[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav energetiky

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2019

 • Expansion Cooling with Power Recovery for Dewatering of CO2 Streams from Oxyfuel CCS Systems – Novotný, V. - Kolovratník, M., Acta Technica Corviniensis - Bulletin of Engineering. 2019, 12(3), 53-55. ISSN 2067-3809.
 • Uncertainty analysis of rod ejection accident in VVER-1000 reactor – Miglierini, B. - Kozlowski, T., - Kopeček, V., Annals of Nuclear Energy. 2019, 132 628-635. ISSN 0306-4549.
 • Analysis of supercritical CO2 Brayton power cycles in nuclear and fusion energy – Syblík, J. - Veselý, L. - Entler, S. - Štěpánek, J., - Dostál, V., Fusion Engineering and Design. 2019, 2019(146), 1520-1523. ISSN 0920-3796.
 • Evaporation and condensation model for a cooling system of the LiPb cold trap device – Romsy, T. - Zácha, P., Fusion Engineering and Design. 2019, 146 2199-2204. ISSN 0920-3796.
 • High heat flux limits of the fusion reactor water-cooled first wall – Zácha, P. - Entler, S., Nuclear Engineering and Technology. 2019, 51(5), 1251-1260. ISSN 1738-5733.
 • Effect of Impurities on Compressor and Cooler in Supercritical CO2 Cycles – Veselý, L. - Manikantachari, K.R.V. - Vasu, S. - Kapat, J., - Dostál, V., Journal of Energy Resources Technology. 2019, 141(1), ISSN 0195-0738.

2018

 • AN EXPERIMENTAL STUDY OF THE COARSE DROPLETS FORMATION – Bartoš, O. - Měšťanová, L., Acta Polytechnica CTU Proceedings. 2018, 20 10-15. ISSN 2336-5382.
 • Utilization of Biodegradable Wastes as a Clean Energy Source in the Developing Countries: A Case Study in Myanmar – Tun, M. - Juchelková, D. - Raclavska, H., - Sassmanova, V., ENERGIES. 2018, 11(11), ISSN 1996-1073.
 • Reduced Chemical Kinetic Mechanisms for Oxy/Methane Supercritical CO2 Combustor Simulations – Manikantachari, K.V.R. - Veselý, L. - Martin, S., - Bobren-Diaz, J.O., Journal of Energy Resources Technology. 2018, 140(9), ISSN 0195-0738.
 • Editorial for the special issue on wet steam – Bartoš, O. ed. - Kolovratník, M. ed., Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part A - Journal of Power and Energy. 2018, 232(5), 451. ISSN 0957-6509.
 • Experimental research on the flow at the last stage of a 1090MW steam turbine – Hoznedl, M. - Kolovratník, M. - Bartoš, O., - Sedlak, K., Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part A - Journal of Power and Energy. 2018, 232(5), 515-524. ISSN 0957-6509.
 • Co-firing of coal with a solid recovered fuel as a route for reduction of sulphur dioxide emissions – Skopec, P. - Hrdlička, F., - Jeníková, J., WASTE FORUM. 2018, 2018(1), 26-34. ISSN 1804-0195.
 • Approximation of the economy of fusion energy – Entler, S. - Horacek, J. - Dlouhý, T., - Dostál, V., Energy. 2018, 152 489-497. ISSN 0360-5442.
 • NOX formation in oxy-fuel combustion of lignite in a bubbling fluidized bed - Modelling and experimental verification – Vodička, M. - Haugen, N. - Gruber, A., - Hrdlička, J., INTERNATIONAL JOURNAL OF GREENHOUSE GAS CONTROL. 2018, 76 208-214. ISSN 1750-5836.
 • Biomasa v kontextu emisí CO2 do ovzduší – Hrdlička, J., Vytápění, větrání, instalace. 2018, 27(3), 176-177. ISSN 1210-1389.
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda v otopné soustavě – Petrák, M. - Petrák, J., Vytápění, větrání, instalace. 2018, 27(1/2018), 12-15. ISSN 1210-1389.
 • Results of the International Wet Steam Modeling Project – Starzmann, J. - Hughes, F.R. - Schuster, S. - White, A.J. - Halama, J. - Hric, V. - Kolovratník, M. - Lee, H. - Sova, L. - Šťastný, M. - Grübel, M. - Schatz, M. - Voght, D.M. - Patel, Y. - Patel, G. - Tuuren-Saaresti, T. - Gribin, V. - Tischenko, V. - Gavrilov, I. - Kim, Ch. - et al., Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part A - Journal of Power and Energy. 2018, 232(5), 550-570. ISSN 0957-6509.

Stať ve sborníku

2019

 • DOPADY TRITIA UVOLŇOVANÉHO Z ETE NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – Osičková, K. - Zácha, P., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 118-131. ISBN 978-80-01-06656-0.
 • CFD modeling and sensitivity analysis of ex-vessel core melt process – Zácha, P. - Železný, V., In: 18th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics (NURETH 2019). New York: American Nuclear Society, 2019. p. 2640-2651. ISBN 978-0-89448-767-5.
 • Absorption Power Cycle with Libr Solution Working Fluid – Design of the First Proof of Concept – Novotný, V. - Szücs, D. - Špale, J. - Vodička, V. - Maščuch, J., - Kolovratník, M., In: Proceedings of the 5th International Seminar on ORC Power Systems. National Technical University of Athens, 2019. ISBN 978-90-90-32038-0.
 • Customized Small-scale ORC Turbogenerators– Combining a 1D-design Tool, a Micro-turbine-generator–construction Kit and Potentials of 3D-printing – Weiß, A.P. - Novotný, V. - Popp, T. - Zinn, G., - Kolovratník, M., In: Proceedings of the 5th International Seminar on ORC Power Systems. National Technical University of Athens, 2019. ISBN 978-90-90-32038-0.
 • Design and Manufacturing of a Metal 3D Printed kW Scale Axial Turboexpander – Novotný, V. - Vitvarová, M. - Kolovratník, M. - Bryksí Stunová, B. - Vodička, V. - Špale, J. - Zikmund, P. - Drašnar, M., - Schastlivtseva, E., In: ASME Turbo Expo 2019: Turbomachinery Technical Conference and Exposition. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2019. ISBN 978-0-7918-5867-7.
 • 3D Printing in Turbomachinery: Overview of Technologies, Applications and Possibilities for Industry 4.0 – Novotný, V. - Špale, J. - Bryksí Stunová, B. - Kolovratník, M. - Vitvarová, M., - Zikmund, P., In: ASME Turbo Expo 2019: Turbomachinery Technical Conference and Exposition. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2019. ISBN 978-0-7918-5867-7.
 • Míra rizika technických zařízení určená pomocí nedestruktivních metod – Procházková, D. - Svoboda, V., In: Tlak 2019. Praha: MEDIM, 2019. p. 139-148. ISBN 978-80-87140-56-7.

2018

 • Heat recovery from biomass drying in energy systems – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: Proceedings of 21th International Drying Symposium. Editorial Universitat Politècnica de València, 2018. p. 1229-1236. ISBN 978-84-9048-688-7.
 • Rozdíly v řízení rizik při zacílení na spolehlivost nebo na bezpečnost – Procházková, D. - Lukavský, J., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. p. 355-370. ISBN 978-80-01-06515-0.
 • EPR: BURNABLE ABSORBER OPTIMIZATION – Zeman, M. - Závorka, J., - Škoda, R., In: Proceedings of the 2018 26th International Conference on Nuclear Engineering. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2018. ISBN 978-0-7918-5153-1.
 • Optimization of a Trough Air Distributor for an Industrial Bubbling Fluidized Bed Boiler – Skopec, P. - Hrdlička, J., In: ERIN 2018 - 12th International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students - Proceedings of Abstracts. Bratislava: VYDAVATEĽSTVO SPEKTRUM STU, 2018. ISBN 978-80-8106-073-1.
 • Vliv stupňovitého přívodu kyslíku na tvorbu NOx při oxy-fuel spalování v bublinkující fluidní vrstvě – Vodička, M. - Hrdlička, J. - Skopec, P. - Michaliková, K., - Jeníková, J., In: Energie z biomasy XIX. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. p. 73-83. ISBN 978-80-214-5702-7.
 • A study on design optimization of direct-fired sCO2 combustors – Kancherla, R.V.M. - Veselý, L. - Martin, S., - Bobren-Diaz, J.O., In: 2018 AIAA Aerospace Sciences Meeting. Reston, VA: AIAA, 2018. ISBN 9781624105241.
 • Návrh spalinového výměníku experimentálního fluidního kotle – Jeníková, J. - Michaliková, K., - Hrdlička, J., In: Energie z biomasy XIX. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. p. 19-25. ISBN 978-80-214-5702-7.
 • Technical and Economic Comparisson of Denitrification Methods for a CHP Plant – Jeníková, J. - Hrdlička, J., - Dlouhý, T., In: ERIN 2018 - 12th International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students - Proceedings of Abstracts. Bratislava: VYDAVATEĽSTVO SPEKTRUM STU, 2018. p. 29. ISBN 978-80-8106-073-1.
 • Vakuové sušení biomasy - úpravy sušárny – Sabatini, M. - Havlík, J., - Dlouhý, T., In: Energie z biomasy XIX. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. ISBN 978-80-214-5702-7.
 • Improving the Efficiency of the Steam Power Plant Cycle by Integration of an Indirect Dryer – Sabatini, M. - Havlík, J., - Dlouhý, T., In: ERIN 2018 - 12th International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students - Proceedings of Abstracts. Bratislava: VYDAVATEĽSTVO SPEKTRUM STU, 2018. ISBN 978-80-8106-073-1.
 • Experimental Rig for LiBr-Water absorption power cycle - Design and first experimental results – Novotný, V. - Suchna, D., - Kolovratník, M., In: AIP Conference Proceedings 2047: 17th Conference of Power SystemEngineering, Thermodynamics and FluidMechanics. Melville, NY: AIP Publishing, 2018. vol. 1. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1773-1.
 • A Reduced Kinetic Mechanism for Oxy/Methane sCO(2) Combustor Simulations – Manikantachari, K.R.V. - Veselý, L. - Martin, S., - Bobren-Diaz, J.O., In: ASME 2018 Power Conference collocated with the ASME 2018 12th International Conference on Energy Sustainability and the ASME 2018 Nuclear Forum. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2018. vol. 1. ISBN 978-0-7918-5139-5.
 • A Strategy of Mixture preparation for Methane Direct-Fired sCO2 Combustors – Manikantachari, K.R.V. - Martin, S. - Veselý, L., - Bobren-Diaz, J.O., In: ASME Turbo Expo 2018: Turbomachinery Technical Conference and Exposition, Volume 9: Oil and Gas Applications; Supercritical CO2 Power Cycles; Wind Energy. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2018. vol. 9. ISBN 978-0-7918-5118-0.
 • A Strategy of Reactant Mixing in Methane Direct-Fired sCO(2) Combustors – Manikantachari, K.R.V. - Martin, S. - Veselý, L., - Bobren-Diaz, J.O., In: ASME Turbo Expo 2018: Turbomachinery Technical Conference and Exposition, Volume 9: Oil and Gas Applications; Supercritical CO2 Power Cycles; Wind Energy. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2018. vol. 9. ISBN 978-0-7918-5118-0.
 • EFFECT OF MIXTURES ON COMPRESSOR AND COOLER IN SUPERCRITICAL CARBON DIOXIDE CYCLES – Veselý, L. - Manikantachari, K.R.V. - Vasu, S. - Kapat, J., - Dostál, V., In: ASME Turbo Expo 2018: Turbomachinery Technical Conference and Exposition, Volume 9: Oil and Gas Applications; Supercritical CO2 Power Cycles; Wind Energy. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2018. vol. 9. ISBN 978-0-7918-5118-0.
 • Effect of flow velocity on the process of air-steam condensation in a vertical tube condenser – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: EFM 17 - Experimental Fluid Mechanics 2017. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2018. vol. 180. ISSN 2100-014X.
 • Numerical Model of the Dual CFB Ca-Looping System for a CO2 Capture – Vodička, M. - Hrdlička, J., - Opatřil, J., In: ERIN 2018 - 12th International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students - Proceedings of Abstracts. Bratislava: VYDAVATEĽSTVO SPEKTRUM STU, 2018. p. 71. ISBN 978-80-8106-073-1.
 • A formation of the coarse droplets from the liquid films in steam turbine – Bartoš, O., In: 17th international conference on the properties of water and steam. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2018.
 • A study of the coarse water droplets formation in the nozzle – Měšťanová, L. - Bartoš, O., In: EFM 2018. Liberec: TUL, Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, 2018. p. 381-385.
 • Air Staged Combustion in a Bubbling Fluidized Bed for the Effective Operation of SNCR – Michaliková, K. - Vodička, M., - Hrdlička, J., In: ERIN 2018 - 12th International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students - Proceedings of Abstracts. Bratislava: VYDAVATEĽSTVO SPEKTRUM STU, 2018. p. 49. ISBN 978-80-8106-073-1.
 • 3D Printed Parts for Power Industry – Novotný, V. - Bryksí Stunová, B. - Schastlivtseva, E., - Zikmund, P., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 153-159. ISBN 978-80-87583-26-5.
 • Implementing Large Scale Electromobility Infrastructure as a Profitable Virtual Electricity Storage Plant: a Case Study, System ALISE – Novotný, V. - Dobeš, J., - Hrabal, D., In: 2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. p. 1-6. ISBN 978-1-5386-5017-2.
 • CFD analysis of optical probe interaction with wet steam flow field – Kolovratník, M. - Jun, G., - Bartoš, O., In: EFM 17 - Experimental Fluid Mechanics 2017. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2018. vol. 180. ISSN 2100-014X.
 • Wet stack – Analysis of condensation – Bartoš, O. - Havlík, J., - Hrdlička, F., In: EFM 17 - Experimental Fluid Mechanics 2017. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2018. vol. 180. ISSN 2100-014X.
 • Formation of the water droplets at high speed – Bartoš, O., In: Proceedings Dynamesi 2018. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2018. p. 7-10. ISBN 978-80-87012-66-6.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2019

 • Kotel s bublinkovou fluidní vrstvou pro efektivní redukci emisí NOx – Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P. - Michaliková, K., - Jeníková, J., Czech Republic. Utility Model CZ 33150. 2019-08-27.
 • Systém pro zajištění fluidačního a oxidačního média v režimu oxyfuel pro fluidní kotel – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Pilař, L., - Dlouhý, T., Czech Republic. Patent CZ 307680. 2019-02-08.

2018

 • Vyhořívající absorbátor pro jaderný reaktor – Škoda, R. - Zeman, M., Czech Republic. Patent Application CZ PV 2018-742.
 • Vyhořívající absorbátor pro jaderný reaktor – Škoda, R. - Zeman, M., Czech Republic. Utility Model Application CZ PUV 2018-35787.

Prototyp, funkční vzorek

2019

 • Expandér druhé generace - Micro-turboexpandér modulární koncepce s výměnnými statorovými segmenty – Novotný, V. - Vitvarová, M., - Zikmund, P., [Functional Sample] 2019.

2018

 • Pilotní technologie pro snížení emisí NOx – Vodička, M. - Skopec, P. - Michaliková, K. - Jeníková, J., - Hrdlička, J., [Functional Sample] 2018.
 • Experimentální zařízení pro využití odpadního tepla z extruze a lisování olejnin - prototyp – Havlík, J. - Fügner, T., [Prototype] 2018.
 • Nízkovýkonový turboexpandér - expandér první generace – Novotný, V. - Vitvarová, M., - Zikmund, P., [Functional Sample] 2018.

Software

2018

 • Studená past - v2 – Štěpánek, J. - Romsy, T., - Zácha, P., [Software] 2018.
 • Studená past - v1 – Štěpánek, J. - Romsy, T., - Zácha, P., [Software] 2018.
 • Model varu pro program Ansys CFX – Vyskočil, L. - Železný, V. - Šunková, V., - Zácha, P., [Software] 2018.

Zpráva

2019

 • Možnosti aditivní výroby (3D tisku) pro expandéry do energetických nízkoteplotních aplikací – Novotný, V. - Vitvarová, M. - Bryksí Stunová, B. - Halmelová, L. - Vodička, V. - Špale, J., - Zikmund, P., [Research Report] Praha: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, 2019. Report no. VZP/36/2019/01-TJ01000090-V3.

2018

 • Přestavba kotle K8 Veolia Kolín za účelem spalování biomasy – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Hrdlička, J., [Research Report] ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky, 2018. Report no. 8301821.
 • Efektivní řízení výroby tepla na zdroji v Žatecké teplárenské, a.s. – Dlouhý, T., [Research Report] ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky, 2018. Report no. 8301746.
 • Posouzení vzniku a transportu úletu kyselých kapek z odtahového komína 80 m v areálu firmy Glanzstoff - Bohemia – Bartoš, O. - Hrdlička, F. - Havlík, J., - Stříž, P., [Technical Report] 2018.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2019

 • ŘÍZENÍ RIZIK PROCESŮ SPOJENÝCH SE ZHOTOVENÍM TECHNICKÉHO DÍLA A JEHO UVEDENÍM DO PROVOZU – Procházková, D. - Procházka, J. - Beran, V. - Lukavský, J., - Šindlerová, V., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. ISBN 978-80-01-06609-6.
 • CO2 Separation, Purification and Conversion to Chemicals and Fuels – Winter, F. - Hrdlička, J. - Agarwal, R.A., - Varjani, S., Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019. Energy, Environment, Sustainability. ISSN 2522-8366. ISBN 9789811332951.

Kapitola v knize

2018

 • CO2 capture by oxyfuel combustion – Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P. - Hrdlička, F., - Dlouhý, T., In: CO2 Separation, Purification and Conversion to Chemicals and Fuels. Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2018. p. 55-78. ISSN 2522-8374. ISBN 9789811332968.
 • Absorption Power Cycles with Various Working Fluids for Exergy-Efficient Low-Temperature Waste Heat Recovery – Novotný, V. - Vitvarová, M., - Kolovratník, M., In: Green Energy and Technology. Springer International Publishing AG, 2018. p. 99-111. vol. F6. ISSN 1865-3529. ISBN 978-3-319-89844-5.

Sborník

2019

 • Řízení rizik procesů spojených s technickými díly – Procházková, D. ed., Praha, 2019-11-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. ISBN 978-80-01-06656-0.

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2019

 • Poloprovozní jednotka pro ověření expandéru – Novotný, V. - Vitvarová, M., - Zikmund, P., [Pilot Plant] 2019.