[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav energetiky

CZ   / EN  

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2024

 • Calculation of Thermodynamic Wetness Loss in Steam Turbines Using Computational Fluid Dynamics Simulation – Hoznedl, M. - Kolovratník, M., - Jun, G., Journal of Engineering for Gas Turbines and Power. 2024, 146(1), ISSN 0742-4795.
 • SubChanFlow and VIPRE codes benchmark for VVER-1000 – Syblík, J. - Ruščák Musa, A. - Malačka, M., - Mazzini, G., Nuclear Engineering and Design. 2024, 2024(418), 1-7. ISSN 0029-5493.
 • LOFA and LOUHS analysis on the energy well SMR using TRACE code – Vithová, J. - Syblík, J., - Oppelová, K., Progress in Nuclear Energy. 2024, 2024(169), 1-7. ISSN 0149-1970.
 • Thermodynamic analysis of compressed CO2 energy storage in salt caverns with gravel stabilization – Štěpánek, J. - Minkley, W. - Syblík, J., - Dostál, V., Journal of Energy Storage. 2024, 82 1-18. ISSN 2352-152X.
 • High heat flux cooling channel design based on porous copper structure – Smolík, V. - Entler, S. - Endrychová, A. - Zácha, P. - Komrska, J. - Kabátová, J. - Rozkošný, V., - Keppert, M., Fusion Engineering and Design. 2024, 2024(199), 1-6. ISSN 1873-7196.
 • Alternative sorbents for mercury capture in flue gas from lignite combustion – Hrdlička, J. - Pilař, L. - Vodička, M. - Skopec, P. - Jeníková, J., - Dvořák, M., Applied Thermal Engineering. 2024, 236 1-10. ISSN 1359-4311.

2023

 • Kontrolní seznamy a jejich využití při stavbě a provozu potrubí – Procházková, D., Top.info. 2023, 12 ISSN 2415-1521.
 • Methodology for Selecting A Source of Electrical Energy Suitable for The Site – Procházka, J. - Procházková, D. - Rusko, M. - Rockel, G., - Ilko, J., Proceedings of the 34th DAAAM International Symposium. 2023, 19 0172-0182. ISSN 1726-9679.
 • Methodical procedure to Ensure the Safety of technical Installations – Procházková, D. - Rusko, M. - Rockel, G., - Ilko, J., Proceedings of the 34th DAAAM International Symposium. 2023, 19 0161-0171. ISSN 1726-9679.
 • Methodology for Implementation of Process Safety Management into Experiment Life Cycle – Procházková, D., Design, Construction, Maintenance. 2023, 3(1), 187-196. ISSN 2732-9984.
 • SIMULATION OF THE COMPRESSION TEST OF THE ZR1NB FUEL CLADDING RING – Smolík, V. - Endrychová, A., - Krejčí, J., Acta Polytechnica CTU Proceedings. 2023, 44(44), 28-32. ISSN 2336-5382.
 • The Comparison of Laser Diffraction, PDA and Photogrammetry for Aerosol Measurement – Huněk, A. - Bartoš, O., MATEC Web of Conferences. 2023, 383 ISSN 2261-236X.
 • A Study of the coarse droplet formation from the liquid film in steam turbines – Bartoš, O. - Huněk, A., - Antoš, P., MATEC Web of Conferences. 2023, 383 ISSN 2261-236X.
 • Integration of adsorption based post-combustion carbon dioxide capture for a natural gas-fired combined heat and power plant – Nedoma, M. - Netušil, M., - Hrdlička, J., Fuel. 2023, 354 1-11. ISSN 0016-2361.
 • Desulfurization in co-firing of sewage sludge and wooden biomass in a bubbling fluidized bed combustor under air and oxy-fuel conditions – Skopec, P. - Hrdlička, J., - Vodička, M., Fuel. 2023, 342 1-10. ISSN 0016-2361.
 • Commissioning of the inductive heater for hypervapotron testing – Smolík, V. - Gleitz, M. - Zácha, P., - Entler, S., Fusion Engineering and Design. 2023, 2023(194), ISSN 1873-7196.
 • Estimation of fuel operating ranges of fusion power plants – Entler, S. - Horacek, J. - Ficker, O. - Kovarik, K. - Kolovratník, M., - Dostál, V., Nuclear Engineering and Technology. 2023, 55(7), 2687-2696. ISSN 1738-5733.
 • Molten salts evaluation for application in the fusion power plant's intermediate heat transfer system – Cihlář, M. - Entler, S. - Loskot, J. - Dostál, V. - Prehradný, J., - Zácha, P., Fusion Engineering and Design. 2023, 194 ISSN 0920-3796.
 • Preliminary design of supercritical CO2 axial compressor for fusion and nuclear power plants – Syblík, J. - Štěpánek, J. - Vesely, L. - Entler, S., - Dostál, V., Fusion Engineering and Design. 2023, 192 ISSN 0920-3796.
 • Generic Model for Management of Safety of Technical Installations Powered by Small Modular Reactors – Procházková, D., Design, Construction, Maintenance. 2023, 3 7-12. ISSN 2732-9984.
 • Speed of reaching the full potential heat capacity of a basalt product: Mathematical model based on experimental results – Pilař, L. - Hrdlička, F., - Rindt, K., Journal of Energy Storage. 2023, 2023(64 (2023) 107026), 1-6. ISSN 2352-152X.
 • Experimental development of a lithium bromide absorption power cycle – Novotný, V. - Špale, J. - Pavlíčko, J. - Szücs, D., - Kolovratník, M., Renewable Energy. 2023, 207 321-347. ISSN 1879-0682.
 • Predictability and fairness in load aggregation and operations of virtual power plants – Mareček, J. - Roubalík, M. - Ghosh, R. - Shorten, R.N., - Wirth, F.R., Automatica. 2023, 147 ISSN 0005-1098.
 • Investigation of Normal and Abnormal States of the Molten Salt Experimental Loop Using Computational Fluid Dynamics – Cihlář, M. - Zácha, P. - Uhlíř, J. - Mareček, M. - Dostál, V., - Prehradný, J., Nuclear Science and Engineering. 2023, 197(12), 2961-2976. ISSN 1943-748X.
 • Techno-economic comparison of DEMO power conversion systems – Syblík, J. - Veselý, L. - Štěpánek, J. - Entler, S., - Dostál, V., Energy Reports. 2023, 9 2777-2786. ISSN 2352-4847.
 • Experimental validation of multiphase particle-in-cell simulations of fluidization in a bubbling fluidized bed combustor – Beneš, M. - Eichler, P. - Hrdlička, J. - Klinkovský, J. - Kolář, M. - Smejkal, T. - Skopec, P. - Solovský, J. - Strachota, P., - Žák, A., Powder Technology. 2023, 416 1-16. ISSN 0032-5910.
 • Výpočet tlakových ztrát potrubních přivaděčů z polyetylénu – Mosler, P. - Schmirler, M., - Melichar, J., SOVAK : Časopis oboru vodovodů a kanalizací. 2023, 32(1), ISSN 1210-3039.
 • Preliminary Neutronics Study of an Accelerator-Driven Molten Spallation Target – Molten Lithium Source of Tritium – Cihlář, M. - Entler, S. - Czakoj, T. - Dostál, V. - Prehradný, J., - Zácha, P., Fusion Science & Technology. 2023, 79(2), ISSN 1943-7641.

Stať ve sborníku

2023

 • Mesh Sensitivity Analysis of the CFD Model of the Core Catcher of the ALLEGRO Reactor – Komrska, J. - Zácha, P., - Vácha, P., In: Proceedings of the 20th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics (NURETH-20). Illinois: American Nuclear Society, Inc., 2023. p. 3956-3969. ISBN 978-0-89448-793-4.
 • Flexible Fully Decoupled Nuclear Plants with Thermal Energy Storage— Technoeconomic Optimization – Novotný, V. - Cho, S., - Saeed, R., In: 5th Battery and Energy Storage Conference. Chicago: Argonne National Laboratory, 2023.
 • Ochrana jaderných zařízení před podvodnými položkami – Procházková, D. - Procházka, J., - Dostál, V., In: PROGRAM ŠKOLENÍ KRITICKÉHO PERSONÁLU JADERNÉ ELEKTRÁRNY PRO ZAJIŠTĚNÍ SPECIFICKÉ ODEZVY. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 178-189. ISBN 978-80-01-07239-4.
 • BEZPEČNOST A RESILIENCE PRŮMYSLOVÝCH KOMPLEXŮ POHÁNĚNÝCH MALÝM MODULÁRNÍM REAKTOREM – Procházková, D. - Procházka, J., - Dostál, V., In: PROGRAM ŠKOLENÍ KRITICKÉHO PERSONÁLU JADERNÉ ELEKTRÁRNY PRO ZAJIŠTĚNÍ SPECIFICKÉ ODEZVY. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 167-177. ISBN 978-80-01-07239-4.
 • VYBRANÉ KONTROLNÍ SEZNAMY PRO ŘÍZENÍ RIZIK STROJNÍCH A ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ – Procházková, D., In: PROGRAM ŠKOLENÍ KRITICKÉHO PERSONÁLU JADERNÉ ELEKTRÁRNY PRO ZAJIŠTĚNÍ SPECIFICKÉ ODEZVY. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 144-166. ISBN 978-80-01-07239-4.
 • METODIKA PRO APLIKACI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI PROCESU BĚHEM EXPERIMENTU – Procházková, D., In: PROGRAM ŠKOLENÍ KRITICKÉHO PERSONÁLU JADERNÉ ELEKTRÁRNY PRO ZAJIŠTĚNÍ SPECIFICKÉ ODEZVY. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 133-143. ISBN 978-80-01-07239-4.
 • METODICKÝ POSTUP K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI TECHNICKÝCH DĚL – Procházková, D., In: PROGRAM ŠKOLENÍ KRITICKÉHO PERSONÁLU JADERNÉ ELEKTRÁRNY PRO ZAJIŠTĚNÍ SPECIFICKÉ ODEZVY. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 122-132. ISBN 978-80-01-07239-4.
 • ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY VÝVOJE A PROVOZU SOFTWARE PRO KYBER-FYZICKÉ SYSTÉMY – Procházka, J. - Novobilsky, P., - Procházková, D., In: PROGRAM ŠKOLENÍ KRITICKÉHO PERSONÁLU JADERNÉ ELEKTRÁRNY PRO ZAJIŠTĚNÍ SPECIFICKÉ ODEZVY. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 112-121. ISBN 978-80-01-07239-4.
 • DIGITÁLNÍ DVOJČATA K PROAKTIVNÍ BEZPEČNOSTI SYSTÉMŮ SYSTÉMŮ – Kertis, T. - Procházková, D., In: PROGRAM ŠKOLENÍ KRITICKÉHO PERSONÁLU JADERNÉ ELEKTRÁRNY PRO ZAJIŠTĚNÍ SPECIFICKÉ ODEZVY. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 80-86. ISBN 978-80-01-07239-4.
 • Souhrn poznatků o bezpečnosti procesů, technických zařízení a technologických objektů – Procházková, D., In: PROGRAM ŠKOLENÍ KRITICKÉHO PERSONÁLU JADERNÉ ELEKTRÁRNY PRO ZAJIŠTĚNÍ SPECIFICKÉ ODEZVY. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 7-15. ISBN 978-80-01-07239-4.
 • Increasing the Effectiveness of Development and Operation of Software for Cyber Physical Systems – Procházka, J. - Novobilsky, P., - Procházková, D., In: Proceedings of the 33rd European Safety and Reliability Conference (ESREL 2023). Singapore: Research Publishing Services, 2023. p. 499-506. ISBN 978-981-18-8071-1.
 • Methodology for Processing the Risk Management Plan for Selected Assets of Transport Infrastructure – Procházková, D. - Kertis, T., - Procházka, J., In: Proceedings of the 33rd European Safety and Reliability Conference (ESREL 2023). Singapore: Research Publishing Services, 2023. p. 1910-1917. ISBN 978-981-18-8071-1.
 • Program of Training A Critical Nuclear Power Plant Personnel to Ensure A Specific Response – Jiroušek, J. - Procházková, D., - Procházka, J., In: Proceedings of the 33rd European Safety and Reliability Conference (ESREL 2023). Singapore: Research Publishing Services, 2023. p. 1485-1492. ISBN 978-981-18-8071-1.
 • Resiliency of Industrial Complexes Powered by Small Modular Reactors – Procházková, D. - Procházka, J., - Dostál, V., In: Proceedings of the 33rd European Safety and Reliability Conference (ESREL 2023). Singapore: Research Publishing Services, 2023. p. 1506-1513. ISBN 978-981-18-8071-1.
 • Tools for Ensuring a High-Quality Experiment Aimed at the Safe Cooling of Large Heat Flows – Gleitz, M. - Procházková, D. - Zácha, P. - Dostál, V., - Entler, S., In: Proceedings of the 33rd European Safety and Reliability Conference (ESREL 2023). Singapore: Research Publishing Services, 2023. p. 1553-1560. ISBN 978-981-18-8071-1.
 • Model for Compiling the Specifications for the Reconstruction of Critical Objects – Střelbová, L. - Procházková, D., In: Proceedings of the 33rd European Safety and Reliability Conference (ESREL 2023). Singapore: Research Publishing Services, 2023. p. 896-903. ISBN 978-981-18-8071-1.
 • COMPARING STANDALONE AND MULTIPLE POLYNOMIAL NEURAL UNITS FOR OXY FUEL COMBUSTION: AN ADVANCED FEATURE SELECTION APPROACH – Budík, O. - Dvořák, M. - Märzová, K., - Bukovský, I., In: 32ndWORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2023. p. 7-10. ISBN 978-80-01-07185-4.
 • Energy Storage in Salt Caverns with Supercritical and Transcritical CO2 – Minkley, W. - Brandt, M. - Naumann, D. - Štěpánek, J., - Dostál, V., In: International Geomechanics Symposium. Alexandria: American rock association, 2023. p. 1-8.
 • Mitigation of Risks of Corrosion and Delamination by Surface Pre-Treatment – Kuchař, J. - Kreibich, V. - Procházková, D., - Tláskal, F., In: Proceedings of the 33rd European Safety and Reliability Conference (ESREL 2023). Singapore: Research Publishing Services, 2023. p. 355-362. ISBN 978-981-18-8071-1.
 • Mitigating the Risks of Energetic Facilities by Cleaning Internal Surfaces – Kuchař, J. - Kreibich, V. - Procházková, D., - Bachurová, N., In: Proceedings of the 33rd European Safety and Reliability Conference (ESREL 2023). Singapore: Research Publishing Services, 2023. p. 1313-1320. ISBN 978-981-18-8071-1.
 • The Coarse Droplets Formation from the Water Condensate Film in Steam Turbines – Bartoš, O. - Huněk, A., - Antoš, P., In: ILASS Europe 2023 Meeting European Meeting on Liquid Atomization and Spray Systems. Napoli: International Institutes for Liquid Atomisation and Spray Systems, 2023. p. 866-874. ISBN 978-88-88104-28-7.
 • REAKTORY SMR PRO ČESKOU REPUBLIKU – Cihlář, M. - Procházková, D. - Endrychová, A. - Junek, M. - Komrska, J. - Smolík, V. - Špaček, J., - Dostál, V., In: Řízení rizik procesů, zařízení a složitých technických děl zacílené na bezpečnost 2023. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 22-34. ISBN 978-80-01-07239-4.
 • 1D Modelling of Printed Circuit Heat Exchanger for Demo Fusion Power Plant – Junek, M. - Štěpánek, J. - Jun, G. - Zácha, P., - Entler, S., In: Proceedings of the 10th International Conference on Fluid Flow, Heat and Mass Transfer (FFHMT’23) Ottawa, Canada – June 07-09, 2023. Ottawa: Avestia Publishing, International ASET Inc., 2023. ISSN 2369-3029. ISBN 978-1-990800-24-5.
 • Methodology of Compiling A Steam Generator Maintenance Plan – Vidlák, K. - Procházková, D., In: Proceedings of the 33rd European Safety and Reliability Conference (ESREL 2023). Singapore: Research Publishing Services, 2023. p. 1477-1484. ISBN 978-981-18-8071-1.
 • Hypervapotron High Heat Flux Cooling Numerical and Experimental Study – Smolík, V. - Gleitz, M. - Entler, S., - Zácha, P., In: Proceedings of the 10th International Conference on Fluid Flow, Heat and Mass Transfer (FFHMT’23) Ottawa, Canada – June 07-09, 2023. Ottawa: Avestia Publishing, International ASET Inc., 2023. p. 181-1-181-6. ISSN 2369-3029. ISBN 978-1-990800-24-5.
 • The Design of the Scaled-down Experimental Device for Molten Salts – Cihlář, M. - Entler, S. - Zácha, P. - Dostál, V. - Prehradný, J., - Špaček, J., In: Proceedings of the 10th International Conference on Fluid Flow, Heat and Mass Transfer (FFHMT’23) Ottawa, Canada – June 07-09, 2023. Ottawa: Avestia Publishing, International ASET Inc., 2023. p. 1-5. ISSN 2369-3029. ISBN 978-1-990800-24-5.
 • Možnosti detekce koroze uvnitř potrubí metodou magnetické paměti kovů – Procházková, D. - Svoboda, V., In: Potrubí 2023. Líbeznice: Medim, spol. s.r.o., 2023. ISBN 978-80-87140-65-9.
 • Kontrolní seznamy a jejich využití při výstavbě a provozu potrubí – Procházková, D., In: Potrubí 2023. Líbeznice: Medim, spol. s.r.o., 2023. p. 7-26. ISBN 978-80-87140-65-9.
 • Návrh experimentální olejové smyčky ŠEJKR – Cihlář, M. - Špaček, J. - Zácha, P. - Dostál, V., - Prehradný, J., In: Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2022 - sborník Mikulášské setkání Mladé generace ČNS. Praha: Česká nukleární společnost, 2023.

Prototyp, funkční vzorek

2023

 • Turbína "Elektra" - radiální turbína s několikanásobným ostřikem pro pracovní látku MM – Špale, J. - Völfl, L. - Streit, P. - Novotný, V. - Weiss, A. - Anderson, L.B. - Riboldi, L. - Kim, D., - Vašák, Č., [Functional Sample] 2023.
 • Vysokorychlostní axiální impulsní turboexpandér pro organický Rankinův cyklus – Špale, J. - Völfl, L. - Vodička, V. - Novotný, V. - Anderson, L.B. - Nord, L.O. - Riboldi, L. - Kim, D., - Vašák, Č., [Functional Sample] 2023.
 • Inovativní lamelový expandér pro bezmazný provoz – Vodička, V. - Špale, J. - Weiss, A. - Novotný, V. - Anderson, L.B. - Nord, L.O. - Riboldi, L. - Kim, D., - Vašák, Č., [Functional Sample] 2023.
 • iTAP for C – Pilař, L. - Šulc, R. - Formáček, P. - Snop, R. - Šídlová, M. - Kohoutková, M. - Pulcová, K. - Králová, K., - Dvořák, K., [Functional Sample] 2023.
 • Adsorpční jednotka CO2 – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Vodička, M. - Dvořák, M., - Osičková, K., [Functional Sample] 2023.
 • Sprchový kondenzátor spalin – Dlouhý, T. - Havlík, J., [Functional Sample] 2023.

Zpráva

2024

 • Final Report 03 – Part 01 – State-of-the-Art Assessment – Frýbort, J. - Klesa, J. - Kousal, J. - Dostál, V. - Marčišovský, M., - Romsy, T., [Research Report] Brno: OHB Czechspace s.r.o., 2024. Report no. NEP-OCZ-NPS-RP-00001.

2023

 • Ověření funkčnosti pasivního systému se zvýšenou spolehlivostí pro odvod zbytkového tepla v systému izolace DHR výměníku reaktoru ALLEGRO – 2. část – Zácha, P. - Kratochvíl, M., [Research Report] ČVUT v Praze, Fakulta strojní, 2023. Report no. 12115-JE/2023/01.
 • Milník M4.2 - Dokončení simulace 3D rozložení tepelného toku a teplot ve výměníku – Zácha, P. - Železný, V., - Kratochvíl, M., [Research Report] ČVUT v Praze, Fakulta strojní, 2023. Report no. 12115-JE/2023/02.
 • Termodynamický model primárního okruhu termojaderné elektrárny s fúzním energetickým reaktorem chlazeným héliem – Štěpánek, J. - Zácha, P. - Syblík, J. - Junek, M., - Plašil, L., [Research Report] 2023. Report no. TK03030087-V3.

Kvalifikační zpráva

2023

 • EXPERIMENTÁLNÍ ANALÝZA DEMONSTRAČNÍ JEDNOTKY CARNOTOVY BATERIE – Smola, P. - Špale, J., - Rathan, M. opon., 2023. Master Thesis. CTU FME. Department of Energy Engineering.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2024

 • VYPOŘÁDÁNÍ RIZIK V INŽENÝRSKÝCH OBORECH – Procházková, D., Praha: Czech Technical University in Prague, 2024. ISBN 978-80-01-07272-1.

Sborník

2023

 • Řízení rizik procesů, zařízení a složitých technických děl zacílené na bezpečnost 2023 – Procházková, D. ed., Praha, 2023-11-09. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. ISBN 978-80-01-07239-4.
 • Potrubí 2023 – Lhotsky, J. ed. - Procházková, D. ed., - Lhotský, M. ed., Líbeznice: Medim, spol. s.r.o., 2023. ISBN 978-80-87140-65-9.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2023

 • Carnotovy baterie a jejich potenciál pro využití odpadního tepla v závodech tepelného zpracování kovů – Špale, J. - Maščuch, J., [Invited unpublished scientific lecture] ČVUT UCEEB, Buštěhrad: MOŽNOSTI ÚSPORY ENERGIE V PROVOZECH TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ, Asociace pro tepelné zpracování kovů, z.s.. 2023-03-30.
 • The Energy Challenge of 21st Century: Large Scale Medium Duration Energy Storage – Špale, J., [Invited unpublished scientific lecture] Purdue University: Purdue Herrick Energy Seminar, Purdue University. 2023-11-09.

Ostatní nezařazené

2023

 • A flue gas moisture separation for the CCS systems using membrane condensation – Kolovratník, M. - Petr, V., - Bartoš, O., EPJ web of conferences. 2023, ISSN 2101-6275.