[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav energetiky

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2018

 • NOX formation in oxy-fuel combustion of lignite in a bubbling fluidized bed - Modelling and experimental verification – Vodička, M. - Haugen, N. - Gruber, A., - Hrdlička, J., INTERNATIONAL JOURNAL OF GREENHOUSE GAS CONTROL. 2018, 76(0), s. 208-214. ISSN 1750-5836.
 • Development of high thermal conductivity UO2–Th heterogeneous fuel – Ševeček, M. - Kubáň, J. - Valach, M., - Škoda, R., Progress in Nuclear Energy. 2018, 108(0), s. 489-496. ISSN 0149-1970. Dostupné z: https://www-sciencedirect-com.libproxy.mit.edu/science/article/pii/S0149197018301604?via%3Dihub
 • Biomasa v kontextu emisí CO2 do ovzduší – Hrdlička, J., Vytápění, větrání, instalace. 2018, 27(3), s. 176-177. ISSN 1210-1389.
 • CFD analysis of optical probe interaction with wet steam flow field – Kolovratník, M. - Jun, G., - Bartoš, O., EPJ Web of Conferences. 2018, 180ISSN 2100-014X.
 • Wet stack – Analysis of condensation – Bartoš, O. - Havlík, J., - Hrdlička, F., EPJ Web of Conferences. 2018, 180(Volume 180), ISSN 2100-014X.
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda v otopné soustavě – Petrák, M. - Petrák, J., Vytápění, větrání, instalace. 2018, 27(1/2018), s. 12-15. ISSN 1210-1389.

2017

 • Nanocrystalline diamond protects Zr cladding surface against oxygen and hydrogen uptake: Nuclear fuel durability enhancement – Škarohlíd, J. - Ashcheulov, P. - Škoda, R. - Taylor, A., - Prehradná, J., Scientific Reports. 2017, 7ISSN 2045-2322.
 • Teplota vzduchu v otopném období z pohledu legislativy – Petrák, J. - Petrák, M., - Kolovratník, M., Vytápění, větrání, instalace. 2017, 26(3/2017), s. 144-148. ISSN 1210-1389.
 • Effective water cooling of very hot surfaces during the LOCA accident – Štěpánek, J. - Bláha, V. - Dostál, V., - Entler, S., Fusion Engineering and Design. 2017, 124s. 1211-1214. ISSN 0920-3796.
 • Optimization of electron beam irradiation at HELCZA experiment – Štěpánek, J. - Škoda, R., Fusion Engineering and Design. 2017, 124s. 321-323. ISSN 0920-3796.
 • Techno-economic evaluation of CO2 transport from a lignite-fired IGCC plant in the Czech Republic – Roussanaly, S. - Skaugen, G. - Aasen, A. - Jakobsen, J., - Veselý, L., INTERNATIONAL JOURNAL OF GREENHOUSE GAS CONTROL. 2017, 65s. 235-250. ISSN 1750-5836. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1750583617300373
 • Study of the cooling systems with S-CO2 for the DEMO fusion power reactor – Veselý, L. - Dostal, V., - Entler, S., Fusion Engineering and Design. 2017, 124s. 244-247. ISSN 0920-3796.
 • Water evaporation-condensation cooling system design for Pb-Li17 cold trap – Romsy, T. - Zácha, P. - Šafařík, P., - Frýbort, O., Fusion Engineering and Design. 2017, 123s. 124-128. ISSN 0920-3796.
 • Design of the divertor targets shielding frame of the HELCZA high heat flux experimental complex – Zácha, P. - Veselý, L., - Štěpánek, J., Fusion Engineering and Design. 2017, 124s. 360-363. ISSN 0920-3796.
 • Integration of Biomass Indirect Dryers into Energy Systems – Havlík, J. - Dlouhý, T., Journal of Chemical Engineering of Japan. 2017, 50(10), s. 792-798. ISSN 0021-9592.
 • Absorption power cycles for low-temperature heat sources using aqueous salt solutions as working fluids – Novotný, V. - Kolovratník, M., International Journal of Energy Research. 2017, 41(7), s. 952-975. ISSN 1099-114X. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/er.3671/full
 • Optimization of the first wall helium cooling system of the European DCLL using CFD approach – Melichar, T. - Frýbort, O. - Vála, L. - Zácha, P. - Fernández, I., - Rapisarda, D., Fusion Engineering and Design. 2017, 124s. 426-431. ISSN 0920-3796. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920379617300984

Stať ve sborníku

2018

 • 3D Printed Parts for Power Industry – Novotný, V. - Bryksí Stunová, B. - Schastlivtseva, E., - Zikmund, P., In: HRDINOVÁ, H., et al., eds. Technological forum 2018 Book of Proceeding. Technologické fórum 2018. Váňův statek - Dubovice, 26.06.2018 - 28.06.2018. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček. 2018, s. 153-159. ISBN 978-80-87583-26-5.
 • Implementing Large Scale Electromobility Infrastructure as a Profitable Virtual Electricity Storage Plant: a Case Study, System ALISE – Novotný, V. - Dobeš, J., - Hrabal, D., In: RŮŽIČKA, J., ed. 2018 Smart City Symposium Prague. 2018 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 24.05.2018 - 25.05.2018. New York: IEEE Press. 2018, s. 1-6. ISBN 978-1-5386-5017-2. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/8402647/
 • Formation of the water droplets at high speed – Bartoš, O., In: Proceedings Dynamesi 2018. DYNAMESI 2018. Praha, 06.03.2018 - 07.03.2018. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i.. 2018, s. 7-10. ISBN 978-80-87012-66-6.

2017

 • Vznik NOx při oxy-fuel spalování v bublinkující fluidní vrstvě - modelování a experimentální ověření – Vodička, M. - Haugen, N.E. - Gruber, A., - Hrdlička, J., In: Energie z biomasy XVIII. Brno: Fakulta strojního inženýrství. 2017, s. 124-133. ISBN 978-80-214-5584-9.
 • Modifications of steam condensation model implemented in commercial solver – Sova, L. - Jun, G., - Stastný, M., In: AIP Conference Proceedings. 36th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermodynamics. Plzeň, 13.06.2017 - 15.03.2018. American Institute of Physics Inc.. 2017, ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1572-0.
 • Analysis of pressure losses in the diffuser of a control valve – Turecky, P. - Mrozek, L. - Tajc, L., - Kolovratník, M., In: DANČOVÁ, P, ed. EFM16 – Experimental Fluid Mechanics 2016. Experimental Fluid Mechanics 2016. Mariánské Lázně, 15.11.2016 - 18.11.2016. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences. 2017, EPJ Web of Conferences. sv. 143. ISSN 2100-014X.
 • NUMERICAL INVESTIGATION AND VALIDATION OF THE 1 090 MW STEAM TURBINE EXHAUST HOOD FLOW FIELD – Zivny, A. - Macalka, A. - Hoznedl, M. - Sedlak, K., - Kolovratník, M., In: PROCEEDINGS OF THE ASME TURBO EXPO: TURBINE TECHNICAL CONFERENCE AND EXPOSITION. ASME TURBO EXPO: TURBINE TECHNICAL CONFERENCE AND EXPOSITION. Charlotte, North Carolina, 26.06.2017 - 30.06.2017. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME. 2017, sv. 8. ISBN 978-0-7918-5095-4.
 • High Temperature Behaviour of Cralsin Max Phase Coatings on Zirconium Alloy – Škarohlíd, J. - Škoda, R., In: Proceedings of 2017 Water Reactor Fuel Performance Meeting. Water Reactor Fuel Performance Meeting. Jeju, 10.09.2017 - 14.09.2017. Korean Nuclear Society. 2017
 • Snižování energetické náročnosti sušení biomasy – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: Energie z biomasy XVIII. Brno: Fakulta strojního inženýrství. 2017, s. 8-14. ISBN 978-80-214-5584-9.
 • Prototyp roštového kotle pro spalování rostlinných pelet – Skopec, P. - Hrdlička, J. - Hrdlička, F. - Dlouhý, T., - Vodička, M., In: Energie z biomasy XVIII. Brno: Fakulta strojního inženýrství. 2017, s. 112-118. ISBN 978-80-214-5584-9.
 • Combustion of Lignite Coal in a Bubbling Fluidized Bed Combustor under Oxyfuel Conditions – Skopec, P. - Hrdlička, J. - Vodička, M. - Pilař, J., - Opatřil, J., In: Energy Procedia -13th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies. 13th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies. Lausanne, 14.11.2016 - 18.11.2016. Amsterdam: Elsevier B.V.. 2017, s. 600-607. ISSN 1876-6102.
 • Modelling of Ca-looping for a 250 MWe Lignite Coal Fired Power Plant – Hrdlička, J. - Opatřil, J. - Vodička, M. - Skopec, P., - Pilař, L., In: Energy Procedia -13th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies. 13th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies. Lausanne, 14.11.2016 - 18.11.2016. Amsterdam: Elsevier B.V.. 2017, s. 191-200. ISSN 1876-6102.
 • Effect of Multicomponent Mixtures on Cycles with Supercritical Carbon Dioxide – Veselý, L. - Dostál, V., In: ASME Turbo Expo 2017: Turbomachinery Technical Conference and Exposition. ASME Turbo Expo 2017. Charllot, 11.06.2017 - 16.06.2017. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME. 2017, ISBN 978-0-7918-5096-1. Dostupné z: http://proceedings.asmedigitalcollection.asme.org/proceeding.aspx?articleid=2650549
 • Modelling of Fluidized Bed Hydrodynamics for a Ca-looping System – Vodička, M. - Hrdlička, J. - Opatřil, J., - Skopec, P., In: PROCEEDINGS of the 5th International Conference on Chemical Technology. 5th International Conference on Chemical Technology. Mikulov, 10.04.2017 - 12.04.2017. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry. 2017, s. 361-366. 1. sv. 1. ISSN 2336-8128. ISBN 978-80-86238-62-3.
 • Design of Experimental Rig for Validation of Absorption Power Cycle Concept – Novotný, V. - Maščuch, J. - Tsai, H.-Y., - Kolovratník, M., In: SUN, F., et al., eds. Energy Procedia - 8th International Conference on Applied Energy. 8th International Conference on Applied Energy. Beijing, 08.10.2016 - 11.10.2016. Oxford: Elsevier Ltd. 2017, s. 4990-4996. Energy Prodedia. ISSN 1876-6102. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187661021731113X
 • Possibilities of Water-Lithium Bromide Absorption Power Cycles for Low Temperature, Low Power and Combined Power and Cooling Systems – Novotný, V. - Vodička, V. - Maščuch, J., - Kolovratník, M., In: ASTOLFI, M., DOSSENA, V., a GUARDONE, A., eds. Energy Procedia - 4th International Seminar on ORC Power Systems. 4th International Seminar on ORC Power Systems. Milano, 13.09.2017 - 15.09.2017. Oxford: Elsevier Ltd. 2017, s. 818-825. Energy Procedia. ISSN 1876-6102. Dostupné z: https://ac.els-cdn.com/S1876610217339632/1-s2.0-S1876610217339632-main.pdf?_tid=a219fbc6-e364-11e7-9453-00000aab0f02&acdnat=1513540881_99a073edc85be2d62818728384380022
 • Impact of Major Leakages on Characteristics of a Rotary Vane Expander for ORC – Vodička, V. - Novotný, V. - Maščuch, J., - Kolovratník, M., In: DOSSENA, V., ASTOLFI, M., a GUARDONE, A., eds. Energy Procedia - 4th International Seminar on ORC Power Systems. 4th International Seminar on ORC Power Systems. Milano, 13.09.2017 - 15.09.2017. Oxford: Elsevier Ltd. 2017, s. 387-394. Energy Procedia. ISSN 1876-6102. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.09.249
 • Experimental determination of the heat transfer coefficient in shell-and-tube condensers using the Wilson plot method – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: DANČOVÁ, P, ed. EFM16 – Experimental Fluid Mechanics 2016. Experimental Fluid Mechanics 2016. Mariánské Lázně, 15.11.2016 - 18.11.2016. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences. 2017, EPJ Web of Conferences. sv. 143. ISSN 2100-014X.
 • Perspectives of Pre-combustion CCS Systems for Central Europe – Vitvarová, M. - Novotný, V., - Jakobsen, J. P., In: KRUTKA, H., ed. Energy Procedia - CO2 Summit II: Technologies and Opportunities. CO2 Summit II: Technologies and Opportunities. Santa Anna Pueblo, 10.04.2016 - 13.04.2016. Oxford: Elsevier Ltd. 2017, ISSN 1876-6102. Dostupné z: http://dc.engconfintl.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1049&context=co2_summit2
 • Minimizing the energy and economic penalty of CCS power plants through waste heat recovery systems – Novotný, V. - Vitvarová, M. - Kolovratník, M., - Hrdina, Z., In: KRUTKA, H., ed. Energy Procedia - CO2 Summit II: Technologies and Opportunities. CO2 Summit II: Technologies and Opportunities. Santa Anna Pueblo, 10.04.2016 - 13.04.2016. Oxford: Elsevier Ltd. 2017, s. 10-17. ISSN 1876-6102. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610216317738
 • Control of the probe influence on the flow field in LP steam turbine – Kolovratník, M. - Jun, G., - Bartoš, O., In: EFM16 – Experimental Fluid Mechanics 2016. Experimental Fluid Mechanics 2016. Mariánské Lázně, 15.11.2016 - 18.11.2016. Les Ulis: EDP Sciences. 2017, EPJ Web of Conferences. sv. 143. ISSN 2100-014X.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2017

 • Systém odvodu tepla z roštu spalovacího zařízení – Hrdlička, F. - Sova, J., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Praha 6, CZ;JOSA s.r.o., Jílové u Prahy, CZ. 30338. 07.02.2017.

Zpráva

2017

 • AHTR system optimisation – Škoda, R. - Závorka, J. - Škarohlíd, J., - Novotný, V., Pretoria: ESKOM. 2017, 12.
 • INI research project poster collection – Škoda, R. - Zeman, M., - Fořtová, A., Wien: IAEA. 2017
 • Znalecký posudek k případu „Rekonstrukce sila Blovice“ – Krátký, L. - Jirout, T. - Hrdlička, F. - Novák, L. - Hoffman, P., - Skočilas, J., Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana: Státní zpráva hmotných rezerv ČR. 2017, 06/VaV-ZP/2017.

Kapitola v knize

2018

 • Absorption Power Cycles with Various Working Fluids for Exergy-Efficient Low-Temperature Waste Heat Recovery – Novotný, V. - Vitvarová, M., - Kolovratník, M., In: Green Energy and Technology. Springer International Publishing AG. 2018, s. 99-111. sv. F6. ISSN 1865-3529. ISBN 978-3-319-89844-5. Dostupné z: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-89845-2_8

Sborník

2017

 • TLAK 2017 – Hrdlička, F. ed. - Procházková, D. ed., - Matěják, Petr ed., TLAK 2017. Hradec Králové, 14.02.2017 - 16.02.2017. Praha: MEDIM. 2017, ISBN 978-80-87140-45-1.

...

2018

 • Results of the International Wet Steam Modeling Project – Starzmann, J. - Hughes, F.R. - Schuster, S. - White, A.J. - Halama, J. - Hric, V. - Kolovratník, M. - Lee, H. - Sova, L. - Šťastný, M. - Grübel, M. - Schatz, M. - Voght, D.M. - Patel, Y. - Patel, G. - Tuuren-Saaresti, T. - Gribin, V. - Tischenko, V. - Gavrilov, I. - Kim, Ch. - et al., Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part A - Journal of Power and Energy. 2018, ISSN 0957-6509. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0957650918758779