[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav energetiky

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2019

 • High heat flux limits of the fusion reactor water-cooled first wall – Zácha, P. - Entler, S., 2019
 • Effect of Impurities on Compressor and Cooler in Supercritical CO2 Cycles – Veselý, L. - Manikantachari, K.R.V. - Vasu, S. - Kapat, J., - Dostál, V., 2019

2018

 • AN EXPERIMENTAL STUDY OF THE COARSE DROPLETS FORMATION – Bartoš, O. - Měšťanová, L., 2018
 • Utilization of Biodegradable Wastes as a Clean Energy Source in the Developing Countries: A Case Study in Myanmar – Tun, M. - Juchelková, D. - Raclavska, H., - Sassmanova, V., 2018
 • Reduced Chemical Kinetic Mechanisms for Oxy/Methane Supercritical CO2 Combustor Simulations – Manikantachari, K.V.R. - Veselý, L. - Martin, S., - Bobren-Diaz, J.O., 2018
 • Editorial for the special issue on wet steam – Bartoš, O. ed. - Kolovratník, M. ed., 2018
 • Experimental research on the flow at the last stage of a 1090MW steam turbine – Hoznedl, M. - Kolovratník, M. - Bartoš, O., - Sedlak, K., 2018
 • Co-firing of coal with a solid recovered fuel as a route for reduction of sulphur dioxide emissions – Skopec, P. - Hrdlička, F., - Jeníková, J., 2018
 • Approximation of the economy of fusion energy – Entler, S. - Horacek, J. - Dlouhý, T., - Dostál, V., 2018
 • NOX formation in oxy-fuel combustion of lignite in a bubbling fluidized bed - Modelling and experimental verification – Vodička, M. - Haugen, N. - Gruber, A., - Hrdlička, J., 2018
 • Biomasa v kontextu emisí CO2 do ovzduší – Hrdlička, J., 2018
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda v otopné soustavě – Petrák, M. - Petrák, J., 2018
 • Results of the International Wet Steam Modeling Project – Starzmann, J. - Hughes, F.R. - Schuster, S. - White, A.J. - Halama, J. - Hric, V. - Kolovratník, M. - Lee, H. - Sova, L. - Šťastný, M. - Grübel, M. - Schatz, M. - Voght, D.M. - Patel, Y. - Patel, G. - Tuuren-Saaresti, T. - Gribin, V. - Tischenko, V. - Gavrilov, I. - Kim, Ch. - et al., 2018

Stať ve sborníku

2019

 • DESIGN AND MANUFACTURING OF A METAL 3D PRINTED kW SCALE AXIAL TURBOEXPANDER – Novotný, V. - Vitvarová, M. - Kolovratník, M. - Bryksí Stunová, B. - Vodička, V. - Špale, J. - Zikmund, P. - Drašnar, M., - Schastlivtseva, E., 2019
 • 3D PRINTING IN TURBOMACHINERY: OVERVIEW OF TECHNOLOGIES, APPLICATIONS AND POSSIBILITIES FOR INDUSTRY 4.0 – Novotný, V. - Špale, J. - Bryksí Stunová, B. - Kolovratník, M. - Vitvarová, M., - Zikmund, P., 2019
 • Míra rizika technických zařízení určená pomocí nedestruktivních metod – Procházková, D. - Svoboda, V., 2019

2018

 • Heat recovery from biomass drying in energy systems – Havlík, J. - Dlouhý, T., 2018
 • Rozdíly v řízení rizik při zacílení na spolehlivost nebo na bezpečnost – Procházková, D. - Lukavský, J., 2018
 • EPR: BURNABLE ABSORBER OPTIMIZATION – Zeman, M. - Závorka, J., - Škoda, R., 2018
 • Optimization of a Trough Air Distributor for an Industrial Bubbling Fluidized Bed Boiler – Skopec, P. - Hrdlička, J., 2018
 • Vliv stupňovitého přívodu kyslíku na tvorbu NOx při oxy-fuel spalování v bublinkující fluidní vrstvě – Vodička, M. - Hrdlička, J. - Skopec, P. - Michaliková, K., - Jeníková, J., 2018
 • A study on design optimization of direct-fired sCO2 combustors – Kancherla, R.V.M. - Veselý, L. - Martin, S., - Bobren-Diaz, J.O., 2018
 • Návrh spalinového výměníku experimentálního fluidního kotle – Jeníková, J. - Michaliková, K., - Hrdlička, J., 2018
 • Technical and Economic Comparisson of Denitrification Methods for a CHP Plant – Jeníková, J. - Hrdlička, J., - Dlouhý, T., 2018
 • Vakuové sušení biomasy - úpravy sušárny – Sabatini, M. - Havlík, J., - Dlouhý, T., 2018
 • Improving the Efficiency of the Steam Power Plant Cycle by Integration of an Indirect Dryer – Sabatini, M. - Havlík, J., - Dlouhý, T., 2018
 • Experimental Rig for LiBr-Water absorption power cycle - Design and first experimental results – Novotný, V. - Suchna, D., - Kolovratník, M., 2018
 • A Reduced Kinetic Mechanism for Oxy/Methane sCO(2) Combustor Simulations – Manikantachari, K.R.V. - Veselý, L. - Martin, S., - Bobren-Diaz, J.O., 2018
 • A Strategy of Mixture preparation for Methane Direct-Fired sCO2 Combustors – Manikantachari, K.R.V. - Martin, S. - Veselý, L., - Bobren-Diaz, J.O., 2018
 • A Strategy of Reactant Mixing in Methane Direct-Fired sCO(2) Combustors – Manikantachari, K.R.V. - Martin, S. - Veselý, L., - Bobren-Diaz, J.O., 2018
 • EFFECT OF MIXTURES ON COMPRESSOR AND COOLER IN SUPERCRITICAL CARBON DIOXIDE CYCLES – Veselý, L. - Manikantachari, K.R.V. - Vasu, S. - Kapat, J., - Dostál, V., 2018
 • Effect of flow velocity on the process of air-steam condensation in a vertical tube condenser – Havlík, J. - Dlouhý, T., 2018
 • Numerical Model of the Dual CFB Ca-Looping System for a CO2 Capture – Vodička, M. - Hrdlička, J., - Opatřil, J., 2018
 • A formation of the coarse droplets from the liquid films in steam turbine – Bartoš, O., 2018
 • A study of the coarse water droplets formation in the nozzle – Měšťanová, L. - Bartoš, O., 2018
 • Air Staged Combustion in a Bubbling Fluidized Bed for the Effective Operation of SNCR – Michaliková, K. - Vodička, M., - Hrdlička, J., 2018
 • 3D Printed Parts for Power Industry – Novotný, V. - Bryksí Stunová, B. - Schastlivtseva, E., - Zikmund, P., 2018
 • Implementing Large Scale Electromobility Infrastructure as a Profitable Virtual Electricity Storage Plant: a Case Study, System ALISE – Novotný, V. - Dobeš, J., - Hrabal, D., 2018
 • CFD analysis of optical probe interaction with wet steam flow field – Kolovratník, M. - Jun, G., - Bartoš, O., 2018
 • Wet stack – Analysis of condensation – Bartoš, O. - Havlík, J., - Hrdlička, F., 2018
 • Formation of the water droplets at high speed – Bartoš, O., 2018

Patent, užitný a průmyslový vzor

2019

 • Kotel s bublinkovou fluidní vrstvou pro efektivní redukci emisí NOx – Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P. - Michaliková, K., - Jeníková, J., 2019
 • Systém pro zajištění fluidačního a oxidačního média v režimu oxyfuel pro fluidní kotel – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Pilař, L., - Dlouhý, T., 2019

2018

 • Vyhořívající absorbátor pro jaderný reaktor – Škoda, R. - Zeman, M., 2018
 • Vyhořívající absorbátor pro jaderný reaktor – Škoda, R. - Zeman, M., 2018

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Pilotní technologie pro snížení emisí NOx – Vodička, M. - Skopec, P. - Michaliková, K. - Jeníková, J., - Hrdlička, J., 2018
 • Experimentální zařízení pro využití odpadního tepla z extruze a lisování olejnin - prototyp – Havlík, J. - Fügner, T., 2018
 • Nízkovýkonový turboexpandér - expandér první generace – Novotný, V. - Vitvarová, M., - Zikmund, P., 2018

Software

2018

 • Studená past - v2 – Štěpánek, J. - Romsy, T., - Zácha, P., 2018
 • Studená past - v1 – Štěpánek, J. - Romsy, T., - Zácha, P., 2018
 • Model varu pro program Ansys CFX – Vyskočil, L. - Železný, V. - Šunková, V., - Zácha, P., 2018

Zpráva

2018

 • Posouzení vzniku a transportu úletu kyselých kapek z odtahového komína 80 m v areálu firmy Glanzstoff - Bohemia – Bartoš, O. - Hrdlička, F. - Havlík, J., - Stříž, P., 2018

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2019

 • ŘÍZENÍ RIZIK PROCESŮ SPOJENÝCH SE ZHOTOVENÍM TECHNICKÉHO DÍLA A JEHO UVEDENÍM DO PROVOZU – Procházková, D. - Procházka, J. - Beran, V. - Lukavský, J., - Šindlerová, V., 2019
 • CO2 Separation, Purification and Conversion to Chemicals and Fuels – Winter, F. - Hrdlička, J. - Agarwal, R.A., - Varjani, S., 2019

Kapitola v knize

2018

 • CO2 capture by oxyfuel combustion – Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P. - Hrdlička, F., - Dlouhý, T., 2018
 • Absorption Power Cycles with Various Working Fluids for Exergy-Efficient Low-Temperature Waste Heat Recovery – Novotný, V. - Vitvarová, M., - Kolovratník, M., 2018