[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav energetiky

CZ   / EN  

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2022

 • PROGNOSTICKÁ PŘÍPADOVÁ STUDIE - SELHÁNÍ ŽELEZNIČNÍHO MOSTU VÝ-TOŇ – SMÍCHOV – Procházková, D. - Procházka, J., - Prochazkova, D., Soudní inženýrství. 2022, 32(4), 17-21. ISSN 1211-443X.
 • Concept of Science on Safety and Security – Procházková, D. - Bartošová, H., Trends and Future Directions in Security and Emergency management. 2022, 257(2), 29-52. ISSN 2367-3370.
 • Science on Safety and Security Is Interdisciplinary and Multidisciplinary Discipline – Procházková, D. - Bartošová, H., Trends and Future Directions in Security and Emergency management. 2022, 257(2), 3-28. ISSN 2367-3370.
 • Review of Carnot Battery Technology Commercial Development – Novotný, V. - Bašta, V. - Smola, P., - Špale, J., Energies. 2022, 15(2), ISSN 1996-1073.

2021

 • Wet steam flow in 1100 MW turbine – Jun, G. - Kolovratník, M., - Hoznedl, M., Archives of Thermodynamics. 2021, 42(3), 63-85. ISSN 1231-0956.
 • Energiespeicherung in Salzkavernen mit superkritischem CO2 – Minkley, W. - Brandt, M. - Dostál, V. - Štěpánek, J., - Lehmann, J., Erdöl, Erdgas, Kohle. 2021, 137(1), 15-21. ISSN 0179-3187.
 • Tool For Risk-Based Operation of Socio-Cyber-Physical Systems – Procházková, D. - Procházka, J., International Journal of Economics and Management Systems. 2021, 6(2), 69-81. ISSN 2367-8925.
 • Generation of Risk-Based Design of Socio-Cyber-Physical Systems – Procházková, D. - Procházka, J., International Journal of computer and Information technology. 2021, 10(2), 69-77. ISSN 2279-0764.
 • Generation of Risk-Based Design of Socio-Cyber-Physical Systems – Procházková, D. - Procházka, J., International Journal of Economics and Management Systems. 2021, 6 261-272. ISSN 2367-8925.
 • RIZIKA SPOJENÁ S KRITICKÝMI VLAKOVÝMI A AUTOBUSOVÝMI NÁDRAŽÍMI – Procházková, D. - Procházková, D., - Procházka, J., Soudní inženýrství. 2021, 32(3), 33-46. ISSN 1211-443X.
 • PŘÍKLAD SELHÁNÍ MOSTU NA DÁLNICI D1 – Hýzl, P. - Matuszkova, R., - Procházková, D., Soudní inženýrství. 2021, 32(2), 28-34. ISSN 1211-443X.
 • VYKOLEJENÍ DRÁŽNÍCH VOZIDEL V DŮSLEDKU LOMU JAZYKA VÝHYBEK – Plášek, O. - Hruzíková, M., - Procházková, D., Soudní inženýrství. 2021, 1 17-21. ISSN 1211-443X.
 • IMPROVING THE EFFICIENCY OF A STEAM POWER PLANT CYCLE BY INTEGRATING A ROTARY INDIRECT DRYER – Sabatini, M. - Havlík, J., - Dlouhý, T., Acta Polytechnica. 2021, 61(3), 448-455. ISSN 1210-2709.
 • Řízení bezpečnosti vybraných kritických prvků dopravní infrastruktury – Procházka, J. - Procházková, D., - Veselík, P., Soudní inženýrství. 2021, 32(1), 17-21. ISSN 1211-443X.
 • External bed materials for the oxy-fuel combustion of biomass in a bubbling fluidized bed – Vodička, M. - Michaliková, K. - Hrdlička, J. - Hofbauer, C. - Winter, F. - Skopec, P., - Jeníková, J., Journal of Cleaner Production. 2021, 321 1-10. ISSN 0959-6526.
 • Direct integration of an organic Rankine cycle into an internal combustion engine cooling system for comprehensive and simplified waste heat recovery – Novotný, V. - Špale, J. - Szücs, D.J. - Tsai, H.-Y., - Kolovratník, M., Energy Reports. 2021, 7(5), 644-656. ISSN 2352-4847.
 • CO2 Separation from Flue Gases by Adsorption – Nedoma, M. - Netušil, M., CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. 2021, 88 421-426. ISSN 2283-9216.
 • Preliminary prospects of a Carnot-battery based on a supercritical CO2 Brayton cycle – Rindt, K. - Hrdlička, F., - Novotný, V., Acta Polytechnica. 2021, 61(5), 644-660. ISSN 1805-2363.
 • An experimental study of the CO2 hydrates production for the long term storage – Bartoš, O. - Hrnčíř, M., MATEC Web of Conferences. 2021, 245 ISSN 2261-236X.
 • A study of the electrostatic charge of the coarse water droplets – Bartoš, O. - Petr, V., MATEC Web of Conferences. 2021, 345 ISSN 2261-236X.
 • Power-to-Green Methanol via CO2 Hydrogenation-A Concept Study including Oxyfuel Fluidized Bed Combustion of Biomass – Pratschner, S. - Skopec, P. - Hrdlička, J., - Winter, F., Energies. 2021, 14(15), ISSN 1996-1073.
 • Optimization of S-CO(2) power conversion layouts with energy storage for the pulsed DEMO reactor – Syblík, J. - Entler, S. - Štěpánek, J. - Dostál, V. - Zácha, P., - Veselý, L., Fusion Engineering and Design. 2021, 169 ISSN 0920-3796.
 • Absorption Power and Cooling Combined Cycle with an Aqueous Salt Solution as a Working Fluid and a Technically Feasible Configuration – Novotný, V. - Szücs, D. - Špale, J. - Tsai, H., - Kolovratník, M., Energies. 2021, 14(12), 1-26. ISSN 1996-1073.
 • Conceptual model of a solid energy storage for the pulsed demonstration fusion power plant – Zácha, P. - Žabčíková, M. - Entler, S. - Štěpánek, J. - Dostál, V., - Syblík, J., Fusion Engineering and Design. 2021, 168 ISSN 0920-3796.
 • Optimization of the supercritical CO2 power conversion system based on the net efficiency under conditions of the pulse-operated fusion power reactor DEMO – Entler, S. - Syblík, J. - Dostál, V. - Štěpánek, J., - Zácha, P., Applied Thermal Engineering. 2021, 194 ISSN 1359-4311.
 • Comprehensive comparison of various working media and corresponding power cycle layouts for the helium-cooled DEMO reactor – Štěpánek, J. - Entler, S. - Syblík, J. - Veselý, L. - Dostál, V., - Zácha, P., Fusion Engineering and Design. 2021, 166 ISSN 1873-7196.
 • Mercury emission from three lignite-fired power plants in the Czech Republic – Pilař, L. - Borovec, K. - Szeliga, Z., - Górecki, J., Fuel Processing Technology. 2021, 212(106628), ISSN 1873-7188.
 • The development and validation of a rapid, in situ method of the determination of NH3 in solid by-products of the combustion process – Pilař, L. - Borovec, K. - Górecki, J., - Marcola, J., Journal of Cleaner Production. 2021, 281(125148), 1-10. ISSN 0959-6526.
 • Experimental study of the NOX reduction through the staged oxygen supply in the oxy-fuel combustion in a 30 kWth bubbling fluidized bed – Vodička, M. - Hrdlička, J., - Skopec, P., Fuel. 2021, 286 ISSN 0016-2361.
 • The influence of the surface properties on the droplets formation – Bartoš, O. - Vlasák, J., AIP Conference Proceedings. 2021, 2021(2323), ISSN 0094-243X.
 • AN ANALYSIS OF THE LIQUID FILMS BREAK-UP USING THE COMPUTER VISION TECHNIQUE – Bartoš, O. - Měšťanová, L., Acta Polytechnica. 2021, 2021(Vol. 61 No. 1), 253-269. ISSN 1805-2363.
 • Dry additive desulfurization in oxyfuel bubbling fluidized bed combustor – Skopec, P. - Hrdlička, J., - Vodička, M., Fuel. 2021, 283 ISSN 0016-2361.

Stať ve sborníku

2022

 • Speed Of Reaching The Full Potential Heat Capacity Of A Basalt Product: Experimental Results – Rindt, K. - Pilař, L., - Hrdlička, F., In: Proceedings of the International Renewable Energy Storage Conference 2021 (IRES 2021). Dordrecht: Atlantis Press International B.V., 2022. p. 136-142. vol. 8. ISSN 2589-4943. ISBN 978-94-6239-546-6.
 • NÁVRHY OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI VYBRANÝCH PRVKŮ DOPRAVNÍ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY – Procházková, D. - Prochazkova, D. - Procházka, J. - Martincová, J., - Kertis, T., In: ExFoS 2022. Brno Technical University, 2022. p. 343-386. ISBN 978-80-214-6033-1.
 • PŘÍČINY RIZIK VYBRANÝCH KRITICKÝCH PRVKŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – Procházková, D. - Prochazkova, D., - Procházka, J., In: ExFoS 2022. Brno Technical University, 2022. p. 331-342. ISBN 978-80-214-6033-1.

2021

 • CFD simulation of the movement of secondary water droplets in a condensing steam turbine – Kolovratník, M. - Jun, G., - Živný, A., In: Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2021. Liberec: Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní, 2021. p. 86-92.
 • Subkanálová analýza VVER-440 pomocí kódu SUBCHANFLOW – Syblík, J. - Musa, A. - Mazzini, G., - Dostál, V., In: Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2020 - sborník Mikulášské setkání Mladé generace ČNS. Praha: Česká nukleární společnost, 2021. p. 40-45. ISBN 978-80-02-02935-9.
 • OPTIMÁLNÍ NÁSTROJ PRO ŘÍZENÍ RIZIK SYSTÉMŮ ZÁVISÍ NA JEJICH SLOŽITOSTI – Procházková, D. - Procházka, J., In: Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 355-367. ISBN 978-80-01-06906-6.
 • BEZPEČNÉ ŘÍZENÍ MOBILNÍ KYBERNETICKÉ BRÁNY – Procházka, J. - Novobilsky, P., - Procházková, D., In: Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 322-329. ISBN 978-80-01-06906-6.
 • ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI TECHNICKÝCH DĚL Z POHLEDU SYSTÉMU SYSTÉMŮ – Kertis, T. - Procházková, D., In: Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 277-287. ISBN 978-80-01-06906-6.
 • SYSTÉM PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ O RIZICÍCH PRO PROJEKTOVÁNÍ, ZHOTOVENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU JADERNÉHO ZAŘÍZENÍ S MALÝM MODULÁRNÍM REAKTOREM – Procházková, D. - Procházka, J., - Dostál, V., In: Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 137-161. ISBN 978-80-01-06906-6.
 • RIZIKA SPOJENÁ S LETECKOU DOPRAVOU – Procházková, D. - Procházková, D., - Procházka, J., In: Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 70-136. ISBN 978-80-01-06906-6.
 • RIZIKA SPOJENÁ S LETECKOU DOPRAVOU – Prochazkova, D. - Procházka, J., - Procházková, D., In: Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 70-136. ISBN 978-80-01-06906-6.
 • PROJEKTOVÁNÍ TECHNICKÝCH DĚL ZALOŽENÉ NA ŘÍZENÍ RIZIK – Procházková, D., In: Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 49-69. ISBN 978-80-01-06713-0.
 • PROPOJENÍ NOREM A VÝSLEDKŮ ŘÍZENÍ RIZIK VE PROSPĚCH BEZPEČNOSTI – Procházková, D., In: Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 7-19. ISBN 978-80-01-06906-6.
 • Techniques for Assets’ Criticality Judgement – Kertis, T. - Procházková, D., In: Proceedings of the 31st European Safety and Reliability Conference ESREL 2021. Singapore: Research Publishing Services, 2021. p. 1830-1837. ISBN 978-981-18-2016-8.
 • MOBILE CYBER GATEWAY SECURITY CONTROL – Procházka, J. - Novobilský, P., - Procházková, D., In: Proceedings of the 31st European Safety and Reliability Conference ESREL 2021. Singapore: Research Publishing Services, 2021. p. 3199-3206. ISBN 978-981-18-2016-8.
 • Risks in the Operation of Gas Installations in Commercial and Residential Buildings – Rusek, P. - Procházková, D., In: Proceedings of the 31st European Safety and Reliability Conference ESREL 2021. Singapore: Research Publishing Services, 2021. p. 2284-2289. ISBN 978-981-18-2016-8.
 • Method of Extending the Operation of Steam-Generator on Nuclear Installation under Conditions of Long-Term Station-Black-Out – Jiroušek, J. - Procházková, D., In: Proceedings of the 31st European Safety and Reliability Conference ESREL 2021. Singapore: Research Publishing Services, 2021. p. 138-145. ISBN 978-981-18-2016-8.
 • Increase of Safety of Steam Generator by Reconstructing the Water Supply Pipe – Vidlák, K. - Procházková, D., In: Proceedings of the 31st European Safety and Reliability Conference ESREL 2021. Singapore: Research Publishing Services, 2021. p. 132-137. ISBN 978-981-18-2016-8.
 • Risks of Power Plants with Small Modular Reactors – Procházková, D. - Procházka, J., - Dostál, V., In: Proceedings of the 31st European Safety and Reliability Conference ESREL 2021. Singapore: Research Publishing Services, 2021. p. 124-131. ISBN 978-981-18-2016-8.
 • Risk Management Plan for Technical Facility Operation – Procházková, D. - Procházka, J., In: Proceedings of the 31st European Safety and Reliability Conference ESREL 2021. Singapore: Research Publishing Services, 2021. p. 1502-1509. ISBN 978-981-18-2016-8.
 • PŘÍKLAD SELHÁNÍ MOSTNÍ KONSTRUKCE – Procházka, J. - Procházková, D., In: JUFOS 2021. Brno Technical University, 2021. p. 153-159. ISBN 978-80-214-5963-2.
 • RISK-BASED DESIGN OF TECHNICAL FACILITIES – Procházková, D., In: JUFOS 2021. Brno Technical University, 2021. p. 40-51. ISBN 978-80-214-5963-2.
 • Posouzení kritičnosti aktiv provozu pražského metra – Kertis, T. - Procházková, D., In: JUFOS 2021. Brno Technical University, 2021. p. 22-31. ISBN 978-80-214-5963-2.
 • Scaling-up a biomass fired micro-CHP ORC for better performance towards commercialization – Maščuch, J. - Špale, J. - Vodička, V. - Zelený, Z., - Novotný, V., In: Proceedings of the 6th International Seminar on ORC Power Systems. Technical University of Munich, 2021. ISSN 2709-7609. ISBN 978-3-00-070686-8.
 • Rizika spojená se zanedbanou údržbou energetických zařízení – Kuchař, J. - Kreibich, V. - Procházková, D., - Vlček, V., In: Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 322-329. ISBN 978-80-01-06906-6.
 • Cold Aerodynamic Testing of Additively Manufactured Turboexpanders and its Potential for ORC Applications – Špale, J. - Novotný, V. - Kolovratník, M., - Weiss, A., In: Proceedings of the 6th International Seminar on ORC Power Systems. Technical University of Munich, 2021. ISSN 2709-7609. ISBN 978-3-00-070686-8.
 • Experimental investigation of a kW scale absorption power cycle with LiBr solution – Novotný, V. - Špale, J. - Pavlíčko, J. - Szücs, D., - Kolovratník, M., In: Proceedings of the 6th International Seminar on ORC Power Systems. Technical University of Munich, 2021. p. 1-10. ISSN 2709-7609. ISBN 978-3-00-070686-8.
 • An Experimental Analysis of the Droplets Charging in the Wind Tunnel – Bartoš, O. - Huněk, A., In: Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2021. Liberec: Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní, 2021. p. 12-15.
 • Rekonstrukce a bezpečnost experimentální solné smyčky MSL – Cihlář, M. - Procházková, D. - Zácha, P. - Prehradný, J., - Dostál, V., In: Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 231-237. ISBN 978-80-01-06906-6.
 • Causes of Failure of Experimental Molten Salt Research Device – Cihlář, M. - Procházková, D. - Zácha, P. - Prehradný, J. - Dostál, V. - Martin, M., - Uhlíř, J., In: Proceedings of the 31st European Safety and Reliability Conference ESREL 2021. Singapore: Research Publishing Services, 2021. p. 2638-2645. ISBN 978-981-18-2016-8.
 • Korozní testy konstrukčních materiálů v tavenině NaF-NaBF4 – Cihlář, M. - Zácha, P. - Prehradný, J. - Dostál, V., - Mareček, M., In: Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2020 - sborník Mikulášské setkání Mladé generace ČNS. Praha: Česká nukleární společnost, 2021. p. 52-59. ISBN 978-80-02-02935-9.
 • Absorption Power Cycle with a 3D-Printed Plastic Micro Turboexpander - Considerations, Design and First Experimental Results – Novotný, V. - Špale, J. - Suchna, D. - Pavlíčko, J. - Kolovratník, M., - Weiß, A.P., In: 19TH CONFERENCE ON POWER SYSTEM ENGINEERING. Melville (NY): AIP Publishing LLC, 2021. AIP Conference Proceedings. vol. 2323. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-4067-8.
 • 3D Printed Radial Impulse Cantilever Micro-Turboexpander for Preliminary Air Testing – Špale, J. - Novotný, V. - Mareš, V., - Weiß, A.P., In: 19TH CONFERENCE ON POWER SYSTEM ENGINEERING. Melville (NY): AIP Publishing LLC, 2021. AIP Conference Proceedings. vol. 2323. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-4067-8.
 • PŘIŘAZENÍ OPTIMÁLNÍCH NÁSTROJŮ INŽENÝRSTVÍ ZALOŽENÉHO NA PRÁCI S RIZIKY PRO ZAJIŠTĚNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ŘÍZENÍ TECHNICKÝCH DĚL – Procházková, D., In: Motivation – Education – Trust – Environment – Safety. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2021. p. 187-200. ISBN 978-80-973460-7-2.
 • INTEGRAL SAFETY – Procházková, D., In: Motivation – Education – Trust – Environment – Safety. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2021. p. 69-73. ISBN 978-80-973460-7-2.
 • Summary of Results of Project Concentrated to management of Risks and Safety of Complex Technical Failities – Procházková, D., In: Manažerstvo životného prostredia. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2021. p. 27-33. ISBN 978-80-973460-3-4.
 • Řízení rizik mostů – Procházka, J. - Procházková, D., In: Globálné existenciálné rizika. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2021. p. 185-194. ISBN 978-80-973460-4-1.
 • Affiliation of Optimum Risk Engineering Tools to Technical Facility management Main Targets Achievement – Reliability, Security, Safety – Procházková, D., In: Globálné existenciálné rizika. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2021. p. 129-142. ISBN 978-80-973460-4-1.
 • RIZIKA A BEZPEČNOST LIDSKÉ SPOLEČNOSTI – Procházková, D., In: Globálné existenciálné rizika. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2021. p. 52-59. ISBN 978-80-973460-4-1.
 • KRIZOVÝ PLÁN OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ZACÍLENÝ NA PANDEMII – Procházka, J. - Procházková, D., In: Nástroje environmentálnej politiky. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2021. p. 25-34. ISBN 978-80-973460-6-5.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2021

 • Upínací a temperovací přípravek pro povrchové úpravy výrobků – Vlčák, P. - Horažďovský, T. - Štefec, R., - Syblík, J., Czechia. Utility Model CZ 34901. 2021-03-09.
 • Zařízení pro výrobu produktů s obsahem tritia – Cihlář, M. - Dostál, V. - Entler, S., - Prehradný, J., Czechia. Patent Application., 2021

Prototyp, funkční vzorek

2021

 • Optická sonda pro měření vlhkosti páry v parních turbínách – Kolovratník, M. - Jun, G. - Petr, V., - Stříž, P., [Functional Sample] 2021.

Software

2021

 • WetLossCal – Kolovratník, M. - Jun, G., - Hoznedl, M., [Software] 2021.

Zpráva

2021

 • Návrh a optimalizace vybraného pracovního režimu experimentální solné smyčky MSL pomocí CFD analýz – Zácha, P. - Cihlář, M., - Prehradný, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2021. Report no. 12115-JE/2021/03.
 • Experimental research of mercury adsorption from flue gas – Pilař, L. - Skopec, P. - Vodička, M. - Jeníková, J., - Borovec, K., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2021.
 • Ověření funkčnosti zařízení pro přesměrování toku v systému izolace DHR výměníku reaktoru ALLEGRO – část 1 – Zácha, P. - Kratochvíl, M., - Železný, V., [Research Report] 2021. Report no. 12115-JE/2021/02.
 • Optimalizace CFD modelu výměníku DHR bezpečnostní chladicí smyčky reaktoru ALLEGRO - část 2 – Železný, V. - Zácha, P., - Kratochvíl, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2021. Report no. 12115-JE/2021/01.
 • Výzkumná zpráva - PB2.03 Realizace opatření pro dosažení BAT v energetice – Pilař, L. - Skopec, P. - Jeníková, J., - Borovec, K., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. Report no. VZ/12115/2021/02.
 • Výzkum polosuché metody odsíření spalin z hlediska záchytu Hg - Závěrečná výzkumná zpráva – Pilař, L. - Hrdlička, J., - Borovec, K., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. Report no. VZ/12115/2021/01.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2022

 • Řízení rizik systémů pro řízení dopravy – Procházka, J. - Procházková, D., Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. ISBN 978-80-01-06995-0.
 • Trends and Future Directions in Security and Emergency management – Tušer, I. ed. - Mayerová-Hošková, Š. ed., - Procházková, D. ed., Basel: Springer, 2022. ISSN 2367-3370. ISBN 978-3-030-88906-7.
 • Trends and Future Directions in Security and Emergency management – Tušer, I. ed. - Mayerová-Hošková, Š. ed., - Procházková, D. ed., Cham: Springer, 2022. vol. 257.

2021

 • Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl – Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Dostál, V. ed., Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. ISBN 978-80-01-06906-6.
 • Rizika spojená s pozemními komunikacemi – Procházková, D. - Procházka, J., Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. ISBN 978-80-01-06843-4.

Sborník

2022

 • ExFoS 2022 – Bradáč, A. ed. - Martincová, J. ed., - Procházková, D. ed., Mikulov, 2022-01-27/2022-01-28. Brno Technical University, 2022. ISBN 978-80-214-6033-1.

2021

 • Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl – Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Dostál, V. ed., Praha, 2021-11-11. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. ISBN 978-80-01-06713-0.
 • JUFOS 2021 – Kertis, T. ed. - Procházková, D. ed., Brno, 2022-05-20. Brno Technical University, 2021. ISBN 978-80-214-5963-2.
 • Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl – Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Dostál, V. ed., Praha, 2021-11-11/2022-02-11. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. ISBN 978-80-01-06906-6.
 • Thermodynamic Properties of Basalt and a Basalt Product for the Use in Energy Storage – Edel, K. ed. - Pilař, L. ed., - Hrdlička, F. ed., Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2021.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2021

 • Letní škola jaderného inženýrství – Zácha, P. org. - Dostál, V. org. - Katovský, K. org., - Skalička, J. org., [Workshop Hosting] 2021.

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2021

 • Ověřená technologie záchytu Hg v rámci polosuché metody odsíření spalin – Pilař, L. - Vodička, M., - Borovec, K., [Verified Technology] 2021.