovecký, M. - Škoda, R., - Jiřičková, J., In: CESNEK, M., et al., eds. ŠIMÁNĚ 2016: Czech-Slovak Student Conference on Nuclear Engineering. ŠIMÁNĚ 2016: Czech-Slovak Student Conference on Nuclear Engineering. Břehová 7, Praha 1, 12.05.2016 - 13.05.2016. Praha: Czech Technical University in Prague. 2016, s. 43-49. Acta Polytechnica CTU Proceedings. sv. 4. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06069-8. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/3732
 • Experimental investigation of an application of two-phase flow differential pressure measurement in vertical square channel – Burian, O. - Dostál, V., In: 2016 24th International Conference on Nuclear Engineering, ICONE 24. 2016 24th International Conference on Nuclear Engineering, ICONE24. Charlotte, North Carolina, 26.06.2016 - 30.06.2016. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME. 2016, ISBN 978-0-7918-5005-3.
 • Perspectives of Pre-combustion CCS Systems for Central Europe – Vitvarová, M. - Novotný, V., - Jakobsen, J. P., In: CO2 Summit II: Technologies and Opportunities Proceedings. CO2 Summit II: Technologies and Opportunities. Santa Anna Pueblo, 10.04.2016 - 13.04.2016. Engineering Conferences International. 2016, Dostupné z: http://dc.engconfintl.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1049&context=co2_summit2
 • Case study of transport options for CO2 from IGCC coal power plant in the Czech Republic for storage – Veselý, L. - Skaugen, G. - Vitvarová, M. - Roussanaly, S., - Novotný, V., In: Proceedings of the 4 th International Conference on Chemical Technology. 4th International Conference on Chemical Technology. Mikulov, 25.04.2016 - 27.04.2016. Praha: Česká společnost průmyslové chemie. 2016, s. 315-320. ISSN 2336-811X. ISBN 978-80-86238-94-4. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/309716060_Case_study_of_transport_options_for_CO2_from_IGCC_coal_power_plant_in_the_Czech_Republic_for_storage
 • Effect of different configurations of physical solvent based acid gas removal and CO2 capture for IGCC CCS power plants – Novotný, V. - Vitvarová, M., In: Proceedings of the 4 th International Conference on Chemical Technology. 4th International Conference on Chemical Technology. Mikulov, 25.04.2016 - 27.04.2016. Praha: Česká společnost průmyslové chemie. 2016, s. 308-314. ISSN 2336-811X. ISBN 978-80-86238-94-4. Dostupné z: http://www.icct.cz/getattachment/PREDCHOZI-KONFERENCE/2016/Proceedings_ICCT2016.pdf.aspx
 • Use of 2SPC depletion scheme IN UWB1 nuclear fuel depletion code for the assessment of burnable absorber fuel design – Lovecký, M. - Škoda, R., In: Physics of Reactors 2016 (PHYSOR 2016): Unifying Theory and Experiments in the 21st Century. Physics of Reactors 2016 (PHYSOR 2016): Unifying Theory and Experiments in the 21st Century. Sunny Valley, ID, 01.05.2016 - 05.05.2016. New York: American Nuclear Society. 2016, s. 463-476. ISBN 9781510825734.
 • Utilization of thorium in LWR fuels aiming at thermal conductivity improvements – Kubáň, J. - Škoda, R., In: 2016 24th International Conference on Nuclear Engineering, ICONE 24. 2016 24th International Conference on Nuclear Engineering, ICONE24. Charlotte, North Carolina, 26.06.2016 - 30.06.2016. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME. 2016, ISBN 978-0-7918-5001-5.
 • Analysis and design of novel Absorption Power Cycle plants – Novotný, V. - Kolovratník, M. - Vitvarová, M., - Jakobsen, Jana P., In: Volume 1: Biofuels, Hydrogen, Syngas, and Alternate Fuels; CHP and Hybrid Power and Energy Systems; Concentrating Solar Power; Energy Storage; Environmental, Economic, and Policy Considerations of Advanced Energy Systems; Geothermal, Ocean, and Emerging Energy Technologies; Photovoltaics; Posters; Solar Chemistry; Sustainable Building Energy Systems; Sustainable Infrastructure and Transportation; Thermodynamic Analysis of Energy Systems; Wind Energy Systems and Technologies. ASME 2016 10th International Conference on Energy Sustainability collocated with the ASME 2016 Power Conference and the ASME 2016 14th International Conference on Fuel Cell Science, Engineering and Technology. Charlotte, North Carolina, 26.06.2016 - 30.06.2016. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME. 2016, ISBN 978-0-7918-5022-0. Dostupné z: http://proceedings.asmedigitalcollection.asme.org/proceeding.aspx?articleid=2579282
 • HIGH TEMPERATURE OXIDATION OF POLYCRYSTALLINE DIAMOND COATED ZIRCONIUM ALLOY – Škarohlíd, J. - Škoda, R., - Kratochvílová, I., In: 2016 24th International Conference on Nuclear Engineering, ICONE 24. 2016 24th International Conference on Nuclear Engineering, ICONE24. Charlotte, North Carolina, 26.06.2016 - 30.06.2016. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME. 2016, ISBN 978-0-7918-5005-3.
 • HAFNIUM IN NUCLEAR FUEL CLADDING USED BOTH AS OXIDATION PROTECTION AND BURNABLE ABSORBER – Závorka, J. - Škoda, R., In: 2016 24th International Conference on Nuclear Engineering, ICONE 24. 2016 24th International Conference on Nuclear Engineering, ICONE24. Charlotte, North Carolina, 26.06.2016 - 30.06.2016. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME. 2016, ISBN 978-0-7918-5001-5.
 • Effect of Gaseous Admixtures on Cycles With Supercritical Carbon Dioxide – Veselý, L. - Dostál, V., - Štěpánek, J., In: ASME Turbo Expo 2016: Turbomachinery Technical Conference and Exposition. ASME Turbo Expo 2016: Turbomachinery Technical Conference and Exposition. Seoul, 13.06.2016 - 17.06.2016. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME. 2016, s. 459-467. Oil and Gas Applications; Supercritical CO2 Power Cycles; Wind Energy. sv. 9. ISBN 978-0-7918-4987-3.
 • COMPARISON OF S-CO2 POWER CYCLES FOR NUCLEAR ENERGY – Veselý, L. - Dostál, V., - Entler, S., In: CESNEK, M., et al., eds. ŠIMÁNĚ 2016: Czech-Slovak Student Conference on Nuclear Engineering. ŠIMÁNĚ 2016: Czech-Slovak Student Conference on Nuclear Engineering. Břehová 7, Praha 1, 12.05.2016 - 13.05.2016. Praha: Czech Technical University in Prague. 2016, s. 107-112. Acta Polytechnica CTU Proceedings. sv. 4. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06069-8. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/3741/3821
 • QUENCH FRONT PROPAGATION IN THE ANNULAR CHANNEL – Štěpánek, J. - Bláha, V., - Dostál, V., In: ŠTEFÁNIK, M., et al., eds. ŠIMÁNĚ 2016: Czech-Slovak Student Conference on Nuclear Engineering. ŠIMÁNĚ 2016: Czech-Slovak Student Conference on Nuclear Engineering. Břehová 7, Praha 1, 12.05.2016 - 13.05.2016. Praha: Czech Technical University in Prague. 2016, s. 97-101. Acta Polytechnica CTU Proceedings. sv. 4. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06069-8. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/3731/3817
 • CFD Simulation of Upward Subcooled Boiling Flow of Freon R12 – Romsy, T. - Zácha, P., In: CESNEK, M., et al., eds. ŠIMÁNĚ 2016: Czech-Slovak Student Conference on Nuclear Engineering. ŠIMÁNĚ 2016: Czech-Slovak Student Conference on Nuclear Engineering. Břehová 7, Praha 1, 12.05.2016 - 13.05.2016. Praha: Czech Technical University in Prague. 2016, s. 73-79. Acta Polytechnica CTU Proceedings. sv. 4. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06069-8. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/3738
 • SENSITIVITY OF THE HEAT TRANSFER COEFFICIENT IN A BUBBLING FLUIDIZED BED TO MEAN PARTICLE DIAMETER – Opatřil, J. - Hrdlička, J., In: ERIN 2016 - 10th Annual Internation Conference for Young Researchers and Ph.D. students - Proceedings of Abstracts. ERIN 2016 - 10th Annual International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students. Liptovský Ján, 10.05.2016 - 12.05.2016. KOVT Innovations. 2016, ISBN 978-80-972236-3-2.
 • Provozní parametry pilotní jednotky karbonátoru – Opatřil, J. - Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P., - Pilař, L., In: Energie z biomasy XVII - Sborník příspěvků z konference. Energie z biomasy XVII. Lednice, 13.09.2016 - 15.09.2016. Brno: Fakulta strojního inženýrství. 2016, s. 99-104. ISBN 978-80-214-5441-5.
 • STUDY OF IDENTIFICATION OF TWO-PHASE FLOW PARAMETERS BY PRESSURE FLUCTUATION ANALYSIS – Burian, O. - Veselý, L., - Dostál, V., In: FEJT, F., et al., eds. ŠIMÁNĚ 2016: Czech-Slovak Student Conference on Nuclear Engineering. ŠIMÁNĚ 2016: Czech-Slovak Student Conference on Nuclear Engineering. Břehová 7, Praha 1, 12.05.2016 - 13.05.2016. Praha: Czech Technical University in Prague. 2016, s. 1-7. Acta Polytechnica CTU Proceedings. sv. 4. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06069-8. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/issue/view/527
 • Results of the International Wet Steam Modelling Project – Starzmann, J. - Hughes, F. R. - White, A. J. - Halama, J. - Hric, V. - Kolovratník, M. - Lee, H. - Sova, L. - Št’astný, M. - Schuster, S. - Grübel, M. - Schatz, M. - Vogt, M. - Patel, Y. - Patel, G. - Turunen-Saaresti, T. - Gribin, V. - Tishchenko, V. - Gavrilov, I. - Kim, Ch. - et al., In: KOLOVRATNÍK, M. a BARTOŠ, O., eds. Wet Steam Conference Prague 2016 - Proceedings. Wet Steam Conference Prague 2016. ČVUT, Fakulta strojní, 12.09.2016 - 14.09.2016. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky. 2016, s. 146-170. ISBN 978-80-01-05997-5.
 • NOx emissions in the oxy-fuel combustion of coal in a bubbling fluidized bed – Vodička, M. - Hrdlička, J. - Skopec, P., - Hrdlička, F., In: ERIN 2016 - 10th Annual Internation Conference for Young Researchers and Ph.D. students - Proceedings of Abstracts. ERIN 2016 - 10th Annual International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students. Liptovský Ján, 10.05.2016 - 12.05.2016. KOVT Innovations. 2016, s. 18. ISBN 978-80-972236-3-2.
 • Emise oxidů dusíku při oxyfuel spalování dřevních pelet v ohništi se stacionární fluidní vrstvou – Vodička, M. - Hrdlička, J., - Skopec, P., In: Energie z biomasy XVII - Sborník příspěvků z konference. Energie z biomasy XVII. Lednice, 13.09.2016 - 15.09.2016. Brno: Fakulta strojního inženýrství. 2016, s. 111-117. ISBN 978-80-214-5441-5.
 • Provozní charakteristiky kontaktní parní sušky na biomasu – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: Energie z biomasy XVII - Sborník příspěvků z konference. Energie z biomasy XVII. Lednice, 13.09.2016 - 15.09.2016. Brno: Fakulta strojního inženýrství. 2016, s. 27-33. ISBN 978-80-214-5441-5.
 • Porovnání experimentálních výsledků oxyfuel spalování ve fluidní vrstvě s numerickým modelem – Skopec, P. - Hrdlička, J., - Vodička, M., In: Energie z biomasy XVII - Sborník příspěvků z konference. Energie z biomasy XVII. Lednice, 13.09.2016 - 15.09.2016. Brno: Fakulta strojního inženýrství. 2016, s. 105-110. ISBN 978-80-214-5441-5.
 • Model design of operational parameters of a pilot scale carbonator – Opatřil, J. - Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P. - Pilař, L., - Staf, M., In: Proceedings of the 4 th International Conference on Chemical Technology. 4th International Conference on Chemical Technology. Mikulov, 25.04.2016 - 27.04.2016. Praha: Česká společnost průmyslové chemie. 2016, s. 295-299. ISSN 2336-811X. ISBN 978-80-86238-94-4.
 • Circulating fluidized bed calciner model for a Ca-looping system – Vodička, M. - Hrdlička, J. - Opatřil, J. - Skopec, P., - Pilař, L., In: Proceedings of the 4 th International Conference on Chemical Technology. 4th International Conference on Chemical Technology. Mikulov, 25.04.2016 - 27.04.2016. Praha: Česká společnost průmyslové chemie. 2016, s. 287-294. ISSN 2336-811X. ISBN 978-80-86238-94-4.
 • A CFD study of an influence of the seal steam on the parameters of the two-stage experimental impulse steam turbine with the drum rotor arrangement – Yun, K. - Kolovratník, M., - Tajč, L., In: LENHARD, R a KADUCHOVÁ, K, eds. THE APPLICATION OF EXPERIMENTAL AND NUMERICAL METHODS IN FLUID MECHANICS AND ENERGY 2016. THE APPLICATION OF EXPERIMENTAL AND NUMERICAL METHODS IN FLUID MECHANICS AND ENERGY 2016: XX. Anniversary of International Scientific Conference. Terchová, 27.04.2016 - 29.04.2016. Melville, NY: AIP Publishing. 2016, s. 1-281. ISSN 0094-243X. ISBN 9780735414020. Dostupné z: https://sites.google.com/site/aenmmte/
 • Experimental determination of the heat transfer coefficient in shell-and-tube condensers using the Wilson plot method – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: Experimental fluid mechanics 2016. Experimental fluid mechanics 2016. Mariánské Lázně, 15.11.2016 - 18.11.2016. Liberec: Technická univerzita Liberec. 2016, s. 245-250.
 • Integration of Biomass Indirect Dryers into Energy Systems – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: Proceedings of the 20th anniversary International Drying Symposium (IDS 2016). 20th International Drying Symposium. Gifu, 07.08.2016 - 10.08.2016. Tokyo: The Society of Chemical Engineers, Japan. 2016
 • Condensation of the air-steam mixture in a vertical tube condenser – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: DANČOVÁ, P a VESELÝ, M, eds. EFM15 - Experimental Fluid Mechanics 2015. Experimental Fluid Mechanics. Praha, 17.11.2015 - 20.11.2015. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences. 2016, EPJ Web of Conferences. ISSN 2100-014X.
 • Použití počítačové simulace při vývoji a testování solárního systému s tepelným čerpadlem pro vytápění a přípravu teplé vody – Matuška, T. - Šourek, B. - Sedlář, J., - Broum, M., In: BARTÁK, M. a JAROŠ, M., eds. Simulace budov a techniky prostředí 2016 - sborník 9. konference IBPSA-CZ. Simulace budov a techniky prostředí 2016: 9. konference IBPSA-CZ. Brno, 10.11.2016 - 11.11.2016. Praha: IBPSA-CZ. 2016, s. 105-110. ISBN 978-80-270-0772-1.
 • Determination of U, Th and K in Bricks by Gamma Spectrometry, X-ray Fluorescence Analysis and Neutron Activation Analysis – Bártová, H. - Kučera, J. - Musílek, L. - Trojek, T., - Gregorová, E., In: 2nd International Conference on Dosimetry and its Applications (ICDA-2). Surrey: University of Surrey. 2016, Dostupné z: http://www.surrey.ac.uk/physics/news/events/icda-2/programme/24-June-2016-2nd%20International%20Conference%20on%20Dosimetry%20and%20its%20Applications.pdf
 • Možnosti zvýšení elektrické účinnosti mikrokogeneračního ORC zařízení na biomasu – Maščuch, J. - Vodička, V., - Vykoukal, M., In: Sborník konference Alternativní zdroje energie 2016. Alternativní zdroje energie 2016. Kroměříž, 21.06.2016 - 22.06.2016. Praha: Společnost pro techniku prostředí. 2016, s. 85-92. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02666-2.
 • Vysokoteplotní oxidace povlakovaných zirkoniových slitin – Škarohlíd, J. - Prehradná, J. - Ashcheulov, P., - Veselá, D., In: Jaderná energetika v pracích mladé generace – 2015. 15. Mikulášské setkání Mladé generace ČNS. Brno, 02.12.2015 - 04.12.2015. Praha: Česká nukleární společnost. 2016, ISBN 978-80-02-02647-1.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2017

 • Systém odvodu tepla z roštu spalovacího zařízení – Hrdlička, F. - Sova, J., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Praha 6, CZ;JOSA s.r.o., Jílové u Prahy, CZ. 30338. 07.02.2017.

Software

2016

 • Supercritical Carbon Dioxide Heat Cycle Optimization Code – Štěpánek, J. - Veselý, L., - Dostál, V., [Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2016, Dostupné z: http://energetika.cvut.cz/RIV/software
 • Software pro konstrukční návrh výměníků na využití odpadního tepla – Dlouhý, T., [Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2016, Dostupné z: http://energetika.cvut.cz/?en_vysledky-riv,187

Zpráva

2016

 • Návrh bilanční metody pro hodnocení ztrát parního potrubí – Maščuch, J. - Mydlil, P., - Šantín, J., 2016, 2016020SMV1556.
 • TP-Měření 2 mlecích okruhů MV -50 na K9 – Bartoš, O. - Kolovratník, M. - Opatřil, J., - Dlouhý, T., Praha: ČEZ a.s.. 2016, Z - 597/2016.
 • INI research project poster collection – Škoda, R. - Prokeš, R. - Basarabová, B. - Šísl, V., - Skrbková, P., Viden: IAEA. 2016, 20160321.
 • ATHR cycle optimisation – Škoda, R. - Škarohlíd, J. - Štěpánek, J. - Zácha, P. - Železný, V. - Dostál, V., - Veselý, L., Potchefstroom: north west university. 2016, 201601.
 • Vliv páry z hřídelové ucpávky na aerodynamické parametry 2- stupňové turbíny – Yun, K. - Kolovratník, M. - Tajč, L., - Hoznedl, M., Plzeň: Doosan Škoda Power s.r.o.. 2016, Z599/2016.
 • Výzkumná a vývojová měření kapalné fáze mokré páry v parní turbíně ETE – Kolovratník, M. - Stříž, P., - Bartoš, O., Plzeň: Doosan Škoda Power. 2016, Z-596/16.
 • Počítačové modely parních kotlů – Dlouhý, T., Praha: ČEZ a.s.. 2016
 • Posouzení odsíření Teplárny Otrokovice – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Hrdlička, J., Otrokovice: Teplárna Otrokovice. 2016
 • Základní studie proveditelnosti využití hydrických rekultivací na území Ústeckého kraje pro energetické účely – přečerpávací elektrárny – Dlouhý, T., Chlumec: Palivový kombinát Ústí, státní podnik. 2016
 • Studie úpravy skladby zdrojů kotelen provozovaných MR v Poděbradech. – Hrdlička, J. - Skopec, P., Městská realitní Poděbrady a.s.. 2016
 • Studie úpravy skladby zdrojů pro kotelny K20, K70 a K360 v Čelákovicích – Hrdlička, J. - Skopec, P., Q-byt Čelákovice, spol. s r.o.. 2016

Sborník

2017

 • TLAK 2017 – Hrdlička, F. ed. - Procházková, D. ed., - Matěják, Petr ed., TLAK 2017. Hradec Králové, 14.02.2017 - 16.02.2017. Praha: MEDIM. 2017, ISBN 978-80-87140-45-1.

2016

 • Wet Steam Conference Prague 2016 - Proceedings – Kolovratník, M. ed. - Bartoš, O. ed., Wet Steam Conference Prague 2016. ČVUT, Fakulta strojní, 12.09.2016 - 14.09.2016. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky. 2016, ISBN 978-80-01-05997-5. Dostupné z: http://www.wscp16.cz/
 • Wet Stream Conference Prague 2016 - Proceedings – Kolovratník, M. ed. - Bartoš, O. ed., Wet Steam Conference Prague 2016. ČVUT, Fakulta strojní, 12.09.2016 - 14.09.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, ISBN 978-80-01-05997-5.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2016

 • Wet Steam Conference Prague – Bartoš, O. org. - Kolovratník, M. org., [Pořádání konference]. 2016, Dostupné z: http://www.wscp16.cz/

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2016

 • Komínářská konference - 25 let Omega Teplotechna – Bartoš, O., 25.10.2016.