[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav energetiky

CZ   / EN  

Ústav

Zaměření ústavu

Ústav energetiky připravuje mladé odborníky s možností uplatnění v širokém spektru energetických oborů. Výuka pokrývá jak problematiku výroby elektřiny a tepla z fosilních, jaderných i obnovitelných zdrojů, tak i oblast spotřeby energie v průmyslu a bytově-komunální sféře. Samostatná pozornost je věnována otázkám tepelných čerpadel, chladicí technice a stlačování plynů. Mimořádný důraz je kladen na ekonomickou stránku získávání a přeměn energie a na její efektivní užití. Řešeny jsou též ekologické aspekty provozu energetických zařízení s cílem omezit negativní vlivy energetiky na životní prostředí.

Více informací na energetika.cvut.cz (interní stránky Ústavu)

 

Nejvýznamnější spolupráce

Ústav energetiky udržuje spolupráci s mnoha průmyslovými partnery a výzkumnými institucemi zejména na úrovni výzkumných projektů.

Průmysloví partneři

 • Doosan Škoda Power s.r.o.
 • ÚJV Řež a.s.
 • Honeywell spol. s r.o.
 • Škoda JS a.s.
 • OT Energy Services a.s.
 • AF-Consult Czech Republic s.r.o.
 • SÚJB
 • Westinghouse Electric Czech Republic s.r.o

Výzkumné instituce

 • Ústav termomechaniky AV ČR
 • Ústav chemických procesů AV ČR
 • Fyzikální ústav AV ČR
 • Centrum výzkumu Řež s.r.o.
 • UJP PRAHA a.s.
 • Skupina ČEZ

Zahraniční univerzity - spolupráce ve výuce

 • Tokyo Institute of Technology
 • Universität Stuttgart
 • Technische Universität Darmstadt
 • Texas A&M University
 • University of Massachusetts Lowell
 • Royal Millitary College Kingston
 • Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University


Rozvoj a zkvalitňování studijních programů

Projekt OPVK Středoevropský energetický institut (CENERGI)

 • vznik modulů společné výuky mezi ČVUT v Praze, VUT v Brně a VŠB v Ostravě
 • učebny partnerů projektu vybaveny špičkovou vzdělávací technikou
 • inovován obsah předmětů
 • navazuje na úspěšně řešené projekty
  • OPVK Partnerství v jaderné energetice nové generace
  • OPPA Fermi 2010 a Efektivně a názorně – inovace studijních programů udržitelných transformací energií.